5 Φεβ 2018

Νέες ταυτότητες ποὺ θὰ πληροῦν σύγχρονες προδιαγραφὲς ἀσφαλείας, ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ θὰ ξεκινήσει ἡ ἀντικατάσταση τῶν παλαιῶν!

Σχόλιο ID-ont: Μετὰ τὴν "ἐπιτυχημένη" διαπραγμάτευση τῶν μνημονίων, τὴν ἀναμενόμενη "ἐπιτυχία" στὸ Σκοπιανό, ἀναμένεται νὰ τριτώσει ἡ "ἐπιτυχία" αὐτῆς τῆς κυβέρνησης μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Μιλᾶμε γιὰ τὴν ἴδια ἀκριβῶς Κάρτα ποὺ ὁ κος Τσίπρας ὡς βουλευτὴς στὴν ἀντιπολίτευση τὴν εἶχε καταγγείλει (βλ.: id-ont.blogspot.gr/blog).
«Ἀποφασισμένο» εἶναι πλέον το υπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη για νὰ ξεκινήσει ἡ διαδικασία ποὺ θὰ ἀφορᾶ την αντικατάσταση τῶν παλαιῶν ταυτοτήτων μὲ νέες, οἱ ὁποῖες θὰ πληροῦν τὶς σύγχρονες προδιαγραφες ἀσφαλείας.
Μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, τὸ τελικὸ κείμενο τῆς προκήρυξης θὰ εἶναι ἕτοιμο μέσα στὶς ἑπόμενες μέρες, σύμφωνα μὲ δηλώσεις ἁρμόδιων στελεχῶν στὴν ἐφημερίδα «Ἡ Καθημερινὴ» καὶ ἀμέσως μετὰ θὰ κληθοῦν γιά διαπραγματεύσειςκαί προσφορές οἱ 7-8 ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες παγκοσμίως μὲ ἐξειδίκευση στὴ μαζικὴ ἔκδοση διαβατηρίων καὶ ταυτοτήτων.
Τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικά τοῦ νέου ἐγγράφου, ὅπως καὶ τὸ οἰκονομικὸ σκέλος τοῦ ἔργου ἔχουν ἤδη καθοριστεῖ. «Μένει νὰ προσδιοριστοῦν τά κριτήρια ἐπιλογῆς τοῦ ἀναδόχου καὶ ἀμέσως...
μετὰ θὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες τοῦ “χώρου” νὰ καταθέσουν προσφορὲς» δήλωσε ἀξιωματοῦχος στὴν «Καθημερινή».

Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν διαδικασιῶν συμπίπτει χρονικὰ μὲ τὴν ἄφιξη -μέσα Φεβρουαρίου- στὴν Ἑλλάδα κλιμακίου Ἀμερικανῶν ἐμπειρογνωμόνων ἀπό τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀξιολογήσουν τὶς ἐπιδόσεις τῆς Ἑλλάδας στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος visa waiver, ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς πολίτες 38 χωρῶν -καὶ τῆς Ἑλλάδας- νὰ ταξιδεύουν χωρίς βίζα στίς ΗΠΑ.

Οἱ πρῶτες παρασκευαστικὲς συναντήσεις ἔγιναν μεσοβδόμαδα στὴ ΓΑΔΑ. Παρότι τόσο οἱ Ἕλληνες ὅσο καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀξιωματοῦχοι σπεύδουν νὰ ἀποσυνδέσουν visa waiver καὶ ταυτότητες, ἡ μὴ ἀντικατάσταση τῶν παλιῶν ἐγγράφων μὲ νέα, βιομετρικὰ ἀποτελεί ενα ἀπὸ τὰ πιό ἐναπομείναντα σημεῖα κριτικῆς τῶν ΗΠΑ εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης.

