4 Ιαν 2017

Ἀλβανοὶ «ἀγάδες» διεκδικοῦν μὲ φιρμάνια-μαϊμοὺ περιουσίες Ἑλλήνων

Φωτο: Ὁ πρόεδρος τῆς "Ὁμόνοιας" Λεωνίδας Παππᾶς στὸ χωριὸ τῆς Ἀρδάσοβας
Ἀλβανοὶ «ἀγάδες» ἐπικαλούμενοι φιρμάνια ἀπὸ τὴν... Τουρκοκρατία ἐπιχειροῦν νὰ βάλουν χέρι σὲ περιουσίες Ἑλλήνων μειονοτικῶν, στὴ νότια Ἀλβανία.
Σε μιὰ περίπτωση στὸ χωριὸ Κρανιὰ τοῦ Δήμου Φοινίκης ἀπαίτησαν ἀπὸ κτηνοτρόφους τῆς περιοχῆς νά... γκρεμίσουν τὰ μαντριὰ ἀπὸ μία πλαγιά, ἐνῶ στὴν Ἀρδάσοβα τοῦ ἴδιου δήμου δύο ἢ τρεῖς «ἀπόγονοί» το ἴδιου ἀγὰ φιλονικοῦν γιὰ μιὰ συγκεκριμένη ἔκταση.
Μὲ ἀνακοίνωσή της ἡ ὀργάνωση τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας ΟΜΟΝΟΙΑ καταγγέλλει ὅτι τὸ τελευταῖο διάστημα ἐμφανίζονται ὅλο καὶ περισσότεροι «ἰδιοκτῆτες» μεγάλων ἐκτάσεων καὶ διεκδικοῦν περιοχὲς ἀπὸ τοὺς ἑλληνικῆς καταγωγῆς κατοίκους. Τὸ προεδρεῖο τῆς ὀργάνωσης ἐπισκέφθηκε πρόσφατά το χωριὸ Ἀρδάσοβα καὶ συνομίλησε μὲ τοὺς κατοίκους, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται τὸ τελευταῖο διάστημα ἀπὸ δῆθεν ἀπογόνους του «Ἀγὰ Τσίνι» νὰ πληρώνουν ἐνοίκιο γιὰ τοὺς ἐλαιῶνες τους. Οἱ συγκεκριμένοι ἐλαιῶνες, ὅπως καὶ ἀρκετὰ βοσκοτόπια, εἶναι κοινοτικὲς ἐκτάσεις καὶ οἱ ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀγρότες καὶ κτηνοτρόφοι τὰ ἔχουν νοικιάσει γιὰ 10, 20 ἢ ἀκόμη καὶ 99 χρόνια ἀπὸ τὸ κράτος. «Ἡ ἑλληνικὴ μειονότητα στὴ νότια Ἀλβανία εἶναι ὅμηρος ὄχι μόνο της διαφθορᾶς ποὺ μαστίζει ὅλη τὴ χώρα, ἀλλὰ καὶ....
ἐθνικιστικῶν κύκλων ποὺ θέλουν νὰ τὴν ἀπογυμνώσουν περιουσιακὰ» ἀναφέρεται σὲ ἀνακοίνωση τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τὰ μέλη τῆς ὁποίας ἔστειλαν πολυσέλιδη ἔκθεση μὲ πολλὲς χαρακτηριστικὲς περιπτώσεις στὸν Ἕλληνα ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Νίκο Κοτζιά, ὁ ὁποῖος τὴ χρησιμοποίησε καὶ στὴν πρόσφατη συζήτηση τοῦ Συμβουλίου Γενικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΕ, γιὰ τὴν ἐνταξιακὴ πορεία τῆς Ἀλβανίας.
«Οἱ διεκδικούμενες ἐκτάσεις ἀφοροῦν κυρίως τοὺς Δήμους Φοινίκης, Δρόπολης καὶ Χειμάρρας. Οἱ ὁμογενεῖς φοβοῦνται ὅτι θὰ χάσουν τὶς ἐκτάσεις, τὶς ὁποῖες ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια ἐκμεταλλεύονται» λέει στὸ «Ἔθνος» ὁ πρόεδρος τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Λεωνίδας Παππᾶς.
