20 Νοε 2014

«Ὅ,τι λάμπει στὴν ἀπληστία» εἶναι χρυσός…

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Δὲν μπορεῖ κάποια στιγμὴ ἡ οἰκονομικὴ ἱστορία θὰ τὸ γράψει…
Ποῖες οἰκονομίες χωρῶν πουλοῦσαν τόνους χρυσάφι στὴν δεκαετία τοῦ 90 μὲ τὶς τιμὲς ¨κτυπημένες¨ στὰ χαμηλὰ, μὲ σκοπὸ νὰ ¨συγκλίνουν¨ στὰ νέα δεδομένα τῆς ὑπὸ διαμόρφωσης Εὐρωζώνης;
Αὐτὲς οἱ χῶρες εἶχαν καημὸ νὰ μποῦνε στὸ παράδεισο τοῦ Εὐρώ.
Ποιὲς χῶρες τὴν ἴδια δεκαετία τοