2 Φεβ 2016

Οἱ ὀρθοδοξεύοντες Τοῦρκοι καὶ οἱ ἀθεΐζοντες Ἕλληνες

Φωτογραφία: Τοῦρκοι προσκυνητὲς στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν Κουδουνὰ
Ὁ φανατισμὸς τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Τουρκία δὲν ἐπιτρέπει διαφοροποιήσεις εἰδικὰ σὲ θέματα θρησκείας. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν ἐπετεύχθη μὲ «ζεϊμπέκικα καὶ κουμπαριὲς» τὸ πράττει ἡ Ὀρθοδοξία ἀφοῦ εἶναι ἔκδηλο σὲ πολλοὺς Τούρκους τὸ Ὀρθόδοξο ὑπόβαθρο. Ἂν καὶ οἱ λιγοστοὶ Σελτζοῦκοι ἄλλαξαν τὸν ἐθνοθρησκευτικὸ χαρακτήρα ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων (Μικρασίας, Θράκης, Πόντου κ.α.) ποῦ λόγω βίας ἢ συμφερόντων ἐξισλαμίσθηκαν ἀκόμα καὶ ἐπιφανειακά, σήμερα μία κρυμμένη Ὀρθόδοξη θρησκευτικότητα ἐκδηλώνεται ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τους.
Οἱ κρυπτοχριστιανοὶ ἀποτελοῦν γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο ἕνα κρυφὸ ποίμνιο τραγικῶν θυμάτων μιᾶς αὐταρχικῆς διοίκησης αἰώνων. Ζοῦν παντοῦ. Κυρίως στὸν Πόντο ποὺ ἴσως εἶναι 2 ἑκατομμύρια!Ἔρημοι ναοὶ λειτουργοῦν καὶ ξαφνικὰ γεμίζουν κρυπτοχριστιανοὺς ποὺ κοινωνοῦν συνειδητά, νηστεύουν ἀκόμα καὶ τὸ λάδι ὅλα τα 5ήμερα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Γράφονται συνθήματα σὲ τοίχους ἀπὸ νέους μὲ ἀναζητήσεις: «Δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε πιὰ μουσουλμάνοι. Θέλουμε νὰ γίνουμε Χριστιανοί»! Τοῦρκοι λένε σὲ....
Ἕλληνες ἐπισκέπτες: «Ὁ τόπος αὐτὸς εἶναι δικός σας». Hos geldiniz!
Φύλακες μνημείων λένε σὲ Ἕλληνες νὰ μὴν πληρώνουν εἰσιτήριο γιατί «αὐτὰ εἶναι δικά σας». Δὲν θεωροῦν εὐλογία ἀπ' τὸν Θεὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀδίκησαν τοὺς Ρωμηοὺς κλέβοντας καὶ διώκοντάς τους, πιστεύοντας ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ δὲν βλέπουν προκοπή! Καταλαβαίνουν ὅτι ζοῦν σὲ μιὰ χώρα ποὺ ὅλα εἶναι Ἑλληνικά! Ἱστορία, μνημεῖα, πόλεις, πολιτισμὸς καὶ τὸ σημαντικότερο ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία ἐξ' αὐτῶν γνωρίζει ὅτι στὶς φλέβες τοὺς ρέει Ἑλληνικὸ αἷμα! 
Τὰ περιστατικὰ πολλά.
 Στο ναὸ Ἄγ. Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ π. Δοσίθεος συναντᾶ νεαρὴ Τουρκάλα ποὺ ρίχνει ὀβολὸ στὸ παγκάρι, ἀνάβει κερί, προσκυνεῖ τὴν εἰκόνα καὶ ἐξηγεῖ στὸν Πάτερ: «Μοῦ ἀρέσουν τὰ δικά σας»!
Κάθε Παρασκευὴ ποὺ λειτουργεῖ ἡ Μονὴ Μεταμορφώσεως Πρώτης συρρέουν πολλοὶ Τοῦρκοι.
Στὸ νησὶ Ἀντιγόνη τιμοῦν τὸν Ἄγ. Γεώργιο φέρνοντας στὸ μοναστήρι λάδια, λαμπάδες, χρήματα γιὰ τὰ θαύματα ποὺ κάνει.
