22 Φεβ 2018

Γιὰ συμφωνία ἀποκήρυξης τῶν ὅρων «Τσαμουριά» καὶ «Βόρεια Ἤπειρος» μιλοῦν οἱ Ἀλβανοὶ

Σὲ μία εἴδηση ποὺ μόνο ὡς κακόγουστο ἀστεῖο μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ, ἀλβανικὰ ΜΜΕ ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ἀθήνα ἀποδέχθηκε τὴν ἀποκήρυξη τοῦ ὄρου «Βόρεια Ἤπειρος» προκειμένου οἱ Ἀλβανοὶ νὰ μὴν χρησιμοποιοῦν τὸν ὀρὸ «Τσαμουριά», ἐνῶ προαναγγέλλουν ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας ἀποδέχθηκε τὴν πρόσκληση, νὰ περάσει τὸ Ὀρθόδοξο Πάσχα μὲ τὸν Edi Rama στὴν Κορυτσά. 

Τὴ στιγμὴ ποὺ σύμφωνα μὲ πληροφορίες καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς βρίσκεται πολὺ κοντὰ ἡ στιγμὴ διαμόρφωσης τοῦ πλαισίου συμφωνίας ποὺ θὰ καλύπτει ὅλες τὶς «ἐκκρεμότητες» μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν, ἐλάχιστες λεπτομέρειες τῆς συμφωνίας αὐτῆς ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, ἐκτὸς αὐτῶν ποὺ διαρρέονται πιθανὸν ἐσκεμμένα ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ πλευρά. Ἡ Ἀθήνα δὲν ἔχει σχολιάσει ὅλες αὐτὲς τὶς πληροφορίες καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ θέμα τῆς σύνδεσης «Τσαμουριᾶς» καὶ «Βορείου Ἠπείρου» δὲν εἶναι γνωστὸ ἐὰν πρόκειται μόνο γιὰ τὰ σχολικὰ βιβλία, κάτι στὸ ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα ἔχει συμμορφωθεῖ ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, ἢ καὶ ἄλλες χρήσεις. 

