1 Ιαν 2018

Δὲν ἔχετε δικαίωμα νὰ πουλήσετε τὴν ψυχὴ τῆς Ἑλλάδας

To Σάββα Καλεντερίδη
Ὅταν ὑπέγραφαν τὴ συνθήκη τῆς Λοζάνης, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ καὶ διπλωμάτες δὲν μποροῦσαν νὰ φανταστοῦν ὅτι μὲ τὴν ἀπρονοησία τους θὰ καταδίκαζαν τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν Ἑλλάδα. Κι αὐτὸ γιατί ὅταν ἔκαναν τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἐξαίρεση τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου, δεχόμενοι νὰ ἑξαιρεθοῦν οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θράκης, δὲν σκέφθηκαν ὅτι αὐτὸ λειτουργήσει εἰς βάρος τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων, πράγμα ποὺ τελικὰ καὶ ἔγινε.
Κι αὐτὸ γιατί ἔβαλαν στὴν ἴδια ζυγαριὰ τὸν ἀστικὸ πληθυσμὸ τῆς Κωνσταντινούπολης μὲ τὸν ἀγροτοκτηνοτροφικὸ πληθυσμὸ τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης.
Δὲν σκέφθηκαν τότε ὅτι εἶναι εὔκολο γιὰ τὸ τουρκικὸ κράτος νὰ ἐκφοβίσει καὶ νὰ...
τρομοκρατήσει ἀστικὸ πληθυσμὸ καὶ νὰ τὸν ὑποχρεώσει νὰ ἐγκαταλείψει σπίτια, περιουσία καὶ προαιώνια πατρίδα. 

Γιατί ἂν ἔχεις ἕνα παιδὶ ἢ ἕνα κορίτσι δέκα ἐτῶν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ σοῦ τηλεφωνήσουν κάποια στιγμὴ οἱ γνωστοὶ τύποι τοῦ βαθέος κράτους ὅτι τὴν ἑπόμενη φορᾶ θὰ τὸ βιάσουν, δὲν μένεις στὴν Κωνσταντινούπολη ὅσο γενναῖος καὶ νὰ εἶσαι, ὅσο καὶ νὰ τὴν ἀγαπᾶς. Φεύγεις γιὰ νὰ πᾶς ἐκεῖ ποὺ εἶναι ἀσφαλῆ τὰ παιδιὰ καὶ ἡ οἰκογένειά σου. Ὅσο γιὰ τοὺς Ἴμβριους, βρῆκαν τὴ λύση οἱ Τοῦρκοι. Ἔχτισαν μία ἀνοικτὴ φυλακὴ καὶ μετέφεραν ἐκεῖ τούς βαρυποινίτες, μὲ εἰδικὲς ἐντολές. Βιάστε τὶς γυναῖκες τῶν γκιαούρηδων Ἑλλήνων.

Μ’ αὐτὰ καὶ μ’ ἄλλα, τὰ γνωστὰ γεγονότα τοῦ Βαρλὶκ Βεργκισί, τὰ Σεπτεμβριανά τοῦ 1955 καὶ τὶς ἀπελάσεις τοῦ 1964, οἱ 120.000 Ἕλληνες τῆς Πόλης, τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου, σήμερα, τὸ 2017, ἔγιναν μόλις καὶ μετὰ βίας 2.000 ψυχές, οἱ περισσότεροι γέροι. Τουναντίον, οἱ 90.000 μουσουλμάνοι τῆς Θράκης ἔγιναν 120.000 Τοῦρκοι, καταπῶς μᾶς ὁμολόγησε ὁ Δημήτρης Χριστόπουλος, ὑποψήφιος εὐρωβουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος μάλιστα τοὺς χαρακτήρισε ἕνα «συμπαγὲς τουρκικὸ πράγμα»!
Κανεὶς δὲν λέει ὅτι θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἀμοιβαιότητα στὴν βαρβαρότητα, ὅμως ἀκριβῶς γι’ αὐτό, ὅταν ὑπογράφεις μία συμφωνία ποὺ δεσμεύει τὴ χώρα σου γιὰ πάνω ἀπὸ 100 χρόνια, τὰ ζυγίζεις ὅλα καὶ δὲν ἀφήνεις οὔτε χαραμάδα.

