23 Νοε 2017

"Οἱ θλίψεις στὴν παροῦσα ζωὴ εἶναι περισσότερες ἀπὸ τὶς χαρές"


Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Έγκλειστος
Ὁ δρόμος τοῦ χριστιανοῦ εἶναι γεμάτος ἐμπόδια, πού γίνονται ὁλοένα καὶ πιὸ πολλά. Ἀγωνισθεῖτε λοιπὸν μὲ ἀνδρεία καὶ ἠρωϊσμό, ἀκολουθώντας τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ὅποιος παλεύει μὲ τὰ πάθη τοῦ ἐκπληρώνει τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου. Ἀνάλογα μὲ τὸν ἀγώνα του ἐξαγνίζεται. Καὶ ἀνάλογα μὲ τὸν ἐξαγνισμὸ του πλησιάζει τὸν Κύριο, πού ὑποσχέθηκε ὅτι: «ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν ποιήσομεν» (Ἰωάν.14, 23) στὴν καθαρὴ καρδιά».
«Ὅταν ψυχραίνεται ὁ ζῆλος γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ πρέπει μὲ κάθε τρόπο νὰ τὸν θερμαίνουμε καταφεύγοντας μὲ φόβο καὶ τρόμο στὸν Θεό. Ἡ ραθυμία, ἡ ἀκηδία, ἡ ἀθυμία, ἡ κατάθλιψη τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ σώματος θὰ μᾶς ἔρχονται καὶ καμιὰ φορᾶ θὰ μᾶς ταλαιπωροῦν ἀρκετὸ καιρό. Δὲν πρέπει νὰ δειλιάζουμε.
Θὰ παραμένουμε σταθεροὶ καὶ ἀνδρεῖοι στὶς ἀρχές μας, ἐκτελώντας μὲ ὑπομονὴ τὰ καθήκοντά μας.
Ἂς μὴν πιστεύουμε ὅτι θὰ ἔχουμε πάντοτε ἐσωτερικὴ θέρμη ἢ ὅτι θ’ ἀπολαμβάνουμε διαρκῶς ἐσωτερικὴ γλυκύτητα. Αὐτὸ μὴν τὸ ἐλπίζετε.
Ἀντίθετα, νὰ περιμένετε συχνὰ ξαφνικὲς μεταπτώσεις. Γι’ αὐτὸ ὅταν σᾶς πολεμᾶ ἡ ἀκηδία καὶ ἡ κατάθλιψη...
νὰ τὶς ἀντιμετωπίζετε σὰν κάτι συνηθισμένο στὴν πνευματικὴ ζωή. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γογγύζουμε. Ἂς κάνουμε ὑπομονὴ τὴν περίοδο αὐτὴ καὶ θὰ ἔρθουν φωτεινὲς ἡμέρες. Ἔχετε θάρρος καὶ ἀγωνισθεῖτε στὴν προσευχή. Εἶναι πηγὴ παρηγοριᾶς, Εἶναι φωτισμὸς στοὺς λογισμοὺς καὶ δύναμη στὸν ἀγώνα.
Οἱ θλίψεις στὴν παροῦσα ζωὴ εἶναι περισσότερες ἀπὸ τὶς χαρές.
Ἄλλοτε τὶς στέλνει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ὕπνο, νὰ σταματήσουμε τὶς ἁμαρτίες, νὰ καθαρισθοῦμε μὲ τὴν μετάνοια.
Καὶ ἄλλοτε τὶς στέλνει γιὰ νὰ ὑποταχθοῦμε περισσότερο σ’ Αὐτὸν ποὺ ὅλα τὰ ρυθμίζει.
Νὰ δείξουμε ἀνδρεία καὶ ὑπομονὴ δοξάζοντας Τὸν. Σὲ κάποια ἀπ’ αὐτὲς τὶς αἰτίες ὀφείλονται καὶ οἱ δικές σας θλίψεις. Ἐξετάζεται λοιπὸν τὸν ἑαυτό σας, εἰρηνεύεται καὶ ἐμπιστεύεσθε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ σοφὸ καὶ ἅγιο.

πηγὴ :Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἀπάνθισμα Ἐπιστολῶν-Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου», Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, 2008

trelogiannis.blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.