2 Ιουλ 2015

Γέρων Νεκτάριος Ἁγιορείτης: «Τὸ ΟΧΙ μας ἂς στρέφεται κατὰ τῶν ληστρικῶν ἀποφάσεων τῶν σχεδιασμένων ἀπὸ τοὺς σατανιστὲς ἐβραιομασόνους καὶ Ἰλουμινάτι πολιτικούς τῆς Ἑσπερίας»

Χαίρετε ἀδελφοί μου πονεμένοι καὶ ἀπογοητευμένοι.
Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 5/7/2015 Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθω, ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων σοφῶν, στοὺς ὁποίους σπερματικὰ χαρίσθηκε ἡ θεία σοφία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ διέλαμψαν καὶ διαλάμπουν φιλοκαλικὰ ἕως καὶ στὶς ἡμέρες μας, ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τοῦ ἐκλεκτοῦ σκεύους τοῦ Θεοῦ ἠμῶν, μεγάλου καὶ ἀνυπέρβλητου στρατηλάτη Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, οἱ φίλοι Μακεδόνες, ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἁγίων, εὐεργετῶν καὶ ἡρώων Ἀρβανιτῶν, ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἁγίων καὶ ἡρώων Ποντίων, ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἁγίων καὶ ἡρώων Κρητῶν καὶ Θεσσαλῶν, Ἠπειρωτῶν καὶ οἱ Θράκες καὶ οἱ Νησιῶτες καὶ οἱ Μοραΐτες, οἱ Κύπριοι καὶ οἱ...
Βορειοηπειρῶτες, ὅλος ὁ ἑλληνισμὸς ὅπου γῆς:
Ἐγκαταλεῖψτε τώρα μετὰ βδελυγμίας τὸ γυμνὸ ἀποπνεῦμα, τὸ χαῦνο,  τὸ ὑποκριτικό, τὸ ἀνέντιμο, τὸ δυσῶδες, τὸ γέμον ἀνωμαλιῶν δυτικὸ ἐπικοδόμημα ποὺ τυχὸν δημιουργήσατε μέσα σας καὶ γκρεμῆστε το μὲ δύναμη.
ΨΗΦΙΣΤΕ ΟΧΙ. Ἀλλὰ μόλις βγεῖτε ἀπὸ τὸ παραβὰν πάρτε τὴν πιὸ σοφὴ ἀπόφαση τῆς ζωῆς σας.
Ἀντικαταστήσατε σᾶς παρακαλῶ πονεμένοι μου Ἕλληνες τὰ ἄχρηστα μπάζα τῆς Δύσης, μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ Ὀρθοδοξία, μὲ τὸ μεγαλεῖο τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς ἀρχαῖο καὶ νέο, μὲ τὶς ἀρετὲς τοῦ εὐλογημένου ἀπὸ τὸ Θεὸ γένους ἠμῶν, τὴν φιλοτιμία, τὴ θυσία, τὸ ἦθος, τὸ ὕφος, τὴν ἐγκράτεια, τὴν ἀγαθότητα, τὴν ἀγάπη, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ προσφέρετέ τα ὅλα αὐτὰ τὰ καλὰ στὸ διπλανὸ Ἕλληνα ποὺ πάσχει καὶ στὴν πατρίδα. Μόλις τὰ δώσετε, ὁ Θεὸς θὰ σᾶς χαρίσει καινούρια.

Τὸ ΟΧΙ μας ἂς μὴ στρέφεται κατὰ προσώπων τῆς δύσεως, ἀλλὰ κατὰ τῶν ληστρικῶν ἀποφάσεων τῶν σχεδιασμένων ἀπὸ τοὺς σατανιστὲς ἐβραιομασόνους καὶ Ἰλουμινάτι πολιτικούς τῆς Ἑσπερίας.  

