18 Νοε 2016

Τὸ ΜτΘ μετὰ τὸν κυβερνητικὸ ἀνασχηματισμὸ καὶ πρὶν τὴ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα νὰ ἀπομακρύνει τὸν Νίκο Φίλη ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας στόχευε ἐμφανῶς στὴν ἐκτόνωση τῆς ἔντασης ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία κυρίως μὲ ἀφορμὴ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ὁ νέος Ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ἔσπευσε ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του νὰ δηλώσει γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὅτι σκοπεύει νὰ συνεχίσει μὲ βάση τὰ συμφωνηθέντα στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Ἡ δήλωση ἐπιδέχεται πολλῶν ἑρμηνειῶν καθὼς μετὰ τὴ συνάντηση στὸ Μαξίμου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δήλωσε ὅτι τὰ Θρησκευτικὰ θὰ διδάσκονται μὲ βάση τὰ παλιὰ βιβλία, ὁ δὲ Νίκος Φίλης ὅτι συνεχίζεται ἡ ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν! Ἀπαιτεῖται λοιπὸν τὸ συντομότερο ἀποσαφήνιση τῶν θέσεων τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὰ Θρησκευτικά. 
Γιὰ νὰ διασωθεῖ ὁ χριστιανικὸς χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπαιτοῦνται τρεῖς συγκεκριμένες πράξεις ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ἔκδοση ἐγκυκλίου μὲ τὴν ὁποία θὰ ἀναστέλλεται ἡ ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, ἐντολὴ ἐκτύπωσης τῶν μέχρι σήμερα διδασκομένων βιβλίων Θρησκευτικῶν καὶ γιὰ τὸ ἑπόμενο σχολικὸ ἔτος καὶ ἔναρξη διαλόγου μὲ ἀντικείμενο τὸν....
ἐμπλουτισμὸ τῶν βιβλίων αὐτῶν μὲ χωριστὰ κεφάλαια θρησκειολογικοῦ περιεχομένου ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πρότασης τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου ποὺ εἶχε ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἱεραρχίας. Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀπαιτήσει τὴν ἄμεση ὑλοποίηση τῶν τριῶν παραπάνω πράξεων θὰ ἀφήσει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ἀνενόχλητα νὰ προχωρήσουν στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου ἀλλαγῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὴν ἐκτύπωση καὶ ἀποστολὴ στὰ σχολεῖα νέων βιβλίων Θρησκευτικῶν ποὺ βασίζονται στὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ τὰ ὁποῖα ἤδη ἑτοιμάζονται μὲ ταχεῖς ρυθμούς.
Ἡ Ἱεραρχία ποὺ συνέρχεται στὸ τέλος τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου δὲν πρέπει νὰ ἀφήσει τὸ θέμα στὰ χέρια μιᾶς ἀκόμη ἐπιτροπῆς διαλόγου. Δὲν  εἶναι καιρὸς γιὰ διαλόγους καὶ θεωρητικὲς συζητήσεις. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι γιὰ τὰ στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἕνας τέτοιος διάλογος εἶναι χρήσιμος μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ κατευνάσει τὶς ἀντιδράσεις καὶ νὰ δώσει πολύτιμο χρόνο στοὺς ἴδιους γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου μετάλλαξης τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἔχουν σχεδιάσει ἐδῶ καὶ χρόνια. Τὸ ΙΕΠ ἔχει ἤδη δρομολογήσει τὴν ἐπιμόρφωση Θεολόγων καὶ Δασκάλων στὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν, μὲ ὑπεύθυνό το ἔργου τὸν Σύμβουλο Σταῦρο Γιαγκάζογλου ποὺ πρωτοστάτησε ὅλα τα τελευταῖα χρόνια στὸ ἔργο τῆς ἀλλαγῆς τοῦ περιεχομένου τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος. Ὁ ἴδιος μὲ τὸ ἐπιτελεῖο του στὸ ΙΕΠ προχωρᾶ καὶ στὴν τελευταία πράξη τοῦ ἔργου του, τὴ συγγραφὴ τῶν νέων βιβλίων, τὰ ὁποῖα, ἂν δὲν ὑπάρξει ἀντίθετη ὑπουργικὴ ἀπόφαση, θὰ σταλοῦν στὶς ἀρχὲς τῆς ἄνοιξης γιὰ ἐκτύπωση ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμα μαζὶ μὲ τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια τῶν ἄλλων μαθημάτων γιὰ τὸ ἑπόμενο σχολικὸ ἔτος. 
Τὰ χρονικὰ πλαίσια γιὰ παρεμβάσεις ποὺ θὰ διασώσουν τὸ χριστιανικὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἀσφυκτικά. Οἱ θεολόγοι στὴν πλειονότητά τους ἀντιστέκονται ἀρνούμενοι νὰ ἐφαρμόσουν στὴν πράξη τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν. Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων ἤδη προσέφυγε στὸ ΣτῈ ζητώντας ἀναστολὴ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν. Ὅλοι ἐναγωνίως ἀναμένουν τὴν δυναμικὴ ἐκ νέου παρέμβαση τῆς Ἱεραρχίας πρὸς τὴ νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μὲ τρόπο σαφῆ καὶ αἴτημα τὴ λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιῶν ἀπὸ τὸν νέο Ὑπουργὸ Παιδείας. Ἂν δὲν ὑπάρξει ἀνάκληση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Νίκου Φίλη γιὰ τὰ Θρησκευτικά, κανένα ὄφελος δὲν θὰ προκύψει ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ἀλλαγὴ προσώπων στὸ τιμόνι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. 
Ὀρθόδοξος Τύπος, 18.11.2016

2 σχόλια:

 1. Άγιος Επίσκοπος, Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Πώς θα γίνει η Δύση πάλι Ορθόδοξη;

  http://agios-dimitrios.blogspot.gr/2016/11/blog-post_383.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αρχιμανδρίτης π. Ανανίας Κουστένης - προσευχή και νηστεία, τα όπλα μας.
  (Υπάρχουν και μερικές προρρήσεις για τα μέλλοντα).

  https://www.youtube.com/watch?v=KkEY9gocv3s

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.