28 Νοε 2016

Τώρα "ἐσυνηθίσαμε" νὰ φοβόμαστε τοὺς Τούρκους

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος Κιλκὶς
«....Ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος, ὅλα τα θερία πολεμοῦν νὰ μᾶς φᾶνε καὶ δὲν μποροῦνε» (Μακρυγιάννης)
Κάτι συμβαίνει. Δὲν περνᾶ μέρα ποὺ νὰ μὴν μᾶς ἀπειλεῖ μὲ πόλεμο ὁ «βλαμμένος» Τοῦρκος πρόεδρος καὶ ...ἠμεῖς ἄδομεν. Ἂν δὲν κάνω λάθος, ἀναθεώρηση τῆς συνθήκης τῆς Λωζάνης, σημαίνει πόλεμος. «Ἐπαχύνθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου». 
Δὲν ἐξηγεῖται ἀλλιῶς. Ἀντὶ νὰ ὁμοφρονήσουμε - «Ἕλληνας ὁμοφρονέοντας ...χαλεποὺς εἶναι περιγίγνεσθαι», ἑνωμένοι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀνίκητοι, ἔλεγε ὁ Ἡρόδοτος (Ἱστορία ΙΧ,2)- καὶ νὰ προετοιμαστοῦμε γιὰ τὴν ἐπερχόμενη θανάσιμη ἀπειλή, προσκυνοῦμε ἀκόμη τὴν εὐρωπαϊκὴ δυσωδία καὶ τοὺς ἡμέτερους μνημονιακοὺς λακέδες.
Γιατί, ὅμως, λύσσαξε τώρα τὸ ἐξ ἀνατολῶν θηρίο; Γιατί τώρα ἀπροκάλυπτά μας ἀπειλεῖ μὲ πόλεμο καὶ ὀνειροφαντάζεται ὀθωμανικὲς αὐτοκρατορίες; Πιστεύει κανεὶς τὰ σαλιαρίσματα τῶν πολιτικῶν ποὺ μιλοῦν γιὰ ἑξαγωγή τς κρίσης τῆς Τουρκίας καὶ μετατόπιση τῶν προβλημάτων της; Εἴναι στριμωγμενος ὁ Ἐρντογᾶν ἤ, ἀντίθετα, αἰσθάνεται....
πανίσχυρος;
Μήπως ὀσμίζεται, ὅπως τὰ θεριὰ τὰ πληγωμένα θηράματα, τὴν θνησιμαία καταστασή μας καὶ ἑτοιμάζεται νὰ μᾶς κατασπαράξει; Πιστεύει κανείς, ὅτι ἂν μᾶς ἐπιτεθεῖ ἡ Τουρκία, θὰ μᾶς προστατεύσει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση; Η ἀπειλὴ τοῦ Ἐρντογάν ὅτι θὰ στείλει 2-3 ἑκατομμύρια μωαμεθανών λαθρομεταναστών σε ποιοὺς ἀπευθύνεται; Στοὺς Ἰρλανδούς, στοὺς Οὔγγρους ἢ στοὺς Φιλανδοὺς ἢ στὶς μικρὲς Ὀλανδέζες;
Παρένθεση: Ἔχει γραφτεῖ καὶ σὲ τουρκικὲς ἐφημερίδες, ὅτι πρότυπό του εἶναι ὁ Μωάμεθ (Μεχμὲτ) ὁ Πορθητής. Κάποιοι χαζοχαρούμενοί τν βορείων προαστίων, τὸ ἐκλαμβάνουν ὡς μία ἀκόμη ἐκκεντρικὴ παρέκκλιση τοῦ Ἐρντογάν. Εἶναι λάθος. Διαβάζω ἀπὸ τὸν Παπαρρηγόπουλο γιὰ τὴν Αλωση τῆς Πόλης στὶς 29 Μαΐου τοῦ 1453: «Κατέναντί (τν πολιορκουμένων Ἑλλήνων) παρέταξεν ὁ σουλτάνος ἀλλεπάλληλα τρία σώματα, ὧν τὸ μὲν συνέκειτο (ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ πρῶτο ἀποτελοῦνταν) ἐκ νεοσυλλέκτων καὶ ἄλλων ἤκιστα (=ἐλάχιστα) χρησίμων ἀνδρῶν, τὸ δεύτερον ἐξ ἀτάκτων, τὸ δὲ τρίτον ἐν ὢ ἐτάσσετο καὶ αὐτός, ἀπηρτίσθη ἐκ τῶν γενιτσάρων καὶ τῆς ἄλλης κρατίστης στρατιᾶς. Καὶ ἐξέπεμψε κατ’ ἀρχὰς τὸ πρώτον τῶν σωμάτων τούτων ἐπὶ τῷ προδήλω (=φανερὸ) σκοπό του νὰ ἐξαντλήση τὰς δυνάμεις τῶν πολιορκουμένων, ἀδιαφορῶν περὶ τῆς τύχης τοῦ συρφετοῦ ἐκείνου». (τόμ. 6, σέλ. 373). Ἃς προσέξουμε τὴν τελευταία πρόταση τοῦ μεγάλου ἱστορικοῦ. Ἔστειλε τὸν συρφετὸ ἐκεῖνο «ἀδιαφορῶν» γιὰ τὴν τύχη του, γιὰ νὰ ἐξαντλήσει τὶς δυνάμεις τοῦ Παλαιολόγου.
