28 Απρ 2016

«Ἡ ἀγάπη οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ» (A' Κορινθίους 13,6)

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
Τόσα χρόνια διαβάζω τὴν περικοπὴ ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο στὸ Ἅγιο Εὐχέλαιο καὶ δὲν πέρασε ποτὲ ἀπὸ τὸ μυαλό μου αὐτὴ ἡ εὐαγγελικῶς διατυπωμένη σχέση τῆς Ἀλήθειας μὲ τὴν Ἀγάπη. Στὸ Χριστὸ συνυπάρχουν ἅμα Ἀλήθεια καὶ Ἀγάπη. Δηλαδὴ στὴν Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία εἶναι ὁ Χριστὸς παρατεινόμενος στοὺς αἰῶνες: «Ἡ ἀγάπη συγχαίρει τῇ ἀληθεί». Πόσο ἀναπαύει ἀλήθεια αὐτὸς ὁ λόγος. Πόσο πληρώνει τὴν καρδιά!
Μὲ δυὸ λόγια, ἡ ἀγάπη ἀναπαύεται στὴν ἀλήθεια καὶ ὄχι στὸ ψέμα. Οὔτε στὴν ἐλάχιστη ἀπόκλιση ἀπ` αὐτήν. Διότι ἡ Ἀλήθεια εἶναι μία, ὁ Χριστὸς ἀποκαλυπτόμενος στοὺς ἁγίους του. Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ Χριστὸς τεμαχισμένος ἢ ἐλλιπὴς στὸ ἐλάχιστο. Τέτοιος προσφερόμενος Χριστὸς εἶναι ψεύτικος. Εἶναι Χριστὸς μύθευμα, δημιούργημα τῆς φαντασίας καὶ μάλιστα τῆς ἀρρωστημένης, τῆς δαιμονικῆς. 
Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι θεραπευτικὸ ἕνα φάρμακο, ἂν τοῦ ρίξεις μέσα μιὰ σταγόνα δηλητήριο; Ἔτσι καὶ «μιὰ σταγόνα» ψέμα καθιστᾶ ὅλη τὴν ἀλήθεια ψέμα, πλάνη. Καὶ αὐτὸ τὸ κριτήριο ὑπάρχει στὴν....
Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπου οἱ ἅγιοι, διὰ τῶν ἐμπειριῶν τους, ἐπιβεβαιώνουν τὴν παράδοσή της καὶ τὴ συνεχίζουν. 

Τώρα, ὅσοι προσπαθοῦν νὰ ταιριάξουν τὰ ἀταίριαστα, νὰ παρακάμψουν αὐτὴν τὴν «ἱερὴ ξυνωρίδα» καὶ νὰ δώσουν προτεραιότητα στὴν «ἀγάπη», ὅπως αὐτοὶ τὴν καταλαβαίνουν, γιὰ νὰ γίνουν συνένοχοι  στὶς ἀπάτες τοῦ ἀπατηλοῦ κόσμου, δηλαδὴ τοῦ ἀθύρματος τοῦ διαβόλου, εἴτε δεσποτάδες εἴτε πατριαρχαῖοι εἴτε παπάδες εἴτε λαϊκοὶ εἴτε καθηγητὲς καὶ μάλιστα μὲ πολλὰ διδακτορικὰ ἢ εἶναι πλανεμένοι καὶ χρειάζονται νὰ ὁμολογήσουν τὴν πλάνη τους καὶ νὰ ἐπιστρέψουν ἢ εἶναι ἐπαγγελματίες καριέρας καὶ θέλουν νὰ πλασαριστοῦν ἀνάμεσα στοὺς «δυνατούς» τοῦ κόσμου. Λησμονοῦν πὼς «ὁ μόνος δυνατὸς ἐν ἰσχύει» εἶναι ὁ Χριστὸς  καὶ θὰ φυλάξει τὴν Ἐκκλησία του ἀπὸ τέτοιους λύκους «μὴ φειδόμενους τοῦ ποιμνίου». Τὰ ξέρουν πολὺ καλὰ αὐτὰ. Δὲν τοὺς εἶναι ἄγνωστα. Ἐπιμένουν ὅμως στὸ διεστραμμένο θέλημά τους. 

Καὶ τὰ κάνουν αὐτὰ μὲ ἀντιευαγγελικὲς καὶ ἀντιπατερικὲς πρωτοβουλίες, ἀγνοώντας τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μόνοι τους. Γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσω δὲ τὰ γραφόμενα ἀναφέρω ἐδῶ μιὰ μικρὴ δημοσκόπηση ποὺ ἔκανα διερχόμενος τὰ πεζοδρόμια τῆς πόλης. Ρωτοῦσα ἀνθρώπους ποὺ τοὺς ἤξερα, ἂν γνώριζαν ποιὸ μεγάλο ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς θὰ λάβει χώρα τὶς ἡμέρες τῆς Πεντηκοστῆς, ἐννοώντας τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο καὶ δὲν εἶχε κανένας ἰδέα. Ὥστε λοιπὸν θὰ ἀποφασίσουν οἱ «γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιγραμματεῖς» ἐν ἀγνοία τοῦ λαοῦ καὶ θὰ ἐκδώσουν ἡμερήσια διαταγή; «Ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν»; Ποῦ ζοῦμε ἀλήθεια; Εἶναι ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα αὐτό;

Μέσα στὰ ἴδια ἐκκλησιαστικὰ καὶ θεολογικὰ δεδομένα συμπεριλαμβάνεται καὶ τὸ σόου μὲ τὸν πάπα στὴ Μυτιλήνη. Ἀπάτη μαζὶ καὶ προσβολὴ τοῦ ὀρθόδοξου αἰσθήματος. Προδοσία στὸ βαθμὸ ποὺ διαπράχθηκε εἴτε ἠθελημένα εἴτε ἀθέλητα. Σημασία ἔχει πὼς ξεκίνησε μὲ σύμφωνη γνώμη τῶν ὀρθοδόξων ἀρχιερέων. Ἀλλὰ μὲ τὸ διάβολο μπορεῖς νὰ κάνεις χωριό; Κάποια στιγμὴ θὰ σοῦ τὴ φέρει, κατὰ τὴ λαϊκὴ ρήση. Ἔκανε τὴ φιέστα του ὁ πάπας καὶ ἀφέθηκε πάλι «κοινῇ τῇ γνώμη»  «στὴν κοινὴ γνώμη» «ἡ γνώμη», πὼς «εἶναι ἀρχηγοὶ χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν» καὶ συνεπῶς δὲν μᾶς χωρίζει τίποτε οὐσιῶδες καὶ πιστεύουμε τὰ ἴδια καὶ συμπορευόμαστε καὶ συνυπογράφουμε καὶ θὰ συνεχίσουμε παρακάτω. Καὶ ἔφυγε ὁ παμπόνηρος, ἀφήνοντας τὴν τελικὴ ἐντύπωση πὼς αὐτὸς εἶναι ποὺ κάνει τὸ «κουμάντο» στὰ «χριστιανικὰ πράγματα».

Αὐτὰ τὰ λίγα γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν καὶ συνέβησαν αὐτὸν τὸν καιρὸ καὶ μέλλουν νὰ συμβοῦν. Ναί, μέλλουν νὰ συμβοῦν. Μὴν ἀμφιβάλλουμε καθόλου. Τὸ παιχνίδι βρίσκεται ἤδη σὲ προχωρημένο στάδιο καὶ δὲν ἔχουν καμία διάθεση νὰ τὸ ἀφήσουν στὴ μέση. Γιατί ἐξάλλου; Ἀφοῦ τοὺς πάει μιὰ χαρά; 
Λίγα πράγματα θὰ συμπληρωθοῦν ἀκόμη καὶ ὁ καθένας ἃς κάνει ὑπακοὴ στὸν πνευματικό του, ἀνάλογα μὲ τὴν προαίρεσή του καὶ τὴ διάκριση ποὺ θὰ τοῦ δώσει ὁ Θεός. Δὲν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία, ἐπαναλαμβάνω, καμία ἀμφιβολία πὼς θὰ ξεκαθαρίσουν πολλὰ πράγματα πολὺ σύντομα. 

Καλὴ Ἀνάσταση!
Ἠλιάδης Σάββας
Δάσκαλος
Κιλκίς, 27-4-2016 
Μεγάλη Τετάρτη

3 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ28 Απριλίου 2016 - 1:07 π.μ.

  Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο το πώς όλοι αυτοί λογαριάζουν χωρίς τον ΞΕΝΟΔΟΧΟ.

  Νομίζουν ότι αυτοί είναι οι "ηγέτες" της Χριστιανοσύνης και λοιπές ανοησίες...

  Προφανώς ξεχνούν ότι Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ.

  Επίσης ξεχνούν ότι η Αγάπη του Θεού είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ από την "αγάπη" μεταξύ των ανθρώπων - την κοσμική αγάπη που νιώθουμε ως κοινοί θνητοί.

  Εγώ μπορώ να αγαπώ την γυναίκα μου, το παιδί μου, το σκυλάκι μου ή τον γείτονά μου...αυτό όμως είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ από την Αγάπη του Θεού.

