6 Μαΐ 2015

Γενοκτονία: Μετὰ τὴ Σταύρωση, ἔρχεται ἡ Ἀνάσταση τῆς δικαίωσης καὶ τῆς ἀναγνώρισης

Θεοφάνης Μαλκίδης
Μέρος τῆς ὁμιλίας τοῦ Θ. Μαλκίδη στὴν ἐκδήλωση ποὺ ὀργάνωσε ὁ Σύλλογος Γυναικν Κιμμερίων Ξάνθης 
“Ζωοδόχος Πηγὴ”
Ἡ συγκυρία εἶναι πραγματικὰ μοναδική. Σε ὅλον τὸν κόσμο, ὅλοι μιλοῦν γιὰ τὸ ζήτημα ποὺ σημάδεψε τὴν νεώτερη ἑλληνικὴ ἱστορικὴ πορεία καὶ διαδρομή. Μιλοῦν, ἀναφέρονται καὶ πράττουν γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας ποὺ σταμάτησε καὶ ἐκδίωξε τὴν ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Ἀνατολή, ποὺ στοίχισε τὴ ζωὴ σὲ 1.000.000 Ἕλληνες, Ἑλληνίδες, βρέφη, παιδιὰ καὶ ἡλικιωμένους καὶ ἄφησε ἑκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, ἀγνοούμενους καὶ ὀρφανὰ
Μάλιστα στὸ χῶρο αὐτὸ ὅπου δραστηριοποιοῦνται γυναῖκες, ὑπάρχει πολὺ καλὴ γνώση γιὰ τί σημαίνει βιασμός, ἀφαίρεση τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ ποὺ κυοφορεῖ ἡ γυναίκα, τί συμβολίζει ὁ ἀγνοούμενος στὸ σπίτι, τὸ ὀρφανὸ παιδὶ καὶ ἡ ἀπουσία τῆς μάνας.
Εἶναι πράγματι συγκλονιστικὸ νὰ νιώθεις καὶ νὰ γεύεσαι τοὺς καρποὺς μίας μοναδικῆς (καὶ μοναχικῆς) προσπάθειας, ποὺ γίνεται ἐδῶ καὶ χρόνια. Μία προσπάθεια ποὺ ἔχει πολλές, ἀμέτρητες, δοκιμασίες, θλίψεις καὶ δυσκολίες, ἀλλὰ μία χαρούμενη εἴδηση τὶς διώχνει ὅλες. Μάλιστα ἐὰν οἱ χαρὲς εἶναι ἀκόμη περισσότερες, σοὺ δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ...
συνεχίσεις γνωρίζοντας ὅτι δὲν εἶσαι μόνος. Αὐτὸ δείχνει ἡ πρόσφατη πορεία ἀπὸ τὸ Γερεβᾶν μέχρι τὸ Βερολίνο καὶ ἀπὸ τὴ Ρώμη μέχρι τὴν Αὐστραλία. Νιώθεις ὅτι ὅταν προσεύχεσαι στὸ Θεὸ καὶ σκέφτεσαι τοὺς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας, τὰ 1.000.000 καὶ πλέον θύματα -αὐτοὺς ἔχεις συνοδοιπόρους τόσα χρόνια καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ σὲ προδώσουν- ὁ ἀγώνας αὐτὸς θὰ εἶναι νικηφόρος.

Εἶναι ἰδιαίτερη στιγμὴ ἡ παροῦσα. Παρὰ τὶς Συμπληγάδες ποὺ ὀρθώνει κάθε μέρα ἡ Ἑλλάδα τοῦ “συνωστισμοῦ” καὶ τῶν ὑπονομευτῶν καὶ ἡ ἐχθρικὴ Τουρκία τῆς ἄρνησης καὶ τῆς προπαγάνδας, ὅταν ἀκοῦς καὶ βλέπεις τόσους πολλοὺς ἀνθρώπους, πολιτικούς, διπλωμάτες, ἀκαδημαικούς, νὰ ἀναφέρονται στὸ μαζικὸ ἔγκλημα, τότε εἶσαι βέβαιος γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα. Μετὰ τὴ Σταύρωση, ἔρχεται ἡ Ἀνάσταση τῆς δικαίωσης καὶ τῆς ἀναγνώρισης. 