 Σ' ἕνα ἀπ' τὰ 40 ἁγιάσματα τῆς Πόλης, στὸ Μπαλουκλὴ καταφεύγουν πολλοὶ Τοῦρκοι ζητώντας βοήθεια σὲ δύσκολες περιστάσεις τῆς ζωῆς.
Στὴν Παναγία τοῦ Βεφᾶ κάθε πρωτομηνιὰ ἑκατοντάδες Τοῦρκοι παίρνουν ἁγιασμὸ καὶ τὴν Πρωτοχρονιὰ γίνεται τὸ ἀδιαχώρητο ἀπὸ χιλιάδες προσερχόμενους.
Κοντὰ στὴν Ἁγιὰ Σοφιά, στὸν Ἀϊ Θαράπο, κάθε Δευτέρα Ὀρθόδοξος ἱερέας διαβάζει συνεχῶς εὐχὲς σὲ «μουσουλμάνους» ποὺ ζητοῦν ἐξομολόγηση.
Τὸ ἁγίασμα τῆς σπηλιᾶς Ἄγ. Δημητρίου Ξηροκρήνης γεμάτο δεκανίκια καὶ τάματα ἀπὸ Τούρκους ἀκόμα καὶ ἀπ' τὸ Ἐρζεροὺμ ποὺ θεραπεύθηκαν. Ἐκκλησιάζονται, ζητοῦν νὰ κοινωνήσουν, προσκυνοῦν τὸ Σταυρό, εὐχαριστοῦν τὸν παπὰ ποὺ σταυρώνει τὸ ἄρρωστο παιδί τους, ἀγαποῦν ἰδιαιτέρως τὸν Aziz Nikola (Ἅγιο Νικόλαο)!
Τουρκάλα κρατᾶ 50 χρόνια ἀναμμένο τὸ καντήλι στὸ Ναὸ Ταξιαρχῶν Μοσχονησίων!
Ἡ «Σαμπὰχ» γράφει: «Ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Χάλκης εἶναι αἴτημα ἄκρως λογικὸ» καὶ ὁ ἀρθρογράφος Τσαντὰρ ὑποστηρίζει «τὴν οἰκουμενικότητα τοῦ Πατριαρχείου ποὺ ἰσχύει ἀπ' τὸ 451 ...».
 Ο Γ. Τζιβαόγλου γράφει ὅτι ὁ ἀπαγχονισμὸς τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Ἐ΄ ὑπῆρξε μοιραῖο λάθος.
 Τουρκική τράπεζα παρουσίασε ἔκδοση γιὰ τὸ Βυζάντιο ποὺ περιεῖχε ἀκόμα καὶ λόγο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πρὸς νέους!
Ἡ Τουρκικὴ ἀκαδημία ἐπιστημῶν διοργάνωσε συνέδριο γιὰ τὴ ζωὴ στὸ Βυζάντιο.
Στὴν Τουρκία οἱ Ὄρθ. Ἐκκλησίες δὲν πληρώνουν ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ὅπως στὴν Ἑλλάδα. Ἀπαλλάσσονται!
Τουρκικὲς πηγὲς σὲ ἔρευνα τοῦ Ν. Χειλαδάκη ἀποκαλύπτουν ὅτι στὴ Μονὴ Παντοκράτορος τοῦ Κερατίου ποὺ ὑπῆρχαν οἱ αὐτοκρατορικοὶ τάφοι Κομνηνῶν καὶ Παλαιολόγων, εἶναι σήμερα ἡ περιοχὴ Φατίχ, κέντρο φανατικῶν ἰσλαμιστῶν καὶ συνηθίζουν πολλοὶ Τοῦρκοι νὰ ἀνάβουν κεριὰ καὶ νὰ ρίχνουν χρήματα σ' ἕναν τάφο παρὰ τὴν προειδοποιητικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ ἀπαγορεύει αὐστηρὰ τὴ συνήθεια αὐτή. Στὴν ἴδια συνοικία ὑπῆρχε ὁ Βυζαντινὸς ναὸς Ἁγίων Ἀποστόλων. Πάνω στὰ ἐρείπιά του χτίστηκε τζαμὶ καὶ κατόπιν ἐπισκευῶν ἀνοίχτηκε ὁ τάφος τοῦ Μωάμεθ Πορθητῆ ποὺ εἶχε μητέρα Χριστιανὴ -πιθανῶς Ἑλληνίδα- καὶ διαπιστώθηκε ὅτι μία καταπακτὴ ὁδηγοῦσε στὴν ὑπόγεια αἴθουσα τῆς παλιᾶς Ἐκκλησίας, ἀποδεικνύοντας ὅτι ὁ Μωάμεθ εἶχε ταφεῖ σὲ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν μέσω Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων! Μαρτυρίες ἀναφέρουν ὅτι στὰ τέλη τῆς ζωῆς τοῦ εἶχε ἀσπασθεῖ τὸν Χριστιανισμὸ καὶ δίπλα στὸν τάφο τοῦ βρέθηκε Σταυρὸς καὶ εἰκόνα τῆς Παναγίας!