Οἱ νέες ταυτότητες θὰ εἶναι ἀντίστοιχες μὲ τῶν ὑπολοίπων κρατῶν - μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἄλλωστε, ἡ ἀντικατάσταση τῶν παλιῶν ἐγγράφων μὲ νέα, βιομετρικὰ ἀποτελεί συμβατική ὑποχρέωση τῆς Ἑλλάδας ἒναντι τῆς Ε.Ε., ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 2000.

Σύμφωνα μὲ τὶς προτάσεις τῶν ἐμπειρογνωμόνων τῆς ΕΛ.ΑΣ., τὸ νέο ἔγγραφο θὰ εἶναι πλαστικό καὶ θὰ περιέχει μικροτσίπ μέ ἀποθηκευμένα τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου. Σὲ κάθε καινούρια ταυτότητα θά ἐμφανίζεται ἡ φωτογραφία καὶ τὸ ὀνοματεπώνυμο τοῦ κατόχου, ὄχι ὅμως καὶ τὸ δακτυλικό του ἀποτύπωμα.
Τὸν περασμένο Ἰούλιο, ὁ ἁρμόδιος ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη, Νίκος Τόσκας, κατέθεσε στὴ Βουλή τροπολογία πού προέβλεπε ὅτι οἱ προδιαγραφὲς τοῦ δελτίου ταυτότητας καθορίζονται μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καὶ δίχως νὰ ἀπαιτεῖται νομοθετικὴ ρύθμιση. Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους τῆς κυβερνητικῆς δυστοκίας, ἐξάλλου, φέρεται πώς ἦταν ὁ φόβος γιὰ πιθανὲς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ βουλευτών στην ἔκδοση ταυτοτήτων μὲ ἐνσωματωμένο μικροτσίπ.

Τό κόστος ἀντικατάστασης τῶν παλιῶν ταυτοτήτων μὲ νέες ὑπολογίζεται στά 80 ἑκατομμύρια εὐρώ. Κάθε νέο ἔγγραφο θὰ κοστίζει 8 ἕως 10 εὐρὼ καὶ τὸ ἀντίτιμο θὰ πληρώνει ὁ πολίτης πού ἐνδιαφέρεται νὰ ἀποκτήσει γιὰ πρώτη φορὰ ταυτότητα (ἀφορᾶ τοὺς 18χρονους) ἢ νὰ ἀντικαταστήσει τὴν παλιά του μὲ νέα, βιομετρική.

Ἡ ἔκδοση νέων ἐγγράφων θὰ ξεκινήσει πιλοτικὰ ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ πρὶν ἐπεκταθεῖ στὴν ὑπόλοιπη χώρα, ἐνώ πρόθεση τῶν ἐπιτελῶν τοῦ μεγάρου τῆς λεωφόρου Κατεχάκη εἶναι οἱ πρῶτες βιομετρικὲς ταυτότητες νὰ ἔχουν ἐκδοθεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ χρόνου.

Ἡ προκήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ, πάντως, θὰ ἀφορᾶ πέρα ἀπὸ τὴν ἀντικατάσταση τῶν ταυτοτήτων καὶ τὴν ἔκδοση τῶν ἤδη βιομετρικῶν διαβατηρίων, καθὼς λήγει ἡ σύμβαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. μὲ τὴν ἀνάδοχο ἑταιρεία, ἀνεβάζοντας τὸ συνολικὸ κόστος τοῦ ἔργου στά 350 ἑκατομμύρια.

Παρὰ τὴν ἰδιαίτερα ὑψηλὴ δαπάνη, ἡ κυβέρνηση δὲν θὰ προχωρήσει σὲ ἀνοικτὸ διαγωνισμό ἀλλά θὰ ἐπιλέξει τὸν ἀνάδοχο μὲ «κλειστὴ» διαδικασία, ζητώντας ἀπὸ 7-8 μεγάλες ἑταιρεῖες τοῦ χώρου νὰ καταθέσουν προσφορές. Μάλιστα, οἱ διπλωματικὲς ἀντιπροσωπεῖες τῶν ἰσχυρότερων χωρῶν τῆς Ε.Ε. καὶ ὄχι μόνο, ἀκονίζουν τὰ ξίφη τους καὶ ἑτοιμάζονται νὰ διεκδικήσουν τὸ ἔργο γιὰ λογαριασμὸ τῶν «δικῶν τους» ἑταιρειῶν. 