  Τώρα βεβαίως οι εκκλησιαστικοί ταγοί μας - για να μην κακοκαρδίσουν τον πάπα - τον καλούν στην Ελλάδα και προσεύχονται μαζί του, διότι "αγαπιούνται"...

  Αυτός βεβαίως δεν παραιτείται από το πρωτείο του, από το "αλάθητό" του, από την ουνιτική προπαγάνδα του, από τις τράπεζές του, από το εμπόριο όπλων, από την συγκάλυψη της παιδεραστίας των φραγκοπαπάδων του κλπ κλπ κλπ.

  Ήρθε και έκλαψε μπροστά στις κάμερες για τα προσφυγόπουλα της Συρίας, αλλά δεν βγήκε ούτε μια φορά να καταδικάσει τις Δυτικές κυβερνήσεις που ξεκίνησαν τον εμφύλιο στην Συρία για να ανατρέψουν τον Πρόεδρο ΄Ασαντ.

  Εμείς όμως - επειδή είμαστε πολύ "ανώτεροι" και τον αγαπούμε - δεν θίγουμε αυτά τα θέματα, για να μην στενοχωρηθεί ο άνθρωπος και χαλάσει αυτή η ωραία "αγάπη" που έχουμε.

  Λοιπόν, για να τελειώνει το αστείο...

  Το να τα έχεις καλά με όλους ΔΕΝ είναι Αγάπη, αλλά ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ.

  Η Αλήθεια μπορεί να "κακοκαρδίσει" κάποιους, αλλά δεν παύει να είναι Αλήθεια.

  Ο Χριστός και οι Πατέρες της Εκκλησίας εδιώχθησαν και μαρτύρησαν ακριβώς επειδή ΔΕΝ ήταν ευχάριστοι σε όλους, αλλά "κακοκάρδισαν" πολλούς με την Αλήθεια.

  Ή είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός - δηλαδή πιστεύεις ότι κατέχεις την Ορθή Δόξα - ή δεν είσαι.

  Όλα τα άλλα είναι κοσμικές παρεκτροπές - για να μην πούμε την βαριά λέξη "προδοσία".

  Καλή Ανάσταση !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έτσι είναι κ.Σάββα, όπως τα λέτε. Και εγώ πιστεύω ότι κάποιοι απο αυτούς είναι πλανεμένοι, και άλλοι επαγγελματίες καριέρας. Αλλα δυστυχώς πιστεύω ότι υπάρχει και τρίτη κατηγορία, αυτοί που μπήκαν εδώ και χρόνια εσκεμμένα στην Ορθοδοξία, με αποστολή να κάνουν το "σαράκι".
  Θα πρότεινα, να αρχήσουν να ερευνώνται "οικογενειακά δέντρα" να δούμε Αδελφέ απο που κραταει η "σκούφια" μερικών.
  Να τολμήσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι ένας "Ορθόδοξος πάτερ" λέγεται π.χ Ιωάννης Χρυσαυγής η john Chryssavgis, πας ας πούμε στο wiki και βλέπεις...ωωώπ σπούδασε στο The Scots College Sydney και μετά βλέπεις...ωωώπα εκεί μαθαίνουν Καλβινιστική Θεολογική παραδοση του προτεσταντισμού, και διαβάζεις,και διαβάζεις διάφορα άλλα, και καταλήγει να είναι σύμβουλος...στο...στο Πατριαρχειιίοοο...και κάνει και συμπόσια με παπαδίνες και άλλους παράξενους "ιερείς" στην Αυστραλία και άλλα Κράτοι...,μπα, μάλον έχω μεγάλη φαντασία, δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι πράκτορες στα αλήθεια...μόνο στους κινηματογράφους.
  Καλή Ανασταση !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι άγιοί μας δεν πλειοδοτούσαν σε αγαπολογία, ανούσιο συναισθηματισμό και σχεσιολογία αλλά βίωναν την αγάπη εν αληθεία. Δεν προέβαιναν σε εκπτώσεις επί θεμάτων σχετιζόμενων με το Ορθόδοξο Δόγμα και το Ορθόδοξο Ήθος εν ονόματι και χάριν μιας επίπλαστης αγάπης που μάλλον απάτη θα πρέπει να ονομάζεται.
  Είτε το θέλουν, κάποιοι, είτε όχι πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει σαφέστατη διαχωριστική γραμμή μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεως, Αληθείας και ψεύδους,Γνήσιου και κίβδηλου.
  Η διακήρυξη και βίωση της Ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας δε συνάδει με όρους και κατηγορίες "πολιτικής ορθότητας" αλλά Ορθοδόξου Πατερικής Θεολογίας.
  ΕΥΓΕ στον ομολογητή και αγωνιστή κ.Σάββα Ηλιάδη!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.