18 Μαρ 2018

Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος, γιά τίς ἀλλαγές στό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: «Τήν Ἑλλάδα μας, δέν μποροῦμε νά τήν ἰσοπεδώσουμε»

Τήν Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 11 Μαρτίου 2018, μεταδόθηκε τηλεοπτική ἐκπομπή τοῦ Κρήτη TV γιά τόν χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, μέ ἀφορμή τήν ἀλλαγή τῆς ὕλης τοῦ μαθήματος καί μία ἑβδομάδα μετά ἀπό τό Συλλαλητήριο πού πραγματοποιήθηκε στό κέντρο τῆς Ἀθήνας ἐνάντια στίς ἀλλαγές στό μάθημα.
Στήν ἐκπομπή συμμετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Εἰρηναῖος, καθώς καί καλεσμένοι θεολόγοι, Καθηγητές Πανεπιστημίων καί εἰδικός ἐπί τῆς νομικῆς διάστασης τοῦ θέματος, οἱ ὁποῖοι μίλησαν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τόσο ἀπό τήν πλευρά τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί θεολογίας, ὅσο καί ἀπό τήν πλευρά τῆς ψυχολογικῆς, κοινωνιολογικῆς, παιδαγωγικῆς ἐπιστήμης, καθώς καί ἀπό τήν νομική του θεώρηση.
Παράλληλα, προβλήθηκαν ἀρκετά στοιχεῖα τῆς νέας ὕλης τοῦ μαθήματος, ἀπό τήν ὁποία οἱ Ἕλληνες καί βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι μαθητές, καλοῦνται νά....
διδαχθοῦν πλέον καί τά τῆς θρησκείας τῶν ἄλλων λαῶν, ἤδη ἀπό τήν Γ’ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ. Ἐπί δεκαετίες, οἱ μαθητές διδάσκονταν πρωταρχικά καί μέ βιωματικό τρόπο τήν οἰκεία ὀρθόδοξη πίστη καί ἔπειτα σέ μία πιό ὥριμη διανοητικά ἡλικία (Β’ Λυκείου) διδάσκονταν καί τίς θρησκεῖες καί, μάλιστα, κάθε θρησκεία σέ ξεχωριστό κεφάλαιο καί μέ πληροφοριακό καί ἐγκυκλοπαιδικό τρόπο καί σκοπό. Σήμερα, ὅμως, ἡ διδασκαλία τῶν θρησκειῶν πραγματοποιεῖται σέ ἀνάμειξη μέ τά στοιχεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας καί μάλιστα ἐντός του ἴδιου κεφαλαίου, μέ βιωματικό τρόπο καί σκοπό, μέ ἀποτέλεσμα, ἀφενός, νά ὑπάρχει ἐλλειπτική γνώση τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης καί, ἀφετέρου, νά ἐμφωλεύει ἐμφανῶς ὁ κίνδυνος τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καί τῆς σύγχυσης.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης μεταξύ ἄλλων ἐπεσήμανε:

«Ὁ Χριστός λέει: ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Δέν μισοῦμε κανέναν. Ἀλλά εἶναι ἄλλο πράγμα νά μαθαίνει κανείς ὅλες τίς θρησκεῖες, καί ἄλλο νά μήν ξέρει ὁ ἴδιος ποιά εἶναι ἡ δική του ἡ θρησκεία… Θεωρῶ, λοιπόν, ὅτι εἶναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς νά μισοῦμε, χωρίς νά πολεμοῦμε, χωρίς νά ἀπορρίπτουμε τίποτα καί κανέναν, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νά μάθουμε ἐμεῖς ποιοί εἴμαστε καί τί ἐμεῖς πιστεύουμε. Πολύ περισσότερο τά παιδιά μας (νά μάθουν)».

Παράλληλα, τόνισε πώς:

« Σαφῶς, πρέπει ὁπωσδήποτε νά μάθουμε ἐμεῖς τί εἴμαστε. Καί μετά μποροῦμε νά βλέπουμε καί νά ἀγαποῦμε ὅλον τόν κόσμο καί ὅλους τους ἀνθρώπους. Ἀλλά πρῶτα νά γνωρίσουμε τό ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς, καί τί εἴμαστε ἐμεῖς, καί τί πιστεύουμε καί ποῦ πᾶμε».