Ὁ ναὸς Ἁγίας Εἰρήνης δίπλα στὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ δὲν ἔγινε ποτὲ τζαμί. Ὁ Μωάμεθ τὸν ἄφησε νὰ λειτουργεῖ κανονικὰ χάριν τῆς Χριστιανῆς μάνας του! Ὅλα αὐτὰ ἀπασχολοῦν κατὰ καιροὺς τὰ τουρκικὰ μέσα ἐνημέρωσης.
Τὸ περιοδικὸ «Ἀκτουὲλ» τῆς Σαμπὰχ παρουσίασε ἄρθρο: «Ὁ Πορθητὴς ἦταν Χριστιανός;»!
Ἡ ἑβδομαδιαία τουρκικὴ ἐπιθεώρηση ἀξιῶν ἀναφέρει: «Ἐπιστρέφουν στὶς θρησκευτικές τους ρίζες»! Ἐπισημαίνει ὅτι σὲ 3 χρόνια μοιράστηκαν 8 ἑκατομμύρια Εὐαγγέλια (incil) στὴν τουρκικὴ γλώσσα, ἐνῶ φανερὰ βαπτίζονται Χριστιανοὶ πολλοὶ μουσουλμάνοι ἀπόγονοι ἐξισλαμισμένων Ἑλληνογενῶν ποὺ ἀνακαλύπτουν τὶς χριστιανικές τους ρίζες!
Ἡ «Σαμπὰχ» τιτλοφορεῖ: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Παναγίας στὴν Κωνσταντινούπολη, τελευταία ἐλπίδα γιὰ τοὺς Τούρκους»! Τὴν χαρακτηρίζει «Πόρτα ἐλπίδας», τόπο προσκυνήματος καὶ προσευχῆς στὰ προβλήματα τῶν Τούρκων μὲ ἀθρόα προσέλευση ποὺ κάθε 1η τοῦ μηνὸς δημιουργεῖται τὸ ἀδιαχώρητο! Ἡ φήμη τῆς Παναγίας ἁπλώθηκε παντοῦ καὶ οἱ Τοῦρκοι -ἀκόμα καὶ διάσημοι- προσέρχονται γιὰ νὰ ἀνάψουν κεριά, νὰ φιλήσουν τὸ χέρι Ὀρθόδοξου παπᾶ, δηλώνοντας ὅτι ἐκεῖ εἶναι τὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ γιατί γίνονται θαύματα!
Στον  Ἀρχάγγελο Μιχαὴλ στὴ Σεβάστεια, ἀναφέρεται στὰ συναξάρια ὅτι μικρὰ ψάρια ἐντός του ἁγιάσματος ἔγλυφαν τὸ σῶμα τῶν ἀσθενῶν καὶ λάμβαναν θαυματουργικὰ θεραπεία. Ἡ Ἐκκλησία καταστράφηκε τὸν 15ο αἰώνα, ἀλλὰ σήμερα τὸ ἁγίασμα χρησιμοποιεῖται μὲ τὶς ἴδιες θεραπευτικὲς ἰδιότητες προσελκύοντας πολλοὺς Εὐρωπαίους.
Ἡ ἐφημερίδα «Στὰρ» γράφει: «Τουρκάλες μὲ μαντίλες πᾶνε σὲ Ἐκκλησίες», ἀνάβουν κεριά, κάνουν τάματα, ζητᾶνε τὴν εὐλογία ἔκπληκτων παπάδων, προσκυνοῦν εἰκόνες, ἐπικαλοῦνται Ἁγίους (ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπαγορεύει τὸ Ἰσλάμ), παρατηρώντας μία μεταστροφὴ σὲ Ἑλληνορθόδοξους ναοὺς καὶ ἁγιάσματα ὅπου οἱ Τοῦρκοι βρίσκουν καταφύγιο!
Ἡ ἐφημερίδα «Μιλιὲτ» ἀναφέρει ὅτι μὲ μέριμνα Τούρκου δημάρχου, γιορτάστηκε εὐλαβικὰ στὴ Σηλυβρία ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου μὲ μαζικὴ συμμετοχὴ «μουσουλμάνων»!
Τὰ τελευταῖα χρόνια ἐπετράπη στὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων νὰ ρίχνετε στὸ Βόσπορο ὁ Σταυρός. Πιὸ πολὺ χάρηκαν οἱ Τοῦρκοι ψαράδες γιατί θεωροῦσαν ὅτι ὁ λόγος ποὺ μειώθηκαν τὰ ψάρια στὴ θάλασσα ἦταν ποὺ δὲν ἔριχναν οἱ Ρωμηοὶ τὸ Σταυρὸ τὰ Φῶτα!
