7 Απρ 2018

Πρώτη Ἀνάσταση

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς καταβάσεώς Του στὸν Ἅδη, ὅπου ἐλευθέρωσε τὶς ψυχὲς τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου. Ἡ ἡμέρα τοῦ Μ. Σαββάτου, ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν θεότητα βρισκόταν στὸν Ἅδη καὶ τὸ σῶμα μαζὶ μὲ τὴν θεότητα βρισκόταν στὸν τάφο, ὅποτε νικήθηκε τὸ κράτος τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου, θεωρεῖται μεγάλη ἡμέρα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀφοῦ συνδέεται μὲ τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς.Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε τὶς πρωϊνὲς ὧρες τῆς Κυριακῆς.Δὲν γνωρίζουμε τὸν πραγματικὸ χρόνο τῆς Ἀναστάσεώς Του, ἀφοῦ κανεὶς δὲν τὸν εἶδε τὴν ὥρα ἐκείνη, ἀλλὰ πιστοποιήθηκε ὅταν βαθειὰ χαράματα οἱ Μυροφόρες γυναῖκες πῆγαν στὸ μνημεῖο γιὰ νὰ ἀλείψουν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ μὲ ἀρώματα. Ἔτσι, ἡ Κυριακή, ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς... ἑβδομάδος, εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν ὁ Χριστὸς τὸ Σάββατο νίκησε τὸ κράτος τοῦ θανάτου, τὴν Κυριακὴ πιστοποιήθηκε σὲ ὅλους ἡ Ἀνάστασή Του, ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου.Οἱ δυνατοὶ κρότοι, ὑποδηλώνουν, τὴ βοή, ποὺ ἀκολούθησε τὸ θαῦμα τῆς Ἀνάστασης σκέπασαν τὰ πάντα. Ἡ γῆ σείστηκε καὶ ἰσχυρὴ βοὴ συγκλόνισε τὸ σύμπαν. 
Ἡ Πρώτη Ἀνάσταση γιορτάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία , στὶς 9 τὸ πρωὶ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἐνῶ τὸ Μέγα Θαῦμα τῆς Ἀνάστασης σηματοδοτεῖται τὴν ἴδια μέρα μὲ τὴν ἁφὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὸν Πανάγιο Τάφο τῶν Ἱεροσολύμων. Τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες τῆς Κυριακῆς ἀναγγέλλεται τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως μὲ λαμπρὲς ἐκδηλώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.