30 Ιαν 2016

Ἀπὸ τὴν νύκτα τῶν ΙΜΙΩΝ στὴν νύκτα τῶν ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ καὶ στὸ ΑΙΓΑΙΟ τῆς προσφυγικῆς κρίσης

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀφιερωμένο στοὺς μνημονιολάγνους ποὺ βάλαν τὸ χέρι τους στὸν Δημόσιο κορβανὰ καὶ γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ γιορτάζουν μαζὶ μὲ τὸν Ἰούδα γιατί μὲ τὶς πράξεις τοὺς  τὸν ἐπιβράβευσαν.  Τόσα χρόνια μετὰ ἀπὸ τὴν τραγωδία τῶν Ἰμίων ποιὸς μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι γνωρίζει τὴν πλήρη ἀλήθεια γιὰ τὸ τί συνέβη ἐκείνη τὴ μοιραία νύχτα γιὰ τοὺς τρεῖς ἀξιωματικούς το ΠΝ καὶ γιὰ τὴ χώρα μας; Πόσοι μποροῦν μὲ βεβαιότητα νὰ ὑποστηρίξουν οτι ἔχουν ἀπόλυτα πειστεῖ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ποῦ ἔχει παρουσιαστεῖ κατὰ καιρούς;
Καὶ ὅμως πέρα ἀπὸ τὰ γεωπολιτικά, τὶς γκρίζες ζῶνες καὶ τὰ ὑποθαλάσσια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς περιοχῆς ποὺ εἶναι μιὰ ἁπτὴ πραγματικότητα στὶς ἡμέρες μᾶς ψηλαφᾶμε καὶ μία ἄλλη διάσταση ποὺ δρομολογήθηκε ἐκείνη τὴν κρίσιμη νύχτα καὶ ἔφερε μετέπειτα ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις.
Δυστυχῶς ἐκείνη ἡ νύχτα δρομολόγησε τὴν μεγάλη νύχτα τῶν λαμογιῶν τῶν στρατιωτικῶν ἐξοπλισμών. Κάποιοι ἀποφάσισαν νὰ τρέξουν στὸ γκραν-προ τῆς μίζας τῶν ἐξοπλισμῶν καὶ νὰ παίξουν κορῶνα γράμμα τὴν ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδας σὲ....
κρίσιμες ἐποχές.
Ἡ ἐνίσχυση τῆς ἀποτρεπτικῆς ἱκανότητας τῆς χώρας θεωρεῖται εὔλογη ἀνάγκη καὶ μεγίστη προτεραιότητα. Ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς ποὺ τὸ αἴσθημα τοῦ Ἕλληνα πληγώθηκε καὶ ὁ Ἐθνικὸς συναισθηματικός του χῶρος κατέρρευσε μὲ τὸν θάνατο τῶν τριῶν παλληκαριῶν τὸ βράδυ τῶν ΙΜΙΩΝ κάποιοι ξεκινοῦσαν τὸ marketing τῆς κούρσας τῶν ἐξοπλισμῶν τῆς μίζας.
Σοῦ λέει ὁ Ἕλληνας δὲν εὐχαριστήθηκε μὲ τὸ "εὐχαριστῶ" ποὺ εἴπαμε στοὺς Ἀμερικάνους γιὰ αὐτὸ θὰ τὸν πνίξουμε στὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα γιὰ νὰ αἰσθάνεται ἀσφαλής!
Γιὰ αὐτοὺς ἡ νύχτα τῶν ΙΜΙΩΝ καὶ ὁ Θάνατος τῶν Ἡρώων μᾶς ἦταν ἡ καλύτερή τους εὐκαιρία καὶ ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἄκρατου πλουτισμοῦ τους.
Ἀναρωτιοῦνται ἂν στὰ ΙΜΙΑ ὑπῆρξε προδοσία...
Μὰ ἡ προδοσία φτάνει μέχρι τὶς ἡμέρες μας. Ἄλλωστε τὴν διαβάζουμε στὴν καθημερινὴ εἰδησεογραφία. Διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὑποβάθμιση τῶν στρατιωτικῶν ἐξοπλισμῶν μειώθηκαν  δραματικὰ καὶ τὰ τεχνικὰ μέσα τς ἀκτοφυλακῆς νὰ ἐλέγξει τὶς κατακλυσμιαῖες προσφυγικὲς ροὲς μέσω τοῦ Αἰγαίου στὴν Εὐρώπη.
Σήμερα ἀποτυπώθηκε  τὸ ψηφιδωτό τς προδοσίας μὲ τὶς διαδρομὲς τοῦ μαύρου χρήματος τῆς ξεπλυμένης μίζας μέσω ὑπεράκτιων ἑταιρειῶν.
Σήμερα ὁ Λαὸς καλεῖται νὰ πληρώσει μὲ τὸ ὑστέρημα του τὰ κλεμμένα τῶν πάσης φύσεως λαμογιῶν.
Σήμερα τίθεται καὶ ἕνα κορυφαῖο ἐρώτημα γιατί περιμέναμε νὰ ἔρθει ἡ ὥρα τῶν μνημονίων γιὰ νὰ ἀνοίξουν οἱ ὄζουσες ὑποθέσεις τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων ὅπως καὶ ἄλλες;
Οἱ ἀπαντήσεις δίνονται μέσα ἀπὸ τὴν ὀδύνη τῶν ἡμερῶν ποὺ βιώνουμε καὶ ποικίλουν.
Ἡ θεατρικὴ αὐλαία τῶν δῆθεν ἀξιολογήσεων, τῶν δῆθεν συμβούλων , τῶν βαρέων ὑπογραφῶν ποὺ ἔπεσαν ΑΝΟΙΞΕ καὶ φιγουράρουν πλέον τὰ καλοπληρωμένα ¨σαπάκια¨ ποὺ ἀγοράσθηκαν ἀπὸ τὸν ἀνυποψίαστο Ἕλληνα φορολογούμενο γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὴν Ἀμυντικὴ Θωράκιση τῆς χώρας!
Εἶναι ἡ ἀπληστία τῶν πράξεων αὐτῶν μόνο κακούργημα;
Ἢ ἡ διακινδύνευση τῆς Ἐθνικῆς Ἄμυνας ἀποτελεῖ Ἐσχάτη Προδοσία; 
Τὴν στιγμὴ ποὺ σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια το ΑΙΓΑΙΟ ἔπαιρνε φωτιὰ ἀπὸ τὴν θρασύτητα τῶν γειτόνων.