Τουρκικὲς ἐφημερίδες ἀνέφεραν ὅτι νεαρὴ Τουρκάλα βούτηξε μὲ τὰ ροῦχα νὰ πιάσει τὸ Σταυρὸ στὸν Κεράτιο μαζὶ μὲ Χριστιανοὺς δίνοντας συνέντευξη ὅτι ἤθελε νὰ τιμήσει τὴ γιορτὴ τῶν Ρωμηῶν καὶ θὰ τὸ ξανάκανε γιὰ νὰ πάρει εὐλογία!
Ἡ «Χουριὲτ» πρώτη σὲ κυκλοφορία τουρκικὴ ἐφημερίδα δημοσίευσε πρὶν λίγα χρόνια ὅτι Τοῦρκος ὑποψήφιος δήμαρχος κυβερνῶντος ἰσλαμικοῦ κόμματος ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ Πατριάρχη, παρακολουθώντας τὴ θ. λειτουργία στὴν Παναγία Εὐαγγελίστρια τὴν 25η Μαρτίου(!), μίλησε δημόσια σὲ Τούρκους δημοσιογράφους γιὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ ἡγέτη τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ πρόσφερε τριαντάφυλλο ...»!
Τουρκικὰ κανάλια δείχνουν Μετέωρα, Μιστρά, ψαλμωδίες, βίους Ἁγίων κ.α. Προβάλλουν Τούρκους ποὺ ἁγιογραφοῦν καὶ ὅτι ἔξω ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα σὲ ἱστορικὴ παλαιοχριστιανικὴ κατακόμβη συρρέουν προσκυνητὲς πιστεύοντας ὅτι θὰ βοηθηθοῦν στὴ ζωή τους, ἀνάβοντας κεριὰ ἐκεῖ ὅπου συγκεντρώνονταν παλιὰ οἱ Χριστιανοί.
Ἔξω ἀπὸ τὰ Ἄδανα σὲ κατακόμβη ποὺ ἁγίασαν 7 Χριστιανοὶ νέοι προσέρχονται Τοῦρκοι προσκυνητὲς θυμιάζοντας λιβάνι ποὺ ἀπαγορεύει τὸ Ἰσλάμ, θεωρώντας τοὺς τόπους ἱεροὺς διότι γίνονται φοβερὰ θαύματα.
Στὴν Ταρσὸ ὁ Ναὸς Ἀποστόλου Παύλου εἶναι προσκύνημα, ἀνάβουν καντήλια, φιλᾶνε εἰκόνες, πίνουν ἁγίασμα γιὰ τὴν ὑγεία τους καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ θεωροῦν ἱερά.
Στὶς 24 Σεπτεμβρίου στὴν Πρίγκηπο τιμοῦν τὸν Ἄγ. Γεώργιο τὸν Κουδουνά. Δεκάδες χιλιάδες προσκυνητὲς ἀπ' τὰ πέρατα τῆς Τουρκίας μὲ τσαντόρ, ἀκόμα καὶ ἡλικιωμένοι, περπατοῦν ξυπόλητοι, ἀπ' τὶς ἀκτὲς ὅλη τὴν ἀνηφόρα ὡς τὴν κορυφὴ ποὺ εἶναι ὁ ναὸς σὲ ἕνα ἄνευ προηγουμένου πανηγύρι, κάνοντας τάματα, κρεμώντας κουρελάκια στὰ δέντρα, τηρώντας μία παράδοση μὲ κλωστές, περιμένοντας σὲ ἀτέλειωτες οὐρὲς ἐπὶ 5 ὧρες γιὰ νὰ πάρουν ἁγιασμό, νὰ τοὺς σταυρώσει ὁ Ὀρθόδοξος παπάς, ἀνάβοντας κεριά, χαϊδεύοντας εἰκόνες, πιστεύοντας στὴ δύναμη τοῦ Σταυροῦ!
Τοῦρκοι γράφουν λογοτεχνικὰ βιβλία: «Κωνσταντινούπολις ἦταν τὸ ὄνομά σου ... μὲ τὸ λαό σου τὸν εὐσεβῆ, τὶς Ἐκκλησιές, τὰ μοναστήρια, τ' ἁγιάσματά σου, μὲ τὶς εἰκόνες, τοὺς καλογέρους καὶ τοὺς ἀγγέλους σου, ἤσουνα ἡ πρωτεύουσα μιᾶς αὐτοκρατορίας. Κωνσταντινούπολις τὸ ὄνομά σου ...»
Ἃς τὰ βλέπουν αὐτὰ στὴν χώρα μᾶς «οἱ λίγοι» ποὺ ἔκαναν μόδα το νὰ μάχονται τὴν Ἐκκλησία.

