25 Αυγ 2018

Γενικευμένη ἡ δῆθεν ἀναθεώρηση τῶν Φακέλων Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν


Στίς 20 Αὐγούστου 2018 δημοσιεύσαμε ἕνα ἄρθρο μέ τίτλο Ἡ «ἀναθεωρημένη ἔκδοση» τοῦ Φακέλου Μαθήματος Θρησκευτικῶν A΄ Γυμνασίου. Στό τέλος ἐκείνης τῆς δημοσίευσης γράφαμε ὅτι «Θά ἐπανέλθουμε μέ ἀναφορά καί στίς «ἀναθεωρημένες ἐκδόσεις» τῶν Φακέλων Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν Β΄ καί Γ΄ Γυμνασίου».

Ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα στό Ψηφιακό Σχολεῖο καί συγκεκριμένα στά Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία πού ἀφοροῦν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὑπῆρξε μία διαρκῆς «ἀνανέωση». Σέ ὅλες τίς τάξεις Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου, ἀναρτήθηκαν νέα ἀρχεῖα (pdf) μέ τούς Φακέλους Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί μέ ἡμερομηνίες δημοσίευσης ἀπό 21 Αὐγούστου 2018 (στή Γ΄ Δημοτικοῦ) ἕως 24 Αὐγούστου 2018 (στή Γ΄ Λυκείου). Τά ἀρχεῖα περιέχουν «ἀναθεωρημένες ἐκδόσεις» τῶν Φακέλων Μαθήματος γιά κάθε τάξη. Γιά αὐτές τίς «ἀναθεωρημένες» ἐκδόσεις ἰσχύουν ὅσα ἀναφέραμε γιά τήν δῆθεν ἀναθεωρημένη ἔκδοση τοῦ Φακέλου Μαθήματος Θρησκευτικῶν A΄ Γυμνασίου. Πρόκειται γιά τά ἴδια βιβλία στά ὁποῖα ἔχει προστεθεῖ στό ἐξώφυλλο μία στάμπα «ἀναθεώρησης» καί νέος κωδικός ἀριθμός χωρίς νά ὑπάρχουν ἀλλαγές στό περιεχόμενο. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ὁ Φάκελος Μαθήματος Θρησκευτικῶν της Β΄ Λυκείου, πού παρόλο πού ἐπαναδημοσιεύτηκε στίς 24 Αὐγούστου 2018 παραμένει ἀκόμη καί στό ἐξώφυλλο ἴδιος μέ τόν περσινό χωρίς τήν προσθήκη στάμπας «ἀναθεώρησης» ἤ νέο κωδικό. Ἴσως ἡ «ἀναθεώρηση» καί τοῦ συγκεκριμένου Φακέλου Μαθήματος γίνει ἐντός τῶν ἡμερῶν.

Σέ κάθε περίπτωση, τό ὅλο σκηνικό δῆθεν ἀναθεώρησης τῶν Φακέλων Μαθήματος ἀποκαλύπτει γιά μία....
ἀκόμη φορᾶ ὄχι μόνο τά νομικίστικα τερτίπια μέ τά ὁποῖα ἐπιχειροῦν οἱ θιασῶτες τῶν «νέων Θρησκευτικῶν» νά παρακάμψουν τίς δικαστικές ἀποφάσεις τοῦ ΣτE οἱ ὁποῖες ἀκύρωσαν τό ἔργο τούς ἀλλά καί τήν ἔλλειψη στοιχειώδους σοβαρότητας στό τρόπο μέ τόν ὁποῖο διαχειρίζονται τό μέλλον τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τέτοιου εἴδους κινήσεις ἐπιτείνουν τήν μεγάλη ἀνησυχία θεολόγων, δασκάλων, μαθητῶν καί τῶν γονιῶν τους γιά τό τί μεθοδεύεται τελικά γιά τό μέλλον τῶν Θρησκευτικῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.