6 Οκτ 2015

Τὸ ψευτορωμαίικο ἢ θὰ βρεῖ τὸν Ἕλληνα ποὺ κρύβει μέσα του ἢ θὰ χαθεῖ

Τῆς Μελίνας Κονταξή
Τὸ 1920 ὁ βουλευτὴς Μεσσηνίας Μοσχούλας ἔλεγε στοὺς ψηφοφόρους του: "Καὶ πού μεγάλωσε ἡ Ἑλλάδα, ἐσένα μεγάλωσε τὸ χωράφι σου;…" 
To κοντόφθαλμo καὶ ἄσχετo μὲ τὴν πραγματικότητα αὐτὸ σκεπτικὸ (γιατί τὸ χωράφι εἶχε μεγαλώσει, καθὼς τὴν ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ παραγωγὴ τοῦ κράτους ἀπορροφοῦσε ἕνα διψασμένο ἔθνος) βρῆκε ἀπήχηση, καὶ τὸ 1920 ἕνα κομμάτι τοῦ κράτους, (ποὺ δὲν θὰ εἶχε ἐλευθερωθεῖ χωρὶς τὸ ἔθνος), ἀποφάσισε ὅτι δὲν θέλει τὸ ἔθνος… καὶ ἀπὸ τότε βρισκόμαστε σὲ πορεία συνεχοῦς παρακμῆς, μὲ ἐλάχιστα διαλλείματα, τόσο στὴν πραγμάτωση τῶν ἐθνικῶν δικαίων, ὅσο καὶ τῶν κοινωνικῶν, γιατί αὐτὰ τὰ δυὸ ταυτίζονται, καθὼς ὁ λαός, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ κεφάλαιο, ἔχει πατρίδα… ἔχει καλύβες καὶ πεζούλια. 
Δὲν ὑπάρχει κανένας θεσμὸς ποὺ νὰ μὴν ἔχει παρακμάσει σήμερα…  Ἔχουμε μήπως πολιτικοὺς σὰν αὐτοὺς ποὺ....
εἶχαν ἀκόμα καὶ οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες τὸ 1821;
«Αφ΄ οὗ ἠμεῖς, οἵτινες εἴμεθα κεφαλὴ τῶν Χριστιανῶν, δώσωμεν τὸ παράδειγμα τῆς δειλίας, τί θὰ περιμένωμεν ἀπὸ τοὺς μικρούς, οἱ ὁποῖοι θέλομεν νὰ φονευθῶσι διὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν πίστιν;» … εἶπε ὁ πρόκριτος Μελέτης Μελετόπουλος σὲ ἕναν ἄλλο πρόκριτο, προτρέποντας τὸν νὰ δεχτοῦν νὰ γίνουν ὅμηροι στὰ χέρια τῶν Τούρκων ποὺ ζήτησαν τὴν φυσικὴ παρουσία τῆς θρησκευτικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Πελοποννήσου στὴν Τριπολιτσά, ὡς ἐγγύηση ὅτι δὲν θὰ γίνουν ἐπαναστατικὲς ἐνέργειες.