21 σχόλια:

 1. Ενδιαφέροντα.Αυτό που ονομάζουμε Τουρκία δεν είναι τίποτε άλλο από μια νοθευμένη Ελλάδα,με πολλά στοιχεία λαών της ανατολής,Αρμενίων,Κούρδων,Αράβων.Αλλά πολλά περισσότερα στοιχεία από την εγγύς Ευρώπη,σημερινή Ελλάδα,Σερβία,Αλβανία,Βουλγαρία,περιοχές της Κροατίας,Βοσνίας,Δαλματικές ακτές,μέχρι τις παρυφές των Καρπάθιων και των ουγγροαυστριακών πεδιάδων λιγότερο.Όλα αυτά με το αυστηρό πέπλο του ισλάμ,και την τουρκοποίηση μέσω του επιτυχημένου και μακρόπνοου κεμαλικού σχεδίου ομογενοποίησης μέσω της εκπαίδευσης του ετερόκλητου πληθυσμού που όλα τα σκιάζει η φοβέρα και τα πλακώνει η σκλαβιά που λέει και ο ποιητής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ας προσέξουμε λίγο τους ..."Τούρκους" της φωτογραφίας...

  Φαίνονται για...Μογγόλοι ;;

  Φυσιογνωμικώς και εθνολογικώς είναι προφανώς ΕΛΛΗΝΕΣ !

  Πολλές φορές, όταν συζητώ με σκεπτικιστές και αθέους για τις προρρήσεις των Αγίων μας, ακούω το εξής αντεπιχείρημα : ..."μα καλά, ακόμα και να μας δώσουν την Πόλη, πώς θα την εποικήσουμε ;;; Αφού εμείς είμαστε με το ζόρι 11 εκατομμύρια και οι Τούρκοι μόνο στην Πόλη είναι πάνω από 20 εκατομμύρια...Πού θα πάνε όλοι αυτοί ;;;"

  Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας έχουμε ακούσει αυτή την καραμέλα των αμφισβητιών.

  Η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στην φωτογραφία του παραπάνω άρθρου.

  Η επιστροφή των Ελληνογενών πληθυσμών της Μικράς Ασίας στην Ορθοδοξία θα λύσει το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και το πρόβλημα του "εποικισμού" των νέων εδαφών.

  Αρκεί να καταρρεύσει το κράτος - χωροφύλακας που λέγεται Τουρκία, και όλα δείχνουν ότι πλησιάζει η ώρα...

  ΑΜΗΝ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. H EΡΕΥΝΑ ΤΟΥ dna ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ dna ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ,ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟ,ΣΛΑΒΙΚΟ dna ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΝΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ dna TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΑΠΘ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

   Διαγραφή
  2. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ελληνικό dna στη Τουρκία όταν κατά την εισβολή τους το 1071 κατά προσέγγιση δεν ήταν παρά πάνω από 500.000 άντε ένα εκατομμύριο.Η μικρασία δεν ήταν άδεια,υπήρχε πληθυσμός ο οποίος ήταν στη πλειονότητα ελληνορθόδοξοι,και δεν ήταν λίγοι.Πόσοι σφαγιάστηκαν;Πόσοι προτίμησαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε εποχή που δεν υπήρχαν δρόμοι και εύκολίες σαν σήμερα;Πόσοι προτίμησαν να μη χάσουν τις περιουσίες τους,τη ζωή και την οικογένεια,απ΄αυτούς χιλιάδες,εκατομμύρια σε βάθος χρόνων σταδιακά,χρόνο με το χρόνο.Οι δερβίσηδες της εποχής σε τοπικό επίπεδο δραστηριοποιούνταν με τους αγίους τους,πρώτα υπήρχε ο συγκριτισμός κλπ και με το καιρό η μεταστροφή των ανθρώπων στο ισλάμ που στην πλειονότητα ήταν ευάλωτοι και ακατήχητοι,δεν υπήρχαν βιβλία αγίας γραφής έτσι όπως τα έχουμε σήμερα,η τυπογραφία ήταν ανύπαρκτη.Οι Αλεβίτες νομίζω είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα,δέχονται πολλά στοιχεία του Χριστιανισμού ανάκατα με το ισλάμ.Αλλά και στη Ρούμελη κατά τους τούρκους,πόσοι έλληνες εξισλαμίστηκαν;Στη βόρεια Ελλάδα,στη Κρήτη κλπ;Πόσοι έλληνες σύρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της ανατολής στα 400-500 χρόνια σκλαβιάς;Σφαγιάστηκαν πολλοί έλληνες,σε διάφορες περιόδους,με τους περίφημους Τζελάληδες επαναστάτες των Οθωμανών κλπ αλλά παρ΄όλα αυτά πολλοί,πάρα πολλοί εξισλαμίστηκαν και τουρκοποιήθηκαν...

