9 Απρ 2019

Ὑποψήφιος εὐρωβουλευτὴς τῆς ΝΔ: «Εἴμαστε παιδιὰ τῶν Ὀθωμανῶν»


Ἀνθελληνικὸ παραλήρημα τοῦ Καιρίδη! Θέσεις-σὸκ ἀπὸ τὸν «γαλάζιο» ὑποψήφιο: «Εἴμαστε παιδιὰ Ὀθωμανῶν», «Τὸ Κυπριακὸ κατέστρεψε τὴ σχέση μας μὲ τὴν Τουρκία»! 
Οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον» καὶ εὐτυχῶς ποὺ οἱ διαλέξεις στὸ πανεπιστήμιο τοῦ ὑποψήφιου εὐρωβουλευτῆ τῆς Ν.Δ. καὶ ἀκαδημαϊκοῦ Δημήτρη Καιρίδη εἶναι δημόσιες καὶ ἔχουν καταγραφεῖ σὲ βίντεο, γιὰ νὰ γνωρίζει ὁ κόσμος, καὶ ἰδίως οἱ ψηφοφόροι τῆς Ν.Δ., τά... σημεῖα καὶ τέρατα ποὺ ὁ ἐν λόγω... καθηγητὴς διδάσκει στοὺς φοιτητές του. Μπορεῖ ὁ Δημήτρης Καιρίδης νὰ ἦρθε στὸ προσκήνιο τὰ τελευταία 24ωρα γιὰ τὸ «Ρεπούμπλικα Μακεντόνια ἀμετάφραστο», ὡστόσο αὐτὸ εἶναι ἁπλὰ τὸ κερασάκι στὴν τούρτα τῆς ἄποψής του γιὰ τὸ μακεδονικὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο -σημειωτέον- ἐξηγοῦσε στοὺς φοιτητὲς του πόσο «μισῶ νὰ τὸ συζητῶ»!
Ὁ καθηγητὴς Διεθνοῦς καὶ Εὐρωπαϊκῆς Πολιτικῆς τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου ἔδωσε τά... ρέστα του καὶ μετέτρεψε διάλεξή του στὸ Ἀνοιχτὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πολιτιστικῆς Ἑταιρείας στὶς 5 Μαΐου 2018 σὲ κρεσέντο ἐθνομηδενισμοῦ. Ἡ εἰσήγησή του στὸ σεμινάριο ἀφοροῦσε τὸ θέμα «Ἡ Ἑλλάδα στὸν κόσμο - Μύθοι καὶ ἀλήθειες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς....
πολιτικῆς (Κύπρος - Αἰγαῖο - Μακεδονικό)».Ἀφετηρία τῆς σκέψης τοῦ Δημήτρη Καιρίδη εἶναι ὅτι «εἴμαστε παιδιὰ τῶν Ὀθωμανῶν» καί, ὅπως ἐξηγοῦσε, «ἕνας λαὸς μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὸ μέλλον του, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὸ παρελθόν του».Τεχνητὸ ἔθνος

Κατὰ τὸν ὑποψήφιο εὐρωβουλευτὴ τῆς Ν.Δ., τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος εἶναι τεχνητὸ δημιούργημα καὶ πολιτικὸ κατασκεύασμα. Φυσικά, ὁ κύριος καθηγητὴς δὲν ἀρκεῖται σ' αὐτό, ἀλλὰ ἐξισώνει τοὺς Ἕλληνες μὲ τοὺς Σκοπιανούς. Συγκεκριμένα, λέει στοὺς φοιτητές του: «Ὅπως οἱ Ἕλληνες, ἔτσι καὶ οἱ Σκοπιανοί, ὅπως καὶ ὅλοι, εἶναι τεχνητὰ ἔθνη ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ πολιτικὴ παρέμβαση, κάποιοι πιὸ εὔκολα, ὅπως οἱ Ἕλληνες, λόγω τοῦ ἔνδοξου ἱστορικοῦ παρελθόντος». Παρ' ὅλα αὐτὰ ἐπιμένει στὴν ἐξίσωση Ἑλλήνων καὶ «Makedonci».


