23 Νοε 2017

Νόμιμο πλέον τὸ δικαίωμα στὴν εὐθανασία στὴν Βικτώρια τῆς Αὐστραλίας!

Μετὰ ἀπὸ μαραθώνιες συζητήσεις, βροχὴ ἀντιρρήσεων καὶ δεκάδες τροποποιήσεις, τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴ νομιμοποίηση τῆς εὐθανασίας κατάφερε, τελικά, νὰ κερδίσει τὴν στήριξη τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν τῆς Ἄνω Βουλῆς τῆς Βικτώριας καὶ σὲ λίγες μέρες θὰ ἀνακηρυχθεῖ σὲ νόμο τῆς Πολιτείας. Ἡ Βικτώρια εἶναι ἡ πρώτη Πολιτεία τῆς Αὐστραλίας ποὺ νομιμοποιεῖ τὴν εὐθανασία, πρόσβαση στὴν ὁποία θὰ ἔχουν ὅσοι πάσχουν ἀπὸ ἀνίατη καταληκτικὴ ἀσθένεια, εἶναι ἄνω των 18 ἐτῶν καὶ σύμφωνα μὲ τὶς γνωματεύσεις τῶν γιατρῶν, τοὺς ἀπομένουν ἕξι μῆνες ζωῆς. 
Σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα ἔχουν γίνει γνωστὰ μέχρι τώρα ἡ ἰατρικὴ κοινότητα θὰ εἶναι σὲ θεση νὰ....
προσφέρει τὴν ὑπηρεσία αὐτὴ ἑνάμισι χρόνο μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νόμου ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο σὲ μόνιμους κάτοικους τῆς πολιτείας. 
Στὸ νομοσχέδιο δὲν ἀναφέρεται τὸ εἶδος τοῦ φαρμάκου ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦν οἱ ἀσθενεῖς προκειμένου νὰ βάλουν τέλος στὴ ζωή τους, κάτι ποὺ θὰ μποροῦν νὰ κάνουν οἱ ἴδιοι ἐνῶ ἂν δὲν εἶναι σὲ θεση νὰ τὸ κάνουν θὰ μποροῦν νὰ ζητήσουν τὴν βοήθεια γιατροῦ.
Πρόσβαση στὴν εὐθανασία δὲν θὰ ἔχουν ὅσοι πάσχουν ἀπὸ ἄνοια καθὼς ἡ ἀπόφαση, ἀλλὰ καὶ ἡ αἴτηση γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς διαδικασίας τοῦ ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενου θανάτου θὰ πρέπει νὰ γίνει ἀπὸ τὸν ἴδιο καὶ μόνο ἂν ἔχει τὰ λογικά του. 
Ὁ ἀσθενὴς θὰ πρέπει νὰ καταθέσει τρεῖς αἰτήσεις πρὶν οἱ ἁρμόδιοι γιατροὶ ἀποφασίσουν ὅτι πληροὶ ὅλες τὶς προϋποθέσεις καὶ τοῦ δώσουν τὸ δικαίωμα πρόσβασης στὸ φάρμακο. 
Ὑπολογίζεται ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ποὺ θὰ κάνουν χρήση τοῦ δικαιώματος τοῦ ἰατρικὰ ὑποβοηθούμενου θανάτου θὰ κυμανθεῖ στοὺς 150 ἐτησίως. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.