Ἀκολουθοῦν οἱ ἐπιστολὲς ποὺ στάλθηκαν ἀπὸ ἀκαδημαικοὺς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2012, στὸ Κοινοβούλιο τῆς Ἀρμενίας καὶ τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας
  
Φεβρουάριος 2012
Οἱ Ἀκαδημαικοὶ μελετητὲς προτρέπουν τὴν Ἀρμενία νὰ ἀναγνωρίσει ἐπισήμως τὴ Γενοκτονία τῶν Ἀσσυρίων καὶ τῶν Ἑλλήνων 
Ἐκ μέρους τῆς Seyfo Center καὶ οἱ θυγατρικές της σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἀπευθύνω τὶς θερμοτέρες εὐχές μας σὲ ἐσᾶς καὶ στον  αρμενικὸ λαό.  Θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ ἐκμεταλλευτῶ αὐτὴ τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ ἐκφράσω τὴν ὀδύνη καὶ τὰ συλλυπητήριά μου στὴν Ἐξοχότητά σας στὴ μνήμη τῶν θυμάτων τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων ποὺ διαπράχθηκαν ἀπὸ τὴν πρώην Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1914 ἕως 1923. Αὐτὴ ἡ βάρβαρη καὶ ὑπολογίζεται γενοκτονία ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ εἰδεχθῆ ἐγκλήματα ποὺ διαπράττονται στὰ χρονικά της ἀνθρώπινης ἱστορίας. 
 Προς τὸ παρὸν εἶμαι ὁ διευθυντὴς τοῦ Seyfo Κέντρο (ἐπίσης γνωστὴ ὡς Γενοκτονία τῶν Ἀσσυρίων).  Αὐτὴ ἡ ὀργάνωση συγκεντρώνει ἀκτιβιστὲς καὶ ἐπιστήμονες ἀπὸ τὴν ἀσσυριακὴ καὶ μὴ κοινότητα, ποὺ μοιράζονται ἕνα κοινὸ πάθος καὶ ἀποφασιστικότητα γιὰ νὰ ἐργαστοῦν γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας ποὺ διεπράχθησαν ἐναντίον τῶν Ἀσσυρίων ἀνθρώπους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἴδιας περιόδου στὴν ὁποία πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο καὶ μισὸ Ἀρμένιοι ἔχασαν τὴ ζωή τους . Το  διοικητικὸ Συμβούλιο Seyfo Κέντρο περιλαμβάνει ἀρκετοὺς ἐπιφανεῖς καὶ διεθνοῦς φήμης ἐπιστήμονες γενοκτονία καὶ ἀκαδημαϊκούς. 
 Ως ζήτημα μεγάλης σημασίας, θὰ θέλαμε νὰ ἐπιστήσουμε τὴν προσοχή σας στὴν ἐκστρατεία γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας ποὺ διαπράχθηκε ἀπὸ τὸ 1914 ἕως τὸ 1918 ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοὺς «Νεοτούρκους» ἐναντίον τῶν Ἀσσυρίων κατοίκους τῆς πρώην Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας .  Ἐνῶ ἡ παγκόσμια κοινότητα εἶναι σήμερα πλήρη ἐπίγνωση τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων, ἡ γνώση τῆς «ταυτόχρονων γενοκτονιῶν» ποὺ διαπράχθηκαν εἰς βάρος τῶν ἄλλων μειονοτήτων, ὅπως τῶν Ἀσσυρίων καὶ τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἐλάχιστα γνωστό.  Πρὶν ἀπὸ τὴ γενοκτονία ποὺ διαπράχθηκε σὲ βάρος τους, τῶν Ἀσσυρίων ἄνθρωποι εἶχαν διαμείνει στὴν Ἀνατολία μαζὶ μὲ τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ἑλλήνων συμπατριωτῶν τους γιὰ περισσότερο ἀπὸ δύο χιλιετίες. 
