23 Ιαν 2016

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Ἱεροὶ Κανόνες: Ἡ θεραπευτική τῆς Ἐκκλησίας μας»


Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα floga.gr, μὲ θέμα τοῦ Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, στὰ πλαίσια τῆς ἑρμηνείας ποῦ ἔγινε στὸ κήρυγμα τοῦ Σαββάτου στὶς 16-1-2016.
Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι κείμενα φωταγωγικά. Σὲ αὐτοὺς εἶναι καταγεγραμμένη ὅλη ἡ ἐμπειρία τῶν Θεοφόρων Πατέρων. Ἀποτελοῦν τὴν θεραπευτική τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία διαχρονικὰ ὅπου κι ἂν ἐφαρμοστεῖ, σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τοῦ κόσμου, θὰ ἔχει πάντα τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Τὸν ἁγιασμὸ τοῦ λαοῦ. Κι αὐτὸ εἶναι ἐπιστήμη!

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.