17 Μαΐ 2017

Εὐρωπαϊκός Ἀνορθολογισμός: Καμπάλα καί Νεότερη Εὐρωπαϊκή Διανόηση (ΒΙΝΤΕΟ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 7 Μαΐου στὸν Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀλίμου, μὲ τὴ συμμετοχὴ καὶ τῆς Ε.ΡΩ., ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Εὐρωπαϊκὸς Ἀνορθολογισμός: Καμπάλα καὶ Νεότερη Εὐρωπαϊκὴ Διανόηση».
Ὁ ὁμιλητής, Χαράλαμπος Μηνάογλου, Διδάκτωρ τοῦ τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τόνισε ἐν περιλήψει τὰ παρακάτω ἀποκαλυπτικὰ στοιχεῖα, ἀποτέλεσμα ἐπιστημονικῆς μελέτης καὶ ἔρευνας:
Παρότι στὶς μέρες μας ὁλοένα καὶ πληθαίνουν σὲ Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη οἱ μελέτες ποὺ ἀναδεικνύουν τὸν κομβικὸ ρόλο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ στὸν πνευματικὸ φαινόμενο τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἐντούτοις τὸ ἐπιβληθὲν μοντέλο θεώρησης τοῦ ὀρθολογισμοῦ ὡς γεννήματος τοῦ Διαφωτισμοῦ ἐπικρατεῖ ἔξω ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν εἰδικῶν. Αὐτὸ τὸ σχεδὸν ἄγνωστο ὡς τὶς μέρες μας...
Δεῖτε τὴν ἀποκαλυπτικὴ ὁμιλία
κεντρικὸ ρεῦμα τῆς πνευματικῆς κίνησης τοῦ 18ου αἰώνα, ὁ καμπαλισμός / ἀποκρυφισμὸς ἔγινε ἀντιληπτὸς ἀπὸ διάφορους Εὐρωπαίους ποὺ ἀντιτάχθηκαν σὲ αὐτὸν καὶ τοὺς φορεῖς του. Οἱ πλέον, ὅμως, ἀκραιφνεῖς στηλιτευτὲς καὶ ὄντως χριστιανοὶ ἀπολογητὲς κατὰ τοῦ καμπαλιστικοῦ ἀποκρυφισμοῦ ὑπῆρξαν οἱ ἅγιοι τῆς Τουρκοκρατίας μὲ προεξάρχοντες τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Γραικό, τοῦ ὁποίου τὸ ἐκτενὲς ἀντικαμπαλιστικὸ ἔργο παραμένει σχεδὸν ἄγνωστο καὶ τὸν ἅγιο Ἀθανάσιο τὸν Πάριο. Ὅλοι, ὅμως, ὅσοι ὑποστήριζαν τὸ αὐτονόητο, ὅτι δηλαδὴ αὐτὲς οἱ καμπαλιστικὲς δοξασίες ἦταν ἐπιζήμιες γιὰ τὸν ἄνθρωπο, μετὰ τὴν κατίσχυση τοῦ καμπαλισμοῦ ὡς κυρίαρχης νοοτροπίας τοῦ Εὐρωπαίου μέσω τοῦ Διαφωτισμοῦ περιθωριοποιήθηκαν καὶ χαρακτηρίστηκαν ὡς συντηρητικοί, ὥστε νὰ ἀπαξιωθοῦν πλήρως ἀπὸ τοὺς καμπαλιστές, ποὺ φέρονται μέχρι τὶς μέρες μας νὰ ἔχουν ἐπικρατήσει σὲ αὐτὴν τὴν ἀντιπαράθεση κρύβοντας τὸν καμπαλισμὸ πίσω ἀπὸ τὸν ὅρο «νεωτερικότητα». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.