28 Νοε 2017

Τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας ἀναγνώρισε τὴ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων!

«Καπελώνει» τὸν θρόνο τῆς Σερβίας καὶ βάζει βόμβα στὰ Βαλκάνια
Ἀπόφαση βόμβα ἔλαβε χθὲς τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας, ἀναγνωρίζοντας τὴ σχισματικὴ καὶ αὐτοαποκαλούμενη «Μακεδονικὴ» Ἐκκλησία, κάτι ποὺ -ὅπως ἐκτιμᾶται- μπορεῖ νὰ πυροδοτήσει ἁλυσιδωτὲς ἐκκλησιαστικές, διπλωματικὲς καὶ πολιτικὲς ἀντιδράσεις στὴ Βαλκανική, ἐν ὄψει καὶ τοῦ νέου γύρου διαπραγματεύσεων γιὰ τὸ ὄνομα τῆς ΠΓΔΜ.
Ἡ ἀπόφαση ποὺ ἐλήφθη ἀπὸ τὴ Σύνοδο, ὑπὸ τὸν Πατριάρχη Νεόφυτο, ἀποδεικνύει ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας βαδίζει σὲ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς, καθὼς -ὅπως ὅλα δείχνουν- φαίνεται νὰ ἔχει ἀποδεχθεῖ τὸν ρόλο τοῦ ἐκτελεστικοῦ ὀργάνου σὲ ἕνα ἐπικίνδυνο ἐκκλησιαστικὸ παιχνίδι μὲ πολιτικὲς καὶ διπλωματικὲς διαστάσεις.
Μὲ τὴν ὁμόφωνη ἀπόφασή της νὰ ἀνταποκριθεῖ θετικὰ στὴν αἴτηση τῆς σχισματικῆς «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας στὴ Βουλγαρία δημιουργεῖ μεῖζον μέτωπο μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας...Στὶς ἀρχὲς Νοεμβρίου ὁ σχισματικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Στέφανος ζήτησε τὴν ἀναγνώριση καὶ τὴν ἀπόδοση Αὐτοκεφαλίας στὴ «Μακεδονικὴ» Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας.
Τελικὰ, τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας ἀποδέχθηκε τὴν αἴτηση ἀναλαμβάνοντας τὸν ρόλο τῆς «μητέρας» τῆς σχισματικῆς «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας. Τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας ἀνακοίνωσε «διπλωματικὰ» ὅτι «θὰ διαμεσολαβήσει καὶ θὰ ὑποστηρίξει καὶ στὶς ἄλλες Τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, λαμβάνοντας ὅλα τὰ ἀπαραίτητα βήματα, τὴν καθιέρωση κανονικοῦ καθεστῶτος στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας».
Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δημιουργεῖ πολλαπλὰ ἐκκλησιολογικὰ προβλήματα, καθὼς βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων τὸ ἔδαφος τῆς ΠΓΔΜ ἀνήκει ἐκκλησιαστικὰ στὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας, συνεπῶς τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφανθεῖ γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ὡς ἀναρμόδιο.
Ἐπιπλέον, ἡ μόνη ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ νὰ ἀποφανθεῖ ἐπὶ αἰτήματος ἀναγνώρισης καὶ αὐτοκεφαλίας εἶναι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας εἶναι ταυτόσημη μὲ τὴν ἑρμηνεία ποὺ ἀποδίδει στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι κάθε Πατριαρχεῖο μπορεῖ νὰ γίνει «μητέρα» Ἐκκλησία.
dimokratianews.gr

2 σχόλια:

  1. Αύτοί οϊ Βούλγαροι......πάντα μέ τούς ίσχυρούς,γιά ἐπωφέλειά τους....ὄχι βέβαια πνευματική...
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Θεωρώ ότι αυτό απαγορεύεται από τους ιερούς κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, διότι είναι υπερόριος εισπήδησις εις τα όρια άλλης Εκκλησίας και εν προκειμένω του Πατριαρχείου Σερβίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου,που είναι πρωτίστως αρμόδια δια την επίλυσιν του προβλήματος αυτού και την επαναφοράν της "Εκκλησίας των Σκοπίων" στην κανονικήν τάξιν της Εκκλησίας.Δεν μπορεί το Πατριαρχείον της Βουλγαρίας να ενεργή με δύο μέτρα και δύο σταθμά, αφ΄ενός να απέχη της "Συνόδου"του Κολυμπαρίου και να την καταδικάζη κ.λπ ως σεβόμενο την Ορθοδοξίαν και ορθοπραξίαν και αφ΄ετέρου να μήν σέβεται τους Ιερούς κανόνες και να δημιουργή σοβαρά προβλήματα επεμβαίνοντας αναρμοδίως στην δικαιοδοσίαν άλλης Εκκλησίας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.