Ἐντύπωση προκαλεῖ πάντως ὅτι ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα παγίως καὶ ὀρθῶς ὑποστηρίζει ὅτι δὲν ὑφίσταται «Τσάμικο» ζήτημα, φέρεται νὰ ἔχει ἀποδεχθεῖ ὅτι ὡς ἀντάλλαγμα θὰ ἀποκηρύξει ἐπισήμως κάθε ἀναφορὰ σὲ Βόρειο Ἤπειρο. Αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ παραπέμπει σὲ μία ἀπαράδεκτη...
διασύνδεση τῆς πατρογονικῆς ἑστίας τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς ἀναγνωρισμένης διεθνῶς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειονότητας, μὲ τὸ ζήτημα ποὺ ἐγείρει ὁ ἀλβανικὸς ἀλυτρωτισμὸς σχετικὰ μὲ τοὺς Τσάμηδες καὶ τὰ ὁράματα περὶ Μεγάλης Ἀλβανίας ποὺ φθάνει μέχρι τὴν Θεσπρωτία. 
Ἡ μεθοδολογία ἡ ὁποία ἔχει ἐπιλεγεῖ γιὰ τὴν ἐπιδίωξη ἐπίτευξης συνολικῆς συμφωνίας στὶς διμερεῖς σχέσεις, μὲ τὴν διαμόρφωση «καλαθιῶν» μὲ θέματα ποὺ θέτουν οἱ δύο πλευρές, ὁδηγεῖ σὲ δύσκολες καὶ ἑτεροβαρεῖς ἰσορροπίες, καθὼς ἡ ἑλληνικὴ ἐθνικὴ μειονότητα ἐξομοιώνεται μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς μετανάστες στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς Τσάμηδες. Ἡ Ἀθήνα προκειμένου ὁ κ. Rama νὰ σταματήσει (θεωρητικὰ) νὰ προωθεῖ «Τσάμικο ζήτημα», τὸ ὁποῖο τουλάχιστον σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς περιουσίες δὲν μπορεῖ νὰ τεθεῖ σὲ διακρατικὸ ἐπίπεδο (καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζει ἡ ἀλβανικὴ πλευρά), ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ ἀνταλλάξει μὲ τὴν ἀποκήρυξη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τοῦ ὄρου «Βόρεια Ἤπειρος». 
Ἡ ἀναφορὰ σὲ Βόρειο Ἤπειρο ἀφορᾶ τὴν γεωγραφικὴ περιοχὴ ὅπου ζεῖ ἡ ὑπαρκτὴ καὶ διεθνῶς ἀναγνωρισμένη ἑλληνικὴ μειονότητα, ἐνῶ ἀντιθέτως ἡ Τσαμουριὰ εἶναι τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ, μὲ ὄχημα ἐθνοτικὴ ὁμάδα ἡ ὁποία ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὴν περιοχὴ καθὼς συνεργάστηκε μὲ τὶς κατοχικὲς δυνάμεις τοῦ ναζιστικοῦ ἄξονα, μὲ στόχο νὰ ἐπιτύχει ὡς ἀντάλλαγμα «ἐθνικὲς ἐπιδιώξεις». 
Σύμφωνα μὲ τὰ ἴδια δημοσιεύματα, ὁ κ. Τσίπρας ἔχει ἐξουσιοδοτήσει τὸν κ. Κοτζιὰ νὰ ξεκινήσει τὴν τελευταία φάση τῶν διαπραγματεύσεων μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν καθὼς καὶ νὰ ὑπογράψει τὴν ἀμφιλεγόμενη συμφωνία γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῶν θαλάσσιων συνόρων. Μία συμφωνία ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι ἱκανοποιεῖ τὶς ἐνστάσεις ποὺ εἶχε ἐγείρει ἡ Ἀλβανία θεωρώντας ὅτι μὲ τὴν προηγούμενη συμφωνία ἡ Ἑλλάδα εἶχε ἐπωφεληθεῖ καὶ ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχῆς τοῦ κλεισίματος τῶν κόλπων καὶ ἀπὸ τὸν ὑπολογισμὸ τῶν σημείων ὁριοθέτησης μικρῶν βράχων, ὅπως ἡ Μπρατσέτα (Ψύλλος). 
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ πάντως τὴ δήλωση τοῦ Ν. Κοτζιὰ ὅτι ἡ Ἀλβανία μὲ τὴ νέα συμφωνία θὰ ἀναγνωρίζει σὲ ἕνα σημεῖο ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα 12 ν.μ., πηγὲς ποὺ συμμετεῖχαν στὴ διαπραγμάτευση τῆς προηγούμενης συμφωνίας ἐπεσήμαναν ὅτι καὶ τότε εἶχε ἀναγνωρισθεῖ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων τῆς Σύμβασης γιὰ τὸ Δίκαιό της Θάλασσας, ποὺ προβλέπει τὰ 12 ν.μ. στὴν ὁριοθέτηση ὅλων τῶν θαλασσίων ζωνῶν μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. 
Ο Edi Rama ἀκόμη μία φορὰ ἀλαζονικὸς καὶ προκλητικὸς σὲ συνέντευξή του στὸ σταθμὸ Kien Kosova ἀποκάλυψε ὅτι ἡ κρίση στὴν ὁποία ὁδηγήθηκαν οἱ σχέσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα εἶχε ὡς στόχο νὰ ἀναγκάσει τὴν Ἀθήνα νὰ καθίσει στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ ὅλα τὰ θέματα: «Τότε, αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς κάναμε ἦταν μία διαδικασία δύσκολη: ἐμεῖς αὐξήσαμε τὴν ἔνταση μὲ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, ὄχι γιατί εἴχαμε ὡς αὐτοσκοπὸ τὴν αὔξηση τῆς ἔντασης, ἀλλὰ γιατί δὲν ἀποδεχτήκαμε νὰ κλείσουμε τὰ μάτια ἢ νὰ σιωπήσουμε, καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ του σοβαροῦ προβλήματος ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Ἀλβανικῆς Δημοκρατίας, ἀκόμη καὶ ἀπέναντι ἀπὸ τὸ πρόβλημα ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ τσάμικο θέμα καὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν Ἀλβανῶν ποὺ ἀνήκουν σ’ αὐτὴ τὴν κοινότητα. Ἀκόμη καὶ μὲ τὸ θέμα τοῦ ἐμπόλεμου ποὺ εἶναι σοβαρὸ θέμα τὸ ὁποῖο ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὰ περιουσιακὰ δικαιώματα,…», δήλωσε ὁ κ. Rama (σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα tachydromos.gr). 
Ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργός, μάλιστα, ὑποστήριξε ὅτι ἡ κίνηση τῆς κυβέρνησής του νὰ προβεῖ σὲ διαβήματα πρὸς τὴν Ἀθήνα, ὅταν ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ εἶχε προκηρύξει διαγωνισμὸ γιὰ τὶς ἔρευνες ὑδρογονανθράκων σὲ θαλάσσια Οἰκόπεδα βάσει τῆς προηγούμενης συμφωνίας, ἦταν αὐτὴ ποὺ ὑποχρέωσε τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι θὰ πρέπει νὰ συζητήσει μὲ τὰ Τίρανα γιὰ ἀλλαγὴ τῆς Συμφωνίας. 

himara


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.