Πιάνοντας τὸ νῆμα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, ὁ Δημήτρης Καιρίδης ὑποστηρίζει ὅτι «στὸν ἴδιο τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο θὰ ἦταν ἀκατανόητη ἔννοια ὅτι θὰ ἦταν Ἕλλην πολίτης, μὲ ἑλληνικὸ διαβατήριο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ καταλάβει τί λέμε...». Καί, κάπως ἔτσι, φτάνει στὸν 20ό αἰώνα. Γιὰ νὰ ἀποδομήσει τὸ ὅτι «ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ ἑλληνικὴ» ἀναφέρει ὅτι «τὸ 1912, ἡ Μακεδονία δὲν ἦταν ἑλληνική. Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς δὲν μπῆκε στὴν ἑλληνικὴ Μακεδονία - ὑπῆρχαν ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ ἀδιαμφισβήτητα, δὲν ἦταν καν πλειοψηφία». Καὶ προσθέτει: «Ἔγινε ἑλληνικὴ ἡ ἑλληνικὴ Μακεδονία, ἑλληνοποιήθηκε μετὰ τὴν ἄφιξη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ποὺ μπῆκαν οἱ μηχανισμοὶ ἐν κινήσει». Δὲν παραλείπει, μάλιστα, ὁ κ. Καιρίδης νὰ εἰρωνευτεῖ οὐσιαστικά τους Ποντίους, λέγοντας τὸν Μάιο τοῦ 2018 ὅτι «ἦρθαν οἱ πρόσφυγες. Ἀλλὰ τὸ νὰ βγαίνει καὶ νὰ διαδηλώνει ὁ Πόντος ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ ἑλληνική, καὶ ἦταν πάντα ἑλληνική...», καὶ μὲ ἔμφαση σημειώνει ὅτι «ὁ Πόντιος εἶναι τρίτη γενιὰ Μακεδόνας, ὄχι ἑξηκοστή». Ἡ ἱστορικὴ ἀνάλυση τοῦ κυρίου καθηγητῆ συνίσταται στὸ ὅτι «στὴ Μακεδονία πρὶν ἀπὸ 120 χρόνια, ἂν βγαίναμε στὰ χωριὰ [...] τῆς Μακεδονίας, τῆς 3.000 χρόνια ἑλληνικῆς Μακεδονίας δὲν εἶχαν διαμορφωμένη ἐθνικὴ συνείδηση. Μιλοῦσαν γλῶσσες, ἀλλὰ οἱ γλῶσσες δὲν εἶχαν ἐθνοτικὸ στίγμα».Σχέδιο Ἀνᾶν

Ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτά, δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Δημήτρης Καιρίδης ἀναμασᾶ τὴν τουρκικὴ προπαγάνδα γιὰ τὸ Αἰγαῖο καὶ τὸ Κυπριακό, παρέχοντας ἐπιστημονικὸ ἄλλοθι στὰ διάφορα σχέδια τύπου «Ἀνᾶν» καὶ συνδιαχείρισης τοῦ Αἰγαίου. Εἰδικὰ τὸ Κυπριακὸ ὁ Δημήτρης Καιρίδης τὸ ἀντιμετωπίζει ὡς βαρίδι γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ ὑποστηρίζει πὼς «τὸ Κυπριακὸ κατέστρεψε τὶς σχέσεις μας μὲ τὴν Τουρκία καὶ μᾶς ὁδήγησε στὴ χρεοκοπία». Ἀναφέρει, μάλιστα, ὅτι «χτίστηκαν καριέρες στὸ Κυπριακό. Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου δὲν θὰ ὑπῆρχε, ἂν δὲν ὑπῆρχε τὸ Κυπριακό»!


Γιὰ τὴν οὐσία τοῦ κυπριακοῦ ζητήματος, ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ καὶ κατοχὴ περνοῦν σὲ δεύτερη μοίρα, καθώς, κατὰ τοὺς ἴδιους ἰσχυρισμούς, «τὸ Κυπριακὸ εἶναι κυρίως προϊὸν μίας ἐσωτερικῆς πολιτικῆς σύγκρουσης, ἐντὸς τῶν Ἑλλήνων κυρίως τῆς Κύπρου, ἀλλὰ ὄχι μόνο»! Τὸ ἀπαύγασμά της... σκέψης τοῦ κ. Καιρίδη συνίσταται στὸ ὅτι «ἡ Κύπρος ὡς ἕναν βαθμὸ ἔμεινε ἑλληνικὴ χάρη στοὺς Ἀγγλους…». Μάλιστα, ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ πεῖ πὼς «ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τὴ χούντα τὴν ἔριξαν οἱ Τοῦρκοι»!Τὸ Αἰγαῖο

Φυσικὸ δὲν εἶναι, ὕστερα ἀπ' ὅλα αὐτά, ὁ κ. Καιρίδης νὰ θεωρεῖ «ἐθνικιστικὸ μύθο» τὸ «ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες»; Καί, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα... δὲν ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες, γιατί νὰ τοὺς ἀνήκει τὸ Αἰγαῖο; Λέει, λοιπόν, ὁ κύριος καθηγητής: «Ὑπάρχει ἡ ἄποψη ὅτι τὸ Αἰγαῖο εἶναι μία ἑλληνικὴ θάλασσα. Βεβαίως, σὲ μεγάλο μέρος εἶναι. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ἑλληνική… Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ὑδάτων εἶναι διεθνές! Κοντὰ στὸ 40%... Καὶ δὲν εἶναι ἑλληνική, δὲν τὸ λένε οἱ Τοῦρκοι, τὸ λέει κι ὁ ὑπόλοιπος πλανήτης»! Ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι «ὁ Καραμανλὴς τὸ ἔλεγε ὅτι τὸ Αἰγαῖο δὲν εἶναι ἑλληνικὴ θάλασσα κι ὅλοι οἱ μεγάλοι Ἕλληνες πρωθυπουργοὶ τὸ ἔλεγαν στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι δὲν εἶναι μόνο ἑλληνική».


Ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτά, δὲν προκαλεῖ καμία ἔκπληξη ὁ κυνισμὸς ὅσων διδάσκει ὁ κ. Καιρίδης στοὺς φοιτητὲς γιὰ τὸ Δημογραφικό. «Οἱ ἄνω τῶν 80 εἶναι τρομερὰ κοστοβόροι» ἀνέφερε! Ἐ, ἂς κόψουμε τὶς συντάξεις καὶ ἂς νομοθετήσουμε τὴν ὑποχρεωτικὴ εὐθανασία στὰ 80, κύριε Καιρίδη...ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
Νὰ τὸν ἀποσύρει ἀμέσως ἡ Ν.Δ.

Σὲ μία ἐποχὴ ποὺ τὸ διαδίκτυο ἔχει γίνει ὁ «μεγάλος ἀδελφὸς» καὶ ἔχει καταγράψει τὰ πάντα, εἶναι, ἂν μὴ τί ἄλλο, ἀνόητο νὰ ἰσχυρίζονται τὰ κομματικὰ ἐπιτελεῖα ὅτι δὲν γνώριζαν ἢ δὲν κατάλαβαν ποιὰ πρόσωπα τοποθετοῦν στὰ ψηφοδέλτιά τους. Εἶναι χαρακτηριστικὰ ὅσα ἔγιναν μὲ τὴ Μυρσίνη Λοΐζου καὶ ὅσα ἀκολούθησαν ἀπὸ μία ἁπλὴ ἀναζήτηση.


Δυστυχῶς, καὶ ἡ Ν.Δ. δὲν ἀπέφυγε νὰ πατήσει τή... νάρκη. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ καθηγητῆ Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Δημήτρη Καιρίδη ἀποτελεῖ μέγα λάθος. Οἱ ἀπόψεις του δὲν εἶναι μόνο ἐκτὸς γραμμῆς τῆς Ν.Δ., ἀλλὰ προκλητικὲς καὶ ἀνιστόρητες. Ἡ μόνη ἐπιλογὴ μετὰ τὶς σημερινές μας ἀποκαλύψεις εἶναι ὁ κ. Μητσοτάκης νὰ τὸν στείλει σπίτι του καὶ νὰ τὸν ἀποσύρει ἀπὸ τὸ εὐρωψηφοδέλτιο.

8 σχόλια:

 1. Ας πάνε πάλι να ψηφίσουν αυτό το πανάθλιο κόμμα, το οποίο χρόνια τώρα εμπαίζει τους ανθρώπους της Εκκλησίας και τους πατριώτες με την άκρως υποκριτική στάση του. Τους Συριζαίους τους ξέρουμε. Γνωρίζουμε τι πρεσβεύουν. Αυτοί όμως είναι προβατόσχημοι λύκοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅπως ὀρθότατα ἔγραψε πρό 20 περίπου ἐτῶν μία ἔγκριτος ἐκκλησιαστική ἐφημερίς, ἡ "ΝΔ" "ἀνάπτει λαμπάδας εἰς τήν Μασσωνίαν"!!! Εἶναι ὁ γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ!

   Διαγραφή
 2. Ευτυχως που σιγα σιγα αποκαλυπτονται. Και ειχα αρχισει να κανω σκεψεις θετικες για την Ν.Δ.
  Κυριε Ιησου Χριστε ελεησον μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον αποκαλύπτονται γιατί υποψιάζονται ότι δε θα χάσουν ψήφους πλέον από αυτό. Έχει αποβλακωθεί όλη η χώρα. Αν όχι από το ποδόσφαιρο, τις ταινίες, την τηλεκόλαση, τον αθλητικό τζόγο, τα καζίνο, την καλοπέραση, την ηδονοθηρία, την γελοιοποίηση των πάντων, την εργασία σαν αυτή του σκλάβου (12 ώρες την μέρα, 7 μέρες την βδομάδα)... σίγουρα από την ακτινοβολία των κινητών που τα έχουμε σαν τα ζόμπι κολλημένα στο κούτελο για να λέμε τις μ@λ@κίeς μας με άλλους μ@λ@κeς γνωστούς μας. Άμα αυτό το μαραφέτι δεν σου δίνει IQ ραδικιού, τότε τα ραδίκια που βλέπω να κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης μου δεν ξέρω από που ξεφύτρωσαν...