Ἐρωτῶ: Μήπως κάτι παρόμοιο θέλει νὰ πράξει ὁ θαυμαστῆς καὶ μιμητής του, Ἐρντογάν; Ἀμφιβάλλει κανεὶς ὅτι τὶς στρατιὲς τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν ἐξαθλιωμένων ποῦ μαζεύτηκαν στὶς ἀκτὲς τῆς Μικρασίας, τὶς χρησιμοποιεῖ ὁ Τοῦρκος ὡς μέσο ἐκβιασμοῦ; Ὑπάρχει ἴχνος συμπόνοιας σ' αὐτὴ τὴν στάση του: Καὶ μιλᾶ ὁ ἄθλιος Τουρκαλὰς γιὰ καταπίεση τῶν Μωαμεθανῶν στὴν Θράκη καὶ λοιπὲς ἀνοησίες;
Τότε βέβαια μὲς στὴν Πόλη δὲν ὑπῆρχαν ἀλληλέγγυοι καὶ λοιπὰ σαπρόφυτα τῆς προοδομανίας, γι’ αὐτὸ καὶ τὰ πράγματα εἶναι χειρότερα σήμερα. Καὶ εἶναι χειρότερα καὶ γιὰ ἕναν ἀκόμη λόγο.
Διαβάζω στὴν Ἱστορία τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου τοῦ Θουκυδίδη (Β, 8): «Τότε δὲ καὶ νεότης πολλὴ μὲν οὖσα ἐν ταῖς Ἀθήναις, οὐκ ἀκουσίως, ὑπὸ ἀπειρίας ἤπτετο τοῦ πολέμου». Δηλαδὴ «ὑπῆρχε κατὰ τὸν χρόνο ἐκεῖνο πολυάριθμος νεολαία στὴν Ἀθήνα, ἡ ὁποία, ἐξ ἀπειρίας, ἐπιθυμοῦσε τὸν πόλεμο». Στην Τουρκία τὰ μισὰ μέλη τῆς κοινωνίας της εἶναι νεώτερά τν 30 ἐτῶν. Διαβάζω ἀπὸ τὸ ἐξαιρετικὸ πόνημα «Θεωρία τοῦ Πολέμου» τοῦ μακαρίτη Παν. Κονδύλη: «Αὐτὴ ἡ πληθώρα διάχυτης καὶ ἀκαταστάλαχτης ἀνθρώπινης ἐνέργειας ζητᾶ νὰ διοχετευθεῖ καὶ μποροῦμε νὰ εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι πέρα ἀπὸ ἢ καὶ παράλληλα μὲ τὴν στενὰ ἐννοούμενη οἰκονομικὴ δραστηριότητα θὰ διοχετευθεῖ σὲ δραστηριότητες συναπτόμενες ἄμεσα ἢ ἔμμεσα μὲ τὸν προσδιορισμὸ καὶ τὴν ἔμπρακτη προάσπιση τῆς τουρκικῆς ταυτότητας καὶ τὴν θέση της μέσα στὸν κόσμο. Μόνον ἐκεῖ ὅπου κοχλάζει νεανικὸ αἷμα γεννιοῦνται ἰδέες ἱκανὲς νὰ κινητοποιήσουν μάζες, ὅσο «πρωτόγονες» κι ἂν φαίνονται αὐτὲς στὰ μάτια φθινόντων γειτόνων, ἐκλεπτυσμένων ἀπὸ τὴν ξαφνικὴ εὐζωία ἢ διανοουμένων ποὺ ἐξ ἐπαγγέλματος παράγουν ἰδεολογίες τοῦ εἰρηνιστικοῦ εὐδαιμονισμοῦ ὑπὸ τὶς διαφορετικὲς μορφές. (ἔκδ. «Θεμέλιο», σέλ. 388).
Στὴν Τουρκία «κοχλάζει» νεανικὸ αἷμα γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἐρντογᾶν στέλνει στὴν φυλακὴ ὅσους θέλει, ὑπάρχει ἄφθονο καὶ "φθηνὸ" κρέας γιὰ μακέλλεμα. Ἐδῶ το νεανικὸ αἷμα σπανίζει καὶ ὅσο ἀπέμεινε ἢ φεύγει στὰ ξένα ἢ προγραμματίζει τὴν ἀγορὰ τοῦ νέου κινητοῦ. Τόσα χρόνια ὁ ἐθνομηδενιστικὸ ,προδοτικὸ κηφηναριὸ ἐνσταλάζει στὰ σχολεῖα τὰ δηλητήριά του, τώρα δρέπουμε τοὺς καρπούς, πράγμα ποὺ δὲν ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ἄγρυπνο βλέμμα τῆς ὕαινας, τῆς Τουρκίας. Φρόντισαν καὶ τὰ τηλεοπτικὰ σκύβαλα νὰ ἐνσπείρουν τεχνηέντως καὶ τὸν φόβο ἔναντί τς «συμμάχου καὶ φίλης» γείτονος, ἡ ξαφνικὴ εὐζωία, ἡ περιρρέουσα ἠθικὴ κατάπτωση, τὸ σάπισμα μὲ τὴν προβολὴ καὶ διαφήμιση ὅλων τν διαστροφῶν καὶ «Λατίνοι, Νορμανδοί, Κελτοί, Μογγόλοι, Τοῦρκοι./ Νά! Μὲ τοῦ Πάπα τὸ σταυρό, μὲ τὸ ἄστρο τοῦ Σουλτάνου/ὁ ἕνας το ἄλλου πρόδρομος καὶ ὁδηγητής. Αδέλφια./Καὶ ἡ Πόλη καὶ ἡ κοσμόπολη ζωστῆ. Παρμένη. Πάει, πάει...» (Κ.Παλαμᾶς, «Ἡ φλογέρα τοῦ βασιλιά»).
