5 Μαΐ 2015

Χρεωστεῖς χριστιανὲ νὰ ἀγαπᾶς τὴν Πατρίδα

Τοῦ Κωνσταντίνου Οἰκονόμου 
τοῦ ἐξ Οἰκονόμων (1780-1857) 
Λέγω πρῶτον, ὅτι χρεωστεῖς χριστιανέ, καθὸ χριστιανὸς νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ εὐεργέτης τὴν Πατρίδα. Σὲ προστάζει ὁ θεῖος νόμος «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον ὡς σεαυτόν». Πλησίον σου εἶναι βέβαια πᾶς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ποῖος δύναται νὰ εἶναι πλησιέστερός σου παρὰ τοὺς συγγενεῖς, καὶ ὁμοπίστους καὶ συμπολίτας σου; Οὗτοι εἶναι ἀδελφοί σου, οἵτινες... συγκατοικούσι μετά σου εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν χώραν, ὡσὰν εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν οἰκίαν οὗτοι ἔχουσι τὸν αὐτὸν καὶ σὺ πατέρα, τὸν Θεὸν τὴν αὐτὴν καὶ σὺ μητέρα, τὴν Ἐκκλησίαν, τὸ αὐτὸ γενέθλιον ἔδαφος, καὶ τὰς αὐτᾶς τροφᾶς, τοὺς αὐτοὺς νόμους, τοὺς αὐτοὺς ἄρχοντας καὶ ποιμένας καὶ διδασκάλους, τὰς αὐτᾶς πρὸς σὲ κοινᾶς καὶ πανηγύρεις καὶ ἀπολαύσεις, καὶ λύπας καὶ χαρᾶς• ὅσον λοιπὸν εἰλικρινέστερον ἀγαπᾶς τοὺς συμπατριώτας καὶ τὴν Πατρίδα, τόσον βεβαιότερον ἐκπληρώνεις τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλιν ἐξ ἐναντίας, ὅσον ἀμελεῖς καὶ προδίδεις πολλάκις τῆς Πατρίδος τὰ συμφέροντα, τόσον ἐξελέγχεσαι παραβάτης τοῦ θείου νόμου, καὶ τοῦ πλησίον σου ἐχθρός, χειρότερον ἄπιστου- «εἰ τὶς τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ τὴν πίστιν ἤρνηται, καὶ ἔστιν...
ἀπίστου χείρων»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Κώστα Σαρδελή, Ἀνθολόγιο τῆς Λευτεριᾶς,
 Ἐκδόσεις Φιλιππότη, Ἀθήνα 1984, σ. 252
Περιοδικὸ Παρακαταθήκη
Σεπτέμβριος- Ὀκτώβριος 2006 

1 σχόλιο:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ7 Μαΐου 2015 - 2:18 π.μ.

  Πατριωτισμός είναι η αγάπη για την Πατρίδα και συνεπώς η αγάπη για τους Συμπατριώτες μας.

  Επομένως ο Πατριωτισμός εξ'ορισμού αντιτίθεται στον εγωκεντρισμό και στον ατομικισμό.

  Ο Πατριωτισμός εξευγενίζει τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, ακριβώς διότι αυτός που αγαπά την Πατρίδα υποτάσσει το "εγώ" του και τον ατομισμό του στο συμφέρον της Πατρίδας.

  Άρα ο Πατριωτισμός είναι απολύτος συμβατός με τον Χριστιανισμό, αφού και ο Χριστιανισμός πρεσβεύει την αυταπάρνηση και τον παραμερισμό του εγω'ι'σμού.

  Ο σωστός Χριστιανός δεν μπορεί παρά να είναι και σωστός Πατριώτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.