10 Νοε 2015

Καὶ τὰ σχολικὰ βιβλία ἀρνοῦνται τὴν Γενοκτονία. Γιατί σιωποῦμε;

Γράφει ὁ Νατσιὸς Δημήτρης 
Δάσκαλος - Κιλκίς 
Στὸ ἐξαιρετικὸ βιβλίο τοῦ Χρήστου Ἀγγελομάτη «Χρονικὸν Μεγάλης Τραγωδίας», στὶς σελίδες 183-184, περιέχεται μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ Θεοδ. Μουτσούλα, ὑποναυάρχου τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος ἐ.α., ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στὸν πατέρα του, ταγματάρχη πεζικοῦ Κωνσταντῖνο Μουτσούλα. (Ἔχω στὴν κατοχή μου τὴν 3η ἔκδοση τῆς «ΕΣΤΙΑΣ», τοῦ 1972).
Διαβάζω: «Εἶχεν ἀρχίσει ὁ κλονισμὸς τοῦ μικρασιατικοῦ μας μετώπου, ὄτε ὁ τότε στρατιωτικὸς διοικητὴς Φιλαδελφείας ταγματάρχης τοῦ πεζικοῦ Κων. Μουτσούλας, διὰ νὰ ἐξοντώσει τοὺς ἀνὰ τὰ ὀρεινά τῆς περιφερείας τοῦ ἐνοχλοῦντος τὸν ἑλληνικὸν στρατὸν τσέτας, ἔκαυσε τὰς καλύβας, ποὺ χρησίμευαν ὡς ὁρμητήριά των. Ὁ διαβόητος Στεργιάδης, διὰ νὰ προσελκύση τὴν συμπάθειαν τῶν ἐχθρῶν τῆς Πατρίδος, παρέπεμψεν ἐπειγόντως τὸν ἐκπληρώσαντα τὸ καθῆκον του στρατιωτικὸν διοικητὴν εἰς τὸ στρατοδικεῖον ἐπὶ ἐμπρησμοῦ ξένης περιουσίας. Βεβαίως, ὅμως, οἱ ἀποτελοῦντες τὸ στρατοδικεῖον ἐν Σαλιχλί, Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ ἠθώωσαν καὶ ἐπήνεσαν τὰς ἐνεργείας τοῦ Ἕλληνος στρατιωτικοῦ διοικητοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ στῆθος ἐκόσμη καὶ τὸ ἀπονεμηθέν, ἐν ὥρα μάχης, Ἀριστεῖον τῆς ἀνδρείας καὶ....
συνέστησαν ὅπως παρουσιασθεῖ εἰς τῷ ἐν Σμύρνη στρατηγείω καὶ ζητήση διαταγάς.
Ἦτο, τότε, ἡ μοιραία ἡμέρα τῆς 26ης Αὐγούστου 1922, ὄτε τὰ πάντα εἶχον διαλυθῆ. Ὅλως τυχαίως, ὅμως, συνήντησε τὸν ταγματάρχην Μουτσούλαν ὁ ὑπολιμενάρχης Σμύρνης Ἀντώνιος Μπαχᾶς καὶ τὸν ἐπιβίβασε βιαίως ἐπὶ τὸν ἀποπλεύσαντος τὴν ἡμέραν ἐκείνην τελευταῖον ἐπιτάκτου ἀτμοπλοίου «Νάξος».
Ἅμα τη εἰσόδω τῆς «Νάξος» εἰς τὸν λιμένα τῆς Χίου, ὁ τχης Μουτσούλας, ἀνελθῶν ἐπὶ τοῦ καταστρώματος τοῦ πλοίου, τὸ ὁποῖον ἦτο κατάμεστον ἀπὸ ἀξιωματικοὺς καὶ ὀπλίτας, ἀνεφώνησεν: “ Ἔπειτα ἀπὸ τὸ αἶσχος αὐτό, τὴν ἐθνικὴν αὐτὴν συμφοράν, δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ πατήσωμεν χῶμα ἑλληνικόν!... Ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ πᾶμε νὰ πνιγοῦμε! Καί, πρῶτος, δίδω τὸ παράδειγμα ἐγώ!!”. Καὶ πράγματι ἐρρίφθη εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐπνίγη.
Οἱ Χιῶτες ἐνεταφίασαν αὐτὸν ἐκβρασθέντα μετὰ τριήμερον, εἰς τὴν ἐκκλησίαν Ἅγιος Ἰωάννης καὶ ἐπὶ μαρμαρίνης στήλης ἄγνωστος μοὶ μέχρι τοῦδε, ἐχάραξε:
“Ή καλῶς ζῆν ἢ καλῶς τεθνάναι τὸν εὐγενῆ χρὴ” Ἡ ἐφημερὶς “Βραδυνὴ” τῆς 13ης Ἰουνίου 1936, ἐδημοσίευσεν σχετικὴν ἐπιστολὴν αὐτοπτου μάρτυρος, τοῦ ἐπιβαίνοντος τότε τοῦ πλοίου ἐφέδρου σημαιοφόρου Κων. Κουλέτση, δικηγόρου».

