8 Σεπ 2015

Μὲ τὰ ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ καὶ τὰ ΠΡΩΤΑ δάκρυα

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ρῶσοι Στρατηγοὶ πρὸς τὸν Πούτιν: "Τέρμα οἱ εὐγένειες πρὸς τοὺς Ἀμερικάνους". Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ  λόγος ποὺ τὰ τελευταῖα 24ωρα βλέπουμε ραγδαῖα ἐπιδείνωση σὲ ὅλα τα γεωστρατηγικὰ μέτωπα.
Οἱ Δυτικὸ- Εὐρωπαῖοι στὶς προετοιμασίες ποὺ κάνουν στὰ ὑποψήφια στρατιωτικὰ πεδία ποὺ εἶναι ἀντικριστὰ στὴν Ρωσικὴ ἐπικράτεια βλέπουν ὅτι τοὺς λείπει ἀνθρώπινο δυναμικό. Ποῦ θὰ βροῦνε λοιπὸν φθηνὸ καὶ  εὐκαιριακὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ  γιὰ νὰ κλείσουν τὰ κενὰ αὐτὰ ἐν ὄψει τῆς ἐπικείμενης μεγάλης στρατιωτικῆς σύγκρουσης ἢ ἀλλιῶς τοῦ ξεκαθαρίσματος τῶν λογαριασμῶν στὴν Οὐκρανία;
Ἡ συνταγὴ εἶναι παλιὰ καὶ λέγεται περισυλλογὴ μισθοφόρων. Τὸ δοκίμασαν στὶς ἀγριότητες τῆς Βοσνίας, τὸ δοκίμασαν στὶς ἀθλιότητες τῆς Λιβύης, τὸ δοκιμάζουν στὶς σφαγὲς στὴν πολύπαθη Συρία, πῆγαν νὰ τὸ δοκιμάσουν στὴν Αἴγυπτο ἀλλὰ ἀπέτυχαν.
Τώρα εἶναι ἡ σειρὰ τῆς ΕΥΡΩΠΗΣ. Τὰ ἀφεντικὰ τῶν μισθοφόρων γνωστὰ καὶ οἱ μισθοφόροι γνωστοὶ μέσα ἀπὸ τὶς τάξεις τοῦ φανατικοῦ Ἰσλάμ, ποὺ κάθε τόσο ἀλλάζουν ὀνομασία  γιὰ νὰ....
χάνει ὁ ἀνθρωπάκος τὸν λογαριασμό, τὸ τί παίζεται πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη του. Ἇλ Καίντα, Τζιχάντ, ISIL καὶ πᾶμε λέγοντας…
Νομίζετε ὅτι οἱ Ρῶσοι δὲν παρακολουθοῦν στενὰ αὐτὸ ποὺ παίζεται σήμερα στὸ Αἰγαῖο καὶ ἀναφερόμαστε στὴν ἀσύλληπτου μεγέθους λαθρο –εἰσβολὴ ποῦ γίνεται στὰ Ἑλληνικὰ νησιά;
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ὅτι ἡ πλειοψηφία αὐτοῦ του τεραστίου προσφυγικοῦ κύματος ἀποτελεῖται κατὰ 80% ἀπὸ ἄνδρες στρατεύσιμης ἡλικίας ποὺ κάπου θὰ χρησιμοποιηθοῦν δεόντως!!!
Καὶ φυσικὰ ὅλη αὐτὴ τὴν  βρωμοδουλειὰ τὴν ἀνέλαβε ὁ ἱστορικὰ ἐργολάβος τῶν ἀνθρωπίνων ἀθλιοτήτων ποὺ λέγετε Τοῦρκος.
Ὅλα αὐτὰ τὰ παρακολουθοῦν οἱ Ρῶσοι δορυφορικὰ καὶ τοὺς σηκώνετε  ἡ τρίχα…
