21 Ιουν 2016

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος πρὸς Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα: «Ἀλλοιώνετε τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας»!

Εἰκόνα τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἔντονες ἀντιπαραθέσεις ὑπῆρξαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπογευματινῆς συνεδρίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἡ ὁποία ξεκίνησε τὶς ἐργασίες της Δευτέρα 20 Ἰουνίου στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία τῆς Κρήτης στὸ Κολυμπάρι.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεδρίας σύμφωνα μὲ πληροφορίες ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, εἶχε μία διαφωνία μὲ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα, ὅπου γινόταν συζήτηση πάνω στὶς τροπολογίες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
"Ἀλλοιώνετε τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας" φέρεται νὰ εἶπε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Μητροπολίτη Περγάμου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπάντησε μὲ...
ψυχραιμία.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ρόλο πυροσβέστη εἶχε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε καὶ τοὺς δύο Ἱεράρχες γιὰ τὶς θεολογικές τους γνώσεις.
Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἡ στιγμὴ ὅταν ὁ Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἀπόρριψης τῆς τροπολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἡ τροπολογία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἀφορὰ «τὴν ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ σύγχρονο κόσμο» τελικὰ ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὴν Ὁλομέλεια τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου.
Τὴ συζήτηση ἔκλεισε ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε τὴν ὀρθότητα τοῦ τίτλου του ὡς Κριτῆ τῆς Οἰκουμένης, ἐπισημαίνοντας ὅτι τὰ μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου δὲν εἶναι φοιτητὲς γιὰ νὰ διδάσκονται θεολογία ἀλλὰ ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ φλέγοντα κοινωνικὰ ζητήματα.
Τέλος νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ παρέμβαση τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχη Θεοδώρου Β΄, ἔγινε δεκτὴ μὲ παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Ἀκολουθεῖ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ κείμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρὸς τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ποὺ ἀφοροῦσε τὴν τροπολόγια:
"Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἀπόλυτη πίστη στὴν διδασκαλία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων, καὶ μὲ σεβασμὸ στὸ Συνοδικὸ πολίτευμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μελέτησε διεξοδικὰ τὶς προτάσεις τῆς Διαρκοῦς Συνόδου, μίαν πρὸς μίαν, καὶ μὲ πνεῦμα ὁμοψυχίας, ὑπευθυνότητας καὶ σοβαρότητας, μὲ ὁμοφωνία στὰ περισσότερα σημεῖα καὶ ἀπόλυτη πλειοψηφία σὲ ἄλλα, ἔκανε τὶς διορθώσεις τῶν τεθέντων κειμένων καὶ ὅπου χρειάσθηκε ἔκανε καὶ προσθῆκες, ὥστε αὐτὲς νὰ εἶναι οἱ τελικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὰ κείμενα αὐτά.
Οἱ διορθώσεις καὶ οἱ προσθῆκες πού εἶναι οὐσιαστικὲς καὶ συντονίζονται στὴν διαχρονικὴ ἐμπειρία καὶ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας θὰ κατατεθοῦν στὴν Πανορθόδοξη Γραμματεία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου στὴν Κρήτη καὶ θὰ ὑποστηριχθοῦν ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο γιὰ νὰ βελτιωθοῦν τὰ ἤδη ἐπεξεργασθέντα κείμενα ἀπὸ τοὺς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἔτσι νὰ δοθεῖ μιὰ καλὴ ἐκκλησιαστικὴ μαρτυρία πίστεως καὶ ἑνότητος στὸν σύγχρονο κόσμο, συντονισμένη στὴν ὅλη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας." *


