4 Ιαν 2017

Ἡμερολόγιο 2017 τῆς ΣΦΕΒΑ ἀφιερωμένο στοὺς ἀγωνιστὲς ἱερεῖς τῆς Βορείου Ἠπείρου

Τὸ φετινὸ ἡμερολόγιο εἶναι ἀφιερωμένο στους ἀγωνιστὲς ἱερεῖς τῆς Βορείου Ἠπείρου. Σ’ ἐκείνους ποὺ ἔζησαν καὶ ὀρθοτόμησαν τὸ λόγο τῆς χριστιανικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀληθείας μέσα στὸ ζόφο τοῦ ἀλβανικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, στὴ μακρὰ περιοδο που ἀκολούθησε τὸ ἀνεκπλήρωτο ὄνειρο του 1914.
Σ’ ἐκείνους ποὺ ἔζησαν τὸ δράμα της σκλαβιᾶς, ποὺ βασανίσθηκαν, ἀποσχηματίσθηκαν καὶ ποὺ οἱ περισσότεροι ἔκαμψαν τα σύνορα αὐτοῦ του Κόσμου χωρὶς να αναπνεύσουν στοιχειωδῶς ἐλεύθερο ἀέρα,
μὲ τὴν ἄφατη ὅμως ἱκανοποίηση τοῦ ἐκπληρωθέντος πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ την πατρίδα καθήκοντος.
Σ’ ἐκείνους ποὺ κράτησαν ζωντανὴ την πίστη σ’ ἕνα Σταυρὸ καὶ μιὰ Σημαία…
Σ΄ αὐτοὺς τοὺς ταπεινοὺς ἱερωμένους, με το τριμμένο ράσο καὶ τὴ φλόγα στὴν καρδιὰ ἀφιερώνουμε τὸ παρὸν Ἡμερολόγιο. Εἴμαστε βέβαιοι πὼς οἱ ψυχὲς τοὺς διαβαίνουν ἄγρυπνες τὴν Ἑλληνικὴ Γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ προσεύχονται γιὰ «της νύχτας τὸ ξημέρωμα», τὸ Ἑλληνικὸ ξημέρωμα ποὺ θ’ ἀνατείλει ὁπωσδήποτε…!
Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά.
Τὸ ΚΔΣ τῆς ΣΦΕΒΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.