28 Νοε 2016

Mητροπολίτης Κυθήρων: "Το ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας Συνεδρίας, θεωρῶ ὅτι δὲν ἀποδίδει ἐπακριβῶς τὴν ἀπόφαση τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας"

Ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Κυθήρων, προέβη στὴν ἑξῆς δήλωση, ἐκφράζοντας ταυτόχρονα καὶ τὴν πεποίθησή του, ὅτι θὰ ἀποσυρθεῖ τὸ συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου ποὺ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα καὶ θὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ νέο ποὺ θὰ διορθώνει τὰ πράγματα καὶ θὰ ἀποκαθιστᾶ τὴν ἀλήθεια.
Ἡ δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι ἡ ἑξῆς:
“Το ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας Συνεδρίας, θεωρῶ ὅτι δὲν ἀποδίδει ἐπακριβῶς τὴν ἀπόφαση τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὅσον ἀφορᾶ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο στὸ ὁποῖο λέγει ὅτι ἐνέκρινε ἡ Ἱεραρχία τὶς προτάσεις ποὺ περιέχονται στὴν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγου.
Δὲν ἐτέθη τέτοιο θέμα σὲ ψηφοφορία, οὔτε προφορική, οὔτε μυστική, οὔτε δὶ ἄλλου τρόπου (δι’ ἀνατάσεως τῶν χειρῶν ἢ διὰ βοῆς). Ἀκούστηκαν ἀπόψεις καὶ κρίσεις ἐπὶ τῆς εἰσηγήσεως, ἀπὸ ἀρκετοὺς ἱεράρχες καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη τὸν εἰσηγητή, δήλωσε ὅτι δὲν παίρνουμε καμία ἀπόφαση ἀλλὰ ἀναθέτουμε τὸ θέμα στὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁποία θὰ ἐκτιμήσει ὅλο το ὑλικό, τὶς παρεμβάσεις τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, τὰ πρακτικὰ καὶ...
κάποια ὑπομνήματα τὰ ὁποῖα ἐζητήθησαν ἀπὸ συνοδικοὺς συνέδρους καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν ὅλη αὐτὴ ἐπεξεργασία, θὰ συνταχθεῖ ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ., ἐγκύκλιος ἡ ὁποία θὰ ἀπευθύνεται στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἑπομένως δὲν ὑφίσταται πρόκριμα ὑπὸ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ ὅλον θέμα τὸ ὁποῖο ἐσυζητήθη κατὰ τὰς δύο αὐτᾶς ἡμέρας, γι’ αὐτὸ καὶ κάθε κρίσις καὶ τοποθέτησις θεωρεῖται βεβιασμένη καὶ ἀνακριβής.
Αὐτὰ γράφονται διὰ τὸν καθησυχασμὸ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, συνιστώντας τὴν ἀναμονὴ τῆς τελικῆς ἀποφάσεως ἡ ὁποία θὰ διατυπωθεῖ διὰ τῆς Δ.Ι.Σ. ἡ ὁποία εἶναι τὸ ἐκτελεστικὸ ὄργανο τῆς Ἱεραρχίας”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.