27 Φεβ 2018

Ὁ Χριστὸς ἡ ὄντως ἐλπίδα

Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου

Ἐσὺ κάμε αὐτὸ ποὺ μπορεῖς… κάμε ὅ,τι μπορεῖς, χωρὶς ν’ ἀγχώνεσαι, χωρὶς ν’ ἀγωνιᾶς, χωρὶς νὰ ταλαιπωρεῖσαι.
Ἀφοῦ κάνεις αὐτὸ ποὺ μπορεῖς καὶ ἡ συνείδησή σου σοὺ καταμαρτυρεῖ ὅτι «ἔκανα ὅτι μποροῦσα, μέχρις ἐδῶ! Ἀπὸ ’δώ καὶ κάτω δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτα!».
Τότε παραδίδεις τὸ θέμα, τὸ πρόβλημα, τὸ παιδί σου, τὴν ὑγεία σου, τὰ οἰκονομικά σου, ὅ,τι ἔχεις ποὺ σὲ βαραίνει τὸ παραδίδεις στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Καὶ τότε πράγματι, ἐκεῖ ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται!...
Κι ἂν ἀκόμα ἀργήσουν νὰ γίνουν τὰ πράγματα, ὅπως πιθανὸν πρέπει νὰ γίνουν, κι ἂν ἀκόμα φανεῖ ὅτι ὁ Θεὸς σιωπᾶ καὶ δὲν ἐνεργεῖ καὶ παραμείνει ὁ ἄνθρωπος μέσα στὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ Θεοῦ,τότε ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτει πράγματι μὲ θαυμαστὸ τρόπο τὸν ἑαυτό Του.
Κανένας, λέγει ἡ Γραφή, κανένας δὲν...
ἤλπισε ἐπὶ Κύριον καὶ καταισχύνθηκε. Λέει ὁ Δαβὶδ ἕνα ὡραῖο λόγο:
«Ἐμβλέψετε, κοιτάξετε στὶς ἀρχαῖες γενεές, βρεῖτε μου ἕνα ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος ἤλπισε ἐπὶ Κύριον καὶ ἐντράπηκε. Ἕνας ἄνθρωπος νὰ βρεθεῖ ποὺ νὰ πεῖ ὅτι ἐγώ, εἶχα τὴν ἐλπίδα μου στὸν Χριστὸ κι ὁ Χριστὸς δὲν ἀνταποκρίθηκε. Δὲν μὲ βοήθησε. Μ’ ἐγκατέλειψε!» Κανένας!
Βέβαια θὰ μοῦ πεῖς ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν ἔγινε αὐτὸ ποὺ ἤθελα, μπορεῖ νὰ μὴν ἔγινε αὐτὸ ποὺ ἐγὼ ζητοῦσα… Ἐὰν ὅμως ἔχεις ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, θὰ δεῖς πὼς τελικὰ αὐτὸ ποὺ ἔγινε, αὐτὸ ἦταν τὸ καλύτερο.

4 σχόλια:

 1. Επιβεβαιώνονται τα λόγια του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, για την παρακολούθηση που μπορούν να κάνουν οι smart (έξυπνες) τηλεοράσεις, στα σπίτια των χρηστών.

  https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2018/02/avc_sigma_medion_201802.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ;»

  Κήρυγμα Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονίτσης κ. Ἀνδρέου τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας (Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Κονίτσης , 25.2.2018)

  http://poimin.gr/tina-me-legousin-oἱ-ἄnthropi-eἶne

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγιορείτης Μοναχός, Μάξιμος Ιβηρίτης: η Ελλάδα, είναι το "οικόπεδο" του Θεού και ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος ο Δημιουργός.

  http://imkkaig.blogspot.gr/2018/02/250218.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου,εισάκουσον μου Κύριε.Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου.Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου,εν τω κεκραγέναι με προς σε. Εισάκουσόν μου, Κύριε.

  Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου. έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου Κύριε.

  Κύριε ἁμαρτάνων οὐ παύομαι, φιλανθρωπίας ἀξιούμενος οὐ γινώσκω, νίκησόν μου τὴν πώρωσιν, μόνε Ἀγαθέ, καὶ ἐλέησόν με.

  Κύριε, καὶ τὸν φόβον σου πτοοῦμαι, καὶ τὸ πονηρὸν ποιεῖν οὐ παύομαι, τίς ἐν δικαστηρίῳ τὸν δικαστὴν οὐ πτοεῖται; ἢ τὶς ἰαθῆναι βουλόμενος, τὸν ἰατρὸν παροργίζει ὡς κᾀγώ; Μακρόθυμε Κύριε, ἐπὶ τῇ ἀσθενείᾳ μου σπλαγχνίσθητι, καὶ ἐλέησόν με.

  Οἴμοι! τὶ ὁμοιώθην ἐγώ, τῇ ἀκάρπῳ συκῇ, καὶ πτοοῦμαι τὴν κατάραν σὺν τῇ ἐκκοπῇ, ἀλλ' ἐπουράνιε γεωργὲ Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν χερσωθεῖσάν μου ψυχήν, καρποφόρον ἀνάδειξον, καὶ ὡς τὸν ἄσωτον Υἱόν, δέξαι με καὶ ἐλέησόν με.

  Τὰ πλήθη τῶν πταισμάτων μου πάριδε Κύριε, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, καὶ πάσας ἐξάλειψον τὰς ἀνομίας μου, λογισμόν μοι παρέχων ἐπιστροφῆς, ὡς μόνος φιλάνθρωπος, δέομαι καὶ ἐλέησόν με.

  > https://www.youtube.com/watch?v=DJODxvgkfE0

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.