9 Φεβ 2016

Τὸ βδέλυγμα ἐν τόπω ἁγίω: Τὸ Ἰσλὰμ στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ

Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, 
παράρτημα Νομοῦ Λαρίσης
Τὰ παιδιά μας ἀπὸ φέτος καλοῦνται νὰ ἐπιλέξουν στο μηχανογραφικὸ καὶ Ἰσλάμ!
Ἀπὸ τὸ 1941 λειτουργεῖ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(ΑΠΘ), ὑπηρετώντας τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Παραδοση  καὶ στελεχώνοντας μὲ θεολόγους Ἐκπαιδευτικοὺς τὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Β/θμιας Ἐκπαίδευσης 
Στὴ Θεολογικὴ Σχολή ἡ Θρησκειολογία ἦταν καὶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ μαθήματα καὶ ἀντικείμενα τοῦ προγράμματός της.
Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ διαχρονικὴ ὁμαλότητα στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ θραύεται τὴ φετινὴ χρονιά, ἐξαιτίας τῆς ἐπέμβασης τῆς Πολιτείας. Ἡ Πολιτεία, παραβιάζοντας τὸν...
διακριτό της ρόλο, ἀλλάζει τὸ χαρακτήρα τῆς Θεολογικής  Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, προσθέτοντας τμῆμα (Κατεύθυνση) Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, ὅπου τὸ Κοράνι θὰ διδάσκεται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ Μουσουλμάνους ἰμάμηδες, μουφτῆδες καὶ μουλάδες καὶ καλεῖ τοὺς ὑποψήφιους Ἕλληνες φοιτητὲς νὰ δηλώσουν στὶς προτιμήσεις τοὺς τὸ τμῆμα Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν!

Ἂν εἶναι στὶς προθέσεις τῆς Πολιτείας νὰ ἱδρύσει τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν καὶ ἔχει τέτοια ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει ὅποτε θέλει. Ὅμως εἶναι ἄδικο καὶ ἀνέντιμο νὰ ἐντάξει καὶ νὰ συστεγάσει ἕνα τέτοιο αἱρετικὸ τμῆμα στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης, ἐπιφέροντας σύγχυση στὰ ἀνύποπτα ἑλληνόπουλα καὶ στήνοντας ἕνα πρωτοφανῆ μηχανισμὸ Μωαμεθανικῆς προπαγάνδας καὶ ἐξισλαμισμοῦ.
Στὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» πρωτοδημοσιεύτηκε ἄρθρο(10-1-2016) ποὺ πληροφορεῖ ὅτι τὸ τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, μὲ τετραετὲς πρόγραμμα, μπαίνει ἀπὸ φέτος 2016-2017 στό μηχανογραφικὸ τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση.
Ὁ Σύλλογος Θεολόγων Ν. Λάρισας διαμαρτυρήθηκε ἔγκαιρα στὸ παρελθὸν γιὰ τὴ μεθοδευμένη καὶ συντονισμένη προσπάθεια ἅλωσης τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Οἱ πειραματισμοὶ συστέγασης τοῦ Ἰσλὰμ σὲ κάποια ξένα πανεπιστήμια καὶ φυσικὰ στὸ Βατικανό, δὲν συνιστοῦν καθόλου ὑπόδειγμα μίμησης γιὰ τὶς ἀνεξάρτητες ἐπιλογὲς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 

Σήμερα, μετὰ τὴ δημοσίευση λειτουργίας τέτοιου τμήματος στὴ Θεολογικὴ σχολὴ τοῦ ΑΠΘ προβαίνουμε καὶ πάλι σὲ μία ἐντονότατη διαμαρτυρία πρὸς τοὺς παράγοντες τοῦ ὑπουργείου Παιδείας.
Γιατί τὸ ὑπουργεῖο μὲ μία ἰσχνὴ μειοψηφία ἐκπαιδευτικῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ μὲ μία ἀκόμα πιὸ ἰσχνὴ μειοψηφία Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἐπισκόπων θέλει νὰ ἐπιβάλει τὸ τμῆμα Ἰσλαμικών  Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ;
Γιατί ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία διαγράφει τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς, τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία τῶν Ἑλληνικῶν Μητροπόλεων καὶ τὴ φωνὴ τοῦ Ἁγίου Ὅρους;
Γιατί τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας προβαίνει σὲ διακρίσεις, θεσπίζοντας ὅτι τὸ Κοράνι θὰ τὸ διδάσκουν μόνο(SIC) μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης, ἐνῶ δὲν θέλει νὰ συμβαίνει τὸ ἀντίστοιχο γιὰ τὴν πλειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν;

Ὡς παράρτημα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Λάρισας ἀπαιτοῦμε τὴν ἄμεση ἀναστολή, ἀπόσυρση ἢ ἀκύρωση τῆς ἀπόφασης λειτουργίας τοῦ μουσουλμανικοῦ τμήματος ἐντός τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ.
Αὐτὴ ἡ ἀπαίτησή μας εἶναι λογικὴ καὶ ἀπολύτως σύμφωνη μὲ τὴν παράδοσή μας. Ἀνήκει στὰ ἀναφαίρετα δικαιώματα ἑνὸς Ὀρθόδοξου λαοῦ νὰ διδάσκονται οἱ μαθητές του στὰ σχολεῖα και οἱ φοιτητὲς του στίς θεολογικὲς Σχολὲς τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη καὶ Παράδοση. Ὁ Συναξαριστὴς Νεομαρτύρων  περιέχει τὰ βασανιστήρια τοῦ γένους μας, ἐξαιτίας τῆς ἀγριότητας τοῦ Ἰσλάμ, τότε ποὺ δὲν ὑπῆρχε isis, Ἂλ Κάιντα, Μπόκο χαρὰμ καὶ Τζιχάντ, ἀλλὰ μόνο τὸ φιλικὸ καὶ συνεργάσιμο σουννιτικὸ Ἰσλάμ.  
Ὡστόσο ἡ Χριστιανική μας Ὀρθόδοξη Πίστη ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι γιὰ πάντα εἰρηνική, ἀληθινή, προφητική, ἀποκαλυπτική, μὰ ποτὲ βίαιη καὶ ἀκραία.

Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
Ὁ Προεδρος                                                 Ἡ Γραμματέας

Δημήτριος Οἰκονόμου                     Παναγιώτα Σταμάκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.