9 Ιουλ 2016

«Ὀνομασία» καὶ «ὕπαρξη». Ἀπὸ τὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης εἰς τὴν φλεγόμενην βάτον τοῦ Ὅρους Χωρήβ

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Κατὰ τὴ διαδικασία τῆς τελικῆς διαμόρφωσης τοῦ κειμένου "Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον" καὶ μετὰ ἀπὸ πολύωρες διαπραγματεύσεις καὶ ἀντεγκλήσεις ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀνακοίνωσή της ἐνημέρωνε ὅτι ἐπιτεύχθηκε ὁμοφωνία τῶν μελῶν τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς φράσης «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴν ὀνομασίαν ἄλλων ἑτεροδόξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν».
Ἡ φράση αὐτὴ ἀντικατέστησε τὴν ἀρχικὴ ποὺ ἔλεγε ὄτι «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν». Τόσο μάλιστα ἐπιτυχῆ ἔκρινε τὴν τροποποίηση αὐτὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ὥστε δήλωσε πώς «Μὲ τὴν τροπολογίαν αὐτὴν πετυχαίνουμε μία συνοδικὴ ἀπόφαση ποῦ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία περιορίζει τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τῶν σχέσεων πρὸς τοὺς...
ἑτεροδόξους ὄχι στὴν ὕπαρξη, ἀλλὰ ΜΟΝΟ στὴν ἱστορικὴ ὀνομασία αὐτῶν ὡς ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἢ Ὁμολογιῶν».

Πόσο κοντὰ ὅμως ἢ πόσο μακριὰ βρίσκεται ἡ "ὀνομασία" ἀπὸ τὴν "ὕπαρξη"; Ἃς ἀκολουθήσουμε τὸν θεόπτη Μωυσῆ στὸ ὅρος Χωρήβ.
Ὁ Μωυσῆς ἐνώπιον τς φλεγόμενης βάτου καὶ καθὼς ὁ Θεὸς τοῦ ἀναθέτει τὸ ἔργο τῆς ἐξόδου τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ρωτᾶ τὸν Θεό: "ἰδοὺ ἐγὼ ἐξελεύσομαι πρὸς τοὺς υἱοὺς  Ἰσραήλ, καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς• ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἠμῶν ἀπέσταλκε μὲ πρὸς ὑμᾶς. ἐρωτήσουσι μέ• τί ὄνομα αὐτῶ; τὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς;" (Ἐξ. 3, 13). 
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ στὸ Μωυσῆ εἶναι γνωστή: "καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς Μωυσὴν λέγων• ἐγὼ εἰμι ὁ ὧν"(Ἐξ. 3,14). Ἡ ἐρώτηση τοῦ Μωυσῆ ἀφοροῦσε στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ παρουσίαζε σὲ ἐκεῖνον καὶ στὸ λαὸ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ.

Ὀνοματίζουμε κάτι ποὺ ἔχει ὕπαρξη. Ὁ τρόπος ποὺ ἀποκαλοῦμε κάποιον εἶναι δηλωτικός τς ἴδιας του τῆς ὕπαρξης. Δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε "ἐκκλησία" τὸν Παπισμό, ἀκόμη κι ἂν ἱστορικὰ χρησιμοποιήθηκε σὲ δεδομένες στιγμὲς ὁ ὅρος αὐτός, γιατί οἱ Παπικοὶ σήμερα ἐπιζητοῦν ἐκκλησιαστικὴ ἀναγνώριση ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους στὰ πλαίσια τῆς σχεδιαζόμενης οἰκουμενιστικῆς ἑνότητας. Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἔπρεπε ξεκάθαρα νὰ ἀπορρίψει ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς τὴ χρήση τοῦ ὄρου "ἐκκλησία" ὅταν γίνεται λόγος γιὰ τοὺς ἑτεροδόξους, νὰ ἐπαναλάβει τὶς αἱρετικὲς κακοδοξίες ποὺ ἀπέκοψαν Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες ἀπὸ τὴν Μία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ νὰ ἀπευθύνει πρὸς αὐτοὺς κάλεσμα μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς στὴν Ἁγία Ἐκκλησία. 

Ἡ τελικὴ διατύπωση τοῦ κειμένου δὲν προστατεύει τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία. Ἄλλωστε αὐτὴ δὲν ἔχει ἀνάγκη προστασίας! Ἔχει διατρανωθεῖ ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες καὶ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα ἔχει ἀνάγκη προστασίας ἀπὸ λεκτικοὺς ἀκροβατισμοὺς ποὺ μεθοδικὰ κατασκευάζονται γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν οἰκουμενιστικῶν ὁραματισμῶν δῆθεν ἑνότητας ὅλων των χριστιανῶν, Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 8/7/2016

2 σχόλια:

 1. Λίγο ΜΕΤΑ τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο»

  Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, Ἱεροθέου.

  http://parembasis.gr/images/AGIA_MEGALH_SYNODOS_2016/NAYPAKTOY_IEROTHEOY_Ligo_META_AMSOE.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από πού πηγάζει το κύρος των Συνόδων;

  Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου, Ιεροθέου Βλάχου.
  Απόσπασμα από το βιβλίο: "Η Αποκάλυψη του Θεού" σελ. 43-51.

  http://oodegr.co/oode/dogma/synodoi/eksousia1.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.