Τὸ 1821 ἱερούργησε ὁ Ἑλληνισμὸς τοὺς πόθους τους, διότι ἔλαβε συνείδηση τῆς Ἐλευθερίας τοῦ πρὶν τὴν ἀποκτήσει καὶ ἐξωτερικά.
«Ἡ ζωὴ ποὺ ἐκάμαμε μᾶς ἐβοήθησε στὴν Ἐπανάσταση. Διότι ἠξεύραμε τὰ κατατόπια, τοὺς δρόμους καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Ἐμάθαμε στὴν πείνα, τὴ λέρα, τὴν κακοπάθεια. Ἐσυνηθίσαμε νὰ καταφρονοῦμε τοὺς Τούρκους» λέει ὁ Θόδωρος Κολοκοτρώνης στὴν «διήγησή» του. Τώρα ἐσυνηθίσαμε νὰ φοβόμαστε τοὺς Τούρκους γιατί ἡ τρυφὴ καὶ ἡ καλοπέραση δὲν γεννοῦν Κολοκοτρώνηδες, ἀλλὰ κιοτῆδες. Ὁ τουρισμός, ἡ βαριά μας βιομηχανία, ὅπως διατείνεται ὁ κάθε τιποτολόγος, τρέμει στὸ ἐνδεχόμενο θερμοῦ ἐπεισοδίου στὸ Αἰγαῖο. Αὐτὴ ἡ προοπτικὴ ἐπιδεινώνει τὴν ὑποτέλεια καὶ ἠττοπάθειά μας. Εἰρήνη, πάση θυσία, ἀρκεῖ τὰ rooms to let καὶ οἱ ξαπλῶστρες τῆς Μυκόνου νὰ εἶναι σὲ 100% πληρότητα. Ἡ καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς γεωργοκτηνοτροφίας, ὁ "κόκκινος" ὑπερδανεισμὸς τῶν Ἑλλήνων, συνετέλεσαν καίρια στὴν ἐπιδείνωση τοῦ αἰσθήματος φιλοπατρίας. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ κατοχὴ γῆς, ἡ ἰδιοκτησία τονώνει τὸ ἐθνικὸ αἴσθημα λόγω προσωπικοῦ γοήτρου καὶ ἀλληλεγγύης πρὸς τὴν πατρίδα. Νιώθουμε «γιὰ τὴν πατρίδα μας στὰ σπλάχνα χαλασμό»,(Βαλαωρίτης), ὅταν διακονοῦμε τὴν γή της καὶ τὰ ρόδινα ἀκρογιάλια της, μὲ τὸν ἱδρώτα τοῦ προσώπου μας. Τὰ κόκκινα δάνεια, οἱ ὑποθῆκες καὶ οἱ ..... «μαῦρες Παρασκευὲς» γεννοβολοῦν «πορκουάδες».
«Οἱ μετριότητες, ὑπομετριότητες, καὶ ἀνθυπομετριότητες ποὺ συναπαρτίζουν τὸν ἑλληνικὸ πολιτικὸ καὶ παραπολιτικὸ κόσμο δὲν ἔχουν τὸ ἀνάστημα νὰ θέσουν καὶ νὰ λύσουν ἱστορικὰ προβλήματα τέτοιας ἔκτασης καὶ τέτοιους βάθους, ἴσως καταρρεύσουν ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση, ὅπου θὰ βρεθοῦν μπροστὰ στὴ μεγάλη ἀπόφαση νὰ διεξάγουν ἕναν πόλεμο» ἔγραφε ὁ Κονδύλης στὸ προαναφερθὲν πόνημά του. Ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι τέτοιες ἔκτασης προκλήσεις μᾶς ὁδηγοῦν σε ...ἀλησμόνητες πατρίδες.

1 σχόλιο:

 1. ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΌΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΗ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΉ
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΊΑΣ ΑΠΕΦΑΝΘΗ

  Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΟΝΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΠΙΑΝΟΥΝ ΚΟΤΣΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...

  http://attikanea.blogspot.gr/2015/09/blog-post_133.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.