22 Απρ 2016

Ἑπτὰ χρόνια Ῥωμαίικης πορείας στὸ διαδίκτυο...

Γράφει ἡ Συντακτικὴ Ὁμάδα τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τὸν φετινὸ Ἀπρίλιο τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» ὁλοκληρώνει ἑπτὰ χρόνια ἀδιάλειπτης ἐνεργῆς παρουσίας  στὸ διαδίκτυο. 
Τὸ 2009 λοιπὸν ξεκινήσαμε γεμάτοι ὄρεξη καὶ μεράκι νὰ χτίζουμε αὐτὴ τὴν διαδικτυακὴ γωνιὰ ποὺ ἔφθασε νὰ ἀριθμεῖ σήμερα χιλιάδες φίλους ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος. Αὐτὴ ἄλλωστε εἶναι καὶ ἡ ἀποζημίωσή μας γιὰ τὶς χιλιάδες ὧρες δουλειᾶς καὶ τὰ ξενύχτια πάνω ἀπὸ τὰ πληκτρολόγια μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάδειξη τῶν ρωμαίικων ἀξιῶν ποὺ βάλλονται ἀπὸ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν τειχῶν ἀνθρώπους καὶ κινήματα.
Τὰ τελευταία τρία ἰδίως χρόνια τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» σήκωσε στὶς πλάτες του ζητήματα ἐπικαιρότητας μείζονος σημασίας μὲ ἀποκλειστικὲς συνεντεύξεις καὶ φωτορεπορτὰζ μὲ συνέπεια νὰ γίνουμε δέκτες «παραινέσεων» γιὰ νὰ ρίξουμε τοὺς τόνους… Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἡ ἡμερίδα προβληματισμοῦ ποὺ διοργανώθηκε στὸν Πειραιὰ μὲ ἀφορμὴ...
τὴν «Πανορθόδοξη Σύνοδο»: Τὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ ἦταν τὸ μοναδικὸ ἰστολόγιο ποὺ «ἔπαιξε» ἐκτενέστατο φωτορεπορτὰζ τὴν ὥρα ποὺ ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ πρακτορεῖα εἰδήσεων σφύριζαν ἀδιάφορα. Καταλαβαίνετε τί συμβαίνει στὸ παρασκήνιο…

Τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» λόγω αὐτῶν ποὺ πρεσβεύει καὶ μεταδίδει ἔχει μπεῖ πολλὲς φορὲς στὸ στόχαστρο: κατὰ καιροὺς ἔχουμε ἀποκλειστεῖ ἀπὸ τό Facebook, βίντεό μας ἔχουν ἀφαιρεθεὶ (γιὰ παράδειγμα τὸ κρατικὸ Ἀλβανικὸ κανάλι Top channel, διεκδίκησε μὲ ἀναφορὰ ἀποκλειστικό μας βίντεο ἀπὸ τὴ Βόρειο Ἤπειρο), ἀπειλητικὰ σχόλια ἔχουν γραφεῖ ἀκόμα καὶ σὲ ἰσλαμικὲς ἰστοσελίδες, μὲ ἀφορμὴ ἀποκλειστικές μας συνεντεύξεις ἀπὸ καθηγητὲς καὶ σημαίνοντα πρόσωπα σχετικὰ μὲ τὴν κατεύθυνση Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὸ ΑΠΘ κλπ… Οἱ διαχειριστὲς ἔχουμε δεχτεῖ κατὰ καιροὺς ἠπιότερες ἢ ὀξύτερες «παρεμβάσεις» κυρίως γιὰ ὅσα μεταδίδουμε γιὰ τὸ μεῖζον ζήτημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης.

