17 Σεπ 2018

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Ἀφελῆ ἐρωτήματα ἀφελοῦς ἱερέως…

Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ι. Ν. Ἄγ. Νικολάου Πατρὼν
Πάτρα 15.9.2018

Ἀφελῆ ἐρωτήματα ἀφελοῦς ἱερέως…

ΖΗΤΗΜΑ 1ο
Διαβάσαμε ὅτι στὶς 11.9.18 ὂ πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο (ὁ ὁποῖος “ἐκκλησιάζεται” καὶ στὴν κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στοὺς σχισματικοὺς καὶ στοὺς Οὐνίτες!) εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρέσβυ Σὰμ Μπράουνμπακ (http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/23802-presbeutis-sam-mpraounmpak-oi-ipa-upostirizoun-tin-autokefalia-stin-oukrania).

Α) Στὴ συνάντηση ὁ ἀμερικανὸς πρέσβυς δήλωσε ὅτι «Οἱ Ἀμερικανικὲς ἀρχὲς ὑποστηρίζουν τὴν Οὐκρανία στὸν ἀγώνα γιὰ τὸ δικαίωμα νὰ ἔχει μία ἑνιαία αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»!

«Οἱ Ἀμερικανικὲς ἀρχὲς» φροντίζοντας, προφανῶς, γιὰ τὴν κανονικὴ εὐταξία στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἐνοχλοῦνται ἐπειδὴ στὴν Οὐκρανία ὑπάρχουν τρεῖς “δικαιοδοσίες” (ἡ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Κιέβου Ὀνούφριο ποὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία καὶ δύο σχισματικὲς ὁμάδες). Δὲν γνωρίζουν, ἄραγε, ὅτι στὶς ΗΠΑ ὑπάρχουν περισσότερες ἀπὸ ὀκτὼ (8) Ὀρθόδοξες δικαιοδοσίες!; Διερωτῶμαι καὶ ἐρωτῶ τὸν πρέσβυ καὶ ἄλλους “ἀρμοδίους”: θὰ ὑποστηρίξουν «οἱ Ἀμερικανικὲς ἀρχὲς» ὥστε νὰ ὑπάρχει «μία ἑνιαία αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» καὶ στὶς ΗΠΑ μετὰ τὴν Οὐκρανία;


Β) Ἐπίσης, ἔκπληκτοι διαβάσαμε – χωρὶς νὰ διαψευσθεῖ – ὅτι ὁ Οὐκρανὸς Πρόεδρος «ἐνημέρωσε λεπτομερῶς τὸν Ἀμερικανὸ Πρεσβευτὴ γιὰ τὴν προετοιμασία ἐκχώρησης τοῦ αὐτοκεφάλου, καὶ εὐχαρίστησε τὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν ἐνεργὸ ὑποστήριξή τους στὴν διαδικασία αὐτή»!

Ὡς ἀφελὴς ἱερέας διερωτῶμαι καὶ ἐρωτῶ τοὺς εἰδήμονας:

1. Τί σημαίνει ἡ φράση...

«εὐχαρίστησε τὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν ἐνεργὸ ὑποστήριξή τους στὴν διαδικασία αὐτή», γιὰ τὴν ἐκχώρηση τοῦ αὐτοκεφάλου στὴν Οὐκρανία;

2. Σὲ τί συνίσταται ἡ «ἐνεργὸς ὑποστήριξη» τῶν ΗΠΑ; Μήπως, τελικά, τὸν «Τόμο Αὐτοκεφαλίας» γιὰ τὴν Οὐκρανία θὰ τὸν ὑπογράψει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὡς «ἀποφαινόμενος» καὶ ὁ … Ντ. Τρὰμπ ὡς «συναποφαινόμενος»; Δὲν μπορῶ νὰ διανοηθῶ τυχὸν ἀμερικανικὴ ἀπαίτηση γιὰ ἀντιστροφὴ τῶν ὑπογραφῶν…

3. Μέχρι τώρα ἀκούγαμε ὅτι τὸ Αὐτοκέφαλο ἐκχωρεῖται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο γιὰ νὰ θεραπευθεῖ τὸ σχίσμα, δήλ. γιὰ καθαρὰ ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πνευματικοὺς λόγους. Τώρα μαθαίνουμε καὶ γιὰ τὴν «ἐνεργὸ ὑποστήριξη» τῶν ΗΠΑ! Κύριε ἐλέησον! Μήπως κάποιοι κρύβουν κάποιες “λεπτομέρειες” ἀπὸ τὸ Λαὸ τοῦ Θεοῦ; Μήπως κάποιοι χρησιμοποιοῦν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν ἐγκόσμια συμφέροντα διεθνοῦς γεωπολιτικῆς; Μήπως κάποιοι, σὲ τελικὴ ἀνάλυση, ἀσελγοῦν πάνω στὸ Ἄσπιλο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ;

4. Σὲ ποιὲς ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς ὑποθέσεις ἔχουν «ἐνεργὸ ὑποστήριξη» οἱ ΗΠΑ; (κάτι σχετικὸ εἶχε ἀκουστεῖ καὶ γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης!). Παρακαλοῦμε τὸν Οὐκρανὸ Πρόεδρο κ. Ποροσένκο ἢ ἔστω τὸν ἀμερικανὸ πρέσβυ νὰ ἐνημερώσει σχετικὰ τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ!

5. Ἐπιτέλους, ἡ συμπεριφορὰ αὐτὴ τῶν πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν μέχρι πότε θὰ γίνεται ἀνεκτὴ ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ;

ΖΗΤΗΜΑ 2ο
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπιτρέπει ὑπὸ προϋποθέσεις τὸν β΄ γάμο τῶν κληρικῶν.

Ὅμως, πρὶν ἀπὸ 26 μόλις μῆνες ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» στὴν Κρήτη σὲ συνοδικὴ ἀπόφασή της εἶχε ἀποφανθεῖ: «μετὰ τὴν χειροτονίαν κωλύεται ἡ σύναψις γάμου» (Συνοδικὸ κείμενο «τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου καὶ τὰ κωλύματα αὐτοῦ» § ΙΙ, 4).

Διερωτῶμαι καὶ ἐρωτῶ:

1. Τελικά, οὔτε 2,5 χρόνια δὲν “ἀντεξε” ἡ ἰσχὺς τῶν ἀποφάσεων καὶ ἡ σοβαρότητα τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» τῆς Κρήτης ἀκόμα καὶ γιὰ τὴ Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου;

2. Ὅταν ἡ ἴδια ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου περιφρονεῖ τόσο ἀπροκὰλυπτα τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, πῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔχει τὴν ἀπαίτηση ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας νὰ τὴν ἔχει σὲ μικρή, ἔστω, ἐκτίμηση;

3. Τελικά, μήπως δικαιώνονται ὅσοι ἐπιμένουν νὰ μὴν ἀναγνωρίζουν τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης ὠς Πανορθόδοξη, Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο;

Ἐλπίζω νὰ λάβω κάποιες ἀπαντήσεις στὰ ἀφελῆ μου ἐρωτήματα καὶ νὰ μὴ μὲ κακολογήσετε ποὺ σκέπτομαι, ἐρωτῶ καὶ διερωτῶμαι…

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.