Ἡ χρηματοδότηση
Ἕνα ἀκόμα ἐνδιαφέρον στοιχεῖο εἶναι ὄτι η χρηματοδότηση τῆς διαδικασίας θὰ γίνει ἀπὸ τὰ ἀπόρρητα κονδύλια τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη προκειμένου, σύμφωνα μὲ μία ἐκδοχή, νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ «βγοῦν στὸν ἀέρα» τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας τῆς νέας ταυτότητας.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ προχώρησε σέ νέα αὐστηροποίηση τοῦ προγράμματος visa waiver, ἁρμόδιοι ἀξιωματοῦχοι ἐμφανίζονται αἰσιόδοξοι ὅτι, μετὰ καὶ τὶς ἐξελίξεις στὸ πεδίο τῶν ταυτοτήτων, ἡ Ἑλλάδα θὰ περάσει τὰ “stress tests” τῶν Ἀμερικανῶν στὸν τομέα τῆς ἀσφαλείας.

Πρόσφατο δημοσίευμα τοῦ εἰδησεογραφικοῦ πρακτορείου Reuters ἀποκάλυψε ὅτι ἡ κυβέρνηση Ντόναλντ Τράμπ ἒθεσε στὰ τέλη Δεκεμβρίου σὲ ἰσχὺ νέους κανόνες στὶς ἀρχὲς ἀσφαλείας τῶν 38 χωρῶν ποὺ μετέχουν στὸ visa waiver, ὑποχρεώνοντάς τες νὰ ἐλέγχουν τὰ στοιχεῖα τῶν ταξιδιωτῶν τους στοὺς καταλόγους ὑπόπτων γιὰ τρομοκρατία τῶν ΗΠΑ.

Ἡ Ἑλλάδα φέρεται -σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς ἐφημερίδας- νὰ ἔχει «εὐθυγραμμιστεῖ» μὲ τὴ συγκεκριμένη ἀπαίτηση ἤδη ἀπὸ τὸ 2016, στὸ πλαίσιο διμεροῦς συμφωνίας Ἑλλάδας - ΗΠΑ γιὰ τήν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας καὶ τοῦ «σοβαροῦ ἐγκλήματος».

14 σχόλια:

 1. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
  Α_Π_Ο_Κ_Α_Λ_Υ_Ψ_Η
  ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΛΑΒΩΣΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ

  Σημεία των καιρών (3) - Έτσι θα γίνει το ΧΑΡΑΓΜΑ της Αποκάλυψης: στο DNA

  https://www.youtube.com/watch?v=-4NJ_T7ooRs

  Το 3ο κατά σειρά βίντεο που αναφέρεται στην άγνωστη για τους
  περισσότερους τεχνολογία εγγραφής ψηφιακών δεδομένων (digital data) στο DNA, η οποία θα αντικαταστήσει την τεχνολογία των σκληρών δίσκων και θα δώσει ασύλληπτες δυνατότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές - μια τεχνολογία για την οποία η Microsoft εργάζεται πυρετωδώς για την εξέλιξή της.

  Η τεχνολογία αυτή είναι που θα χρησιμοποιηθεί για το ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ
  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ πάνω στο ανθρώπινο σώμα, στο ανθρώπινο DNA και ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί εν δυνάμει και κατά την έκδοση της νέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, μέσω της Ιριδοσκόπησης (σκανάρισμα της ίριδας του ματιού), Παλαμοσκόπησης (σκανάρισμα των αιμοφόρων αγγείων της παλάμης του χεριού) και Δακτυλοσκόπησης (σκανάρισμα αντίστοιχα του δακτύλου).

  Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να δοθούν από τον κάθε πολίτη κατά την έκδοση της νέας Ταυτότητας και είναι τα λεγόμενα Βιομετρικά Στοιχεία.

  Μαζί με αυτά όμως κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί οτι κατά την έκδοση της ταυτότητας δεν θα χαραχτούν και δεδομένα πάνω στο DNA μας με τη νέα αυτή τεχνολογία.
  Το σίγουρο πάντως είναι οτι αυτή θα είναι η τεχνολογία του ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ που θα χρησιμοποιήσουν οι Πρόδρομοι του Αντιχρίστου (σε συνδυασμό με την Ιριδοσκόπηση, Παλαμοσκόπηση και Δακτυλοσκόπηση) και στη συνέχεια ο ίδιος ο Αντίχριστος θα επιβάλει υποχρεωτικά σε όλον τον πλανήτη, ώστε αν δεν έχεις πάνω σου (στο DNA) χαραγμένο το νούμερό σου, με το οποίο θα κάνεις τις συναλλαγές σου, θα βρίσκεσαι εκτός συστήματος
  και δεν θα μπορείς ούτε να πουλάς, ούτε και να αγοράζεις.

  Άλλα όμως τα σχέδια του ανθρώπων και άλλα του Θεού.

  Ενημερωθείτε, ξεκινήστε και αυξήστε τον Πνευματικό Αγώνα αδέλφια και ο Θεός θα επιτρέψει τέτοια γεγονότα, που θα τους χαλάσει τα σχέδια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μιλήστε στον κόσμο και πείτε ΓΙΑΤΙ είναι κακό το τσιπάκι (rfid chip). Γνωρίζετε για τα πειράματα υπερστρατιωτών του Βιετνάμ? Ψάξτε και ενημερώστε για την νανοτεχνολογία η οποία δύναται να παρέμβει στο DNA. Μιλήστε για την ιδιότητα του rfid chip να ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ καταστάσεις, τόσο οργανικές όσο και συμπεριφοριστικές, δλδ ψυχολογικές. Εν ολίγοις, αν βάλουμε αυτό το πράγμα πάνω μας... εκτός του ότι θα χάσουμε κάθε ελευθερία αυτοδιάθεσης, θα χάσουμε, με τη δική μας συναίνεση και την αυτόνομη λειτουργία ψυχής και σώματος. Θα μετατραπούμε σε ρομπότ με κρέας. Πείτε ότι στην Ελλάδα το τσιπάκι μπορεί να είναι κάτι που "θα" έρθει.... ΑΛΛΑ στο εξωτερικό είναι ήδη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ.

   Διαγραφή
 2. Σύμφωνα με τον προφητικό λόγο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, θα προσπαθήσουν πολλές φορές να εκδώσουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, αλλά ΔΕΝ θα προλάβουν.
  Ακόμα και αν ξεκινήσει η έκδοση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, το σχέδιο της διάδοσης των ταυτοτήτων δεν θα ολοκληρωθεί. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε να πάρουμε τις ταυτότητες, μεταξύ των πρώτων (εάν προλάβουν να ξεκινήσουν την έκδοση).

  Παρόμοια λόγια με τον Άγιο Παΐσιο, έχει πει και ο μακαριστός ιερέας π. Ιωάννης Καλαΐδης.

  * * *

  Νέο ποίημα τῆς γνωστῆς Γερόντισσας Μοναχής τῆς Ἀττικῆς, γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ τεκταίνονται στὴν Ἑλλάδα (27-1-2018).