   Διαγραφή
  3. Προς ανώνυμο 3 Φεβρουαρίου 5.07'

   Έχω διαβάσει το βιβλίο που αναφέρεις αγαπητέ.

   Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει τουρκικό ή σλαβικό DNA στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα έχουν γίνει έρευνες που το αποδεικνύουν.

   Όμως πόθεν προκύπτει η σιγουριά σου ότι δεν υπάρχει Ελληνικό DNA στην Τουρκία ???

   Στην Τουρκία απαγορεύονται τέτοιες έρευνες, διότι το τουρκικό καθεστώς δεν θέλει να βγουν στην επιφάνεια αυτά τα στοιχεία.

   Δεν έχεις διαβάσει για το παιδομάζωμα, για τα σκλαβοπάζαρα, για τις Ελληνίδες που σέρνονταν στα χαρέμια, για τους βίαιους εξισλαμισμούς ολοκλήρων χωριών και επαρχιών ???

   Δεν έχεις διαβάσει για τους Βαλαάδες της Δυτικής Μακεδονίας, για τους Τουρκοκρητικούς και για τους Τουρκοκυπρίους ???

   Όλοι αυτοί ήταν Έλληνες εξισλαμισθέντες και με την ανταλλαγή των πληθυσμών πήγαν στην Τουρκία.

   Οι γνήσιοι Τούρκοι ( Τουρανοί ) ζουν στην Κεντρική Ασία και έχουν μογγολικά χαρακτηριστικά.

   Στην σημερινή Τουρκία οι περισσότεροι κάτοικοι είναι λευκοί, αρκετοί εξ'αυτών μάλιστα και ξανθοί...από πού προέκυψαν όλοι αυτοί ???

   Μην γράφεις πράγματα που τα διαψεύδουν τόσο η απλή λογική, όσο και η απλή παρατήρηση...

   Διαγραφή
  4. Οι Ελληνες προτιμουσαν τον θανατο απο τον εξισλαμισμο.Αλλα και οσοι εξισλαμιστηκαν,δεν εμπλεκονταν με αλλους λαους Δεν ειναι ξεπουλημενοι οπως σημερα

   Διαγραφή
  5. Πόσοι άραγε ήταν αυτοί που θα έδιναν τη ζωή τους για να μην εξισλαμιστούν;Η ανθρώπινη ψυχολογία σε καιρό δυσκολίας είναι απρόβλεπτη.Δεσποτάδες και ιερείς για να προστατέψουν το ποίμνιο τους εξισλαμίζονταν εικονικά αρχικά,και με το καιρό εξισλαμίζονταν ουσιαστικά και συμπαρέσυραν πλήθος ανθρώπων σε καιρούς δύσκολους..Είχαμε και τέτοιες καταστάσεις!Όταν δεν υπάρχει πολιτικό κέντρο υποστήριξης πού να απευθυνθούν στα δύσκολα εκείνα χρόνια;Οι πολιτικοί ηγέτες είχαν σφαγιαστεί,μεγαλογαιοκτήμονες είχαν αλαξοπιστήσει για να μη χάσουν τα κεκτημένα τους,ο λαός αγράμματος πού να στηριζόταν;Εθνικό κέντρο δεν υπήρχε..Αυτό συνέβη και στην νότια Ιταλία,δεν υπήρχε εθνικό κέντρο υποστήριξης απέναντι στους παπικούς,εκλατίνισαν τους ορθόδοξους έλληνες της περιοχής,ώς το 1500 υπήρχαν ορθόδοξοι μετά..εξαφανίστηκαν,και αποκόπηκαν από τον εθνικό κορμό..

