20 Μαρ 2017

Ἀριστοτέλειο μὲ καθηγητὲς τοῦ Ἐρντογᾶν: Θὰ ἐκπαιδεύουν τοὺς δασκάλους γιὰ τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα τῆς Θράκης!

Ὕπουλη διείσδυση μὲ τὴ δημιουργία Παιδαγωγικοῦ Τμήματoς στὸ ΑΠΘ ὅπου οἱ Τοῦρκοι θὰ ἐκπαιδεύουν τοὺς δασκάλους γιὰ τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα τῆς Θράκης - Τὴν ἴδια ὥρα τὸ π. Παιδείας βάζει στὰ δημόσια νηπιαγωγεῖα τῆς περιοχῆς τὴν τουρκικὴ γλώσσα μὲ πιλοτικὸ πρόγραμμα
Σὲ Τούρκους πανεπιστημιακοὺς ποὺ ἐλέγχονται ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, καὶ προφανῶς ἀπὸ τὸ καθεστώς Ἐρντογᾶν, ἐκχωρεῖ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὴν ἐκπαίδευση τῆς μειονότητας στὴ Θράκη, προχωρώντας σὲ μία ἀκατανόητη ἱκανοποίηση ἑνὸς πάγιου αἰτήματος τῆς γείτονος, τὸ ὁποῖο ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἀπορριπτόταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. 
Ὅπως ἀποκαλύπτει τὸ «ΘΕΜΑ», τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ἱδρύει, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, ἕδρες καθηγητῶν Τουρκικῆς Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας, καθὼς καὶ Μουσουλμανικῆς Θρησκείας στὸ Παιδαγωγικὸ Τμῆμα του, σὲ συνεργασία μὲ τουρκικὰ πανεπιστήμια! Ἕδρες τὶς ὁποῖες θὰ καταλάβουν καθηγητὲς ἐρχόμενοι ἀπευθείας...
ἀπὸ συνεργαζόμενα μὲ τὸ ΑΠΘ τουρκικὰ πανεπιστήμια καὶ δὲν θὰ ἐλέγχονται καν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος! 

Ἡ ἐξέλιξη αὐτή, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἀποφάσισε αἰφνιδιαστικὰ νὰ εἰσαγάγει τὴν τουρκικὴ γλώσσα στὴ δημόσια ἐκπαίδευση τῆς μειονότητας -ξεκινώντας μὲ ἕνα πιλοτικὸ πρόγραμμα σὲ νηπιαγωγεῖα περιοχῶν τῆς Θράκης!-, προκαλεῖ εὔλογα ἐρωτήματα γιὰ τὴν πολιτικὴ τῆς κυβέρνησης στὸ πεδίο τῶν εὔθραυστων σχέσεων μὲ τὴν Τουρκία αὐτὴ τὴν περίοδο. Ἐκφράζεται δὲ ἔντονα ἡ ἀνησυχία μήπως ἡ κυβέρνηση, πιεζόμενη σὲ ἄλλα μέτωπα τῶν διμερῶν σχέσεων, ὅπως ἡ ἔκδοση τῶν Τούρκων πραξικοπηματιῶν, τὸ Προσφυγικὸ ἢ οἱ προκλήσεις στὸ Αἰγαῖο, ἐπιχειρεῖ νὰ κατευνάσει τὸ καθεστὼς Ἐρντογᾶν κάνοντας παραχωρήσεις σὲ ἕναν τομέα ὅπως ἡ Παιδεία, ὅπου ἔτσι κι ἀλλιῶς οἱ ἀντιλήψεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι «χαλαρές», ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι προτάσσει δῆθεν εὐαισθησίες περὶ δικαιωμάτων ὑποβαθμίζοντας τοὺς ἐθνικοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴν ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Ἄγκυρας.

Εἰδικὰ γιὰ τὸ θέμα τῆς τουρκικῆς γλώσσας στὰ νηπιαγωγεῖα -μὲ σκοπὸ προφανῶς νὰ μπεῖ στὴ συνέχεια στὴν Πρωτοβάθμια καὶ τὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση- ἀνοίγει τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου καὶ ἔχει προκαλέσει σάλο στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα, ἡ ὁποία ζητᾶ τὴν ἀπόσυρση τοῦ προγράμματος, πολὺ περισσότερο ποὺ δὲν ἔχει ξεκαθαριστεῖ ὁ τρόπος ἐφαρμογῆς, οὔτε προηγήθηκε ὁ ἀναγκαίoς σὲ τέτοιες περιπτώσεις διάλογος.

