7 Μαΐ 2015

Τὰ γλωσσικὰ ἀτοπήματα τῶν Μ(έσων) Μ(αζικῆς) Ἐ(ξαχρειώσεως)…

Γράφει ὁ Θωμὰς Θεολόγης  
"Διάνοια καὶ λόγος ταυτὸν" ἔλεγε ὁ Πλάτων κι ὁ Ἀριστοτέλης, μὲ τὸν δικό του τρόπο, ἔλεγε τὰ ἴδια: "Γλώσσα νόησις νοήσεως". Καὶ ἀπὸ τὶς δύο ρήσεις ἐξάγεται ἕνα καὶ μοναδικὸ συμπέρασμα, ὅτι, δηλαδή, ὑπάρχει μία ἄρρηκτη σχέση μεταξὺ λόγου καὶ γλώσσας, διανοίας, σκέψης, πολιτισμοῦ!... Τὶς τελευταῖες τρεῖς- τέσσερεις δεκαετίες τὰ πράγματα ἄλλαξαν δραματικὰ καὶ Ἕλληνες ποὺ ἔτυχαν ἀκόμα καὶ ἀνωτάτης παιδείας -μὲ πρωταθλητὲς τοὺς δημοσιογράφους καναλιῶν- ἔχουν γίνει "ΑΝΟΗΤΟΛΟΓΙΟΙ"!  Ἂν ὁ χαρακτηρισμὸς σᾶς φαίνεται ὑπερβολικός, προσέξτε τὰ παραδείγματα ποὺ ἕπονται: 
1. "Καλό σας μεσημέρι"!Τὸ μεσημέρι διαρκεῖ μία στιγμή. Ἀκούσατε ποτὲ τοὺς 'Ἄγγλους νὰ λένε "good noon", ἢ ὁποιονδήποτε κάτι ἀντίστοιχο στὴ γλώσσα τους; Μήπως πρέπει νὰ τοὺς ἀντευχηθοῦμε "Καλά τους μεσάνυχτα" μπᾶς καὶ τὸ κόψουν; 
2. "Θὰ τὰ ξαναποῦμε σήμερα 15 λεπτὰ μετὰ τὰ μεσάνυχτα", ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ "αὔριο, ὥρα μηδὲν καὶ 15"! 
3. "Ἡ συνάντηση ἔγινε στὶς μιάμιση ἀκριβῶς τὰ ξημερώματα", ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ στὶς...
μιάμιση ἀκριβῶς μετὰ τὰ μεσάνυχτα. Δηλαδὴ νὰ ὑποθέσουμε πῶς τὰ ξημερώματα συμπίπτουν μὲ τὰ μαῦρα σκοτάδια; 
4. "Σὲ πέντε λεπτὰ ἔπεσαν τεσσεράμισι χιλιάδες κυβικὰ μέτρα νερὸ"- " Ἡ τιμὴ ξεπέρασε τὰ 12.000 εὐρὼ"- "Μὲ τοὺς 70.000 ψήφους παραπάνω..." Μὰ δὲν γνωρίζουν ὅτι οἱ χιλιάδες εἶναι γένους θηλυκοῦ; 
5. "Ἡ θερμοκρασία ἔπεσε κάτω ἀπὸ τοὺς ΜΗΔΕΝ βαθμούς"! Δὲν θὰ σχολιάσω πὼς τὸ 1 εἶναι ἑνικὸς καὶ τὸ 0 πληθυντικός; 
6. "Σὰν Ἕλληνας- σὰν Πρόεδρος- σὰν Δήμαρχος- σάν...." Κύριοι σὺν-'Ἕλληνες, Πρόεδροι, Δήμαρχοι, μπορεῖτε νὰ τρῶτε "σὰν λύκοι" ἐπειδὴ δὲν εἶστε λύκοι, ἀλλὰ πρέπει νὰ λέτε "ὡς" Ἕλληνας, ὡς Πρόεδρος, ὡς Δήμαρχος, ἐκτὸς ἐὰν δὲν πιστεύετε στὸ ρόλο σας, ὅποτε μὴν ἐγκαταλείπετε τὸ "σάν"!... 
7. Πολὺ συχνὰ ἐκτοξεύονται ἀπίστευτα λάθη, ὅπως: "τεσσεράμισι ὧρες- εἰκοσιένα γυναῖκες- τρεισήμισι χρόνια", ἀντὶ τῶν σωστῶν: "τεσσερισήμισι ὧρες- εἰκοσιμία γυναῖκες- τριάμισι χρόνια". 