Αὐτὰ τὸ καιρῶ ἐκείνω, ὅταν, παρ’ ὅλη τὴν μεγάλη τραγωδία ὑπῆρχαν ἀκόμη φιλότιμο, εὐθιξία καὶ φιλοπατρία. (Κάποτε ἀκούγαμε τὴν φράση: «παραιτήθηκε γιὰ λόγους εὐθιξίας». Σήμερα ἡ λέξη ἐξαφανίστηκε, ἀναπαύεται σὲ ἀραχνιασμένα λεξικά. Εὐθιξία; Τί εἶναι αὐτό; Τρώγεται;).

Τῷ καιρῶ ἐτούτω, τῆς ἀδιαντροπιᾶς καὶ τῆς προδοσίας, μαγαρίζονται ἱερὰ καὶ ὅσια, προσβάλλονται μνῆμες αἱματηρές... Θέλω ὅμως νὰ ρωτήσω: Ἀγανάκτησαν οἱ πάντες – καὶ ὀρθῶς – κατὰ τῆς ἀνθελληνικῆς δήλωσης τοῦ ὑπουργοῦ. Αὐτὰ πιστεῦε,ἰ αὐτὰ λέει. Καὶ μάλιστα τὰ ὑποστηρίζει ἐδῶ καὶ χρόνια. Ἁπλῶς τώρα ποὺ ἀνῆλθε σὲ ἀνώτατο ἀξίωμα, ἔγιναν εὐρέως γνωστά, διότι, κατὰ τὸν θυμόσοφο παροιμιώδη λόγο «ὅσο ψηλότερα πηδάει ἡ μαϊμού, τόσο περισσότερο φαίνεται ὁ κῶλος της».

Ἐδῶ καὶ δέκα ὅμως χρόνια, τέτοιες προδοτικὲς θέσεις φιλοξενοῦνται στὰ σχολικὰ βιβλία γλώσσας καὶ ἱστορίας, ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια δηλητηριάζονται τὰ παιδιὰ μὲ ἰσχυρότατες δόσεις ἀφιλοπατρίας καὶ ἐκκλησιομαχίας, ἀλλὰ οὐδεὶς «ἐπώνυμος» ἀντιδρᾶ. Διάβασα δηλώσεις βουλευτῶν, ἀκόμη καὶ «συντρόφων» τοῦ κυρ-Φίλη καταδικαστικές, γεμάτες οἶστρο πατριωτισμοῦ.
Γιατί, ὅμως, δὲν ἐπιδεικνύεται ὁ ἴδιος ζῆλος γιὰ τὰ βιβλία καὶ τὶς ἀναθυμιάσεις τους;
Γιατί παραμένει ἀντουφέκιστο αὐτὸ τὸ αἶσχος; Δὲν γνωρίζουν ὅτι φέτος «κόπηκε» ἀπὸ τὴν ὕλη τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων τῆς Γ’ λυκείου ἡ Γενοκτονία τῶν Ποντίων; Οἱ σελίδες 253-255, τὸ κεφάλαιο «ἡ μεθοδευμένη ἐξόντωση (γενοκτονία) τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου», ἀφαιρέθηκαν, ὅπως καὶ ὅλα τα κεφάλαια γιὰ τὸν Παρευξείνιο Ἑλληνισμὸ καὶ στὴν θέση τοὺς πρόσθεσαν ἑνότητες γιὰ τὴν «ἑλληνικὴ οἰκονομία κατὰ τοὺς 19ο καὶ 20ο αἰῶνες».