Οἱ ἕδρες στὸ ΑΠΘ
Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἵδρυση Τομέα Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ὑπογράφηκε ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου τόν περασμένο Δεκέμβριο. Εἶχε προηγηθεῖ αἴτημα ἀπὸ Συλλόγους Ἐκπαιδευτικῶν Μειονοτικῶν Σχολείων τῆς Ξάνθης καὶ τοῦ Ἐβρου ποὺ ζητοῦσαν «τὴν ἄμεση ἀνάπτυξη καὶ στελέχωση τοῦ Τομέα Μειονοτικῆς Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ ΑΠΘ καὶ τὴ δημιουργία ἑδρῶν καθηγητῶν Τουρκικῆς Γλώσσας, Λογοτεχνίας καθὼς καὶ Θρησκευτικῶν Μουσουλμανικῆς Θρησκείας», ἐνῶ καθοριστικὴ ἦταν καὶ ἡ παρέμβαση τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Ἡ ἵδρυση τοῦ τομέα ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἐπέκταση τῆς συνεργασίας τοῦ ΑΠΘ καὶ μὲ ἄλλα τουρκικὰ πανεπιστήμια πέραν τοῦ Τσανάκαλε, μὲ τὸ ὁποῖο ἔχει ἤδη στενὴ σχέση.
Οὐσιαστικά, διαμορφώνεται μία ἐπικίνδυνη ἀτραπός: Τοῦρκοι καθηγητές, χωρὶς κανέναν ἔλεγχο, θὰ διαμορφώνουν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς σπουδὲς καὶ τὸ συνολικὸ «ἐκπαιδευτικό, πολιτιστικὸ καὶ ἰδιαίτερο θρησκευτικὸ φορτίο» ποὺ θὰ ἀποκτοῦν οἱ φοιτητὲς τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος, δηλαδὴ οἱ αὐριανοὶ ἐκπαιδευτικοί τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας στὴ Θράκη. Διαμορφώνεται δηλαδὴ μία κατάσταση ὅπου τὰ παιδιὰ τῆς μειονότητας θὰ μορφώνονται κατὰ μεγάλο βαθμὸ σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τῆς Ἄγκυρας, μὲ ὅ,τι μπορεῖ νὰ σημαίνει αὐτό! 

Μάλιστα τώρα ἀποκαλύπτεται ὅτι, σύμφωνα μὲ τὶς ρυθμίσεις τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς εἰσακτέων στὸ Παιδαγωγικὸ Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τῆς Παιδαγωγικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ ἀποκλειστικὰ μὲ μαθητὲς ἀπὸ τὴ μουσουλμανικὴ μειονότητα τῆς Θράκης! Ὅπως λένε ἁρμόδιοι παράγοντες, θά... παράγουμε περισσότερους ἐκπαιδευτικοὺς μειονοτικῶν σχολείων ἀπὸ ὅσους ἔχουμε ἀνάγκη - σημειωτέον, ἰσχύει πάντα ὅτι μόνο οἱ προερχόμενοι ἀπὸ τὴ μειονότητα μποροῦν νὰ διδάξουν στὰ σχολεῖα της. Ἐκτὸς δηλαδὴ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ὄντως θὰ ἀπασχοληθοῦν στὰ σχολεῖα, θὰ αὐξηθοῦν καὶ ὅσοι θὰ ἔχουν λάβει ἐκπαίδευση ἀπὸ Τούρκους πανεπιστημιακούς. 

Ἡ κίνηση αὐτὴ αἰφνιδίασε τοὺς πάντες, ἀφοῦ ἀνατρέπει τὴ σημερινὴ κατάσταση κατὰ τὴν ὁποία τὸν κεντρικὸ ρόλο στὴν ἐκπαίδευση τῆς μειονότητας εἶχε τὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μὲ σχετικὴ ἐμπειρία ἄνω τῶν 15 ἐτῶν. Ὁ πρύτανης τοῦ ΔΠΘ Ἀθανάσιος Καραμπίνης, μιλώντας στὸ «ΘΕΜΑ», ἐκφράζει φόβους γιὰ ὑπόγειες διαδρομὲς ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ κάνει τὸ «χατίρι» κύκλων ποὺ θέλουν νὰ ἀπομακρύνουν τὴν ἐκπαίδευση τῆς μειονότητας ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ξέρουν πῶς νὰ τὴ χειριστοῦν. Μάλιστα ἡ Πρυτανεία ἔστειλε καὶ ἐπιστολὴ στὸν πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα θέτοντας ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ «τὴν καταλληλότητα τῆς προετοιμασίας τῶν ἐν λόγω ἐκπαιδευτικῶν». Τὸ σημαντικότερο ἀπὸ αὐτά, σύμφωνα μὲ τὸν κ. Καραμπίνη, εἶναι μὲ ποιὸν τρόπο θὰ ἀσκεῖται ὁ ἔλεγχος στὸν τομέα Μειονοτικῶν Σπουδῶν τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος τοῦ ΑΠΘ.