 Κατά τὴ διάρκεια τῆς γενοκτονίας σφαγιάστηκαν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀθώων Ἀσσυρίων στὰ χέρια τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων καὶ τῶν Κούρδων συμμάχων τους.  Πολλοὶ μελετητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι ὅσο τὰ τρία τέταρτα τῶν Ἀσσυρίων ἔθνους χάθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γενοκτονίας.  Ἡ στόχευση τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ἀσσυρίων καὶ τῶν Ἑλλήνων ὑπηκόων τῶν μειονοτήτων τῆς αὐτοκρατορίας, ἰδίως, ἦταν πάρα πολὺ μία συνέπεια τῆς χριστιανικῆς πίστης φανερὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς ὁμάδες.  Πράγματι, οἱ ἀρχιτέκτονες καὶ οἱ δράστες τῆς γενοκτονίας, οἱ Ὀθωμανοὶ Τοῦρκοι καὶ οἱ Κοῦρδοι, δὲν ἔκαναν καμία διάκριση μεταξὺ τῶν διαφόρων ἐθνοτικῶν προελεύσεων τῶν χριστιανῶν τῆς αὐτοκρατορίας, ὑποστηρίζοντας ὅτι «ἕνα κρεμμύδι εἶναι τὸ κρεμμύδι, εἴτε λευκὸ ἢ κόκκινο, ὅλοι πρέπει νὰ τεμαχίζεται». 

Ὅπως σᾶς εἶναι ἀναμφίβολα γνωρίζετε, ὅτι ὑπάρχει ἕνα ἐκτεταμένο σῶμα τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἔρευνας καὶ ἀρχειακὸ ὑλικό για  τὴ γενοκτονία ποὺ διαπράχθηκε εἰς βάρος ὁλόκληρού του χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς πρώην Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας κατὰ τὴ διάρκεια καὶ μετὰ τον Α'  Παγκόσμιο Πόλεμο.  Ἡ τότε κυβέρνηση τῶν Νεοτούρκων ἐκτελοῦνται συστηματικὰ μία πολιτικὴ ἐξόντωσης ἐναντίον δικὴ χριστιανοὺς πολίτες της, ἡ ὁποία ἔλαβε τὴ μορφὴ σφαγῶν, πορεῖες θανάτου καὶ καταναγκαστικὲς ἀπελάσεις.  Ὡς ἀποτέλεσμα, αὐτὲς οἱ βάναυσες πολιτικὲς εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὸ θάνατο, τὴν ἀπέλαση καὶ τὸν ἐκτοπισμὸ ἑκατομμυρίων Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων καὶ τῶν Ἑλλήνων. 
Ἐκτός ἀπὸ ἀρχειακὸ ὑλικό, ἀμέτρητα βιβλία, μελέτες,  διατριβὲς καὶ ἀντικείμενα πιστοποιοῦν τὸ ἀδιαφιλονίκητο γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἡ γενοκτονία, μία ἀπὸ τὶς πρῶτες γενοκτονίες τοῦ 20ού αἰώνα, ὄντως πραγματοποιηθεῖ.  Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2007, ἡ Διεθνὴς Ἕνωση Μελετητῶν Γενοκτονιῶν (IAGS), ἀναγνώρισε ἐπίσημα τὴ γενοκτονία τῶν Ἀσσυρίων καὶ τῶν Ἑλλήνων γενοκτονίες (ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων τοῦ 1997), ἀνακοινώνοντας ὅτι: 
"Εἶναι ἡ πεποίθηση τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης τῶν Μελετητῶν Γενοκτονιῶν ὅτι ἡ Ὀθωμανικὴ ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων τῆς αὐτοκρατορίας μεταξὺ 1914 καὶ 1923 ἀποτελεῖ γενοκτονία ἐναντίον τῶν Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων, Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν καί." 