Ὅλη αὐτὴ τὴν περίοδο βέβαια συνυπάρξαμε στὸ διαδίκτυο καὶ συνεργαστήκαμε μὲ δεκάδες ἄλλα ἱστολόγια καὶ ἰστοσελίδες καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅλοι μαζὶ κατορθώσαμε πολλά. Τὴν ώρα πού τὰ συμβατικὰ ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο καὶ εφημερίδες) ἀποσιωποῦν πολλὰ θέματα ὡς «δευτερεούσας σημασίας», τὰ Ἑλληνορθόδοξα ἱστολόγια, πού δόξα τῷ Θεῷ εἶναι ἀρκετά, κατάφεραν τὸ καθένα μὲ τὸν δικό του τρόπο καὶ προσέγγιση νὰ ἀναδείξουν πλεῖστα θέματα ἐξαιρετικῆς σημασίας. Βάσει ἐρευνῶν ἀρκετὰ μεγάλο μέρος ἐπιλέγει τὰ ἱστολόγια ὡς μέσο ἐνημέρωσης γεγονὸς πού πλέον τὰ καθιστὰ ἱκανὰ νὰ σπάσουν τὸ μονοπώλιο τῆς ἐνημέρωσης - χειραγώγησης τῶν ὑπολοίπων μέσων.

Θερμὰ εὐχαριστήρια στέλνουμε σὲ πολλοὺς ἀναγνῶστες μας ποὺ μᾶς τροφοδοτοῦν μὲ δικές τους ἀποκλειστικὲς πληροφορίες καὶ μᾶς τὶς ἐμπιστεύονται. Πλέον τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» ἔχει γίνει μία διαδικτυακὴ κοινότητα εὐρύτατη καὶ ἕνα διαδικτυακὸς τόπος συνάντησης ἀνθρώπων ποὺ τοὺς συνδέουν ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ Θεὸ καὶ τὴν Πατρίδα. Μηνύματα ποὺ καταφθάνουν ἀπὸ τὴν Κύπρο, τὴν Βόρειο Ἤπειρο, τὴν Γερμανία, τὴν Αὐστραλία, τὴν Ἀμερική, τὸν Καναδά, τὴν Ρωσία, τὴν Οὐκρανία, τὴν Γαλλία καὶ πολλὲς ἄλλες χῶρες μᾶς δίνουν δύναμη νὰ συνεχίσουμε ἀπὸ τὸ μετερίζι μας νὰ μεταδίδουμε τὴν Ἀλήθεια. 

Αὐτὸ ποὺ θὰ θέλαμε νὰ τονίσουμε σχετικὰ μὲ τὴν μέλλουσα νὰ συγκληθεῖ «Μεγάλη Σύνοδο», εἶναι τὰ ὅσα ἐπεσήμανε ἕνας γνωστὸς Ἁγιορείτης Γέροντας, ἀφ΄ ἑνὸς νὰ «δουλέψουμε» ἔτι πλέον αὐτὴ τὴν περίοδο τὸ κομποσχοίνι, γιατί ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος: «Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐὰν ζοῦσε στὴν ἐποχή μας θὰ ἒπιανε ξανὰ τὴν σπηλιὰ καὶ τὸ κομποσχοίνι», καὶ ἀφ΄ ἑτέρου μετὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου νὰ διαβάζουμε καθημερινὰ τὸν 2ο ψαλμὸ ἀπὸ τὸ Ψαλτήρι: «Ἰνατὶ ἐφρύαξαν ἔθνη», τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται σὲ συνάξεις καὶ συνόδους.
  
Ὡς ἀπαύγασμα, ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι αὐτὰ ποὺ μᾶς στήριξαν ἐπὶ αἰῶνες εἶναι οἱ ζωντανὲς Ὀρθόδοξες Κοινότητες, οἱ ἐνορίες καὶ τὰ μοναστήρια μας. Ὁ ἡσυχαστικὸς τρόπος ζωῆς κράτησε τὸ Γένος μὲ τὴν ἐθνικὴ καὶ ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ ἀνέδειξε τοὺς μάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς τῆς πίστεως. Αὐτὸς δημιούργησε τὶς ὀργανωμένες Κοινότητες καὶ διεφύλαξε τὴν ἐσωτερικὴ ψυχικὴ ἐλευθερία καὶ αὐτὸς δημιούργησε τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Εἶναι αὐτὰ ποὺ δὲν χάσαμε ἀκόμη, τὰ "ἐργαστήρια παραγωγῆς ἁγίων", ὅ,τι πιὸ πετυχημένο μέσα στὴν Ἐκκλησία μας τὰ ὁποία διατηροῦνται ἀκόμη. Σὲ αὐτὰ λοιπὸν μένουμε καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ διατηρήσουμε!