Ἕλληνες ἀγκαλιαστεῖτε μεταξύ σας καὶ ὅλοι μὲ τὸ Χριστό μας
Εἶναι ἡ ἀγκαλιὰ ποὺ πρέπει νὰ μεγαλώσει καὶ νὰ δυναμώσει τώρα. Τὸ μεσοδιάστημα ἀπὸ τώρα τὴν ἀρχὴ αὐτῆς τῆς φάσεως τῆς κρίσεως ἕως καὶ τὴ χαρὰ τῆς Ἀναλαμπῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς πατρίδας θὰ εἶναι δύσκολο. Αὐτὸ τὸ μεσοδιάστημα ὅμως, ἂν τὸ διαβοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό μας, θὰ περιέχει διαστήματα ἀνακούφισης. Θα διανύσουμε μαζὶ μὲ τὸ Χριστό μας τὴν κοιλάδα τῆς λύπης καὶ ὁ Ἰησοῦς μας θὰ μᾶς ὁδηγήσει ἀπέναντι καὶ ἐκεῖ θὰ εἶναι τὸ ΠΑΣΧΑ, ἡ Ἀναλαμπή, οἱ ἀλησμόνητες πατρίδες, ἡ Βασιλεύουσα. 

Ἂν δὲν μετανοήσουμε καὶ πιάσουμε μὲ πίστη καὶ δύναμη τὸ χέρι τοῦ Χριστοῦ μας, θὰ καταντήσουμε «μπάζα τῆς Δύσεως». Μήν ἐπιφυλάσετε γιὰ τὸν ἑαυτὸ σας αὐτὴν τὴν προοπτική.
Τὴν διαρκῆ νίκη δὲ θὰ τὴ δώσουν τὰ ἀντιμνημονιακὰ κόμματα καὶ οἱ ἰδεολογίες, ἀλλὰ θὰ τὴ δώσει ὁ Ἰησοῦς μας, ἀφοῦ τὸν πείσουμε ὅτι ποθοῦμε τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μας νὰ τὸ διαβοῦμε μαζί Του ἐν μετανοία…  
     
…Ἄκουε Ἰησοῦ Χριστὲ μᾶς Πανάγαθε!
Πανάγαθε Ἰησοῦ Χριστέ μας, ἄκουσε τὴν αἴτηση τῶν ἀγανακτισμένων παιδιῶν Σου. Ὁδηγεῖ ὁ Ἱεράρχης ποὺ γνωρίζεις, τὰ παιδιά Σου νὰ συνεχίζουν νὰ εἶναι φίλοι καὶ συνεργάτες μὲ ὅλους τούς δυτικούς, ποὺ ὅλοι ἐκεῖνοι εἶναι παραδομένοι στὸν Ἀντίχριστο.

Ἐκ μέρους τῶν ἀγανακτισμένων παιδιῶν Σου
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ Ὑπεραγία Μητέρα Του ἡ ἐπονομαζομένη Παναγία Ἀρβανίτισσα νὰ σᾶς εὐλογοῦν.
Ὁ τελευταῖος τῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν
Γέρων Νεκτάριος Μοναχὸς
Ἁγιορείτης


Υ.Γ.: Σεβαστοί μου καὶ ἐπιπόθητοι Ἕλληνες Χριστιανοί: 
ΜΗ ΔΕΙΛΙΑΖΕΤΕ. Ἔχετε στὰ χείλη καὶ στὸ νοῦ σας τὸ γλυκύτατο ὄνομα τοῦ Θεοῦ μας μὲ τὴν εὐχή:
- Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν
Τῆς Ὑπεραγίας Μητρὸς τοῦ Θεοῦ μας, μὲ τὴν εὐχή:
- Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἠμᾶς.
Τὰ ὀνόματα τῶν Ἁγίων μας, μὲ τὴν εὐχή:
- Π.χ. Ἅγιε Νεκτάριε πρέσβευε ὑπὲρ ἠμῶν κλπ.
Ἡ νίκη εἶναι τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ μᾶς τὴ χαρίσει. Ἀμήν. Γένοιτω. 

2 σχόλια:

 1. ''......ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΜΠΑΖΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ.....''
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ....τήν εὐχή σου γέροντα....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.