Ἡ IAGS ζητά  "ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς Τουρκίας νὰ ἀναγνωρίσει τὶς γενοκτονίες ἐναντίον αὐτῶν τῶν πληθυσμῶν, νὰ ἐκδώσει μία ἐπίσημη ἀπολογία, καὶ νὰ λάβει ἄμεσα καὶ οὐσιαστικὰ βήματα πρὸς τὴν ἀποκατάσταση». 
Αξίζει ἐπίσης νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὶς 13 τοῦ Μάη τοῦ 2009, ὁ κ Berzan BOTI, ἕνας Κοῦρδος διανοούμενος, ἀναγνώρισε τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πρόγονοί του εἶχαν ὑπεξαιρέσει περιουσιακὰ στοιχεῖα ποὺ ἀνῆκαν στοὺς Ἀσσυρίους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γενοκτονίας.  Σὲ μία πράξη  δημόσιας ἀποκατάστασης, ἐπέστρεψε νόμιμα την  γῆ στοὺς νόμιμους ἰδιοκτῆτες της. 
Εἶμαι στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἐνημερώσει Ἐξοχότατε ὅτι στὶς 11 Μαρτίου 2010, τὸ Κοινοβούλιο τῆς Σουηδίας ἀναγνώρισε ἐπίσημα τὴ Γενοκτονία τῶν Ἀσσυρίων, παράλληλα μὲ αὐτὴ τῶν Ἀρμενίων, ποὺ γίνεται τὸ πρῶτο ἔθνος ποὺ ἀναγνώρισε ἐπισήμως τὴ Γενοκτονία τῶν Ἀσσυρίων.  Εἶναι ἡ ἐλπίδα τῆς Seyfo  καὶ τῶν Ἀσσυρίων σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο ὅτι αὐτὴ ἡ ἱστορικὴ ἀναγνώριση ἀπὸ τὴ Σουηδία θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ τὶς κινήσεις γιὰ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀσσυρίων ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἄλλων χωρῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο.  Εἶναι λυπηρό, ὡστόσο, ὅτι ἐνῶ ὅλο καὶ περισσότερες χῶρες κινοῦνται νὰ ἀναγνωρίσει τὴ γενοκτονία, ἡ Δημοκρατία τῆς Τουρκίας ἀκόμα δὲν ἔχει συμφιλιωθεῖ μὲ τὸ παρελθόν της.  Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἱστορικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἀπόδειξη τοῦ γεγονότος τῆς γενοκτονίας εἶναι συντριπτική, ἡ ἐπίσημη πολιτικὴ τῆς Δημοκρατίας τῆς Τουρκίας παραμένει ἕνα ἀπόλυτης ἄρνησης καὶ τῆς φοροδιαφυγῆς. 
Μέχρι καὶ σήμερα στὴν πραγματικότητα ἡ Τουρκία συνεχίζει νὰ ἐκφοβίσει, τί ἀπομένει ἀπὸ τὶς ἐθνοτικὲς χριστιανικὲς μειονότητες στὴν Τουρκία.  Στὴν περίπτωση τῶν Ἀσσυρίων, αὐτὸ εἶναι μέσα ἀπὸ τὶς πολιτικὲς «ἁρπαγὴ γής».  Ἡ περίπτωση τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γαβριὴλ , ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τὸν 4ο αἰώνα, εἶναι ἕνα τυπικὸ παράδειγμα τῶν σημερινῶν τουρκικῶν πολιτικῶν ἐκφοβισμοῦ.  Ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἀπειλεῖ καὶ βάζει σὲ δίκη ὅσους τολμοῦν νὰ διατυπώσουν τὴν ἄποψή τους ἡ ὁποία δὲν ἀκολουθεῖ τὴν ἄποψη τοῦ κράτους τῆς ἱστορίας ἢ προσβάλλει τὸ τί θεωρεῖ ὡς «τουρκικὴ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια».   Μποροῦμε μόνο νὰ ἐλπίζουμε ὅτι ἡ Τουρκία ἐκσυγχρονίζεται καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὶς προηγούμενες πολιτικὲς τῆς σχετικὰ μὲ τὸ χριστιανικὸ πληθυσμὸ τῆς πρώην Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας δὲν ἔχουν ξεχαστεῖ ἢ νὰ ἀπορριφθεῖ.  Ἀναμένουμε ἀπὸ τὴν Τουρκία νὰ κάνει ὅ, τί πολλὲς ἄλλες κυβερνήσεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔχουν ἤδη γίνει καὶ τὸ ὁποῖο πρόκειται νὰ ἀναγνωρίσει τὴ γενοκτονία ἐναντίον τῶν Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων καὶ Ἑλλήνων. 