Τὸ μήνυμα σαφές:  Ὅλα εἶναι οἰκονομία, τίποτε ἄλλο δὲν ἀξίζει στὴν ζωή!
Προσκυνῆστε τὸ θηρίο, τὸν «Μαμωνά». Ἡ συντήρηση ὅμως τῆς ἱστορικῆς μνήμης εἶναι τὸ πιὸ μεγάλο ἀμυντήριο, ποὺ διαθέτουμε. Τὸ πιὸ ἰσχυρὸ ὅπλο. Αὐτὸ ποὺ μᾶς κράτησε στοὺς αἰῶνες, μὲ τὴν πληθυντική, τὴν διαχρονικὴ ψυχή του. Τὸ «ἐμεῖς» τοῦ Μακρυγιάννη. «Μάθαινε τὰ παλιά, νὰ ξέρεις τὰ καινούργια», λέει ἡ λαϊκὴ παροιμία. Τὸ ἔχουμε ξαναγράψει. Ἡ σημαντικότερη ἀποστολὴ τῆς Παιδείας εἶναι ἡ ἔνταξη, ἡ σύνδεση τῶν νέων μὲ τὸ παρελθόν. Ὅταν ἡ Παιδεία ξεκόβει ἀπὸ τὶς ρίζες της, χάνει τὴν συνείδηση τῆς ἀποστολῆς της καὶ ξεπέφτει σὲ τεχνικὴ καὶ σοφιστεία. Ἐρωτῶ καὶ πάλι: Ἡ ἀφαίρεση τῆς Γενοκτονίας ἀπὸ τὴν ὕλη δὲν εἶναι μία ἔμμεση, ὕπουλη μορφὴ ἄρνησής της;
Ἔχω μπροστά μου τὴν Ἱστορία τῆς Γ’ γυμνασίου, στὸ κεφάλαιο «Ὁ Μικρασιατικὸς Πόλεμος (1919-1922)». Στὶς 10 σελίδες τοῦ κεφαλαίου δὲν συνάντησα πουθενὰ τὴν λέξη «Γενοκτονία». Γράφει γιὰ διωγμοὺς καὶ ἐξόντωση, ὅμως Γενοκτονία δὲν ἔγινε. Δὲν εἶναι κι αὐτὸ μία μορφὴ ἄρνησής της; Ἴσως, δὲν εἶναι ἡ χειρότερη μορφή, ἡ εἰδεχθέστερη, νὰ ἀρνοῦνται τὴν Γενοκτονία, τὰ ἴδια τὰ θύματά της;
Στὸ καινούργιο βιβλίο Ἱστορίας τῆς Στ’ Δημοτικοῦ αὐτὸ ποὺ διαδέχθηκε τὸ ρεπούσειο κουρελούργημα, διαβάζω στὴν σελίδα 196: «...στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία οἱ διώξεις ἐναντίον τῶν μειονοτικῶν ὁμάδων πῆραν δραματικὸ χαρακτήρα. Προηγήθηκε ἡ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων. Ἀκολούθησαν σφαγὴ καὶ ὁ συστηματικὸς διωγμὸς τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου...».
Τί διαβάζουμε ἐδῶ; Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, ἀλλὰ σφαγὴ καὶ διωγμὸς τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα ἡ Γενοκτονία καὶ ἡ σφαγή; Ὄχι. Ποῦ εἶναι οἱ Πόντιοι νὰ ξεσηκωθοῦν γιὰ τὸ πιὸ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα τῆς ἄρνησης τῆς Γενοκτονίας στὰ βιβλία τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν; Γνωρίζουμε ὅτι στὸ βιβλίο Γλώσσας τῆς Γ’ Γυμνασίου, ὑπάρχει ἑνότητα ποῦ ἀναφέρεται στὸν διωγμὸ τῶν Ἑβραίων τῆς Θεσσαλονίκης, ἐνῶ ἀγνοεῖται προκλητικὰ ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων; (σέλ. 58). Ἐπιτρέπεται νὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ κείμενο τοῦ Σημίτη τοῦ ἐπονομαζόμενου «ἀρχιερέα τῆς διαπλοκῆς», ὁ ὁποῖος θεωρεῖ τὴν «ἑλληνικὴ καὶ χριστιανικὴ παράδοσή μας διαστρεβλωμένη καὶ χωρὶς ἀπήχηση»; (σέλ. 65).
Θὰ μποροῦσαν νὰ συνεχιστοῦν οἱ πικρές, καὶ θλιβερὲς ἀναφορές. Τί κερδίζουμε ἐξ ἄλλου; Μιὰ χούφτα φανατικῶν ἐθνομηδενιστῶν ἔγραψε τὰ βιβλία - καὶ μᾶς κυβερνᾶ- καὶ ἕνας ὁλόκληρος λαὸς καταπίνει ἀμαχητὶ τὶς δολορραφίες τους. Κάποτε, ὅταν τοῦτο τὸ ἔθνος γεννοβολοῦσε ἥρωες, κάποιοι ἀξιωματικοὶ ἐπωμίζονταν καὶ τὶς εὐθύνες ἄλλων γιὰ τὶς συμφορὲς καὶ προτιμοῦσαν τὸ καλῶς τεθνάναι ἢ αἰσχρῶς ζῆν. Αὐτοὶ ἦταν ἡ μαγιὰ γιὰ τὸ καινούργιο ξεκίνημα. Τώρα «κούφιοι καὶ ὀκνοὶ καταφρονοῦν» καὶ ἐμπαίζουν τὸ Εἰκονοστάσι τοῦ Γένους, κόκκαλα ἱερὰ μαρτύρων καὶ ἡρώων καὶ ἀθώων…