Ἡ νύχτα τῶν ΙΜΙΩΝ ἔφερε τὴν νύχτα τῶν ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ.
Μήπως ἡ νύκτα τῶν ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ φέρει ἄλλου εἴδους ΙΜΙΑ;
Πρὸς τὸ παρὸν ἔφερε τὴν νύκτα τῆς Προσφυγιᾶς στὸ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ-ΑΙΓΑΙΟ καὶ ὑποβόσκουσα κρίση  μὲ  πιθανὴ ἐμπλοκὴ μὲ τὴν Τουρκία μέσα στὸ μεγάλο γεωπολιτικὸ παιχνίδι ποὺ ἄνοιξε .
¨Σφοδρή ἐπίθεση τῆς Frontex στὴν Τουρκία γιὰ τὸ προσφυγικὸ
Τὴν κατηγορεῖ ὅτι «κάνει εὔκολη τὴ ζωὴ στοὺς διακινητὲς»  Μιλᾶ γιὰ «ὀργανωμένο ἔγκλημα»
 Την ἴδια ὥρα, οἱ Τοῦρκοι ἀπαιτοῦν ἐπιπλέον 2 δισ. εὐρὼ ἀπὸ τὴν ΕΕ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος"
Ἀκριβῶς  γιατί ἀπέναντι μας ἔχουμε ἕναν μουρλό…
Τύμπανα πολέμου ξανά: Ὁ Ἐρντογᾶν ἀπειλεῖ εὐθέως τὴ Ρωσία!Ἀφορμὴ ἡ παραβίαση τοῦ τουρκικοῦ ἐναερίου χώρου ἀπὸ ρωσικὸ μαχητικὸ

«Τέτοιες ἀνεύθυνες πράξεις δὲν ὠφελοῦν τὴν παγκόσμια εἰρήνη!» εἶπε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος  «Ἡ Ρωσία θὰ ἐπωμιστεῖ τὶς συνέπειες», τόνισε Ζήτησε συνάντηση μὲ τὸν Πούτιν  (iefimerida.gr/30 Ἰανουαρίου 2016)
Ὅτι καὶ νὰ φέρει  ὁ ἀδυσώπητος χρόνος τὰ κακὰ στὴν πατρίδα μᾶς ἦρθαν βαθειὰ νύχτα δίχως ξαστεριά. Ὅμως νύχτα θὰ φύγουν μὲ ξαστεριὰ γιὰ νὰ ξημερώσει στὴν χώρα ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
Η ΚΑΘΑΡΣΗ ἄρχεται βασανιστικὰ καὶ ἀποφασιστικὰ καὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ τῆς ἀντισταθεῖ;

2 σχόλια:

  1. Μιλά ο Στρατηγός ε.α. Γεώργιος Αϋφαντής: ΓΙΑΤΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ.

    https://www.youtube.com/watch?v=0A37B-ZDvoY

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Αγγελόγλου: MIA ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ (προς τους πολιτικούς).

    https://vasilinos.wordpress.com/2016/01/26/mia-παρακληση-ekloges

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.