Ἂς ἔλθουμε τώρα στὸ Σκοπιανό. Οἱ πολιτικοί μας, μὲ πρώτη καὶ καλύτερη τὴν κυβέρνηση, ἑτοιμάζονται νὰ ὑπογράψουν συμφωνία μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας. Καὶ κατὰ τὰ φαινόμενα, θὰ συμφωνήσουν σὲ σύνθετη ὀνομασία ποὺ θὰ περιέχει τὸν ὄρο Μακεδονία.
Δηλαδὴ δωρίζουμε στὸ πιάτο τὴν ἱστορία μας καὶ τὰ ἐθνικά μας δίκαια, χωρὶς νὰ μᾶς ἐξηγεῖ κανεὶς τὸ γιατί.

Οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Δύση θέλουν νὰ βάλουν τὰ Σκόπια στὸ ΝΑΤΟ, γιὰ νὰ κλείσουν ὅλες οἱ πόρτες στὴ Ρωσία καὶ ἔτσι νὰ μείνει μόνο ἡ Σερβία ὡς «ὑπόλοιπο», γιὰ νὰ ἐξοβελιστοῦν οἱ Ρῶσοι ἀπὸ τὴ ΝΑ Εὐρώπη. Μὲ γειά τους μὲ χαρά τους. Μεγάλη δύναμη εἶναι, ἂν μποροῦν νὰ ἐφαρμόσουν τὰ σχέδιά τους, θὰ τὸ κάνουν.
Ἐδῶ ὅμως προκύπτει ἕνα τεράστιο ζήτημα. Γιατί θὰ πρέπει νὰ ὑποχωρήσει ἡ Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ οἱ Σκοπιανοὶ εἶναι Σλάβοι καὶ ἄρα ὄχι Μακεδόνες, καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ χώρα τους δὲν ἦταν ποτὲ τμῆμα τῆς Μακεδονίας. Ποτέ. Γιατί νὰ ὑποχωρήσει ἡ Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀφήσουμε πάλι χαραμάδα, πού κάποια στιγμὴ εἶναι σχεδὸν βέβαιο ὅτι θὰ μετατραπεῖ σὲ ἕνα πρόβλημα ἀνάλογο μὲ αὐτὸ τῆς Θράκης;

Οἱ πολιτικοὶ –ὅλοι, καὶ οἱ προηγούμενοι καὶ αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν τώρα– κατέστρεψαν τὴν Ἑλλάδα.
Οἱ προηγούμενοι τὴν ὑπερχρέωσαν καὶ οἱ τωρινοί, ἀφοῦ ἔκαναν πολιτικὴ ἐθνικῆς δολιοφθορᾶς, πῆραν τὴν ἐξουσία, ἐφάρμοσαν χειρότερα μέτρα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ὑποθήκευσαν τὴν ἐθνική μας περιουσία γιὰ 99 χρόνια καὶ ἔδωσαν τὴ διαχείρισή της σὲ ξένους.
Ὅμως ἀρκετὰ κατέστρεψαν τὴν Ἑλλάδα. Θὰ πρέπει νὰ καταλάβουν ὅτι δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ ξεπουλήσουν καὶ τὴ Μακεδονία. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ἂν ρωτηθεῖ, θὰ πεῖ ἕνα βροντερὸ «ὄχι» στὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὶς ἠλεκτρονικὲς δημοσκοπήσεις ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ στατιστικὰ τῶν ἄρθρων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ Σκοπιανό.

Οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ὅλων τῶν κομμάτων πρέπει νὰ κατανοήσουν, νὰ τὸ καταλάβουν, νὰ τὸ βάλουν καλὰ στὸ μυαλό τους, ὅτι δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ δώσουν τὸ ὄνομα στοὺς Σκοπιανούς. Γιατί τὸ ὄνομα καὶ ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονίας εἶναι ἡ ψυχή μας, ἡ ψυχὴ τῶν ἁγνῶν Ἑλλήνων.
Μπορεῖ οἱ ἴδιοι νὰ ἔχουν ξεπουλήσει τὴ δική τους ψυχή, τὴν ψυχὴ τῆς Ἑλλάδας καὶ τὴν ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων ὅμως δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ τὴν πουλήσουν.
Τέλος, κύριε Τσίπρα, δὲν ξέρω τί γράμματα ξέρεις καὶ ποῦ τὰ ἔμαθες, ὅμως οἱ Σκοπιανοὶ δὲν εἶναι ἀπόγονοι τοῦ Μακεδόνων, οὔτε τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ρώτα τὸν Λαοκράτη Βάσση νὰ σὲ ἐνημερώσει γι’ αὐτό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.