9 Αυγ 2016

Γιὰ τὴν ἵδρυση Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Σχολιασμὸς σὲ ἀναφορὰ τοῦ κ. Π. Σκαλτσὴ
Ἡ πρόσφατη ἀναφορὰ τοῦ κ. Παναγιώτη Σκαλτσή, καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στὴν ἰστοσελίδα paratirits-news.gr (21/7/2016), ὅτι «οἱ φόβοι ποὺ ἐκφράστηκαν γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν εἶναι ὄχι μόνο ὑπερβολικοί, ἀλλὰ καὶ λανθασμένοι», μᾶς λυπεῖ ἰδιαιτέρως. Ποιὸς ἀμφιβάλλει ὅτι τὸ Ἰσλὰμ μεταφέρει στὶς μέρες μας τὴν αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἄλλων αἱρέσεων; Γιατί νὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐπαύξηση τῆς ἐπιστημονικῆς δραστηριότητας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἡ ἵδρυση τῆς Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν;
Εἶναι λανθασμένοι οἱ φόβοι γιὰ τὴν ἵδρυση Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ συνοθύλευμα αἱρέσεων; Δὲν διδάκει ἡ Μουσουλμανικὴ θρησκεία τὴν ἀντιτριαδικὴ πλάνη; Τὰ δύο Τμήματα θὰ κηρύττουν τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ στὴν Εἰσαγωγικὴ Κατεύθυνση Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν θὰ διδάσκεται ἡ κορανικὴ πλάνη ποὺ λέγει ‘‘Πιστεύετε λοιπὸν στὸ Θεὸ καὶ στοὺς Ἀποστόλους του καὶ μὴ λέτε Τριάδα’’ Κοράνι, κέφ. Δ, στίχ. 171; Ἄλλο εἶναι στὰ πλαίσια τῆς Θεολογικῆς παιδείας νὰ μανθαίνεις γιὰ....
τὰ ἄλλα δόγματα καὶ γιὰ τὰ διάφορα θρησκεύματα, πρωτίστως γιὰ ὁμολογιακοὺς λόγους καὶ ἄλλο νὰ προσθέτεις σὲ Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολή, αὐτοτελῆ ἀντιτριαδικὴ Κατεύθυνση. Γιατί νὰ γίνει ἀποδεκτὴ τέτοια ‘’συνύπαρξη’’ σὲ Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολή;

Ἡ ἀρειανικὴ αἵρεση, τῆς μὴ παραδοχῆς τῆς Θεότητας τοῦ Χριστοῦ, συνεχίζεται στὶς μέρες μας, ἰδιαιτέρως μὲ τὴν Μουσουλμανικὴ θρησκεία. Τὸ Χριστομάχο τς μὴ παραδοχῆς τῆς Θεότητας τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Ἀρειανισμό, συνεχίζεται τὴν Μουσουλμανικὴ θρησκεία. Ἰδοὺ τί λέει γιὰ τὸν Χριστὸ τὸ κοράνι : Κέφ. Ε, στίχ. 75 «Βλασφημοῦν ὅποιοι λένε ὅτι ‘’Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ γιὸς τῆς Μαριάμ’’». Ἡ θεομάχος κορανικὴ διδασκαλία δὲν εἶναι «τῆς τοῦ Ἀρείου μανίας διάδοχος», ὅσον ἀφορᾶ τὴ διδασκαλία τς μὴ παραδοχῆς τῆς Θεότητας τοῦ Χριστοῦ; Εἶναι λανθασμένοι οἱ φόβοι μας;

Εἶναι ὑπερβολὴ ἢ λάθος νὰ ἀναφέρομε ὅτι ἡ Μουσουλμανικὴ θρησκεία μεταφέρει διαφοροτρόπως τὴν αἵρεση τοῦ Δοκητισμοῦ γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου; Ἡ κορανικὴ φράση, «ἀλλ’ ἔτσι γίνηκε ὥστε νὰ φαίνεται σ’ αὐτούς», δὲν ἐξυπακούει μορφὴ δοκητισμοῦ γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου;

Ποιὸς ἀμφιβάλλει ὅτι ἡ Μουσουλμανικὴ θρησκεία μεταφέρει στὶς μέρες μας ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ, διαφοροτρόπως τὴν αἵρεση τοῦ Δοκητισμοῦ γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἄλλων αἱρέσεων; Εἶναι λανθασμένοι οἱ φόβοι γιὰ τὴν ἵδρυση Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ συνοθύλευμα αἱρέσεων;

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.