14 Ιαν 2015

Τὸ νέο τῆς Ἁγιοκατατάξεως ἔκανε τοὺς Ἕλληνες νὰ ἀγκαλιαστοῦν σὲ μία πολὺ μεγάλη καὶ δυνατὴ πνευματικὴ καὶ ἐθνικὴ ἀγκαλιά

Μήνυμα Γέροντος Νεκταρίου γιορείτου 
Τὸ προσδοκώμενο καὶ δικαιότατο ἀλλὰ μὴ ἀναμενόμενο χρονικὰ νέο, τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Γέροντα Παϊσίου τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ καὶ Ἁγιορείτου, ἔδωσαν στὴν αἴσθηση τῆς ἀκοῆς τὴν εὐκαιρία νὰ πρωτεύσει στὴν πρόσληψη τῆς χαρμοσύνου εἰδήσεως, ἀλλὰ ἔδωσαν στὴν καρδιὰ τὴν αἰτία νὰ ἐκραγεῖ λόγω τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἐκπλήξεως, σὲ ἐκδηλώσεις Δοξολογίας καὶ Ἀγάπης πρὸς Ἅγιο Θεὸ ἠμῶν.
Τὸ νέο, διέτρεξε ἀστραπιαία τὸ ἐθνικὸ κέντρο καὶ τὸν ἑλληνισμὸ τῆς διασπορᾶς καὶ ἔκανε τοὺς Ἕλληνες νὰ ἀγκαλιαστοῦν σὲ μία πολὺ μεγάλη καὶ δυνατὴ πνευματικὴ καὶ ἐθνικὴ ἀγκαλιά. Εἶναι μία ἀγκαλιὰ ποὺ τὴν ἔχουμε ἀνάγκη στὴν ἀρχὴ τῆς μεταβάσεως στὰ δυσκολοτέρα καὶ ἐπέκεινα.
Ξέρουμε ὅτι ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Κουτλουμουσιανὸς ἔχει προσευχηθεῖ γιὰ ἐμᾶς στὸν Ἅγιο Θεό μας πρὶν τοῦ τὸ ζητήσουμε, γιατί ἐκτὸς ἀπὸ καρδιακὸς φίλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας, ἦταν καὶ καρδιακὸς πατριώτης. Αὐτὸ βεβαίως δὲν ἀναιρεῖ τὴ φιλότιμη προσπάθεια ὅλων μας νὰ γράψουμε καλὰ ἕως καὶ πολὺ καλὰ ἀλλὰ ἕως καὶ ἄριστα στὸ διαγωνισμὸ στὶς προσωπικές μας ἢ καὶ πανελλήνιες ἐξετάσεις μετανοίας. Ἐπιτρέψατέ μου νὰ καταθέσω στὴν ἀγάπη σας καὶ τοῦτο. Ἐμεῖς οἱ Κουτλουμουσιανοὶ Πατέρες (μοναστηριακοὶ καὶ ἑξαρτηματικοί), ἔχουμε ἰδιαίτερη χαρὰ γιὰ τὴν τιμὴ στὸ Γέροντα Παΐσιο, γιατί ὡς ἀσκητεύσας ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν στὸ Κουτλουμουσιανὸ Ἱερὸ Κελὶ τῆς Παναγούδας, σύμφωνα μὲ τὴν Ἱερὰ...
Ἁγιορείτικη Παράδοση, θεωρεῖται Κουτλουμουσιανὸς Ἅγιος.
Ἐπιτρέψατέ μου μία τελευταία τοποθέτηση. Ἰδιαιτέρως μὲ χαροποιεῖ τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Γέροντος, ὄχι μόνο ἐπειδὴ τὸν γνώρισα καὶ αὐτὴ ἡ συνάντηση μὲ ὠφέλησε καὶ μὲ ὠφελεῖ, ἀλλὰ καὶ γιατί ἡ τιμή, τὴν ὁποία ἐπιδαψιλεύει ἡ Ἱερὰ Μονή μας στὴν Παναγία τὴν Ἀρβανίτισσα, μὲ τὴ δημιουργία Παρεκκλησίου, ἐκεῖ συντιμῶνται στὸ δισυπόστατο Παρεκκλήσιο καὶ οἱ Κουτλουμουσιανοὶ Ἅγιοι. Ἄρα ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Κουτλουμουσιανὸς καθὼς καὶ Ἁγιορείτης. 
Ὁ Ἅγιος Θεός μας καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος μᾶς χαροποίησαν. Ὀφείλωμε νὰ ἀνταποδώσομε ἀδελφοί μου.  

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς
καὶ ἡ Ὑπεραγία Μητέρα Του
ἡ ἐπονομαζομένη
Παναγία Ἀρβανίτισσα
νὰ σᾶς εὐλογοῦν.
Γέρων Νεκτάριος ὁ Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.