22 Ιαν 2015

«Ἐμεῖς ἐκλογές, ἄλλοι μοιρασιὲς»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
ΕΜΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Κάποιος βγῆκε στὶς μέρες μας μὲ ἕνα ταγάρι στὴν πλατεία καὶ φώναζε...
-δίνω δωρεὰν ἀπὸ τὰ καλὰ ποὺ ἔχω στὸ ταγάρι μου …πουλάω τζάμπα Ἀγάπη γιὰ Πίστη καὶ Ἑλλάδα
Δὲν πλησίασε κανείς…
Ἄλλος βγῆκε στὴν ἴδια πλατεία μὲ ἕνα διαφορετικὸ ταγάρι καὶ διαλαλοῦσε τὴν πραγμάτειά του…
Πουλάω τοῖς μετρητοῖς ὁμόλογα Γερμανικὰ, σύνθετα τραπεζικὰ προϊόντα, σίγουρη παραμονὴ στὴν ΕΕ, καλοπέραση, βόλεμα καὶ τεχνογνωσία λαμογιὰς.
Σὲ δευτερόλεπτα τὰ ξεπούλησε ὅλα……
ΑΛΛΟΙ ΜΟΙΡΑΣΙΕΣ
Τὰ μάθατε τὰ νέα;
Κάποιοι θέλουν νὰ μετονομάσουν τὸν περιβόητο ¨ἐπὶ χάρτου¨ ὑλοποιηθέντα ἀγωγὸ Φ.A Μπουργκᾶς-Ἀλεξανδρούπολη σὲ  ἀγωγὸ Φ.Α  Κωνσταντινούπολη- Ἀλεξανδρούπολη.
Ἔτσι ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη τοῦ Ρώσου Πρωθυπουργοῦ ἀκοῦμε: «Ἔχουμε ὡς ἀφετηρία μας τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σύμφωνο διαμετακόμισης γιὰ τὴ διοχέτευση ἀερίου στὴν Ε.Ε. μέσω τῆς Οὐκρανίας τερματίζεται τὸ 2019, οἱ ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καταναλωτὲς θὰ παρέχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ποὺ θὰ ὑποδέχεται τὸν ἀγωγὸ ποὺ θὰ...
κατασκευαστεῖ στὴν Τουρκία», τόνισε ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς σύσκεψης μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐνέργειας τῆς χώρας Ἀλεξάντρ Νόβακ καὶ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Gazprom Ἀλεξέι Μίλερ, σημειώνοντας ὅτι «ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ εἶναι ἀπαραίτητο ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὶς χῶρες καταναλωτὲς νὰ λάβει σὲ συντομότατο χρόνο ἀπόφαση ἀνάπτυξης τῶν δικῶν τῆς ὑποδομῶν, ὥστε οἱ ἀντίστοιχες ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου νὰ φθάσουν στοὺς Εὐρωπαίους καταναλωτές».

