17 Σεπ 2018

MKO ζητὰ «ἀποκαθήλωση» τοῦ σταυροῦ ἀπὸ παραλία στὴ Λέσβο γιατί ἐνοχλεῖ τοὺς ἀλλόθρησκους

Ἔντονη κόντρα ἔχει ξεσπάσει στὴ Λέσβο μεταξὺ μίας ΜΚΟ καὶ μεταναστῶν ἀπὸ τὴ μία πλευρά, καὶ τοὺς λουόμενους ἀπὸ τὴν ἄλλη. Μάλιστα οἱ ἀλληλέγγυοι ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ ἀπαιτήσουν νὰ κατέβει ὁ σταυρὸς ποὺ τοποθετήθηκε κοντὰ σὲ παραλία, κάνοντας λόγω γιὰ πράξη ρατσισμοῦ, μισαλλοδοξίας καὶ καταγγέλλει τοὺς “ἐπίδοξους σταυροφόρους”.
Περισσότεροι ἀπὸ 11.000 μετανάστες καὶ πρόσφυγες φιλοξενοῦνται σήμερα στὸ νησὶ τῆς Λέσβου τῶν 27.545 μόνιμων κατοίκων σύμφωνα μὲ τὴν τελευταία ἀπογραφή. Οἱ κακὲς συνθῆκες στὶς ὁποῖες ζοῦν οἱ ἀλλοδαποί, κυρίως στὸ hot spot τῆς Μόριας, τὸ ὁποῖο κρίθηκε ὡς ἐπικίνδυνο γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας καὶ χαρακτηρίζεται ὡς κολαστήριο ἀπὸ τὸν ξένο Τύπο, οἱ διαφορὲς στὴν κουλτούρα καὶ τὸν πολιτισμό, ἡ παρουσία ἀκροδεξιῶν στοιχείων καὶ ἡ ἀνεξέλεγκτη δράση κάποιων ἀλληλέγγυων, κάνει ὁρισμένες φορὲς δύσκολη τὴ συνύπαρξη μεταναστῶν καὶ ντόπιων.
Πρόσφατα ἀλληλέγγυοι κατήγγειλαν ὅτι ἕνα παιδὶ ποὺ φοροῦσε μαντήλα κακοποιήθηκε ἀπὸ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα ποὺ λανθασμένα πίστεψαν ὅτι ἦταν προσφυγόπουλο - μία καταγγελία ποὺ ἀργότερα διαψεύστηκε, σύμφωνα μὲ τὸν δήμαρχο Λέσβου -, ἄγνωστοι κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς τὸ μνημεῖο γιὰ τοὺς πρόσφυγες ποὺ χάθηκαν στὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου, ἐνῶ πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ἄγνωστοι βανδάλισαν μὲ μπογιὲς τρεῖς προτομές, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τοῦ πρώην δημάρχου καὶ ἐκ τῶν κορυφαίων στελεχῶν τῆς Ἀντίστασης Ἀπόστολου Ἀποστόλου, καθὼς καὶ τοῦ καθηγητῆ ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Δημήτρη Βερναρδάκη.
Τὸ τελευταῖο συμβὰν ποὺ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὴν ἁλυσίδα τῆς ἀντιπαράθεσης καὶ τῆς ἔντασης, εἶναι ἡ τοποθέτηση ἑνὸς σταυροῦ κοντὰ σὲ...δημοτικὴ πλὰζ τοῦ νησιοῦ. Ἄγνωστοι ἔβαλαν ἕνα μεγάλου μεγέθους τσιμεντένιο σταυρὸ στὴ θέση Ἀπελή, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁρατὸς ἀπὸ ἑκατοντάδες μέτρα ἀπὸ τοὺς λουόμενος τῆς παραλίας. Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες, τὸ καλοκαίρι σημειώθηκαν ἁψιμαχίες μεταξὺ μεταναστῶν καὶ προσφύγων μὲ Ἕλληνες λουόμενους καὶ ξένους τουρίστες, καθὼς οἱ τελευταῖοι δυσανασχετοῦσαν ἕως καὶ ἀνησυχοῦσαν ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν πρώτων. “Υπήρξε μία ἐνόχληση, διότι οἱ πρόσφυγες σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις μεταφέρονταν στὴν παραλία κατὰ ὁμάδες, ἀκόμη καὶ 50 ἀτόμων, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ κόσμος ποὺ ἔκανε τὸ μπάνιο του, νὰ νιώθει ὅτι κολυμπᾶ σὲ ἕνα χὸτ σποτ” δηλώνει στὸ Πρῶτο Θέμα ὁ δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός.

ΜΚΟ: “Ἀποτρέπονται ἀλλόθρησκοι νὰ προσέρχονται γιὰ κολύμβηση”
Ἄγνωστο παραμένει ποιοὶ τοποθέτησαν αὐτὸ τὸ σταυρό. Ὡστόσο ἡ τοποθέτησή του θορύβησε τὴ ΜΚΟ “Συνύπαρξη καὶ Ἐπικοινωνία στὸ Αἰγαῖο”, ἡ ὁποία ἀπαίτησε νὰ κατέβει. Μὲ ἐπιστολή της πρὸς τὸν δήμαρχο Λέσβου καὶ τὸ λιμενάρχη Μυτιλήνης - μία ἀναφορὰ ποὺ θύμισε τὸ γλωσσικὸ μπέρδεμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη τσίπρα - τὸ Δ.Σ. τῆς ΜΚΟ ἐκτιμᾶ ὅτι ὁ σταυρὸς τοποθετήθηκε ἀπὸ ἀγνώστους “ὥστε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν νὰ ἀποτρέπονται ἀλλόθρησκοι (προφανῶς πρόσφυγες καὶ μετανάστες) νὰ προσέρχονται γιὰ κολύμβηση”. Χαρακτηρίζει αὐτὴν τὴν πράξη “παράνομη, ἀντιαισθητικὴ (θυμίζει τάφο) ἀλλὰ κυρίως προσβλητικὴ γιὰ τὸ σύμβολο τοῦ χριστιανισμοῦ, σύμβολο ἀγάπης καὶ θυσίας καὶ ὄχι ρατσισμοῦ καὶ μισαλλοδοξίας” καὶ παρακαλεῖ γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ δημάρχου καὶ τοῦ λιμενάρχη “ὥστε νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ αὐθαιρεσία καὶ ἡ ἀκαταλληλότητα ὕπαρξης θρησκευτικοῦ συμβόλου σὲ χῶρο λουομένων καὶ ἡ μετατροπή του σὲ ἐργαλεῖο ἐπίδοξων σταυροφόρων”.