Τό ἀρμενικὸ ἔθνος γνωρίζει καλὰ τὴν πραγματικότητα τοῦ πόνου καὶ τὸν πόνο τῆς συνεχοῦς τουρκικῆς ἄρνησης.  Μὲ τὴν ἄρνηση τῆς πραγματικότητας τῆς γενοκτονίας ποὺ διαπράχθηκαν κατὰ τὶς τρεῖς παραπάνω ὁμάδες, 
Ἡ Τουρκία στὴν πραγματικότητα διαπράττει μία δεύτερη γενοκτονία.  Ὡς ἐκ τούτου Κύριε Πρόεδρε, οἱ Ἀσσύριοι στέκονται ἀκλόνητοι στὴν ἀλληλεγγύη μὲ τὸν ἀρμενικὸ λαὸ τῆς ζήτησής τους ὅτι ἡ Δημοκρατία τῆς Τουρκίας θὰ πρέπει νὰ λογοδοτήσουν γιὰ τὰ φρικιαστικὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας ποὺ διαπράχθηκαν ἀπὸ τὸν προκάτοχό του, τὸ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία.  Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο στὸ χρόνο, ὡστόσο ἡ Τουρκία δείχνει κάποια σημάδια ἀνατίμηση, πολιτικὲς ἄρνησης καὶ κινεῖται πρὸς τὴν κατεύθυνση νόμιμο τὸ διάλογο καὶ τὴ συμφιλίωση. 
Θά ἤθελα ἐπίσης νὰ ἐκμεταλλευτῶ αὐτὴ τὴν εὐκαιρία νὰ καλέσουμε τὴ Δημοκρατία τῆς Ἀρμενίας, μέσω τῶν καλῶν ὑπηρεσιῶν σας, γιὰ νὰ κινηθεῖ πρὸς τὴν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονία τῶν Ἀσσυρίων, παράλληλα μὲ τὴ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀρμενίων.  Εἶναι ἡ ἐλπίδα μας ὅτι ἡ Δημοκρατία τῆς Ἀρμενίας θὰ λάβει ἐπίσης μέτρα ὥστε νὰ περιέχει ἀναφορὲς στὴ Γενοκτονία ἐντὸς τῶν σχολικῶν βιβλίων καὶ γενικὸ πρόγραμμα σπουδῶν ποὺ διδάσκονται στὰ σχολεῖα σὲ ὅλη τὴν Ἀρμενία.  Ἀπὸ μόνη της ἡ ἀναγνώριση τῶν σὺν-θύματα τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων, καὶ συγκεκριμένα τοὺς Ἀσσύριους καὶ τοὺς Ἕλληνες, ἡ Δημοκρατία τῆς Ἀρμενίας θὰ δώσει τὴν ὤθηση γιὰ μεγαλύτερη συνεργασία μεταξὺ τῶν τριῶν λαῶν μας καὶ ἕνα ἑνιαῖο μέτωπο στὴν παγκόσμια σκηνή. 
Ἡ ἐπιστολὴ ὑπογράφεται ἐπίσης ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν μελετητῶν, οἱ ὀργανώσεις καὶ τὰ ξεχωριστὰ ἄτομα ποὺ μοιράζονται τὰ συναισθήματα ποὺ ἐκφράζονται ἐδῶ. 
 Με ἐκτίμηση,
 Σαμπρί Ἄτμαν 
Διευθυντής, τοῦ  Ἐρευνητικοῦ Κέντρου γιὰ τὴ γενοκτονία τῶν Ἀσσυρίων  (SEYFO) 

1 σχόλιο:

  1. ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΑΡΜΕΝΙΑ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.