   Εξάλλου, θα έπρεπε να έχετε ήδη απελπιστεί αρκετά με τον ΣΥΡΙΖΑ®, ώστε να ψηφίσετε από απελπισία και μόνο τον καμουφλαρισμένο ΣΥΡΙΖΑ #2 (ΝΔ), ή το αρχαίο ΣΥΡΙΖΑ (ΠΑΣΟΚ), ή κάποιο άλλο από τα μασονοκίνητα κομματίδια της πλάκας που αποσπάστηκαν από την ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ για να μαζέψουν τα πρόβατα που ξέφυγαν λόγω τυχαίας κατοχής IQ πάνω του βασικού IQ για ανθρώπους.

   Η ΝΔ είναι ένα αντίχριστο κόμμα με αντίχριστα μέλη. Και δε θα μπορούσε να έχει χριστιανούς για μέλη, πολύ απλά γιατί :

   1) Κανενός χριστιανού η συνείδηση δεν θα σήκωνε αυτά που έχει κάνει και αυτά που πρεσβεύει σήμερα αυτό το κόμμα.
   2) Ο χριστιανικός τρόπος αντιλήψεως και δράσης, είναι αφορμή για να σε διώξουν κλοτσηδόν από τέτοια "δημοκρατικά" και "χριστιανικά" κόμματα.
   3) Κανείς χριστιανός δε θα δεχόταν να έχει για αρχηγό κόμματος έναν μασόνο και υπηρέτη της λέσχης bilderberg. Πόσο μάλιστα όταν έχει συγγένεια με τον δρακουμέλ (τον εγκέφαλο του σκοπιανού πλήγματος εναντίων της Ελλάδος) και όταν η οικογένειά του ολόκληρη έχουν βαλθεί να μας κυβερνήσει ξανά με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο (και με τον έναν γιο ή την άλλη κόρη).
   4) Θα έπρεπε να είναι πολύ απελπισμένος ένας χριστιανός για να μπει μέσα στη ΝΔ. Αυτό γιατί δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ περίπτωση ΠΟΤΕ αυτό το κόμμα να κάνει κάτι χριστιανικό, όπως να πολεμήσει την μασονία, την πορνεία, την ανηθικότητα, την ασέβεια, την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, την αίρεση (ο Παυλόπουλος χθες μόλις μάλωνε την Ρωσία γιατί δεν πήγε στο αιρετικό κολυμπάρι). Και αν βολεύεστε με το ότι "δεν θα κάνει τίποτα αντίχριστο", ούτε αυτό ισχύει. Εκτός του ότι κανουν ΠΟΛΛΑ αντίχριστα ΚΑΘΕ φορά που βγαίνουν, έχουν ήδη ανακοινώσει πολλά αντίχριστα που θα κάνουν όταν βγουν από τώρα.

   Διαγραφή
 3. Δεν περιμέναμε να πράξει κάτι καλύτερο ο Πρόεδρος της Ν.Δ. και πειθήνιος δούλος της σιωνιστικής Λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Ας όψονται όσοι κληρικοί και "πιστοί" λαϊκοί χαριεντίζονται δημόσια μαζί του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 1. Με εντολή του οι βουλευτές απέσυραν την υπογραφή τους για το "Τάμα του Έθνους"

  2.ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: «ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΟΣΑ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ»! Η απόλυτη ξεφτίλα του επόμενου πρωθυπουργού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. > ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.


   Χα! Και δεν μου φαίνονταν για άνθρωποι της παράδοσης!
   Μάλλον είναι υπέρ της μασονικής παράδοσης και συνέχειας. Εκεί η παράδοση συνεχίζεται επί δεκαετίες, ενάντια στο συμφέρον του ελληνικού λαού.

   Όσο για το πόση συνέχεια υπάρχει στο κράτος, θα έπρεπε η παραπάνω φράση να έχει γίνει ανέκδοτο. Αύριο, αν το ζητήσει η Jewmerica, η ακρόπολη θα μετατραπεί σε ντισκοτέκ, ότι απέμεινε όρθιο από τα δάση της Πεντέλης θα γίνουν γήπεδα του γκολφ, η πλατεία συντάγματος θα ονομαστεί "πλατεία του εβραϊκου ολοκαυτώματος", και θα διδάσκουμε στα σχολεία μας πως ο Παύλος Μελάς ήταν σκοπιανός.

   Διαγραφή
 5. Ζούμε τα έσχατα χρόνια του Αντιχρίστου.
  Εμπιστοσύνη σε κανένα πολιτικό και Δεσπότη που συμπροσεύχεται με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και αποδέχεται την ληστρική ψευδοσύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης και την σχισματική Εκκλησία της Ουκρανίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.