Ἐνῶ στήν κατακλείδα τοῦ λόγου του στήν ἐκπομπή, ὑπογράμμισε:

«Ἐγώ πιστεύω ὅτι πρέπει νά μήν ἔχουμε μίσος, νά μήν ἔχουμε πάθος, ἀλλά νά ὑποστηρίξουμε καί τόν ἑαυτό μας, καί τήν παράδοσή μας, καί τήν Πίστη μας, καί τήν Ἑλλάδα μας.

Τήν Ἑλλάδα μας, δέν μποροῦμε νά τήν ἰσοπεδώσουμε. Γιατί νά τήν ἰσοπεδώσουμε;»

5 σχόλια:

 1. Μάλιστα. Απλώς Σεβασμιώτατε σας περιμέναμε και στο συλλαλητήριο, όπως μας είχατε πει ότι θα ερχόσασταν... Αλλά τελικά δε φανήκατε ποτέ... Ποιος ξέρει άραγε γιατί... Προφανώς ο καθένας πράττει ανάλογα με τα κότσια του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. πώς δέν μπορούμε....μιά-δυό οικουμενικές σύνοδοι ακόμη...έ...;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά! Μονά ζυγά δικά τους. Κατάλαβες;

   Διαγραφή

 3. Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου,
  εισάκουσον μου Κύριε.
  Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου.
  Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου,
  εν τω κεκραγέναι με προς σε.
  Εισάκουσόν μου, Κύριε.
  Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου. έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου Κύριε
  Κύριε ἁμαρτάνων οὐ παύομαι, φιλανθρωπίας ἀξιούμενος οὐ γινώσκω, νίκησόν μου τὴν πώρωσιν, μόνε Ἀγαθέ, καὶ ἐλέησόν με. Κύριε, καὶ τὸν φόβον σου πτοοῦμαι, καὶ τὸ πονηρὸν ποιεῖν οὐ παύομαι, τίς ἐν δικαστηρίῳ τὸν δικαστὴν οὐ πτοεῖται; ἢ τὶς ἰαθῆναι βουλόμενος, τὸν ἰατρὸν παροργίζει ὡς κᾀγώ;
  Μακρόθυμε Κύριε, ἐπὶ τῇ ἀσθενείᾳ μου σπλαγχνίσθητι, καὶ ἐλέησόν με. Οἴμοι! τὶ ὁμοιώθην ἐγώ, τῇ ἀκάρπῳ συκῇ, καὶ πτοοῦμαι τὴν κατάραν σὺν τῇ ἐκκοπῇ, ἀλλ' ἐπουράνιε γεωργὲ Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν χερσωθεῖσάν μου ψυχήν, καρποφόρον ἀνάδειξον, καὶ ὡς τὸν ἄσωτον Υἱόν, δέξαι με καὶ ἐλέησόν με. Τὰ πλήθη τῶν πταισμάτων μου πάριδε Κύριε, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, καὶ πάσας ἐξάλειψον τὰς ἀνομίας μου, λογισμόν μοι παρέχων ἐπιστροφῆς, ὡς μόνος φιλάνθρωπος, δέομαι καὶ ἐλέησόν με.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η εκπομπή καταπολεμά την πανθρησκεία στα παιδιά μας και θα έπρεπε κάθε γονέας να δει, εάν δεν έχει ενημερωθεί ήδη. Νομίζω από τις πιο ξεκάθαρες προσπάθειες που γίναν. Ο κάθε ομιλητής και ίσως πιο ξεκάθαρα η φοιτήτρια, αποκαλύπτει την καταφανή αίρεση της Νέας Εποχής (New Age-πανθρησκειας) των βιβλίων.

  Πάντως για την ιστορία, ο Σεβασμιώτατος Κρήτης δεν ήλθε μεν, αλλά και χαιρέτισε την εκδήλωση και ενθάρρυνε τους οργανωτές με επιστολή του πριν και μετά με την εκπομπή αυτή. Υπάρχουν πολλοί που να το έκαναν από τους 116 του συνόλου της Ελλάδας;

  Αν επιστρέφουν τα βιβλία, όπως η Ι.Κ.Αγίου Όρους και πολλές Μητροπόλεις λένε, τί μπορεί η πολιτεία να κάνει, χωρίς τα βιβλία και την συγκατάθεση των γονέων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.