Ἡ Πρυτανεία τοῦ ΔΠΘ καταγγέλλει ἐμμέσως συστηματικὴ προσπάθεια ὑποβάθμισης τοῦ ρόλου τοῦ πανεπιστημίου, ἐξ οὐ καὶ ἐξέφρασε στὸν κ. Τσίπρα τὸν ἔντονο προβληματισμό της γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις ὁρισμένων κύκλων ποὺ ἔχουν ὡς πρωταρχικὸ διακύβευμα νὰ βρεθεῖ ἡ ἐκπαίδευση τῶν μελλοντικῶν ἐκπαιδευτικῶν τοῦ μειονοτικοῦ προγράμματος ἐκτὸς ΔΠΘ καὶ ἐκτὸς Θράκης.
Οὐσιαστικὰ ἡ Πρυτανεία φωτογραφίζει ἔτσι τοὺς Συλλόγους Ἐκπαιδευτικῶν Δασκάλων Μειονοτικῶν Σχολείων τῆς Ξάνθης καὶ τοῦ Ἐβρου, οἱ ὁποῖοι πέραν τοῦ αἰτήματος γιὰ τὸν Τομέα Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν στὸ ΑΠΘ εἶχαν ζητήσει τὴν ἄμεση κατάργηση τοῦ Διδασκαλείου Ἐκπαιδευτικῶν Μειονοτικοῦ Προγράμματος (ΔΕΜΠ) στὴν Ἀλεξανδρούπολη.

Κώστας Γαβρόγλου: Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας ἔκανε δεκτὸ ἕνα πάγιο αἴτημα τῆς Ἄγκυρας, 
ποὺ ὡς τώρα ἡ Ἑλλάδα ἀπέρριπτε
Τουρκικὰ στὸ νηπιαγωγεῖο
Τὴν ἴδια ὥρα ἡ πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος γιὰ τὴν τουρκικὴ γλώσσα σὲ νηπιαγωγεῖα τῆς μειονότητας φουντώνει τὶς ἀνησυχίες καὶ τὶς ἀντιδράσεις. Ἐκπαιδευτικοὶ ἐκφράζουν φόβους γιὰ δημιουργία ἑνὸς παράλληλου ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ποὺ δημιουργεῖται, ὑποστηρίζοντας ὅτι μετὰ τὰ δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα ἔρχονται καὶ τὰ δίγλωσσα δημοτικά. Στελέχη τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἀπαντοῦν ἐμμέσως ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα, ἀλλὰ γιὰ πρόγραμμα μὲ στόχο τὴν ἁρμονικὴ κοινωνικοποίηση τῶν νηπίων τῆς μειονότητας στὸν ἐκπαιδευτικὸ θεσμὸ τοῦ νηπιαγωγείου. Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) Γεράσιμος Κουζέλης δηλώνει πάντως στὸ «ΘΕΜΑ» ὅτι τὸ πρόγραμμα θὰ ἐπεκταθεῖ ἀπὸ τὴν ἐρχόμενη χρονιά. 