16 προεστοὶ καὶ 8 ἀρχιερεῖς μὲ τὶς συνοδεῖες τους, γνωρίζοντας ὅτι ἐπίκειται ἡ ἐπανάσταση, ἑπομένως καὶ τὴν μοίρα ποὺ τοὺς περίμενε, πηγαίνουν στὴν Τρίπολη γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὶς προληπτικὲς σφαγὲς τῶν Τούρκων.
Μόνο 2 ἀρχιερεῖς καὶ 6 πρόκριτοι ἔζησαν γιὰ νὰ δοῦν τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Τριπολιτσᾶς στὶς 23 Σεπτεμβρίου τοῦ 1821. 
Μήπως ἔχουμε στρατιωτικοὺς σὰν τὸν Ὑψηλάντη, πού θυσίασε ἕνα λαμπρὸ μέλλον στὴν αὐλὴ τοῦ Τσάρου γιὰ ἕνα ἔθνος ποῦ δὲν ἦταν σίγουρο ὅτι θὰ ἐπαναστατοῦσε; 
Σὰν τὸν ναύαρχο Ἀποστόλη Νικολὴ ποὺ ἔδωσε 6 πλοῖα καὶ πολλὰ λεφτὰ στὴν ἐπανάσταση; 
Ἑκατοντάδες καὶ τὰ ὀνόματα τῶν πλουσίων τότε, ποὺ ἔδωσαν μέχρι καὶ τὴν τελευταία τους δεκάρα γιὰ τὴν ἐπανάσταση. 
Σὰν τὸν πάμπλουτο Παναγιώτη Σέκερη, ποὺ ἔδωσε καὶ τὰ λεφτά του καὶ τὰ καράβια του γιὰ τὸν ἀγώνα, καὶ ὅταν πέθανε, ἡ κηδεία τοῦ ἔγινε μὲ ἔρανο τῶν φίλων του. Ὁ Σέκερης ἔσωσε τὴ Φιλική, ποὺ εἶχε βαλτώσει στὴν Κωνσταντινούπολη.
Οὔτε τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν οἱ ὑπόδουλοι ἔχουμε. 
Ὑπάρχει κάποιος Ρήγας Φερραῖος νὰ ἐμπνεύσει;
Ὁ ἱστορικὸς Δημήτριος Φωτιάδης ἔγραψε πὼς ὅταν πήγαιναν γιὰ σφαγὴ τοὺς Ἱερολοχίτες ποὺ δὲν σκοτώθηκαν στὸ Δραγατσάνι, ἐκεῖνοι τραγουδοῦσαν τὸ Θούριο. 
Γιατί λοιπὸν νὰ ἔχουμε ἱερεῖς σὰν τὸν ἐπίσκοπο Σαλώνων Ἠσαΐα, ποὺ ἀγωνίστηκε γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς ἐπανάστασης στὴν Φωκίδα, πολέμησε σὰν ἁπλὸς στρατιώτης καὶ οἱ Τοῦρκοι τὸν ἀποκεφάλισαν; 
Οἱ Ἕλληνες ποὺ ἦταν 400 χρόνια σκλάβοι, εἶχαν καλύτερη πολιτικὴ (στὸ βαθμὸ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης), στρατιωτική, πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἀπὸ ὅτι ἐμεῖς τὸ 2015. 
Πῶς καταντήσαμε! 
Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν πίστη, εἶναι ἀτομικὸ δικαίωμα ἡ ὕπαρξη ἡ μὴ ὕπαρξή της.  Οἱ ρίζες μᾶς εἶναι πολὺ βαθιές, μόνο ποὺ σὲ πολὺ κρίσιμες ἐποχές, σὲ ἀρκετὲς περιοχὲς ἡ θρησκευτικὴ ταυτότητα ἦταν ποὺ ἔσωσε τὴν ἐθνική. 
Ὅταν οἱ Βούλγαροι σκότωναν τὶς δασκάλες στὴν Μακεδονία των ἀρχῶν τοῦ αἰώνα, ἡ σύνδεση μὲ τὸ Πατριαρχεῖο ἔκανε τοὺς σλαβόφωνους Ἕλληνες νὰ μὴν ξεχάσουν ὅτι δὲν εἶναι ἴδιοι μὲ τοὺς Βούλγαρους Ἑξαρχικούς. 
Ἡ θρησκεία πέρα ἀπὸ παράδοση εἶναι καὶ πολύτιμη διπλωματικὴ δυνατότητα. Ἀναρωτιέμαι ἂν εἴμαστε σὲ θέση νὰ τὸ καταλάβουμε. 
Τὸ πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων κατέχει μεγάλα καὶ σημαντικὰ οἰκόπεδα. 
Τὸ ἑλληνορθόδοξο πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων εἶναι ἰδιοκτήτης τοῦ 1/5 τῆς χώρας τοῦ Ἰσραήλ.  Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ἐννοεῖται ὅτι θὰ πρέπει νὰ συμβάλει στὴν ἀνόρθωση τοῦ κράτους… ἀφοῦ ὅμως πρῶτα ἐλευθερώσουμε τὸ μεγάλο οἰκόπεδο… τὴν Πατρίδα! 
Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τοὺς πολιτικοὺς ποὺ μᾶς ἀντιπροσωπεύουν σήμερα...
Πότε εἴδαμε τὴν καταγραφὴ τοῦ χρέους ποὺ μᾶς εἶπαν ὁ ‘λεφτὰ ὑπάρχουν’ ὁ ‘18 σημεῖα’ καὶ ὁ ‘θὰ σκίσω τὰ μνημόνια μὲ ἕνα νόμο’ ὅτι χρωστᾶμε; 
Ὅταν ὁ τραπεζίτης σου λέει ὅτι χρωστᾶς δὲν ζητᾶς λεπτομερεῖς πληροφορίες;
Γιατί χρωστάω… ποῦ χρωστάω… πότε ἔγιναν οἱ συναλλαγές… ποῦ καταγράφηκαν;
Δὲν ζητᾶς ἀναλυτικὸ λογαριασμό;
Ὅταν ὁ τραπεζίτης σου λέει ὅτι χρωστᾶς, χωρὶς ἔγγραφες ἀποδείξεις δὲν τὸν ἐμπιστεύεσαι… τὴν Ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἡγεσία γιατί;
Ἢ θὰ μάθουμε νὰ βλέπουμε τὴν μεγάλη εἰκόνα καὶ θὰ γίνουμε οἱ Ἕλληνες ποὺ προοριζόμασταν ἢ θὰ σβήσουμε σὰν τὸ ψευτορωμέϊκο ποὺ μᾶς ἔκαναν, μετὰ ἀπὸ χρόνιες προσπάθειες. 
Στὸ μεταξύ, ἂν ἔχει χρόνο ἡ ἀριστερὴ καὶ πατριωτικὴ κυβέρνηση… λέμε τώρα… οὔτε ἀριστερὴ οὔτε πατριωτικὴ εἶναι, ἃς κοιτάξει τὰ παιδιὰ τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν ποὺ ἀναγκάζονται νὰ σταματήσουν τὸ σχολεῖο γιατί δὲν μποροῦν νὰ πᾶνε οἰκογενειακῶς σὲ ἄλλο νησί.

1 σχόλιο:

  1. Φυσικά καί θά ξυπνήσει !
    Καί ἡ καλή μαγιά ὑπάρχει καί δυναμώνει
    καί μάχη θά δωθεῖ γιά νά βγοῦμε ἀπό τόν λήθαργο !
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.