12 Απρ 2017

Μὲ γαλανόλευκη (!) ἀφίσα οἱ φετινὲς ἐκδηλώσεις ὁμοφυλοφιλικῆς ὑπηρηφάνειας!

Σχόλιο: Πρὸς τί αὐτὴ ἡ ἐπιλογή; Γιὰ νὰ λοιδορηθεῖ ἡ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια; Γιὰ νὰ βεβηλωθεῖ ὁ ἱερὸς χῶρος τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτη μπροστὰ ἀπὸ τὴν Βουλή; Πάντως οἱ πανίσχυροι χορηγοί τν ἐκδηλώσεων (ξένες πρεσβεῖες, πανίσχυρες πολυεθνικὲς ἐταιρίες καὶ θεσμικοὶ φορεῖς τοῦ κράτους) μαζὶ μὲ τὴν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ ἀποκλείεται νὰ μὴν μελέτησαν καλὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς ἀφίσας... "Θέμα Παιδείας" τὸ φετινὸ σύνθημα! Κι αὐτὸ τυχαῖο; Κάτι ἀπὸ τὴν Θεματικὴ Ἑβδομάδα τοῦ Ὑποργοῦ Παιδείας μᾶς θυμίζει...
Τό Αthens Pride 2017 με μεγάλη ἱκανοποίηση ἀνακοινώνει ὅτι ἡ κεντρικὴ ἐκδήλωση τοῦ Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας θὰ λάβει χώρα γιὰ πρώτη φορὰ στην Πλατεία Συντάγματος, το Σαββάτο 10 Ἰουνίου.
Ἀπὸ τὴν πρώτη Παρελαση το 2005, ὁ σκοπὸς το Athens Pride είναι νὰ παρέχει τὴ μέγιστη ὁρατότητα γιὰ την LGBTQI* κοινότητα τῆς Ἑλλάδας καὶ νὰ ἀνοίγει τὸ δρόμο γιὰ τὴν πλήρη ἰσότητα τν LGBTQI* ἀτόμων στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Φέτος, το Athens Pride αποκτά ὁρατὴ καὶ δυναμικὴ παρουσία, ὄχι ἁπλὰ περνώντας μπροστὰ ἀπὸ τὸ....
Κοινοβούλιο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παρέλασης, ἀλλὰ φέρνοντας τὴν ἴδια τὴ διοργάνωση εξω ἀπὸ τὶς πόρτες του, στο κέντρο τῆς πρωτεύουσας. Όπως κάθε χρόνο, τὸ ἀπόγευμα θὰ διεξαχθεῖ ἡ παρέλαση ὑπερηφάνειας, ἐνῶ τὸ βράδυ θὰ ἀκολουθήσει ἡ μεγάλη μας συναυλία. Φέτος τὸ σύνθημα το Athens Prideείναι “ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ” ἀναδεικνύοντας ἔτσι τὰ μείζονα ζήτηματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὰ LGBTQI ἄτομα.Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ κοινότητά μας ἀκόμη περιμένει τὴ νομικὴ ἀναγνώριση ταυτότητας φύλου.
Μὲ τὸν ὄρο «παιδεία» ἐννοοῦμε ἕνα σύστημα ἀγωγῆς, ποὺ ἔχει ὡς σκοπὸ νὰ διαμορφώσει προσωπικότητες αὐθύπαρκτες, ἀνεξάρτητες καὶ ὁλοκληρωμένες, ἱκανὲς νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς ἀπαιτήσεις τῆς συλλογικῆς ζωῆς. Ἡ παιδεία συνδέεται συχνὰ μὲ ἔννοιες, ὅπως ἡ ἐκπαίδευση, ἡ ἀγωγὴ καὶ ἡ κουλτούρα. Ἐντούτοις, θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται πάντα ὑπόψη ὅτι διαμορφώνεται ἀπὸ ἕνα σύνολο παραγόντων, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους εἶναι τὸ οἰκογενειακό, θρησκευτικό, πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο ζεῖ καὶ δρᾶ κάθε ἄτομο, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ΜΜΕ.
Μὲ τὸ συνθημα ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, τὸ Athens Pride 2017 τονίζει ὅτι ἡ ἐπαφὴ μὲ τὸ βίωμα τοῦ κάθε ἀτόμου μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἔναυσμα γιὰ τὴν ἐπαναξιολόγηση τῶν ἀρχῶν μας, τὴν ἀμφισβήτηση τῶν κοινωνικὰ κατασκευασμένων ἐννοιῶν καὶ στερεοτύπων καὶ τὴν σταδιακὴ ἠθικὴ πρόοδο τῆς κοινωνίας μας. Ἐπιδιώκουμε μιὰ κοινωνία στὴν ὁποία ἀξίες ὅπως ἡ ἐνσυναίσθηση, ὁ σεβασμὸς στὸν συνάνθρωπο καὶ ἡ ἀλληλεγγύη θὰ ἱεραρχοῦνται εὐνοϊκότερα. Μία κοινωνία ποὺ θὰ ἔχει μάθει νὰ ἀποδέχεται καὶ νὰ σέβεται ὅλες τὶς σεξουαλικότητες, τὰ φύλα καὶ τὰ σώματα εἴναι μια κοινωνία μὲ παιδεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.