¨Η Οὐκρανία τελείωσε γιὰ τὴν Ρωσία ὡς κόμβος μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου. Ἡ ζωὴ συνεχίζεται, ὑπάρχει μία σειρὰ ἀπὸ ἄλλες ἰδέες. Εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ συνεργαστοῦμε μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ ὑπὸ ἐκεῖνες τὶς συνθῆκες, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ κατορθώσουμε νὰ συμφωνήσουμε», εἶπε ὁ Μεντβέντεφ κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς σύσκεψης, ἀναφερόμενος στὴν ἀκύρωση τῆς κατασκευῆς τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου South Stream¨ defencenet.gr 21/01/2015
ΤΟ ΧΑΛΙ αὐτῆς τῆς δήλωσης ἄρχισε νὰ στρώνεται   λίγο πρὶν τὴν δυσκολία ἀνάδειξης  Ἕλληνα Προέδρου μὲ συνέπεια  τὶς ἐκλογὲς ὅπως τὶς βιώνουμε σήμερα.
¨Στις 2 Δεκεμβρίου 2014 συναντιέται ὁ Πούτιν μὲ τὸν Ἐρντογᾶν στὴν Τουρκία.¨ Σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κατὰ τὴν συνέντευξη Τύπου ποὺ ἔδωσε ἀμέσως μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Τοῦρκο ὁμόλογό του Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν, ἡ Μόσχα θὰ αὐξήσει τὶς προμήθειες φυσικοῦ ἀερίου στὴν τουρκικὴ ἀγορὰ κατὰ 3 δισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα στὸ πλαίσιο τοῦ ἔργου τοῦ ἀγωγοῦ Blue Stream, ποὺ εἶναι ὁ ἀγωγὸς ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου στὴ Μαύρη Θάλασσα. «Ἂν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν θέλει τὸ ἀέριο, τότε θὰ διοχετευτεῖ κάπου ἀλλοῦ» συμπλήρωσε ὁ Πούτιν καὶ ἔριξε εὐθύνες στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴ Βουλγαρία καθὼς ἡ μὲν πρώτη ἔχει ζητήσει ἀπὸ τὰ κράτη μέλη της νὰ σταματήσουν τὶς ἐργασίες κατασκευῆς τῶν ἐπίγειων τμημάτων τοῦ South Stream.

Ἡ Μόσχα, ἐπίσης, θὰ μειώσει τὴν τιμὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου κατὰ 6% γιὰ τοὺς Τούρκους ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2015 καὶ ἕπεται συνέχεια στὰ πλαίσια τῆς στρατηγικῆς συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν ἀφοῦ εἶναι διατεθειμένη νὰ κατασκευάσει ἕνα κόμβο διαμετακομιδῆς φυσικοῦ ἀερίου στὰ ἑλληνο-τουρκικὰ σύνορα γιὰ νὰ προμηθεύσει τὴν Εὐρώπη μὲ φυσικὸ ἀέριο γιὰ νὰ ἀντισταθμίσει τὴν ἀπώλεια τοῦ South Stream.
Ἔτσι, φαίνεται ἡ Ρωσία πὼς ἀποκτᾶ ἕνα σύμμαχο καὶ δείχνει τὰ “δόντιά” της στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ ἡ Τουρκία ἀναβαθμίζεται ὡς διαμετακομιστικὸς κόμβος ἐνεργειακῶν πόρων καὶ λόγω τοῦ Ναμποῦκο (Τουρκία- Βουλγαρία- Ρουμανία- Οὐγγαρία- Αὐστρία). hellasforce.com

 Στὶς 14 Ἰανουαρίου τοῦ 2015
¨Με μία δήλωση-βόμβα ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς Gazprom Ἀλεξέι Μίλερ διαγράφει ἀπὸ τὸν ἐνεργειακὸ χάρτη τῆς Εὐρώπης τὴν Οὐκρανία ὡς κόμβο μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου καὶ δηλώνει ὅτι οἱ ἀγωγοὶ μεταφορᾶς φ/ἃ ποὺ περνοῦν ἀπὸ αὐτὴ θὰ καταργηθοῦν καὶ θὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸν ἑλληνοτουρκικὸ ἀγωγὸ φ/ἅ!

Στὴ δήλωση τοῦ ὁ Α. Μίλερ «ἐνημερώνει» τὴν Ε.Ε. ὅτι πλέον θὰ παραλαμβάνει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸ φυσικὸ ἀέριο ποὺ διέρχεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀπὸ τὴν Οὐκρανία καὶ τοὺς καλεῖ νὰ προχωρήσουν στὴ δημιουργία τῶν κατάλληλων ὑποδομῶν γιὰ τὴν παραλαβὴ τοῦ ἀερίου καὶ μάλιστα μὲ αὐστηρὸ χρονοδιάγραμμα ἐντὸς τῶν «ἑπόμενων ἐτῶν».