Σύμφωνα μὲ τὸ ΙΕΠ, «ἡ πιλοτικὴ παρέμβαση προβλέπει τὴ χρήση τῆς μητρικῆς γλώσσας ὡς γλώσσας στήριξης μὲ στόχο τὴν ἁρμονικὴ κοινωνικοποίηση τῶν νηπίων τῆς μειονότητας στὸν ἐκπαιδευτικὸ θεσμὸ τοῦ νηπιαγωγείου, τὴν ἀποτελεσματικότερη ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τὴν ἰσορροπημένη γλωσσικὴ καὶ κατὰ προέκταση γνωστικὴ ἀνάπτυξη, καθὼς καὶ τὴν καλύτερη προετοιμασία γιὰ ἐπιτυχή ἐπίδοση στὶς πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ». 
Πάντως, ἐκπαιδευτικοί τῆς Θράκης δηλώνουν ἀντίθετοι στὰ δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα καὶ ἑτοιμάζουν ἐπιστολὲς πρὸς τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, ἐνῶ ἐρωτήματα θέτουν ἀκόμα καὶ ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ δὲν εἶναι κατ’ ἀνάγκην ἀντίθετοι.  Ὁ Διδασκαλικὸς Σύλλογος Ξάνθης ζητεῖ τὴν ἀπόσυρση τοῦ προγράμματος, ἀναφέροντας ὅτι «ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία στὸ πλαίσιο τῆς ὑποχρεωτικότητας τῆς προσχολικῆς ἀγωγῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἰσονομίας καὶ ἰσοπολιτείας, ἵδρυσε σὲ ὅλους τούς μειονοτικοὺς οἰκισμοὺς νέα νηπιαγωγεῖα στὰ ὁποῖα γράφτηκαν καὶ φοιτοῦν τὰ νήπια τῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας, ὅπου τὰ νήπια μιλᾶνε τὴν ἴδια γλώσσα καὶ δὲν ὑπάρχει πρόβλημα στὴ μεταξύ τους ἐπικοινωνία».
Οἱ δάσκαλοι τῆς Ροδόπης κατήγγειλαν ὅτι «ἡ κυβέρνηση ἱκανοποίησε τὸ αἴτημα μουσουλμάνων βουλευτῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι σὲ ἀνοιχτὴ γραμμὴ μὲ τὸ Προξενεῖο γιὰ τὴ δημιουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων, πάγιο αἴτημα τῆς Ἄγκυρας». 

Ὁ Σύλλογος Ἐκπαιδευτικῶν Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ροδόπης «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες» ἐκφράζει ἐπίσης τὴ διαφωνία του, ἐνῶ ἡ Αὐτόνομη Παρέμβαση Ἐκπαιδευτικῶν Π.Ε. Ξάνθης, ἡ ὁποία τάσσεται ὑπὲρ τῆς διγλωσσίας στὴν προσχολικὴ ἐκπαίδευση, σημειώνει ὅτι τὸ ΙΕΠ ὄφειλε νὰ συζητήσει μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα σὲ σχέση μὲ τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐγείρονται γιὰ τὴ φιλοσοφία, τὴ διαδικασία, τὶς ἐργασιακὲς συνθῆκες, καθὼς καὶ νὰ διευκρινίσει τὸν τρόπο ἐφαρμογῆς του ὥστε νὰ μὴν ἀφήσει πεδίο ἀνοιχτὸ σὲ λογικὲς ἀνησυχίες, ἀλλὰ καὶ σὲ παρερμηνεῖες ἢ σκόπιμες στρεβλώσεις.  

Οἱ ἐκπαιδευτικοί τῆς Θράκης δηλώνουν ἀντίθετοι στά δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα 
καὶ ἑτοιμάζουν ἐπιστολές πρός τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας 
Μόνο τοὺς «πιστοὺς» καθηγητὲς ἄφησαν στὰ πανεπιστήμα
Ἀκόμη καὶ τοὺς πρυτάνεις τῶν τουρκικῶν πανεπιστημίων διορίζει πλέον ὁ «σουλτάνος» Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν προκαλώντας ποικίλες ἀντιδράσεις ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Τουρκίας. Τὴν ἴδια ὥρα ξεπερνοῦν τοὺς 50.000 ὅσοι πανεπιστημιακοὶ καὶ ἐκπαιδευτικοὶ ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὶς θέσεις τους μὲ τὴ ρετσινιὰ τοῦ Γκιουλενιστῆ καὶ ὄχι μόνο.
Ἡ κυβέρνηση Γιλντιρὶμ ἔχει θέσει σὲ ἐφαρμογὴ μία ἐκστρατεία διώξεων καὶ ἐκφοβισμοῦ πανεπιστημιακῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν τῆς χώρας, μὲ στόχο -ὅπως εὐθέως καταγγέλλεται- ἡ κατάλυση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου καὶ τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης στὴν Τουρκία. Ὁ ἴδιος ὁ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν χαρακτήρισε μερίδα τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας «προδότες», δίνοντας τὸ σύνθημα στὴν ἐλεγχόμενη δικαιοσύνη νὰ ξεκινήσει ἕνα πογκρὸμ ἐναντίον τους. 