8. Συνεχίζω μὲ γλωσσικὰ ἐξαμβλώματα:  α) "Ἑκατὸν πενήντα ἑνὸς ἑδρῶν" ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ "ἑκατὸν πενήντα μιᾶς".  β) "14 περίπου νεκροὶ" ἀντὶ τοῦ "περίπου 14 νεκροί".  γ) "Τὰ ἑπτὰ σχεδὸν δέκατα τῆς περιοχῆς" ἀντὶ "τὰ σχεδὸν ἑπτὰ δέκατα".  δ) "Ὁ Πρωθυπουργὸς ἔφτασε στὸ ἀεροδρόμιο ὅπου ἐκεῖ τὸν περίμεναν..." Τὸ "ὅπου" ἢ τὸ "ἐκεῖ" μόνο του, φτάνει! Ἐνδεικτικὰ θὰ ἀναφερθῶ σὲ λίγα ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα παραδείγματα τῆς ἀγιάτρευτης ἑλληνικῆς ξενομανίας! Ἂν ἀπὸ τὶς ξένες γλῶσσες ἀφαιρεθοῦν οἱ ἑλληνικὲς λέξεις, ἡ συνεννόηση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων θὰ εἶναι ἀδύνατη, ἀφοῦ ὅλες οἱ λέξεις ποὺ περιέχουν νόημα καὶ πολιτισμὸ εἶναι ἑλληνικές! Ὅσο κι ἂν ψάξετε στὶς ξένες γλῶσσες, δὲν θὰ βρεῖτε τὶς λέξεις θέατρο, δίλημμα, ψυχολογία, ἀστρολογία, φιλοσοφία, ἀριθμητική, κοσμογραφία, δημοκρατία, κι ἄλλες ἀμέτρητες!  Ὅ,τι βλέπουν οἱ ξένοι, τὸ βαφτίζουν στὴ γλώσσα τους χωρὶς πρόβλημα. Δὲν δανείστηκαν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξεις ὅπως: βουνὸ- ποτάμι- σκύλος- κεφάλι- μάτια-... ΄Ἔτσι, ὅμως, καὶ ὑπάρξει πρόβλημα μὲ τὰ μάτια τους θὰ τρέξουν στοὺς OPHTHALMOLOGISTS καὶ σὲ περίπτωση ἀτυχήματος ἴσως χρειαστοῦν AUTOPSY καὶ μάλιστα AUTONOMOUS καὶ ANALYTIC. Ἐπιτρέψτε μου νὰ μὴν ἐπεκταθῶ σὲ EPHEMERAL καὶ BALLISTIC περιπτώσεις ποὺ δὲν ἀποδεικνύονται χωρὶς ENCEPHALOGRAPHIES!  Μήπως γι' αὐτὴ τὴν κατάντια φέρουμε καὶ ἐμεῖς εὐθύνη; Γιατί ἐπιτρέπουμε στοὺς «ΑΝΟΗΤΟΛΟΓΙΟΥΣ» νὰ μᾶς τεστάρουν, νὰ μᾶς πουσάρουν καὶ νὰ μᾶς στρεσάρουν; Γιὰ ποιὸ λόγο ἀνεχόμαστε τὴ λέξη GAY, ἀφοῦ ἡ γλώσσα μας περιγράφει μὲ 14 τρόπους τὴν περίπτωση αὐτή, ὅπως: ὁμοφυλόφιλος- κίναιδος- ἀρσενοκοίτης- ἀνδροκοίτης- χαριτοβλέφαρος- ἀδελφὴ- συκιὰ- ΣΥΝ μερικὲς χυδαῖες!  Οἱ φίλοι τοῦ ποδοσφαίρου τί τὴ θέλουν τὴ λέξη ΦΑΝ; Ἀνάμεσα στὶς 153.000 ἑλληνικὲς λέξεις ποὺ δανείστηκαν οἱ Ἄγγλοι εἶναι καὶ ἡ λέξη φανατικὸς (FANATIC) ποὺ γιὰ συντομία τὴν κούρεψαν καὶ προέκυψε τὸ FAN! Κι ἀπέ!  Θὰ ὁλοκληρώσω μὲ δύο παραδείγματα στὰ ὁποῖα ἀποτυπώνονται οἱ προτιμήσεις τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὶς ἐπωνυμίες τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ καταστημάτων γενικά:  Ἡ περίπτωση Α καλύπτει ὅλη τὴν Ἑλλάδα, πλὴν τῶν Ἀγράφων: 
