31 Αυγ 2015

Παναγία: «Νὰ περιμένετε νὰ ΄ρθεῖ ἡ Τρίτη καταστροφὴ»

Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης
στὸ Κελλὶ τῶν Καρυῶν «Τυπικαριό»
Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΝΑ ποῦ θηλάζει τὸ παιδί της… τὴν Ἑλλάδα;
Γιατί τὸ ¨παιδί¨ της ἡ Ἑλλάδα ἀντὶ νὰ πίνει τὸ γάλα αὐτό, τὸ χύνει;
Ἂς μεταφερθοῦμε στὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 50 καὶ δὴ στὸ 1959 στὶς ἡμέρες τῆς ἐκφαντορικῆς ἀποκάλυψης τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Νεοφανῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης στὸ λόφο τῶν Καρυῶν τῆς Θερμῆς Λέσβου στὸ καινοφανὲς συναξάρι ἐκείνων τῶν στιγμῶν ὅπως μᾶς τὸ περιγράφει γιὰ πρώτη φορὰ ὁ κυρ. Φώτης Κόντογλου καὶ μᾶς ἀποδίδεται ἀκόμη σήμερα αὐθεντικὰ μέσα ἀπὸ ἐμπεριστατωμένες ἐκδόσεις.
¨-Βρὲ Δούκα, ποιός σοῦ τὰ λέει αὐτὰ τὰ λόγια;
- Ἡ Μαυροφόρα ποὺ κάθεται δίπλα μου, μοῦ λέει νὰ σᾶς πῶ
¨Θὰ ἔρθουν ἀνίατες ἀρρώστιες.¨
¨Θὰ γίνουν πόλεμοι.¨
¨Νὰ μετανοήσετε.¨
¨ Ἂν δὲν μετανοήσετε, νὰ περιμένετε νὰ ρθεῖ ἡ Τρίτη καταστροφή.¨
* Ποιὰ θὰ εἶναι, Δούκα, αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφὴ μὲ ρώτησε ὁ Μάρκος.
* Ποῦ νὰ ξέρω, Μάρκο, τί εἶναι αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφή; Αὐτά μοῦ λένε νὰ σᾶς πῶ, αὐτὰ λέω.¨
Στὶς 8 Σεπτεμβρίου τοῦ 1959 συνέβησαν πάνω στὶς Καρυὲς- Θερμῆς Λέσβου καὶ ἄλλα πράγματα συγκλονιστικὰ ἀφετηρία σημαντικῶν καὶ ἀπρόβλεπτων ἐξελίξεων...
Σελ. 137 ἀπὸ τὸ βιβλίο ¨Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ¨ Μητροπολίτου Γουμενίσσης -Ἀξιουπόλεως καὶ Πολυκάστρου κ.κ Δημητρίου Α ἔκδοση 2013… σπαράγματα καὶ ἀπὸ τὸ βιβλίο ¨Σημεῖον Μέγα¨ τοῦ Φώτη Κόντογλου Α ἔκδοση 1962

Ποιὸς θηλάζει τὴν Ἑλλάδα;
Ἡ ΚΥΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ στὴν ὁποία ψέλνουμε…
¨Στήν κοιλιά σου δέχθηκες τὸν ΘΕΙΟ ΛΟΓΟ, καὶ κράτησες ΑΥΤΟΝ ποὺ κρατάει τὰ πάντα. Μὲ τὸ γάλα ἔθρεψες ΑΥΤΟΝ ποὺ μ’ ἕνα του νεῦμα τρέφει ὅλη τὴν οἰκουμένη.¨ Νεοελληνικὴ μετάφραση ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τὸ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
¨Ἐκ ταύτης γὰρ πηγάζεις μυστικῶς, τὸ γάλα τὸν αὔλων δωρεῶν, καὶ ἐκτρέφεις τὰς καρδίας καὶ τὰς ψυχᾶς, τῶν πίστει ἐκβοόντων σοί·¨ ἀπὸ τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης

Ποιὸς χύνει ΣΗΜΕΡΑ  τὸ γάλα τῶν αὔλων δωρεῶν ΤΗΣ;
¨Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος, ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη.
Ἀλλιῶς τὸν λένε σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό.
Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν χώρα μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας, τὴν παράδοσή μας, τὴν γλώσσα μας, θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός.
Οἱ ἀδιάφοροι περνοῦν γιὰ φιλελεύθεροι ἄνθρωποι, γιὰ ἄνθρωποι πού ζοῦνε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, πού ἔχουν γιὰ «πιστεύω» τὴν καλοπέραση, τὸ εὔκολο κέρδος, τὶς εὐκολίες, τὶς ἀναπαύσεις, κι ἂς μὴν ἀπομείνη τίποτα πού νὰ θυμίζη σὲ ποιὸ μέρος βρισκόμαστε, ἀπὸ ποῦ κρατᾶμε, ποιοὶ ζήσανε πρὶν ἀπὸ μᾶς στὴν χώρα μας.