Οἱ οἰκουμενιστὲς πέτυχαν τὸ στόχο τους γιὰ τὸ κείμενο 
«Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνω κόσμω»
Τοῦ Παναγιώτη Τελεβάντου
Οἱ Οἰκουμενιστὲς κατήγαγαν χθὲς σημαντικὴ νίκη ἀφοῦ ἡ Μεγάλη Σύνοδος ἀπέρριψε τὴν τροποποίηση ποὺ πρότεινε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος γιὰ τὴν ὀρθοδοξοποίηση τοῦ κειμένου “Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνω κόσμω.”
Ἡ πλανεμένη διατύπωση τοῦ Σεβ. Περγάμου περὶ τοῦ “ανθρωπίνου προσώπου” ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴ Μεγάλη Σύνοδο, ἀφοῦ δέχτηκε πισώπλατο μαχαίρωμα ἀκόμη καὶ ἀπὸ μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου Χρυσόστομος.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ φαιδρὴ παρέμβαση τοῦ Μακαριότατου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρου συνέτεινε πρὸς τὴν ἀπόρριψη τοῦ κειμένου. Ἐνῶ διεξαγόταν συζήτηση γιὰ τὴ θεολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ ὄρου μεταξὺ τῶν Μητροπολιτῶν Περγάμου καὶ Ναυπάκτου, παρενέβη ὁ κυριολεκτικὰ φαιδρὸς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ εἶπε ὅτι δὲν πρέπει νὰ συζητοῦν θεολογικὰ ζητήματα ἐπειδὴ οἱ ἱεράρχες δὲν εἶναι φοιτητὲς θεολογίας!!! Πρέπει νὰ συζητοῦν πρακτικὰ ζητήματα, ὅπως εἶναι τὸ θέμα τῆς πείνας στὸν κόσμο, εἴπε “ὁ κριτὴς τῆς οἰκουμένης”, λὲς καὶ συνῆλθε ποτὲ Μεγάλη Σύνοδος στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ συζητήσει θέματα φιλανθρωπίας.!!!

Κανεὶς δὲν γνωρίζει ἂν ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἦταν βαλτὸς νὰ κάνει τὴν παρέμβασή του ἢ ἂν αὐθόρμητα -λόγω τῆς φαιδρότητας ποὺ τὸν χαρακτηρίζει- ἔκανε τὴ ζημιά του.
Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι μία ἀπὸ τὶς βασικὲς τροποποιήσεις ποὺ πρότεινε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπορρίφθηκε καὶ μία κακοδοξία πέρασε σὰν πίστη τῆς Ἐκκλησίας σὲ κείμενο ποὺ ἐνέκρινε ἡ Μεγάλη Σύνοδος. **
*Αἰμίλιος Πολυγένης, romfea,gr
**panayiotistelevantos.blogspot.gr

12 σχόλια:

 1. Αφού αλλοιώνει τη Θεολογία της Εκκλησίας ο Περγάμου γιατί δεν τον καταγγέλει στα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα ο Ναυπάκτου;
  Ως πότε ο Ιωάννης Ζηζιούλας θα περιφέρει ανενόχλητος τις ετεροδιδασκαλίες του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όταν θα αλλάξουν ριζικά οι σημερινές διεθνείς πολιτικές-οικονομικές καταστάσεις, τότε η Εκκλησιαστική ιστορία της σημερινής εποχής θα ξαναγραφεί από την αρχή και από το μηδέν.
  Τότε οι διάφοροι σημερινοί δήθεν "Ορθόδοξοι" ποιμένες, θα αναφερθούν απλά σαν επικίνδυνοι και αδίστακτοι λυκο-ποιμένες.
  Να είστε σίγουροι ότι έτσι ακριβώς θα εξελιχτούν οι καταστάσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κριτική θεώρησις της πορείας του Οικουμενικού Διαλόγου.

  Του πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνού, Ομότιμου Καθηγητή της
  Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  http://orthodoxostypos.gr/κριτική-θεώρησις-της-πορείας-του-οικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟΝ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΗΣΕΙΣ,ΕΠΙΣΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ Ο ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑ,ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΗΣΑΝ ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ¨ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ¨΄.
  ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΑΣ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ.ΑΣ ΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΙΠΟΤΕ.ΤΟΤΕ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
  ΑΝ ΟΧΙ , ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΘΟΥΝ .ΚΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΣ ΠΑΙΖΕΙ.
  ΜΗΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΠΟΥ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ,ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΟΥΝ ΚΟΛΑΡΟ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΚΤΑΚΤΟ! Διαδηλωτές ή προβοκάτσια εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Κρήτη
  Διαμαρτυρία κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κκ. Βαρθολομαίου κοντά σε χώρο της Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ανέφερε πριν από λίγο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, με δικό του ρεπορτάζ.
  Στην διαμαρτυρία συμμετείχαν περίπου 15 άτομα, τα οποία ξεδίπλωσαν πανό με κατηγορίες εναντίον τον Πατριάρχη Βαρθολομαίου περί εσχάτης μάλιστα προδοσίας.
  Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε κοντά στο αστυνομικό τμήμα, μπλοκάροντας το δρόμο προς την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Την στιγμή εκείνη διέρχονταν τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα με τα μέλη των εκκλησιαστικών αντιπροσωπειών.
  «Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι ένας προδότης, ο ίδιος είναι σε αγαστή συνεργασία με τον Πάπα, και παίρνει εντολές από τους αιρετικούς που ευρίσκονται στον καθεδρικό ναό. Αυτό είναι προδοσία», δήλωσε στον ανταποκριτή του RIA Novosti ένας από τους συμμετέχοντες των διαδηλωτών , κρατώντας την εικόνα της Αγίας Τριάδος. Το ίδιο πράγμα δήλωσε ο ίδιος και στην αστυνομία.  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η διαμαρτυρία κράτησε λίγα λεπτά, μετά τα οποία η αστυνομία ζήτησε από τους συμμετέχοντες να διαλυθούν ή να μεταβούν σε άλλο σημείο .