  Παρουσιάζει ο Μητροπολίτης Μόρφου (Κύπρος), Νεόφυτος.

  http://immorfou.org.cy/component/content/article/16-news/1606-gerontissa28118.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχομαι απο καρδιας ο Κυριος και Θεος και Δεσποτης και Σωτηρας ημων Ιησους Χριστος να μην επιτρεψει την εκδοση των ηλεκτρονικων ταυτοτητων στην Ελλαδα.
  Αμην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΚΙΝΗΣΗ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ....
  ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑΑΑΑ.....
  --Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ--

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αλλά δεν προσπαθήσαμε και καθόλου να βοηθήσουμε και εμείς...
   Όλα από το Θεό θα τα περιμένουμε;

   Π.χ. για τις ταυτότητες, νομίζω, θα μπορούσαμε να προσφύγουμε στα δικαστήρια ή στον Άρειο Πάγο. Σίγουρα είναι αντισυνταγματικό και ενάντια των προσωπικών ελευθεριών και της ιδιωτικότητας. Γιατί π.χ. δεν μαζεύουμε λεφτά για να το κάνουμε αυτό; Και να στείλουμε ραβασάκι, πιο πριν, στους κατσαπλιάδες της εκάστοτε κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το εφαρμόσουν.

   Μη τα περιμένουμε όλα από το Θεό!
   Εμείς τους βγάλαμε στην κυβέρνηση αυτούς και τους προηγούμενους!
   Τώρα ο Θεός θα μας σώσει από την χαζομάρα μας;

   Διαγραφή
 5. Πότε να μην δεχθούμε την ταυτότητα... είναι το τυράκι της φάκας(του χαράγματος)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν δεκάδες τσιπάκια, είναι μόνιμα συνδεδεμένα σε κάποιο δίκτυο, καθημερινά βγαίνουν αποδείξεις ότι είναι λιγότερο ασφαλή και "ιδιωτικά" από PC, πλέον διαβάζουν δακτυλικά αποτυπώματα, πρόσωπα, WiFi hotspots, δεδομένα τοποθεσίας, δεδομένα επιτάχυνσης, δεδομένα φωνής, προσωπικές επαφές, κ.α., και στέλνουν τα δεδομένα τους σε σέρβερς σε όλον τον κόσμο (είτε γιατί έτσι σχεδιάστηκαν, είτε γιατί κάποιος παραβιάζει την φυσιολογική τους λειτουργία). Και, φυσικά (!), είναι συνδεδεμένα με ένα φυσικό πρόσωπο από τον νόμο.

   Επομένως, ποιες κάρτες και ταυτότητες να μην πάρουμε; Ήδη έχουμε δεχθεί τόσα, τα οποία είναι πολύ χειρότερα από τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, απλά δεν το κατανοούμε. Το μόνο κακό που έχουν οι νέες ταυτότητες που δεν το έχουν τα κινητά, είναι ότι είναι υποχρεωτικό να πάρεις τη νέα ταυτότητα και να δώσεις τα βιομετρικά σου στοιχεία, ενώ στο κινητό δεν είναι. Αλλά ποιος δεν πήρε κινητό και ποιος δεν του έδωσε βιομετρικά και άλλα στοιχεία (εκτός από εμένα ίσως);

   Τώρα, αν τόσοι Έλληνες κόλλησαν πάνω στο κινητό, μόνο και μόνο για να μη χάσουν τα μασάλια, και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλοί που θα δεχθούν να χάσουν λεφτά, ελεύθερο χρόνο, ευκολία και κρατικές υπηρεσίες και βοήθειες, προκειμένου να ΜΗΝ πάρουν την νέα ταυτότητα.... τι να πω... Δεν πρόκειται να γίνει!

   Διαγραφή
 6. "ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=NSqQ8pRu9WY )"...

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
  Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. 80.000.000;;
  ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΑΝΤΟΤΕ υπάρχουν λεφτά.
   Μυαλό και θέληση δεν υπάρχει.

   Διαγραφή
 8. Δεν ακούμε τελευταία και τον π. Σαράντο και γενικά την Εταιρεία Πατερικών Μελετών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εστία Πατερικών Μελετών,θέλετε μάλλον να πείτε. Αν ανησυχείτε τόσο μπείτε στο orthros.eu και δεν θα ανησυχείτε άλλο...

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.