Ἡ ξενομανία μᾶς ἔγινε τώρα σωστὴ ξενοδουλεία, σήμερα περνᾶ γιὰ ἀρετή, κι ὅποιος ἔχη τούτη τὴν ἀρρώστεια πιὸ βαρειὰ παρμένη, λογαριάζεται γιὰ σπουδαῖος ἄνθρωπος.
Ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἕνα παζάρι ποῦ πουλιοῦνται ὅλα, σὲ ὅποιον θέλη νὰ τὸ ἀγοράση.
Καταντήσαμε νὰ μὴν ἔχουμε ἀπάνω μας τίποτα ἑλληνικό, ἀπὸ τὸ σῶμα μας ἴσαμε τὸ πνεῦμα μας.
Τὸ μασκάρεμα ἄρχισε πρῶτα ἀπὸ τὸ πνεῦμα, καὶ ὕστερα ἔφθασε καὶ στὸ σῶμα.
Περισσότερο ἀντιστάθηκε σὲ αὐτὴ τὴν παραμόρφωση ὁ λαὸς καὶ βαστάξε καμπόσο, μὰ στὸ τέλος τὸν πῆρε τὸ ρεῦμα καὶ πάει καὶ αὐτός.
Μάλιστα εἶναι χειρότερος ἀπὸ τοὺς γραμματισμένους.

Τώρα μαϊμουδίζει τὰ φερσίματα καὶ τὶς κουβέντες πού βλέπει στὸν κινηματογράφο, ἔγινε ἀφιλότιμος καὶ ἀδιάντροπος.
Ἐνῶ πρῶτα ξεχώριζε ἀπὸ ἄλλες φυλές, γιατί ἦταν σεμνός, φιλότιμος, ντροπαλός, καλοδεκτικός, τώρα ἔγινε ἀγνώριστος.
Τὰ ὄμορφα χαρακτηριστικά του, σβήνουνε μέρα μὲ τὴν μέρα.
Καὶ οἱ λιγοστοὶ πού διατηροῦνε ἀκόμη λίγα σημάδια ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, παρασέρνονται σὲ αὐτὴ τὴν παραμόρφωση ἀπὸ τοὺς πολλούς, ποῦ εἶναι οἱ ἔξυπνοι, οἱ συγχρονισμένοι, οἱ μοντέρνοι, ἀλλὰ ποῦ εἶναι στ΄ ἀληθινὰ οἱ ἀναίσθητοι καὶ οἱ ἀποκτηνωμένοι.
Οἱ καλοὶ ντρέπονται γιατί εἶναι καλοί, συμμαζεμένοι καὶ μὲ ἀνατροφή. Οἱ ἄλλοι τοὺς λένε καθυστερημένους.
Συμπαθητικὸς ἄνθρωπος δύσκολα βρίσκεται πιὰ σήμερα στὸν τόπο μας.
Ἡ μόδα εἶναι νὰ εἶναι κανεὶς ἀντιπαθητικός, κρύος, ἄνοστος καὶ μάγκας.
Μάλιστα ὅπως ὅλα φραγκέψανε, φράγκεψε καὶ ὁ μάγκας. agiosioannisprodromos.blogspot.gr

¨ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ἀπὸ ἕνα Σοφὸ Πραγματικὸ Ρωμιὸ, τὸν κυρ Φώτη τὸν Κόντογλου.¨
Τώρα πού βλέπουμε τὴν ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ νὰ πλησιάζει στὴν αὐλή μας, τί θὰ κάνουμε;
Τὸ Παγκόσμιο κακὸ εἶναι μὴ ἀναστρέψιμο καὶ οἱ ἐπικυρίαρχοι ¨αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἀπατεώνος¨ ὁδηγοῦν τὰ πράγματα γιὰ εὐρύτατες πλανητικὲς συμφορές.
Ἡ Γῆ μυρίζει ΘΑΝΑΤΟ καὶ ὁ Θάνατος ὀσμίζεται τὴν ΓΗ.
Καμένη σάρκα παντοῦ σὲ ἀεροπλάνα ποὺ πέφτουν ἀπὸ προβοκάτσιες, σὲ πεδία μαχῶν, σὲ ἀνατινάξεις βομβῶν σὲ πολυσύχναστα μέρη, σὲ ἀνεξήγητα δυστυχήματα κ.ἃ πολλὰ
Στὸ κανδήλι τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητας στέρεψε τὸ λάδι καὶ δίνει τὶς τελευταῖες μικρὲς φωτεινὲς σπίθες του.
Καὶ ἐμεῖς σὰν Ἑλλάδα ποὺ θηλάζαμε γνήσιο πνευματικὸ γάλα, τὸ χύνουμε γιὰ νὰ τραφοῦμε μὲ τὸ οἰνόπνευμα καὶ τὰ πάσης φύσεως κοινωνικὰ ναρκωτικὰ.
Καὶ ἀπὸ τρυφεροὶ στὴν Ψυχὴ γίναμε δαιμονικὰ ἀπολειφάδια ἑνὸς πολιτισμοῦ ποὺ θέλει τεχνολογικὰ νὰ ξεπαστρέψει τὴν ἀνθρωπότητα.
Τὸ λάκτισμα γιὰ τὴν Τρίτη Καταστροφὴ  δίνεται σήμερα ὁλοκάθαρα.

