12 Ιουν 2015

Ἀποκάλυψη: Στελέχη τοῦ ΚΕΑΔ ἐγκληματοῦν κατὰ τοῦ Βορειοηπειροτικοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ δημογραφικὴ ἀλλοίωση!

Βόρειοι Ἀλβανοὶ γράφονται 
στὰ δημοτολόγια τοῦ χωριο Δρόβιανη 
τῆς Ἐπαρχίας Μεσοποτάμου
Στὶς προηγούμενες τοπικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2011, ὁ νῦν Ἔπαρχος Μεσοποτάμου Θέμης Καίσης κατηγοροῦσε τὸν ἀνεξάρτητο ἀντίπαλο τοῦ Μιχάλη Μποζώρη ὅτι εὐθύνεται γιὰ τὶς περίπου 200 ἔγγραφες ἀλβανῶν ποὺ ἔγιναν στὰ δημοτολόγια τῶν μειονοτικῶν χωριῶν αὐτῆς τῆς Ἐπαρχίας. Μετὰ τὶς ἐκλογὲς ὅπου κέρδισε ὁ κ. Καίσης τὸ θέμα «κουκουλώθηκε» καὶ ὁ κ. Μποζώρης ὄχι μόνο συνέχισε νὰ ἐργάζεται κανονικὰ ὡς ὑπεύθυνος τοῦ ληξιαρχείου ἀλλὰ ἔγινε καὶ πρόεδρος τῆς Ὁμόνοιας γιὰ τὸ νομὸ Δελβίνου.
Σύμφωνα μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ληξιαρχεῖο τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους, ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο μέχρι τὸν Μάιο τοῦ 2015, στὸ χωρίο Δρόβιανη μεταξὺ τῶν 20 μεταφορῶν ἐκλογικῶν δικαιωμάτων ἀπὸ ἄλλους δήμους, ἦρθαν καὶ τέσσερα ἄτομα ἀπὸ τὴ Σκόδρα τῆς Βόρειας Ἀλβανίας. 
Ὅταν ξέσπασε τὸ σκάνδαλο (τῶν 200 γγράφων ἀλλογενῶν στὴν Ἐπαρχία Μεσοποτάμου) πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια ὁ κ. Μποζώρης προσπάθησε νὰ δικαιολογηθεῖ ὅτι κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὀνόματα ἦταν ἀπὸ μικτοὺς γάμους. Ὅπως βλέπετε καὶ στὸν πίνακα σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση πρόκειται γιὰ πατέρα μὲ τὰ δύο του παιδιά…  
Τὴν ἴδια καταγγελία γιὰ ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ στὰ μειονοτικὰ χωριὰ εἶχε κάνει...
καὶ ὁ πρώην ἔπαρχος Ἀλίκου κ. Ἠλίας Θανάσης γιὰ τὸν προκάτοχό του κ. Χρῆστο Καίση ὅπου τὸ ΚΕΑΔ τὸν ἐπανέφερε καὶ διοικεῖ σήμερα τὴν Ἐπαρχία (Σχετικὸ ἄρθρο).

Σήμερα οἱ δύο Καΐσιδες καὶ ὁ Μιχάλης Μποζώρης εἶναι τὰ πρωτοπαλίκαρα τοῦ ὑποψηφίου τοῦ ΚΕΑΔ γιὰ τὸ δῆμο Φοινίκης κ. Γιάννη Μπάμπη. Οἱ Ὁμονίτες τοῦ Βούρκου εἶναι ἐξοργισμένοι μὲ αὐτὰ τὰ τρία ἄτομα γιατί φρόντισαν στὶς πέντε πρῶτες (ἐκλόγιμες) θέσεις τῆς λίστας τοῦ ΚΕΑΔ γιὰ τὸ δημοτικὸ συμβούλιο νὰ βάλουν πολὺ δικά τους ἄτομα καὶ συγκεκριμένα: ὁ κ. Θέμης Καίσης ἔχει τὴν σύζυγό του, ὁ κ. Μποζώρης ἔχει τὸν ξάδερφό του Πέτρο Μποζώρη (προερχόμενος ἀπὸ τὸ Δημοκρατικὸ Κόμμα τοῦ Σαλὶ Μπερίσα) καὶ ὁ Χρ. Καίσης τὸν ἐπίσης ξάδερφο τοῦ Λευτέρη Καίση.

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ συνεχίζουν νὰ ἐγκληματοῦν κατὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ, δὲν θέλουν μόνο τὴν ἐξουσία γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους (δὲν ξέρουν νὰ κάνουν ἄλλη δουλειὰ) ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ κρύψουν τὶς ἐγκληματικὲς πράξεις κατὰ τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ ἑλληνισμοῦ.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.