   Διαγραφή
  6. Να πω και κάτι παρακινδυνευμένο..
   Και σήμερα,πόσοι θα έδιναν τη ζωή τους για του Χριστού τη πίστη και την ελληνικότητα τους;Σήμερα που υπάρχει πλήρης σχεδόν αθεία και εθνική απονεύρωση;Δε θέλω να πω...γιατί θα απογοητευτείς και θα απογοητευτώ πολύ...

   Διαγραφή
  7. δυστυχως δεν γνωριζετε ιστορια .

   Διαγραφή
  8. ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ?

   Διαγραφή
  9. Προς 1:27
   Αν το λες για μένα ότι δε γνωρίζω ιστορία ίσως έχεις δίκαιο.Αλλά προσπαθώ χρόνια να μάθω αυτή τη ριμάδα ελληνική ιστορία και σκοντάφτω σε αμέτρητες προδοσίες,αμέτρητους εφιάλτες,και αναρωτιέμαι..
   Αυτή η χώρα αυτός ο τόπος αυτός ο λαός με τέτοια πορεία ιστορίας δεκάδων αιώνων,να μη μπορεί να ανασάνει ούτε για λίγο!Τρώνε,τρώνε,τρώνε τα όρνια,τρώνε τα θηρία που έλεγε και ο Μακρυγιάννης και όλο και κάτι μένει,μα και πάλι πλησιάζουν τα θηρία και ξαναπέφτουν στη μάσα.Και τρώνε,και ξαντρώνε,και δεν έχει σταματημό η λαιμαργία τους!Μα το χειρότερο απ όλα είναι το εξής..
   Μέσα από αυτή τη λιγοστή ζύμη πόσα παράσιτα βγαίνουν!Και συνεργάζονται με τα θηρία,και τρώνε αντάμα,και ξανατρώνε...

   Διαγραφή
  10. Όταν αναφέρομαι σε εθνικό κέντρο δεν εννοώ το Πατριαρχείο,αυτονόητο ότι ήταν το απόλυτο στήριγμα του σκλαβωμένου ελληνισμού.'Οποιος το αμφισβητεί απλά εθελοτυφλεί.Παρ΄όλα αυτά το Πατριαρχείο ήταν υπό τη δαμόκλειο σπάθη του κατακτητή,και ο καθένας καταλαβαίνει πόσο μπορούσε αυτόνομα να ενεργεί..Θρηνούμε γύρω στους 8 Πατριάρχες και χιλιάδες άλλους επισκόπους μητροπολίτες και ιερείς.Εθνικό κέντρο εννοώ πολιτικό κέντρο,ταγούς που παίρνουν αποφάσεις περί των πολιτών τους.
   Κι ένα μικρό ποίημα από εκείνες τις μαύρες εποχές..

   Εγιόμισαν οι στράτες φονεμένους
   και τα πατάρια απονεκρωμένους
   τις εκκλησιές τις ευπρεπισμένες
   τσ΄έγδυσαν και αφήναν κουρσεμένες
   τους τάφους εξενάσκαφταν να βρούσι
   κι έβγαναν τους νεκρούς οπού βρωμούσι
   τους ιερείς τσ΄έκοβαν το κεφάλι
   κι άλλους στην άλυσσον τους είχαν βάλει
   τα λείψανα τ΄αφήνασι για βρώσι
   στις στράτες των σκυλιών για να τα τρώσι..

   Διαγραφή
 3. Όχι παιδιά,μη πιστεύετε ανοήτους,δεν είναι αυτό το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας έτσι όπως το παρουσιάζουν οι εθνικιστές αστοιχείωτοι που φανατίζονται σε τεκέδες των Τούρκων ή κάποιοι θερμοκέφαλοι της Ελλάδας.Οι άνθρωποι που κασοικούν στη Τουρκία είναι πάνω από το 25% ελληνογενείς,οι άλλοι είναι σλαβογενείς,Κούρδοι,αλβανικής καταγωγής,Αρμένικης καταγωγής και μόνο ένα μικρό ποσοστό περίπου 10.000.000 τουρκομάνοι είναι γνήσιοι Τούρκοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.Η ΕΡΕΥΝΑ dna ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΜΥΓΝΙΟΝΤΑΝ.ΕΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ dna EΧΕΙ ΕΝΑ 30%?ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ dna ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ.ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣπ.
   ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΝΔΩΣΟΥΝ.
   ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