Ὁ σταυρὸς τοποθετήθηκε σὲ ἕνα βράδυ, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν σχετικὲς ἄδειες γιὰ ἐργασίες καὶ μάλιστα σὲ ἔκταση ποὺ ἀνήκει σύμφωνα μὲ πληροφορίες στὴν Κτηματικὴ Ἑταιρεία τοῦ Δημοσίου. Ὁ δήμαρχος Λέσβου ἐξετάζει πῶς θὰ χειριστεῖ τὴν ὑπόθεση, ποὺ ἀπειλεῖ νὰ διαταράξει ἀκόμη περισσότερο τὸ κλίμα στὸ νησί, χωρὶς ὡστόσο νὰ εἶναι διατεθειμένος νὰ δεχθεῖ τελεσίγραφα. “Καμιά ΜΚΟ δὲν ἔχει κανέναν λόγο νὰ ζητάει ἢ νὰ μὴ ζητάει νὰ κατέβει ἕνας σταυρός. Θὰ ἐπισκεφθῶ τὸν Μητροπολίτη γιὰ νὰ δοῦμε ἀπὸ κοινοῦ τί πρέπει νὰ γίνει, καθὼς αὐτὸς ποὺ εἶναι ἁρμόδιος νὰ ἀποφασίσει εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι κάτι ποὺ τιμᾶ τὴ θρησκεία ἢ τὴν προσβάλλει καὶ δίνει μηνύματα ξένα πρὸς τὸ χριστιανισμό;” σχολιάζει ὁ κ.Γαληνός, ἐνῶ “δείχνει” ὡς πηγὴ τοῦ κακοῦ τὴν ὑπερπληθώρα μεταναστῶν καὶ προσφύγων στὸ νησί: “Ἂν ὑπῆρχε ἀποσυμφόρηση, δὲν θὰ δίναμε τὰ ὄπλα σὲ ἀκραία στοιχεῖα νὰ κάνουν τὸ ὀ,τιδήποτε. Ὅμως ὅταν ἔχουμε τόσο μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμοῦ, δίνουμε ὄπλα σὲ κάποια ἀκραία στοιχεῖα νὰ προπαγανδίσουν, ὅπως καὶ κάνουν”.

Η ΜΚΟ δημοσιοποίησε τὴν ἐπιστολή της καὶ μέσω τῆς σελίδας της στὸ facebook, συγκεντρώνοντας θετικὰ ἀλλὰ καὶ ἀρκετὰ ἐπικριτικὰ ἕως ὑβριστικὰ σχόλια. “Τα μέλη καὶ προσωπικὰ ἡ πρόεδρος, ποὺ ὑπέγραφε τὴν σχετικὴ ἐπιστολὴ δέχτηκαν χυδαῖες ὕβρεις «τοῦ πεζοδρομίου», ἀπειλές, σεξιστικὰ σχόλια μέσω τηλεφώνου, μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης κλπ.” σημειώνει σὲ νεώτερη ἀνακοίνωσή της ἡ “Συνύπαρξη”. Ἡ “Συνύπαρξη” διευκρινίζει ὅτι δὲν ζήτησε νὰ κατέβουν ὅλοι οἱ σταυροὶ ἀπὸ τὸ νησί, ἀλλὰ μόνο ὁ συγκεκριμένος, ὁ ὁποῖος δὲν προϋπῆρχε “ἀλλὰ στήθηκε ἀπὸ ἀφέλεια ἢ ἀπὸ σκοπιμότητα γιὰ νὰ ἀποτρέπει τοὺς μετανάστες νὰ ἔρχονται γιὰ κολύμβηση ἐκεί”, ἐνῶ συμπληρώνει, πὼς τὰ μέλη τοῦ συλλόγου στὰ 20 χρόνια ἐθελοντικῆς προσφορᾶς τους ἔχουν συνεργαστεῖ πολλὲς φορὲς μὲ τὴν ἐκκλησία “σεβόμενα παράλληλα διαφορετικὲς πεποιθήσεις καὶ ἀπόψεις ἄλλων θρησκειῶν καὶ δογμάτων”.

protothema

3 σχόλια:

 1. Εάν δεν τους αρέσει, τα μπογαλάκια τους και σ' άλλη παραλία!!! Έλεος με τους αντίχριστους!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα αλλαξουν και "ταμπελα"...
  Δε θα λεγονται πια "ΜΚΟ" γιατι τους πηρε ειδηση ο Λαος,ο Ελληνικος...
  Θα λεγονται "ΟΑΕ",Οργανομενοι Αντιχριστοι Ελλαδος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. εγω στη θεση τους θα γεμιζα το νησι με σταυρους γιατι ο σταυρος ειναι που ενοχλει τους δαιμονες και αυτους που εργαζονται για αυτους !!!! τρεμουν!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.