13 Φεβ 2015

«Στάση πληρωμών» ἢ «ΣΤΑΣΗ ΜΥΑΛΩΝ»

Φῶτο ἀπὸ elnatsia.blogspot.com
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Κάποιοι ἀναλυτὲς ἀκόμα καὶ τώρα  ὑποστηρίζουν τὸ αὐτονόητο γιὰ αὐτοὺς ὅτι ἡ Εὐρώπη εἶναι τὸ σπίτι μας  καὶ ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι μας.
Ἂν τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν Εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ τὸν ταυτίζουν μὲ τὴν ἀνάλγητες μνημονιακὲς πολιτικὲς τῆς ΕΕ καὶ τὴν Γερμανικὴ Εὐρώπη καὶ φυσικὰ αὐτὸ τὸ  κάνουν γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ ἀφεντικά τους καὶ τὸν μισθό τους τότε πρέπει νὰ ξέρουν ὅτι τὸ παραμύθι τελείωσε ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό.
Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ¨δικιά τους Εὐρώπη¨ δὲν εἶναι ἁπλῶς σπίτι μας ἀλλὰ θέλει νὰ μᾶς πετάξει ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια μας καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πατρίδα μας ποὺ ἤδη αἱμορραγεῖ ἀπὸ τὰ παιδιά της ποὺ μεταναστεύουν γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμὶ καὶ δὲν ἀντέχουν νὰ συμβιώνουν μὲ τὰ λαμόγια ποὺ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα ἀκόμη καὶ προκαλοῦν παντοιοτρόπως.
Ὁ κυρίαρχος λαὸς πλέον δὲν παρακαλεῖ ἀλλὰ ἀπαιτεῖ… καὶ προειδοποιεῖ ὅτι τυχὸν ¨ἔξυπνες κωλοτούμπες¨ μποροῦν ἀπὸ τραμπολίνο νὰ μετατραποῦν σὲ ἠθικὰ καὶ νομικὰ  ¨ἰκριώματα¨ δικαιοσύνης.
Ἡ Ἑλλάδα πίστεψε καὶ πιστεύει στὴν πραγματικὴ Εὐρώπη ἀκριβῶς γιατί ὁ Ἑλληνικὸς...
Πολιτισμὸς τὴν δημιούργησε.


 Ὁ Ἕλληνας βιώνοντας  ἔστω καὶ μὲ τὰ ἐλαττώματά του μέσα  στὸ περίγραμμα τῆς παράδοσης καὶ τῆς καθημερινότητας τοῦ  αἰσθάνεται ὅτι  δὲν  ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἀγορὰ τῶν Τοκογλυφικῶν Ἀγορῶν.
Μᾶς πιέζουν καὶ μᾶς λένε οἱ τοκογλύφοι ὅτι ὁ χρόνος τελείωσε καὶ δὲν ξέρουν οἱ ¨οἱ οἰκονομικοὶ δαίμονες¨ ὅτι τελείωσε ὁ δικός τους χρόνος. Ἡ Οὐκρανία παρ΄ ὅλες τὶς συμφωνίες εἰρήνευσης ποὺ θέλουν νὰ πετύχουν ἄνοιξε ἀπὸ πέρσι τέτοιες μέρες τὶς πύλες τῆς πυρηνικῆς κόλασης κάτι ποὺ κανεὶς ἐχέφρων δὲν εὔχεται. Ἀντίθετα αὐτὸ τὸ ἐπιθυμοῦν διακαῶς γιὰ νὰ μᾶς κάψουν οἱ ἀνθρωποκτόνοι δαίμονες.
Στὶς ¨συναντήσεις¨ λοιπὸν κοροϊδεύουν τὴν ἄσημη καὶ καταχρεωμένη Ἑλλάδα, τὶς προσφέρουν λύσεις μὲ ἄλλο περιτύλιγμα  ἀλλὰ μὲ τὶς ἴδιες ἐπώδυνες συνέπειες.
Τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ οἱ ¨οἰκονομικοὶ δαίμονες¨ γνωρίζουν τὴν κατάληξη…
¨Το χρέος εἶναι βουνὸ ἢ τοξικὸ ὅπως τὸ λέει ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν καὶ ἀπειλεῖ νὰ καταστρέψει τὴν Ἑλλάδα, καθ’ ὅτι ἡ κυβέρνηση τῶν Σαμαρὰ-Βενιζέλου φρόντισε μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ μνημονίου καὶ τοῦ PSI ἐπὶ Γιώργου Παπανδρέου νὰ μετακυλήσει τόκους γιὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια, φορτώνοντάς τους στὸ ἀρχικὸ κεφάλαιο.

Ἐξ’ ο καὶ ἡ «βόμβα» ποὺ ἔριξε ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας κατὰ τὴ διάρκεια τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων, ὅτι δηλαδὴ τὸ χρέος ἔχει ξεπεράσει τὸ 180% τοῦ ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, ἀπὸ τὰ τρέχοντα στοιχεῖα προκύπτει πὼς τὸ χρέος σήμερα ἀγγίζει τὰ 324 δίσ. εὐρώ, δηλαδὴ φθάνει τὸ 181% ἐπὶ τοῦ ΑΕΠ.