Οἱ διώξεις δὲν ἀφοροῦν μονάχα τὰ δημόσια πανεπιστήμια καὶ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἰδιωτικά. Καθημερινὰ πανεπιστημιακοὶ καὶ ἐκπαιδευτικοὶ στοχοποιοῦνται μὲ δημοσιοποίηση φωτογραφιῶν καὶ στοιχείων τους στὰ social media καὶ δέχονται ἀπειλὲς ἀπὸ ἰσλαμιστὲς καὶ Γκρίζους Λύκους.
Ἡ ὑπερεξουσία γιὰ διορισμὸ τῶν πρυτάνεων -ἀντὶ τῶν ἐκλογῶν ποὺ ἴσχυαν ἕως τώρα- δόθηκε στὸν Τοῦρκο πρόεδρο μὲ τὴν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς ἀπόλυτης πλειοψηφίας τοῦ Κοινοβουλίου. Ἤδη ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι προχωρᾶ στὶς ἀλλαγές, ἐπικαλούμενη τὴν ἀνάγκη νὰ ἀποφευχθοῦν «διαμάχες μεταξὺ διάφορων πολιτικῶν ὁμάδων ἐντὸς τῶν ἱδρυμάτων». 
Οἱ ἐκλογὲς ὀργάνων στὰ 181 πανεπιστήμια τῆς Τουρκίας ἀνεστάλησαν μετὰ τὸ ἀποτυχημένο πραξικόπημα τοῦ περασμένου Ἰουλίου. Ἤδη ὁ Ἐρντογᾶν διόρισε τὸν Μεχμὲντ Ἐζκᾶν, βουλευτὴ τοῦ κυβερνῶντος Κόμματος Δικαιοσύνης καὶ Ἀνάπτυξης (AKP), στὴν πρυτανεία τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου, στὴ θέση τῆς ἰδιαίτερα δημοφιλοῦς Γκιουλάι Μπαρμπαρόσογλου, ἡ ὁποία εἶχε ἐκλεγεῖ θριαμβευτικὰ μὲ 86% πρὶν ἀπὸ τὸ ἀποτυχημένο πραξικόπημα. 

Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς «D.W.», ἀπὸ τὸν περασμένο Ἰούλιο 4.811 μέλη Διδακτικοῦ Ἐρευνητικοῦ Προσωπικοῦ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὰ τουρκικὰ πανεπιστήμια. Ἐπιπλέον 2.800 συμβάσεις δὲν ἀνανεώθηκαν ἢ καταγγέλθηκαν πρόωρα καὶ ἀπολύθηκαν 1.100 διοικητικοὶ ὑπάλληλοι. Ἡ κατηγορία εἶναι ὅτι ἦταν φίλα προσκείμενοι πρὸς τοὺς πραξικοπηματίες. Παράλληλα, ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 2017 ξεπέρασαν τοὺς 28.000 οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὶς θέσεις τους, ἐνῶ 10.000 ἐπιπλέον τέθηκαν σὲ διαθεσιμότητα μὲ τὴν κατηγορία ὅτι διατηροῦν διασυνδέσεις μὲ τὴν «τρομοκρατία».  

3 σχόλια:

  1. ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ.ΓΙΑΤΙ ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ?ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ.ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-150000-ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΟΖΑΝΗΣ ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ DNA(΄΄ΤΟ DNA TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ΄΄ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ).ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΘΗΣΑΝ!!!! ΕΧΟΥΝ  ΔΕ TO IΔΙΟ DNA ME TOYΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ!!!!!!!ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΨΕΥΔΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΑΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. To γνωστό Παιδαγωγικό του ΑΠΘ εχει καθηγητες ανθρωπους του ΣΟΡΟΣ.Δεν ξερω αν θυμοσαστε την υπηρετρια του ΣΟΡΟΣ την ΡΕΠΟΥΣΗ.Αυτη η ΑΡΙΣΤΕΡΗ νομενκλατουρα αλωνιζει στην Θρακη

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Και η Θεολογικη Σχολη της Χαλκης κλειστη , φτου σας ρε δουλοι, αδυνατον να το πιστεψω καποια οφελοι εχουν μερικα ρεμαλια της πολιτικης μας. Με πονανε κατι τετοια διοτι εχω καταγωγή από την Βασιλευουσα , ακομα τι θα δουμε.......!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.