«Οἱ ὄγκοι τοῦ ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ποὺ περνοῦν μέσα ἀπὸ τὴν Οὐκρανία, θὰ στραφοῦν πρὸς τὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα καὶ ἡ Εὐρώπη πρέπει νὰ βιαστεῖ νὰ κατασκευάσει ὑποδομὲς διακίνησης τοῦ φυσικοῦ αὐτοῦ ἀερίου στὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ παραλάβει στὸ νέο «σημεῖο παράδοσης-παραλαβῆς» ἀπὸ τὰ σύνορα μὲ τὴν Τουρκία», δήλωσε πιὸ συγκεκριμένα ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Gazprom Ἀλεξέι Μίλερ

Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει ὅτι καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν κάθετη ἀναβάθμιση τῆς Τουρκίας ἡ ὁποία μεταμορφώνεται στὸ μεγαλύτερο κόσμο φ/α ὄχι μόνο τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ τοῦ κόσμου ἀφοῦ ὅλοι οἱ ἀγωγοὶ θὰ περνοῦν ἀπὸ αὐτὴ (TAP, Μπακοὺ- Τσεϊχᾶν, Turkish stream κ.α.) ἡ Ἑλλάδα ἀποκτᾶ κρίσιμη στρατηγικὴ σημασία σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸν ἐνεργειακὸ σχεδιασμὸ τῆς Ε.Ε¨
Καὶ ἐνῶ ἐδῶ ἐμεῖς ἔχουμε ΕΚΛΟΓΕΣ ἄλλοι ¨ὀνειρεύονται¨μοιρασιες.
Δὲν γνωρίζουμε ἂν ἰσχύει ἄτυπα ἢ δὲν ἰσχύει ἡ γνωστὴ συνθήκη τῆς Γιάλτας.
Ὅμως οἱ Ρῶσοι ἔκαναν τὸν κόπο νὰ ἐκμυστηρευτοῦν τὸ γεω-  στρατηγικὸ αὐτὸ ὄνειρό τους στοὺς Ἀμερικάνους;
Τὰ κόμματα ποὺ κατεβαίνουν στὶς Ἐκλογὲς κατανοοῦν τί ¨χοντρὰ  γεωπολιτικὰ  παίγνια¨ παίζονται  γύρω καὶ μέσα στὴ πατρίδα μας ἢ ἡ ὅλη δραστηριότητα τοὺς ἐξαντλεῖται στὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο τοῦ ¨ζήτουλα¨ πρὸς τὴν Εὐρώπη;
Ἂς ποῦμε ὅτι οἱ Ρῶσοι θέλουν τὸ καλό μας καὶ στὴν προκειμένη συγκυρία ὅποιος θέλει τὸ καλό μας πρέπει νὰ τὸν ἀναδείξουμε.

Ὅλος αὐτὸς  ἐνεργειακὸς σχεδιασμὸς τῶν Ρώσων προϋποθέτει ὅτι  ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Τουρκία λύνουν τὶς διαφορές τους καὶ γίνονται πραγματικὰ συνεταῖροι  κάτω ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς Μόσχας.
Ταυτόχρονα  προϋποθέτει ὅτι καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι συνηγοροῦν ὑπὲρ τοῦ ¨συνεταιρισμοὺ¨ αὐτοῦ μὲ σκοπὸ νὰ διασφαλίσουν τὴν ἐνεργειακὴ αὐτάρκειά τους.
Ἂς μὴν γελιόμαστε τὸ ὅλο σκηνικὸ μυρίζει  τακτικὸ ἑλιγμό…
Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἡ ἀπληστία τῶν Τούρκων, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία τῶν Ἑλλήνων καὶ στὸ τέλος ἡ Ρωσικὴ διπλωματικὴ σκηνὴ ποὺ θέλει νὰ φορτίσει τὸν ἄξονα τῆς Μεσογείου γιατί βλέπει τὴν Οὐκρανία νὰ ἀνάβει τὴν ἐαρινὴ περίοδο  καὶ στὴν γωνιὰ περιμένουν  τὰ Ἀμερικάνικα συμφέροντα.
ΒΓΑΛΤΕ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑ
¨ἐμεῖς ἐκλογές, ἄλλοι μοιρασιές¨

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.