   Διαγραφή
  2. Δεν υπαρχουν ελληνογενεις στην Τουρκια Το dna δειχνει Τουρκικο και συναμα dna αλλων λαων που υπηρχαν στο Βυζαντιο.Ολα τα αλλα ειναι παραμυθια ,οπως οτι το dna των Ελληνων ειναι και Τουρκικο και Σλαβικο
   Το dna των ΕΛΛΗΝΩΝ ειναι κατα 99,5 % καθαρο και ταυτόσημο με dna σκελετων 50000 χρονων παλαιων που βρεθηκαν στον Ελλαδικο χωρο.Οποτε ειμαστε απ ευθειας απογονοι των ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.Αυτα λενε 10 ερευνητικα κεντρα οπως το Στανφορντ.Διαβαστε για να μην λετε ανυποστατα ΤΟ DNA TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ του καθηγητη Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΤΟΥ ΑΠΘ

   Διαγραφή
  3. Προς ανωνύμους 6:54 και 7:10 :

   Βρε παιδιά, τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε ;;

   Έχετε πρόβλημα αντίληψης ;;

   Σας λέω ότι ΣΥΜΦΩΝΩ πως το DNA των σημερινών Ελλήνων είναι καθαρό και δεν έχει ούτε τουρκικά ούτε σλαβικά στοιχεία.

   Όμως στην Τουρκία ΥΠΑΡΧΟΥΝ Ελληνογενείς εξισλαμισμένοι...Πώς να το κάνουμε δηλαδή ;;

   Κατάγομαι από την Κρήτη, και στην Κρήτη το 30% των ντόπιων είχαν εξισλαμιστεί.

   Δεν έχετε διαβάσει για τους Τουρκοκρητικούς ;;; Αυτοί ούτε τούρκικα δεν ήξεραν αν μιλήσουν.

   Όλοι αυτοί πήγαν στην Τουρκία το 1923.

   Πώς λοιπόν λέτε ότι δεν υπάρχουν Ελληνογενείς στην Τουρκία ;;

   Δεν ξέρω σε τι ποσοστό υπάρχει, αλλά ΣΙΓΟΥΡΑ υπάρχει Ελληνογενές DNA στους σημερινούς κατοίκους της Μικράς Ασίας.

   Διαγραφή
  4. Για τους Κρητικους που ανταλλαχτηκαν και πηγαν στην Τουρκια δεν γνωριζουμε αν ησαν εξισλαμισθεντες η ησαν Τουρκοι που εγκατασταθηκαν στην Κρητη.Οποτε μην λετε τιποτε για το dna.

   Διαγραφή
  5. Η ερευνα του dna εγινε απο ενα απο 10 αν δεν κανω λαθος ερευνητικα κεντρα.Πιστευετε οτι οι Τουρκοι ειναι ευχαριστημενοι οτι το πορισμα λεει οτι εχουν συνεισφερει μονο κατα 30% στο dna των κατοικων της σημερινης Τουρκιας ?και οτι το υπολοιπο 60% του dna προερχεται απο αλλους λαους οι οποιοι κατοικουσαν στο βυζαντιο.Ε ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 60% του dna ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ dna,Tι να κανουμε αυτο ειναι το πορισμα

   Διαγραφή
 4. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι το γεγονός του πώς τιμούν τους νεκρούς τους οι Ρώσοι σε αντίθεση με τους Έλληνες.Χαρακτηριστικό παράδειγμα..
  Αλλάζουν την ονομασία της οδού που βρίσκεται... η τουρκική πρεσβεία στη Μόσχα.Για να τη βλέπουν κάθε μέρα και να υπενθυμίζει στους τούρκους το έγκλημα!!Προς τιμή του δολοφονημένου ρώσου στρατιώτη στη Συρία του Πεσκόφ.
  Ενώ οι έλληνες...επιθυμούν να δώσουν προς τιμή του Ατατούρκ ονομασία οδού στη Θεσσαλονίκη,τη μάνα των προσφύγων της Μικράς Ασίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και σύμφωνα με τη βιωμένη εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας, ο σκοτεινός και ανθρωποκτόνος σατανάς παρουσιάζεται συχνά με τη μάσκα του «φωτόμορφου και απεσταλμένου του Θεού, Αγγέλου».
  Σήμερα ο ανθρωποκτόνος σατανάς παρουσιάζεται συχνά με τη μάσκα της «προόδου».
  Πολλοί άνθρωποι, απρόσεκτοι και αφελείς, έχουν εξαπατηθεί από αυτή την απατηλή μεταμφίεση του σατανά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μπορώ να ξέρω την πηγή του άρθρου, τον συγγραφέα του και τις πηγές του παρακαλώ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.