Μὲ αὐτὸ λοιπὸν τὸ πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (ὁ ὁποῖος πρῶτα καθάρισε τὸν ἑαυτό του στὴ Μονὴ Φιλοθέου γιὰ 17 χρόνια κι ἔπειτα κατόπιν θεϊκῆς προτροπῆς βγῆκε ἀπὸ τὸ Ὅρος γιὰ ἐπανευαγγελισμὸ τοῦ λαοῦ), τοῦ Παπουλάκου (τοῦ μεγάλου ἀδικημένου Ἁγίου ἀκόμα κι ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο…), τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου καὶ ὅλων τῶν Κολλυβάδων (μὲ δράση ἀπέναντι στὸν κίνδυνο τοῦ ἐξισλαμισμοῦ καὶ κυρίως τοῦ ἐκλατινισμοῦ), τοῦ Ἁγίου Παϊσίου καὶ τῶν ἄλλων Ἁγίων Γεροντάδων τοῦ Ἁγίου Ὅρους (μὲ τὴν ἀσκητικὴ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τους τὴν ἁγιοπνευματικὴ ζωὴ), τοῦ Μακρυγιάννη (τὶς μετάνοιες, τὶς νηστεῖες καὶ τὶς ἀγρυπνίες, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μεγάλη του ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα), καὶ τοῦ Καποδίστρια (τοῦ τελευταίου μεγάλου ρωμηο Κυβερνήτη μας), θὰ συνεχίσουμε ὡς ἰστολόγιο νὰ πορευόμαστε.
Γιὰ τὰ τυχὸν λάθη, παραλείψεις καὶ ἀστοχίες μας ζητοῦμε ταπεινά νὰ μᾶς συγχωρήσετε!

Καλὴ Ἀνάσταση!

15 σχόλια:

 1. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ.
  Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ!
  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλή συνέχεια στον ακραιφνή Ορθόδοξο Χριστιανικό δρόμο, ο οποίος είναι «περπάτημα πάνω σε τεντωμένο σχοινί».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συνεχίστε δυναμικά και Ρωμαίικα!!
  Σας παρακολουθώ από την μακρινή Αυστραλία κι όμως όταν επισκέπτομαι το Ρωμαίικο Οδοιπορικό είναι σαν να βρίσκομαι στην πατρίδα μου.
  Σας ευχαριστώ να στε καλά!
  Βασίλης από Sydney

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βασίλη. Να επισκεφτείς το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Yellow rock που είναι κοντά στα Blue mountains.

   Διαγραφή
 4. Κατερίνα από Βόλο23 Απριλίου 2016 στις 1:25 π.μ.

  Σας γνώρισα πριν δύο χρόνια. Αυτό που με έχει ενθουσιάσει μαζί σας είναι το πολυτονικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Επίσης οι πρωτότυπες εικόνες σας δίνουν άλλον αέρα ποιότητας. Πολλά μπράβο!
  Καλή Ανάσταση σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συγχαρητήρια. Καλή δύναμη από τον Χριστό μας στον αγώνα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ, ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ. ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συγχαρητήρια για την όμορφη προσφορά σας. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη και φώτιση. Καλή ανάσταση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το ρωμαίικο στέκεται με παλικαριά μπροστά σε όλα τα σύγχρονα φόβητρα! Να μου ζήσετε!
  Παναγιώτης Π. από Καλαμάτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Βλέπω κάτι πολύ αληθινό στη σελίδα σας. Συνδυασμός δηλαδη της ορθοτομούσης Ορθοδόξου Πίστεως και παράλληλα συμπόρευση με ένα αγνό ρωμαίικο φρόνημα για αγάπη στην πατρίδα! Δυστυχώς ελάχιστοι το συνδυάζουν. Εύγε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΕΤΑΙ ΛΟΓΟ ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΒΑΛΣΑΜΟ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΑ.ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.
  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ.
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εἴθε τό Ῥωμαίϊκο ὁδοιπορικό,νά ἐμψυχώσει καί νά συνοδεύσει εἰς τήν Πόλιν τῆς ψυχῆς μας......
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΤΥΧΑΙΟ" ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΣΑΣ ΟΔΗΓΕΙ!!!Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!!! ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Τις καλύτερες ευχές από καρδιάς, για μαχητική συνέχεια στο λειτούργημά σας!
  Ιωάννης Κ.
  Χαλκίδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.