Γι' αὐτὸ καὶ οἱ Ρῶσοι Στρατηγοὶ ἀποφάσισαν ταχεία κάθοδο στὶς θερμὲς θάλασσες τῆς Μεσογείου.
"Τεράστια εἶναι ἡ κινητοποίηση τῶν Ρωσικῶν ἐνόπλων δυνάμεων καθώς, ἡ Ρωσία στελνει  στὴν Συρία ἕνα ἀκόμη ἀποβατικό το "Saratov" κατάφορτο μὲ στρατιωτικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ την 810η ταξιαρχία πεζοναυτών  του Στόλου τῆς Μαύρης Θάλασσας μαζὶ μὲ Spetsnaz ἐνῶ οἱ Ἀμερικανικὲς ὑπηρεσίες Πληροφοριῶν ἀναφέρουν ὅτι μετακινοῦνται σὲ πρώτη φάση 3.000 Ρῶσοι στρατιῶτες!" (τοῦ Βασίλη Καπούλα 07/09/2015  pronews.gr)
"Με τὴ Ρωσία νὰ στέλνει στρατεύματα στὴ Συρία πρὸς ἐνίσχυση τῶν δυνάμεων τοῦ Μπασὰρ ἇλ Ἄσαντ γιὰ τὴν καταπολέμηση καὶ ἐξόντωση τῶν τζιχαντιστῶν καὶ νὰ τὸ παραδέχεται πλέον σχεδὸν ἀνοιχτὰ οἱ ΗΠΑ δείχνουν εἰκόνα πλήρους αἰφνιδιασμοῦ ἀπὸ τὶς κινήσεις-μάτ της Μόσχας καὶ δὲν τολμοῦν νὰ μποῦν ἀπέναντι στὴ Ρωσία σὲ μία περιοχὴ ποὺ ὅπως φαίνεται εἶναι ἀποφασισμένη νὰ ἐλέγξει πλήρως". (pronews.gr 08/09/2015)
Ἀλλάζουν στρατηγικὴ στὴ Συρία οἱ ΗΠΑ ἀλλὰ δὲν τολμοῦν νὰ στείλουν χερσαῖες δυνάμεις ἀπέναντι στοὺς Ρώσους.
ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ;
Ὅταν  τὸ μεγαλύτερο ὑποβρύχιο στὸν κόσμο, τὸ Dmitri Donskoy (TK-208), ἐκτοπίσματος στὴν ἐπιφάνεια 24.000 τόνων καὶ 48.000 τόνων ὑποβρυχίως, μὲ Νατοϊκὸ κωδικὸ Τyphoon καὶ ἐξοπλισμένο 20 διηπειρωτικοὺς πυραύλους Bulava (κωδικὸς NATO SS-N-30)  λέγεται  ὅτι ἔχει κατεύθυνση τὴ Συρία!
Κάθε πύραυλος ἔχει ἐμβέλεια 10.000 χλμ καὶ μεταφέρει δέκα ἐπανεισερχόμενα ὀχήματα, δηλαδὴ πυρηνικὲς κεφαλὲς τῶν 150 κιλοτόνων ἡ κάθε μία, (δηλαδὴ μπορεῖ νὰ κτυπήσει μέχρι καὶ 240 στόχους μὲ 150 κιλοτόνους πυρηνικὴ κεφαλή, ἑπτὰ φορὲς ἰσχυρότερες ἀπὸ τὴν βόμβα ποὺ κτύπησε τὴν Χιροσίμα) καὶ μπορεῖ νὰ πλήξει σὲ 15? τὴν Δυτικὴ Ἀκτὴ τῶν ΗΠΑ.
Τὸ Ρωσικὸ ὑποβρύχιο τῆς Ἀποκάλυψης ἀπέπλευσε ἀπὸ τὴν βάση στὴν πόλη Severodvinsk στὶς 4 Σεπτέμβρη, ἀκολουθεῖται ἀπὸ δυὸ ἄλλα ἀνθυποβρυχιακὰ σκάφη γιὰ νὰ τὸ προστατεύουν. (του Βασίλη Καπούλα http://national-pride.org/Σεπτεμβρίου 7, 2015)