Ἀντὶ νὰ μειώνεται, ὅπως δῆθεν εἶχε προβλέψει ἡ τρόικα καὶ ἡ κυβέρνηση (ὅπως ἄλλωστε μιλοῦσαν καὶ γιὰ ἀνάπτυξη ἡ ὁποία ποτὲ δὲν ἦρθε), αὐτὸ αὐξάνεται δραματικὰ καὶ θὰ συνεχίσει ὅσο ἡ χώρα εἶναι σὲ ὕφεση καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι πιέζουν γιὰ μνημονιακὲς πολιτικές. defencenet.gr

Γιατί λοιπὸν  φτάνουμε μετὰ τὶς ¨ ἀγρυπνίες – ὁλονυκτίες¨ τῶν Eurogroup σὲ σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα σὲ τεχνητὰ  ἀδιέξοδα;

¨Τὸ ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο κατέληξαν οἱ χθεσινὲς συνομιλίες κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεδρίασης τοῦ Eurogroup γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἐπισημαίνει σὲ ἄρθρο της ἡ βρετανικὴ ἐφημερίδα Independent, τονίζοντας ὅτι ἂν καὶ δὲν ἀναμενόταν μία συμφωνία, οἱ δύο πλευρὲς δὲν κατάφεραν νὰ καταλήξουν οὔτε σὲ ἕνα κοινὸ ἀνακοινωθὲν γιὰ τὰ προβλήματα χρέους τῆς Ἑλλάδας.
Ὅπως ἐπισημαίνεται, τὸ πλῆρες ἀδιέξοδο μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν ἀποτελεῖ γιὰ κάποιους ἀναλυτὲς δεῖγμα ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις θὰ εἶναι περισσότερό του ἀναμενόμενου ἐκτεταμένες.
Παράλληλα, τονίζεται ὅτι ἡ μὴ ὑπογραφὴ ἑνὸς κοινοῦ ἀνακοινωθέντος ὀφείλεται περισσότερο στὴ διαφωνία τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς ὡς πρὸς τὴ φρασεολογία, ἤτοι διαφώνησε μὲ τὴ λέξη «ἐπέκταση» τοῦ παρόντος προγράμματος.
Πρόκειται γιὰ μία ἀπογοητευτικὴ ἐξέλιξη, ὅπως σημειώνει ὁ στρατηγικὸς ἀναλυτῆς της KBC Securities, Mathiaw van der Jeugt, ὄχι ἐπειδὴ ἀπέτυχαν νὰ συμφωνήσουν, ἀλλὰ διότι δὲν κατάφεραν νὰ συμφωνήσουν σὲ μία μικρὴ βάση πάνω στὴν ὁποία θὰ μποροῦσαν νὰ διαπραγματευτοῦν τὶς ἑπόμενες ἡμέρες στὸν δρόμο πρὸς τὴ συνεδρίαση τῆς Δευτέρας.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ ἀγορὲς φοβοῦνται ὅτι ἡ ἀποτυχία ἐξεύρεσης μίας συμφωνίας σύντομα, θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει σὲ μία χρεοκοπία τῆς Ἑλλάδας καὶ μία ἄτακτη ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ τὴ ζώνη τοῦ εὐρώ, μὲ πιθανοὺς εὐρύτερους κλυδωνισμοὺς στὶς ἀγορές.¨
bankingnews.gr

Ἂς Θυμηθοῦμε τί ἀποκαλύπτει στὸ βιβλίο του ὁ Φρανσουὰ Ἐζμποὺρ καὶ ἀναδημοσιεύει  ἡ ¨ Φράνκφουρτερ Ἀλγκεμάινε¨:

Γιὰ νὰ σώσουμε τὴν Εὐρώπη καὶ τὸ εὐρωπαϊκὸ ἑνοποιητικὸ ἔργο ποὺ ἔχει γίνει μετὰ ἀπὸ δύο παγκοσμίους πολέμους, ὁ Ἐζμποὺρ δὲν βλέπει κανέναν ἄλλον δρόμο ἀπὸ μία συντεταγμένη διάλυση τοῦ εὐρὼ» ὑπογραμμίζει ἡ «Φράνκφουρτερ Ἀλγκεμάινε» καὶ συνεχίζει: «Μία σωτηρία τῆς Εὐρωζώνης μεσώ της αὐστηρῆς συμμόρφωσης πρὸς τους διευρυμένους κανόνες τοῦ Μάαστριχτ αποκλειεται, ὅπως πιστεύει ὁ Ἐζμπούρ... Τοῦ Γ. ΔΕΛΑΣΤΙΚ*  "ΕΘΝΟΣ" τὴν Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Σὲ αὐτὴ τὴν Εὐρώπη ὅπως τὴν κατάντησαν ΕΦΙΑΛΤΗ (καὶ αὐτὸ εἶναι Ἑλληνικὴ λέξη) δὲν πρόκειται νὰ ζήσουμε στάση πληρωμῶν στὴν στενὴ ἔννοια τοῦ ὄρου ἀλλὰ βιώνουμε ἤδη ¨ΣΤΑΣΗ ΜΥΑΛΩΝ¨

1 σχόλιο:

  1. Επιτέλους ο Βατάτζης-Τσίπρας έσκισε τα μνημόνια και πάμε ολοταχώς για την Πόλη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.