Α. Ὅπου κι ἂν γυρίσεις τὰ μάτια σου θὰ ἀντικρίσεις ξενομανία! Μία μέρα, σὲ ἕνα προάστιο τῶν Ἀθηνῶν, κατέγραψα ὅλες τὶς ἐπωνυμίες σὲ ἀκτίνα μόλις ἑκατὸ μέτρων! Καμαρῶστε τὴ συγκομιδή: THE BROWN-WEB PLUS- REAL MODELS- COLOUR PRINTS- TEOMAR- WOMAN- FRUIT CORNER- CARGO- SABRINA- THE PET WORLD- Α PIAZZA- GISELLE. Μετὰ τὴν καταγραφὴ αὐτή, τυχαία συνάντησα ἕναν ἔνστολο, μὲ τὴ λέξη SECURITY στὸ στῆθος καὶ στὴν πλάτη. Γιατί, ρώτησα, προτιμᾶτε τὸν ξένο ὄρο γιὰ τὸ ἐπάγγελμά σας καὶ ὄχι τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ "δορυφόρος"; Ἀκοῦστε τί μοῦ ἀπάντησε: "Ἂν μᾶς ἔλεγαν δορυφόρους θὰ μᾶς πλήρωναν τρίχες!". Γιατί, Θεέ μου, τόση ἀφροσύνη;! 
Β. ΑΓΡΑΦΑ: Ξεκινῶ μὲ τὸ Νεοχώριον Νεβροπόλεως, τὸ χωριὸ στὸ ὁποῖο γεννήθηκα καὶ ἔζησα τὰ παιδικά μου χρόνια. Ἀκόμα καὶ τὸν 8ο αἰώνα ἦταν πρωτεύουσα τῶν Ἀγράφων.  Ὁ αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντῖνος ὁ Κοπρώνυμος (741-775) θέλοντας νὰ ἀμφισβητήσει τὴν ἀνεξαρτησία τῶν Ἀγραφιωτῶν, ἔστειλε τοὺς Ἐξάρχους του νὰ διαπιστώσουν ἂν εἶχαν ἀφαιρεθεῖ οἱ ΕΙΚΟΝΕΣ ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες. (Σᾶς θυμίζω ὅτι ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ μεταξὺ Εἰκονολατρῶν καὶ Εἰκονομάχων). Οἱ Ἀγραφιῶτες θεώρησαν τὴν ἐνέργεια αὐτὴ ὡς ἐπέμβαση στὰ τοῦ οἴκου τους καὶ τοὺς ἔσφαξαν!  Ἡ δεύτερη ἀμφισβήτηση ἔγινε ἀπὸ τὸν Σουλτάνο Μουρὰτ Β΄ τὸ 1423 ποὺ τὰ στρατεύματά του ἡττήθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἀγραφιῶτες στὴ μάχη τῆς Νεβρόπολης. Τὸ 1525 ὁ Σουλεϊμᾶν ὁ Μεγαλοπρεπὴς ἀναγκάστηκε ἀπὸ τοὺς Προύχοντες τοῦ Νεοχωρίου νὰ ὑπογράψει τὴ Συνθήκη τοῦ Ταμασίου. Δὲ θὰ σᾶς κουράσω μὲ τὸ περιεχόμενό της, ἀφοῦ τὸ πρῶτο ἄρθρο της ἀρκεῖ: "Οὐδεὶς Τοῦρκος δύναται νὰ ἐγκατασταθεῖ εἰς τὰ χωρία τῶν Ἀγράφων"!  Ἀκόμα καὶ κατὰ τὸν τελευταῖο πόλεμο ποὺ ἡ Ἑλλάδα βογκοῦσε κάτω ἀπὸ τὴ μπότα τῶν φασιστο-ναζιστῶν, τὸ χωριό μου καθὼς καὶ ἄλλα 15 χωριὰ πέριξ τοῦ ὑψιπέδου Νεβροπόλεως (τεχνητὴ λίμνη Πλαστήρα, σήμερα) ἀνέπνεαν τὸ δροσερὸ ἀεράκι τῆς Λευτεριᾶς, ἔχοντας ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἐλεύθερο κόσμο μέσω τοῦ Βρετανικοῦ ἀεροδρομίου ποὺ λειτουργοῦσε ἐκεῖ! Κρίμα ποὺ κανεὶς δὲ χρονομέτρησε πόση ὥρα ἔκανα μὲ τοὺς ὀκτάχρονους καὶ δεκάχρονους φίλους μου γιὰ νὰ καλύψουμε τὰ περίπου 5 χλμ., προκειμένου νὰ δοῦμε ἀπὸ κοντὰ τὰ Βρετανικὰ dacota ποὺ προσγειώνονταν τακτικά! Πρέπει νὰ εἴχαμε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ!  Προσέξτε, σᾶς παρακαλῶ, τὴν ἀντίθεση ποὺ παρουσιάζουν οἱ ἐπωνυμίες ποὺ μόλις διαβάσατε στὴν Α παράγραφο καὶ αὐτὲς τῶν ξενοδοχείων στὸ Νεοχώρι ποὺ μυρίζουν δολοπικὸ θυμάρι! ΑΓΝΑΝΤΙ- ΑΕΝΑΟΝ- ΑΝΑΤΟΛΗ- ΑΝΕΡΑΔΕΣ- ΑΝΘΕΜΙΟΝ- ΑΝΤΙΓΟΝΗ- ΑΡΤΕΜΙΣ- ΚΥΝΘΙΑ- ΛΑΜΠΡΙΝΗ- ΝΑΪΑΔΕΣ- ΝΕΒΡΟΣ- ΝΕΦΕΛΗ- ΠΑΝΔΙΩΝ- ΧΡΥΣΟΠΕΛΕΙΑ.  Τώρα πιστεύω ὅτι ἀντιλαμβάνεστε εὐκολότερα γιατί ἡ περιοχὴ δὲν ὑποδουλώθηκε ποτέ! Γιατί, ὅμως, τὰ Ἑλληνόπουλα δὲν διδάσκονται τὴν ἱστορία μας; Νὰ τί τοὺς λένε στὰ σχολεῖα:  ΑΓΡΑΦΑ: ὀνομάστηκαν ἔτσι ἐπειδὴ οἱ Τοῦρκοι δὲν τὰ ἔγραψαν στοὺς φορολογικούς τους καταλόγους! Πρὶν τὴν ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδας στοὺς Τούρκους, πῶς τὰ ΄λεγαν. Ὑπάρχει, ναὶ ἢ ὄχι, ΣΙΓΙΛΛΙΟ (ἐπίσημο ἐκκλησιαστικὸ ἔγγραφο) τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν Ἐπισκοπὴ Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων τὸν 13ο αἰώνα; Ἢ μήπως ἡ Ἑλλάδα ἦταν ὑπόδουλη στοὺς Τούρκους τότε; Ἄντε στὸ καλό! Ὡς ἀπόγονος τῶν Δολόπων/Ἀγραφιωτῶν, οὗ καταισχυνῶ ὄπλα τὰ ἱερὰ καὶ παρακαλῶ ὅσους διαβάσουν αὐτὸ τὸ κείμενο νὰ τὸ προωθήσουν, ὅσο μποροῦν!  Ἐπιτρέψτε μου νὰ τελειώσω μὲ κάτι πολὺ σχετικό, ὅσο ἄσχετο καὶ ἂν σᾶς φανεῖ στὴν ἀρχή: Ἡ μεγαλύτερη φθορὰ μας ἔχει προκληθεῖ ἀπὸ τὴν παρατεταμένη ξάπλα σὲ προγονικὲς δάφνες! Μοῦ τὸ θύμισαν τὰ λόγια τοῦ ἱεροκήρυκα τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Ἀναφερόμενος στὰ ΜΝΗΜΟΝΙΑ καὶ στοὺς ΤΡΟΪΚΑΝΟΥΣ εἶπε: " Ὅταν ἐμεῖς χτίζαμε Παρθενῶνες αὐτοὶ ἔμεναν σὲ σπηλιές!" Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπερηφανευόμαστε γιὰ κάτι ποὺ ἔγινε πρὶν 2.500 χρόνια χωρὶς τὴ δική μας συμμετοχή;  Πανοσιολογιώτατε, ἔτσι καὶ σᾶς πεῖ ἡ Μέρκελ: "Σήμερα ποὺ ἐμεῖς μένουμε σὲ Παρθενῶνες, ἐσεῖς βρίσκεστε στὸν πάτο. Ἔτσι καὶ δὲν ἀλλάξετε πορεία, θὰ πέσετε στὸν ἀπόπατο!" τί θὰ κάνετε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.