 Κατὰ τὴν προσωπική μας ἐκτίμηση καὶ ἐπειδὴ αὐτὰ τὰ ὑποβρύχια εἶναι γιὰ ὠκεανοὺς τὸ  "ὑποβρύχιο τῆς Ἀποκάλυψης" Dmitri Donskoy (TK-208)  θὰ σταθεῖ ΕΞΩ ἀπὸ τὰ Στενό του Γιβραλτὰρ  καὶ ἀφοῦ στοχοποιήσει ὅλες τὶς ἀμερικανικὲς μεγαλουπόλεις, θὰ ¨σφραγίσει¨ τὸ ζωτικὸ αὐτὸ πέρασμα τῆς Μεσογείου καὶ θὰ γίνει φόβος καὶ τρόμος σὲ ὁποιοδήποτε πλωτὸ πολεμικὸ σκάφος.
Τὰ παραπάνω γεγονότα τῆς ἄμεσης ἐμπλοκῆς τῶν Ρώσων στὴν Συρία καὶ στὴν Μεσόγειο θὰ ὁδηγήσουν τοὺς Δυτικὸ- Εὐρωπαίους στὴν ἄμεση λήψη ἀντιμέτρων ἰσοδύναμου βάρους.
Ἔτσι ἡ νέα Ἑλληνικὴ κυβέρνηση ποὺ θέλει προκύψει θὰ ἔχει πιθανῶς νὰ διαχειριστεῖ τὸ ἐνδεχόμενο τοῦ Σφραγίσματος τῶν Στενῶν του ΒΟΣΠΟΡΟΥ ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ πιθανὴ ἐμπλοκὴ ποὺ θὰ προηγηθεῖ  μὲ αὐτοὺς ὡς δικαιολογία γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν Στενῶν βάσει τοῦ νομικοῦ πλαισίου τῆς Συνθήκης τοῦ Μοντρέ.
Γιὰ νὰ δοῦμε τότε θὰ ἔχουν οἱ ἐδῶ ἐκσυγχρονιστὲς τὸ κουράγιο νὰ μᾶς μοιράσουν τὶς κάρτες ποὺ τόσα χρόνια ὀνειρεύονται νὰ μᾶς δώσουν γιὰ νὰ βελτιώσουν οἱ ὀλίγιστοι δῆθεν τὶς ζωὲς μᾶς ἀφοῦ κατέκλεψαν τὰ ὄνειρα καὶ τὶς προσδοκίες ἑνὸς Λαοῦ;
Ἀγαπάει  Ο ΘΕΟΣ τὸν κλέφτη , ἀγαπάει καὶ τὸν ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ.
Χρόνια Πολλὰ Ἕλληνες. 
Σήμερα γιορτάζει ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ μᾶς μὲ τὸ ΓΕΝΕΛΘΙΟ.
Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἔτος μᾶς μπαίνει μὲ Γιορτὴ τῆς Παναγίας δηλ. τὸ ΓΕΝΕΘΛΙΟ  ΤΗΣ καὶ τελειώνει  πάλι μὲ Γιορτὴ τῆς Παναγίας δηλ. τὴν ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ.
ΠΑΝΤΟΥ καὶ ΠΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ… ἡ ἀπάντησή μας στοὺς ἀντίχριστους.
Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση.

1 σχόλιο:

 1. ...Όσο και να μην θέλουμε να φαινόμαστε ...."ρωσολάγνοι" ( διότι ΜΟΝΟ την ΕΛΛΑΔΑ αγαπούμε ) δεν μπορούμε να μην εκφράζουμε τον θαυμασμό μας για τον Ρώσο Ηγέτη Βλαδίμηρο Πούτιν.

  Ο Ηγέτης αυτός αποδεικνύει ότι δεν είναι τυχαίος....έχει μελετήσει την Ιστορία και διαθέτει εκπληκτική Στρατηγική σκέψη.

  ( Φυσικά κατά χάριν Θεού και με την βοήθεια της Παναγίας, ως Ορθόδοξος Χριστιανός που είναι ).

  Ποιος είναι ο βασικός κανόνας της υψηλής Στρατηγικής ???