Η ΑΠΛΗΣΤΙΑ τῶν Ἐθνῶν ποῦ ὁδηγεῖ;
¨Μέ ὑπερόπλο" τὴ διακράτηση 3,65 τρίσ.δολαρίων ἀμερικανικοῦ χρέους, ἀλλὰ καὶ τὶς προειδοποιητικὲς βολὲς ποὺ ἔχει ρίξει μὲ μαζικὲς πωλήσεις ἀμερικανικοῦ χρέους, ταξιδεύει ὁ Κινέζος Πρόεδρος Ξῖ Ζιπινγκ στὶς ΗΠΑ.
Ἡ Κίνα μετὰ τὸ χρηματιστηριακὸ σὸκ στὶς 24 Αὐγούστου ποὺ ὁδήγησε σὲ παγκόσμιες ἀπώλειες τῆς τάξης τῶν 400 δίσ. δολαρίων μόνο στὶς εὐρωαγορὲς ἀποφάσισε πρὶν δύο ἡμέρες νὰ ξεκινήσει νὰ μειώνει τὴν ἔκθεσή της σὲ ἀμερικανικὰ ἀσφάλιστρα καὶ κρατικὰ ὁμόλογα.¨ ¨pronews.gr

Νὰ σου λοιπὸν καὶ ὁ μέντορας τῆς νέας ἐποχῆς ποὺ ἔβαλε τὴν ¨γεωπολιτικὴ ὑπογραφὴ- στιγμά¨ του στὴν τραγωδία τῆς Κύπρου.
¨Ὁ 92χρονος πλέον πρώην ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ σὲ πρόσφατη συνέντευξή του ἔκανε οὐσιαστικὰ τὴν προαναγγελία γεωπολιτικῶν ἐξελίξεων σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη μὲ ἀφορμὴ τὴν Οὐκρανία καὶ τὴν συμπεριφορὰ τῆς Δύσης ἀπέναντι στὴν Ρωσία.
Τὴν ἴδια στιγμὴ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ ἕνα πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα κρούουν 18 νομπελίστες ἐπιστήμονες ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Πυρηνικῶν Ἐπιστημόνων ἂν δὲν ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα.
Ὁ πρώην ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ καὶ εἰς ἐκ τῶν κύριων ἐκφραστῶν τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς τῆς Οὐάσιγκτον Χένρυ Κίσινγκερ ἔκανε πρόσφατα τὴν ἀκόλουθη δήλωση σχετικὰ μὲ τὴν κρίση στὴν Οὐκρανία στην συνέντευξή του στὸ ἔντυπο National Interest:
«Ἡ οὐκρανικὴ κρίση μετατρέπεται σὲ μία τραγωδία ἐξ αἰτίας τῆς ἀνισορροπίας ποὺ ἐπιφέρει στὴν χρόνια παγκόσμια τάξη καὶ γιὰ αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἄμεση ἀποκατάσταση τῆς ὀντότητας τῆς Οὐκρανίας».  pronews.gr 29/08/2015

Μπροστὰ στὸν Πυρηνικὸ ὄλεθρο ἔχουμε ἕνα ΥΠΕΡΟΠΛΟ…
Ἡ μετάνοια εἶναι ἀνεκτίμητον δῶρον πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα… Δία τῆς μετανοίας συντελεῖται ἡ θέωσις ἠμῶν. Τοῦτο εἶναι γεγονὸς ἀσυλλήπτου μεγαλείου» (Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς ἐστι, σέλ. 40 καὶ 46)
Ἂς πάρουμε   ὅτι κουράγιο μᾶς ἀπέμεινε Ἑλληνίδες Μάνες, Ἑλληνίδα γυναίκα ποὺ θὰ ξαναπρωτοστατήσεις μὲ τὴν καρδιά σου πάλι στὶς κρίσιμες αὐτὲς στιγμὲς, Ἕλληνες, μικροὶ καὶ μεγάλοι, πλούσιοι,φτωχοί, ἄνεργοι, ἀπελπισμένοι καὶ ἂς  μὴν ζητιανεύουμε ἔξω ἀπὸ τὰ διεθνῆ παζάρια τῶν  τοκογλύφων, λὲς καὶ θὰ μᾶς λύσουν ὅλα τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς οἱ ἐκβιαστές.

Ἂς πλησιάσουμε ταπεινὰ τὴν ΜΑΝΑ τοῦ ΘΕΟΥ γιὰ  μᾶς  θρέψει μὲ τὸ πνευματικὸ γάλα τῶν αὔλων δωρεῶν ΤΗΣ καὶ  νὰ τὴν παρακαλέσουμε σὰν ΜΑΝΑ νὰ συνεχίσει νὰ μᾶς Γαλακτοτροφεῖ στὶς δύσκολες μέρες ποὺ ἔρχονται.
Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση
Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.