Ἡ οἰκογένεια Γένη ἔχει χτίσει τὸ σπίτι της πάνω ἀπὸ τὸ πρατήριο ὑγρῶν καυσίμων ποὺ ἔχει στὸ χωριὸ Ἀρδάσοβα. Πρόσφατά τους ἐπισκέφθηκαν ἀπόγονοι ἑνὸς «ἀγὰ» καὶ μέ... γενναιοδωρία τοὺς εἶπαν ὅτι δὲν θὰ τὸ γκρεμίσουν, ζήτησαν ὡστόσο ἀνταλλάγματα. Εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἀρδάσοβα, ὅπου εἶναι καὶ οἱ περισσότερες διεκδικούμενες ἐκτάσεις, ἔχει προσφύγει δικαστικὰ ἐναντίον τῶν «ἀγάδων» καὶ ὁ Δῆμος Φοινίκης.
Το χωριὸ τῆς Ἀρδάσοβας ἐπισκέφθηκε τὸ προεδρεῖο τῆς «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» καὶ συνομίλησε μὲ τοὺς κατοίκους γιὰ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν δῆθεν ἀπογόνων το «Ἀγὰ Τσίνι»
Οι περιπτώσεις εἶναι πάρα πολλὲς καὶ σὲ ἀρκετὲς ἔχει ἀποδειχθεῖ ἡ πλαστότητα τῶν ἐγγράφων. Ἔχει τύχει νὰ ἐμφανιστοῦν στὸ δικαστήριο δύο ἢ ἀκόμη καὶ τρεῖς διεκδικητὲς τῆς ἴδιας ἔκτασης, ἐνῶ σὲ ἄλλη περίπτωση τὸ ἀρχικὸ ἔγγραφο ἔλεγε γιὰ 100 στρ. καὶ ὁ διεκδικητὴς πρόσθεσε δύο μηδενικά, μετατρέποντάς τα σὲ 10.000 στρ.
Οἱ ἑλληνικῆς καταγωγῆς κάτοικοι πολλῶν χωριῶν δέχτηκαν ἐπισκέψεις ἀγνώστων ποὺ συστήθηκαν ὡς ἀπόγονοι «ἀγάδων» καὶ τοὺς εἶπαν ὅτι μποροῦν νὰ συνεχίσουν τὶς καλλιέργειές τους ἢ τὴ λειτουργία τῶν κτηνοτροφικῶν μονάδων τους, ἀρκεῖ νὰ πληρώνουν σὲ ἐκείνους ἐνοίκιο.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ
Ο Λ. Παππᾶς καλεῖ τοὺς δημάρχους τῆς περιοχῆς νὰ δώσουν προτεραιότητα στὴν ἐπίλυση τοῦ περιουσιακοῦ, νὰ κινηθοῦν νομικὰ γιὰ τὴν κάθε περίπτωση ξεχωριστὰ καὶ νὰ μὴν ἀναγνωρίσουν κανέναν «ἰδιοκτήτη»

Μὲ πλαστὰ «φιρμάνια» στὸ Κώσταρι
Ἀπόγονοι ἑνὸς «ἀγὰ» διεκδίκησαν καὶ πῆραν 1.200 στρ. σὲ μιὰ πλαγιὰ κάτω ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας στὸ Κώσταρι τοῦ Δήμου Φοινίκης, ἐνῶ ζητοῦν ἄλλα τόσα. Ἐμφάνισαν ἔγγραφα μὲ ἡμερομηνία 1937, ἀλλὰ εἰδικὸς γραφολόγος διαπίστωσε ὅτι τὰ χαρτιὰ γράφτηκαν σὲ γραφομηχανὴ ποὺ πρωτοκυκλοφόρησε τὸ 1965, ἐνῶ γιὰ τὴ συγκεκριμένη ὑπόθεση ἔχουν γίνει μέχρι σήμερα 70 (!) δίκες.
ΜΑΡΙΑ ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.