  Όταν ο αντίπαλος φέρνει το παιχνίδι στην πόρτα σου, το μεταφέρεις κι εσύ στην δική του πόρτα.

  Ο Αννίβας έφτασε μπροστά στην Ρώμη, αλλά ο Σκιπίων προτίμησε να αφήσει την Ρώμη και να μεταφέρει τον πόλεμο στην Αφρική....έτσι ανάγκασε τον Αννίβα να εγκαταλείψει την Ιταλία και τον ενίκησε.

  Οι Πέρσες πολιόρκησαν την Βασιλεύουσα το 626, αλλά ο Ηράκλειος άφησε την Βασιλεύουσα και αποβιβάστηκε στα νώτα τους, μεταφέροντας τον πόλεμο στην Περσία.

  Δύο μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα - υπάρχουν πάμπολλα - για το πώς σκέφτονται οι μεγάλοι στρατηγοί.

  Το ίδιο ακριβώς κάνει και ο Βλαδίμηρος Πούτιν.

  Οι Δυτικοί προσπάθησαν να φέρουν την φωτιά στην "πόρτα" της Ρωσίας, δηλαδή στην Ουκρανία.

  Περίμεναν να "τσιμπήσει" ο Πούτιν και να εισβάλλει βιαστικά στην Ουκρανία, βάζοντας ουσιαστικά φωτιά στο σπίτι του...

  Όμως ο Πούτιν - γνωρίζοντας πως ο "Ουκρανικός" στρατός είναι για τα....πανηγύρια - αρκέστηκε να υποστηρίζει και να εφοδιάζει τους φιλορώσους αυτονομιστές μέχρι να βρει νέες οδούς για το φυσικό του αέριο ( άλλωστε η Ουκρανία παραμένει σιτοβολώνας για την Ρωσία και δεν θέλει να την καταστρέψει ).

  Και τώρα, με μια κίνηση ΜΑΤ αιφνιδιάζει πάλι τους Δυτικούς και μεταφέρει το παιχνίδι στην δική τους "πόρτα" , δηλ. την Συρία.

  Τι θα κάνουν τώρα οι Δυτικοί ???

  Πανικόβλητοι οι Αμερικανοί πίεσαν τις κυβερνήσεις Ελλάδας - Βουλγαρίας - Τουρκίας να μην επιτρέψουν την διέλευση Ρωσικών αεροσκαφών από τους εναερίους χώρους τους.

  Ευτυχώς η Παναγία οικονόμησε ώστε οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι να υπακούσουν στους Αμερικανούς, ενώ η Ελλάδα δεν είχε αρνηθεί το Ρωσικό αίτημα.

  Τελικώς τα Ρωσικά αεροσκάφη θα περάσουν στην Συρία μέσω Ιράν και Ιράκ.

  Η Αρκούδα βεβαίως δεν θα ξεχάσει την συμπεριφορά Τούρκων και Βουλγάρων.....

  Οι Αμερικανοί ομολογούν ότι δεν μπορούν να στείλουν χερσαίες δυνάμεις στην Συρία αυτή τη στιγμή.

  ΤΣΕΚ ΜΑΤ λοιπόν από τον Βλαδίμηρο, και ως γνωστόν στο σκάκι οι Ρώσοι δεν παίζονται....

  Απαλλάσσοντες την Συρία από τους τζιχαντιστές και αποκαθιστώντες την σταθερότητα στην πολύπαθη αυτή χώρα, οι Ρώσοι θα σώσουν τον Ευρωπα'ι'κό Χριστιανικό Πολιτισμό από την Ισλαμοποίηση και την δημογραφική αλλοίωση που φέρνουν τα κύματα των προσφύγων.

  Φυσικά οι Δυτικοευρωπαίοι είναι πολύ εκφυλισμένοι και ανόητοι για να το καταλάβουν αυτό τώρα, αλλά η Ρωσία - προστατεύουσα τα συμφέροντά της - σώζει και αυτούς.

  Αυτά προς το παρόν και η συνέχεια επί της - γεωπολιτικής - οθόνης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.