  Κάποιοι άλλοι μίλησαν ακόμη και για προβοκάτσια εναντίον του Οικουμενικού πατριάρχη από διάφορα εξωθεσμικά κέντρα.

  Η διχογνωμία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, της εκκλησίας της Βουλγαρίας , της Γεωργίας, και της Αντιόχειας, έχει ρίξει βαριά την σκιά πάνω από την Πανρθόδοξη Σύνοδο.

  Ειδικά οι Ρώσοι θεωρούν ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει επανειλημμένα επικριθεί διότι θεωρούν ότι παρεμβαίνει στις υποθέσεις των άλλων τοπικών εκκλησιών, ειδικά της Ουκρανίας.

  Το Πατριαρχείο από την άλλη πλευρά κατηγορεί τις τέσσερις εκκλησίες με προεξάρχουσα την Μόσχα ότι αφού συμφώνησαν και υπέγραψαν την συμμετοχή τους πριν τρεις μήνες στο Σαμπεζύ της Ελβετίας, τώρα δεν «τίμησαν την υπογραφή τους» με διάφορα προσχήματα.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Mεχρι να καταλαβουμε οτι ολο το συναφι τον ιδιο ''θεο'' υπηρετει, που ομως δεν ειναι ο Χριστος. Οταν τσακωνονται δυο τρεις χιλιοι δεκατρεις πλανεμενοι ψευδοεπισκοποι αυτο βαφτιζεται αγια και μεγαλη συνοδος, ενω ειναι παρασυναγωγη του Σατανα. Χασανε τον Χριστο και τους εμειναν τα μπαστουνια, ταλαιπωρα ανθρωπακια... Θα επρεπε να κλαιμε πρωτα βεβαια για τα δικα μας χάλια, αλλα και για αυτους που βρισκονται σε τοσο μεγαλη δαιμονικη πλανη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Νόμιζα πως στην Ορθοδοξία είχαμε ισότητα των επισκόπων, στη βάση της χάρης που τους δίνεται από τον Θεό κατά τη χειροτονία τους. Οι συνάξεις προκαθημένων το αλλάζουν αυτό και προκύπτουν διάφορες τάξεις επισκόπων: αυτοί που ψηφίζουν και εγκρίνουν (μόνο οι προκαθήμενοι), αυτοί που έχουν δικαίωμα έκφρασης γνώμης αλλά δεν ψηφίζουν και αυτοί που δεν καλούνται καν στις συναντήσεις. Τα αρχικά έγγραφα που ενέκριναν οι προκαθήμενοι δεν τα είχαν δει κάποιοι επίσκοποι στις τοπικές συνόδους, πόσο μάλλον οι απλοί πιστοί. Μου φαίνεται ανορθόδοξη διαδικασία. Σύνοδος δεν σημαίνει να πηγαίνουμε όλοι μαζί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητε Ανώνυμε
   η Συναξη αυτη ειναι ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ

   Διαγραφή
 9. ΖΗΖΙΟΥΛΑ,ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΘΑ ΠΑΣ !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΡΑΣΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΣΕΙΣ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΟΤΙ ΜΕΤΕΒΑΛΕΣ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΔΟΣΕ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΛΙΕ;ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΕΩΣΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΑΞΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΝΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. > τὰ μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου δὲν εἶναι φοιτητὲς γιὰ νὰ διδάσκονται θεολογία ἀλλὰ ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ φλέγοντα κοινωνικὰ ζητήματα.

  Τι ακούω ο καημένος...
  Γιδοβοσκό κατευθείαν από το μαντρί να έπαιρνες για να τον κάνεις Επίσκοπο, πιο πολλά από δαύτους θα ήξερε για τον ρόλο του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.