21 Δεκ 2015

Τὸ διαμαντένιο βουνὸ: βίος ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

Συγγραφέας: Ἄννα Μαρίνη Κωστάκου
Εἰκονογράφηση: Εὕα Καραντινοῦ
Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μὴλεσι
Δεκέμβριος 2015. Σελ. 118
Πῶς μπορεῖ νὰ γραφεῖ ὁ βίος ἑνὸς σύγχρονου ἁγίου γιὰ ἐφήβους ἀλλὰ καὶ γιὰ μεγάλους, χωρὶς τὸν κίνδυνο νὰ ἀποβεῖ ἡ διήγηση μία ἁπλὴ ἐξιστόρηση γεγονότων, μία ἄψυχη παράθεση πληροφοριῶν;
Πῶς μπορεῖ ὁ βίος ἑνὸς ἁγίου νὰ συγκινήσει τοὺς ἀναγνῶστες του καὶ συγχρόνως νὰ μὴ προδώσει τὴν ἀλήθεια τῶν πραγματικῶν γεγονότων ἀποκλείοντας τὸν συγγραφέα νὰ καταφύγει σὲ συναισθηματικές, φανταστικὲς καὶ ἄλλες παρεμβολές;
Πῶς μπορεῖ τέλος ἡ συγγραφικὴ εὐκολία (ταλέντο) ἑνὸς συγγραφέα νὰ τοῦ ἐξασφαλίσει τὴν ποιότητα τοῦ καλοῦ βιβλίου εἴτε αὐτὸ εἶναι παιδικό, ἐφηβικὸ ἢ γιὰ μεγάλους;
Ἡ ἀπάντηση τῶν παραπάνω ἐρωτημάτων δημιουργεῖ ἕνα εἶδος συνταγῆς τοῦ καλοῦ βιβλίου καὶ τὰ ὑλικά τῆς συνταγῆς αὐτῆς εἶναι ἁπλά:
Πρῶτον ὁ συγγραφέας πρέπει νὰ γνωρίζει ὁ ἴδιος τὸ θέμα του κατὰ τρόπο βαθιὰ ὑπαρξιακό, κι ἐπειδὴ ἀναφερόμαστε στὸ πρόσωπο ἑνὸς ἁγίου, αὐτὸ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἔχει προηγηθεῖ μία προσωπικὴ γνωριμία τοῦ συγγραφέα μὲ τὸν ἅγιο. (Κοινὲς Λειτουργικὲς ἐμπειρίες, πολύωρες συζητήσεις, πνευματικὴ καθοδήγηση, κοινὰ ταξίδια καὶ προσκυνήματα κ.α.) Δεύτερον νὰ προϋπάρχει τὸ λογοτεχνικὸ χάρισμα. Καὶ τρίτον ἡ πίστη καὶ ὁ σεβασμὸς στὸ πρόσωπο τοῦ ἁγίου ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸν προσωπικὸ πνευματικὸ ἀγώνα τοῦ...
συγγραφέα.

Τὰ ἴδια ὑλικὰ συγγραφῆς χρειάζεται κάποιος καὶ γιὰ τὴν βιογραφία ἑνὸς παλαιοῦ ἁγίου. Ἡ προσωπικὴ γνωριμία γίνεται κατ’ ἀρχὴν στὸ Λειτουργικὸ ἐπίπεδο. Ἡ λειτουργικὴ γνώση δὲν σταματᾶ στὸν ἐκκλησιασμὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου ἀλλὰ στὴ βαθιὰ γνώση τῆς ἀκολουθίας του, στὴν καθημερινὴ σχέση μας μὲ τὸν ἅγιο μέσω τοῦ παρακλητικοῦ κανόνα του. Στὴ σχέση αὐτὴ μεγάλο ρόλο παίζει καὶ ἡ μελέτη ὅλων τῶν συναξαριῶν ποὺ ἔχουν γραφεῖ γιὰ ἐκεῖνον, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ γραπτὰ ἔργα τοῦ ἁγίου, ὅταν ὑπάρχουν.

Ἡ ἐργογραφία τῆς συγγραφέως μᾶς βεβαιώνει ὅτι οἱ παραπάνω ὄροι γιὰ τὴν συγγραφὴ ἑνὸς καλοῦ νεανικοῦ ἔργου, ὅπως εἶναι ὁ βίος τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἠμῶν Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη μὲ τὸν τίτλο «τὸ διαμαντένιο βουνό», ἐκπληροῦνται καὶ μὲ τὸ παραπάνω. Αὐτὸ ποὺ ξεχωρίζει τὸ παρὸν βιβλίο ἀπὸ πολλὰ παρόμοια βιβλία ποὺ ἔχουν γραφεῖ γιὰ σύγχρονους ἁγίους, εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι τὸ πρόσωπο τοῦ συγγραφέα ἔρχεται σὲ δεύτερο πλάνο, σχεδὸν ἀόρατο, ἐνῶ προβάλλεται δυναμικὰ τὸ πρόσωπο τοῦ ἁγίου. Ἡ συγγραφέας δὲν μᾶς μεταφέρει τὶς πληροφορίες ποὺ ἄντλησε ἀπὸ τὰ βιβλία σὲ ὕφος διηγηματικό, ἀλλὰ μᾶς μεταδίδει τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου μέσα ἀπὸ τὸ προσωπικό της βίωμα μὲ τὸν ἅγιο. Ἔτσι ἡ συγγραφέας πετυχαίνει νὰ μᾶς δώσει ἀνόθευτη καὶ γνήσια τὴν «ὁλόθερμη ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου πρὸς τὸν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ πρὸς ὅλους τούς συνανθρώπους του» γι’ αὐτὸ καὶ συγκινεῖ καὶ ἑλκύει» κάθε εὐαίσθητο ἀναγνώστη.


Γιὰ παραγγελία βιβλίων (Χονδρικῆς καὶ Λιανικῆς Πώλησης)
 ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος”
τηλ. (+30) 22950 98261, Fax. (+30) 22950 98074
 info@porphyrios.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.