4 σχόλια:

 1. ΤΙ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΤΩΡΑ...Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙ' ΑΥΤΟ. (ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ, ΟΧΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ). ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΕΪΚΟ ΠΝΕΕΙ ΤΑ ΛΟΙΣΘΙΑ ΚΙ ΑΜΠΟΤΕΣ ΝΑ ΕΓΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ. Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΩΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. ΑΦΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΙΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ¨ΦΩΤΙΣΜΕΝΗΣ¨ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ. ΙΣΩΣ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η Ελλάδα δεν έχει πεθανει.Απλώς όλοι οι πολιτικοί μας είναι ΜΑΣΩΝΟΙ .
   98% των Ελλήνων με πρόσφατη Ευρωπαικη έρευνα

   Διαγραφή
 2. ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ.
  Ο ΝΑΤΣΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θα πω κατι που ειναι τετριμμενο αλλα οσο διαρκει θα ειναι παντα επικαιρο...!Η ΣΑΠΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ λοιπον,ειναι το πιο ισχυρο οπλο-ναρκωτικο των αντιθεων κ απατριδων δυναμεων!!Ειναι αυτη που αποχαυνωνει,που αποκοιμιζει,που αποδραστηριοποιει,που αδρανοποιει,που αλλοιωνει συνειδυσεις,που που που....τοσα κακα!!Και ειναι τοσο πετυχημενο αυτο το οπλο γιατι σκοτωνει το πνευμα κ σκοτιζει το νου απαλα,γλυκα,ενιοτε με χιουμορ κ κυριως μεσα απο τη διαρκεια..!!Οπως παραδεχεται μεσα απο καποιους δαιμονισμενους ο ιδιος ο σατανας:''ο χρονος ειναι με το μερος μου''!!Αν δεν υπηρχε,να ειστε σιγουροι πως αυτοι που θα πλημμυριζαν τους δρομους,θα εφταναν ευκολα το ενα εκατομμυριο!Μονο οσοι δεν περπατουσαν(βρεφη,γεροντια κ τετραπληγικοι)δεν θα ΕΝΕΡΓΟΥΣΑΝ εμπρακτως!!Ενω οσο υπαρχουν αυτοι που ΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΛΑ στην τηλεοραση,οπως κ να'χει,ξεθυμαινει η αντιδραση!Μπορουμε ν'απεξαρτηθουμε απ'αυτον τον δαιμονα κ να παρουμε πραγματικα την κατασταση στα χερια μας??αν ΝΑΙ,εχει καλως,μπορει κ να το σωσουμε.Αν οχι,τοτε εχετε γεια βρυσουλες. Υ.Γ Και μη νομιζετε πως σαν Ποντιο με απασχολουν μονο τα της ιδιαιτερας πατριδος μου!ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΝΤΟΝΑ με απασχολει που καποιοι ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ειπαν για τις ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΨΥΧΑΡΕΣ του Ζαλλογγου πως ηταν μυθος..!Που καποιοι ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ορεγονται ανεξαρτητη την λεβεντογεννα Κρητη..!Που καποιοι ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ σχεδον εχουν χαρισει το ονομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ..!Και ποσα ακομα..!Ολοι οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ αδελφια κ στο ενα χερι σιγουρα το κομποσκοινι κ στο αλλο ισως χρειαστει κανενα σπαθι.Οτι μας φωτισει Ο Πανυψιστος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.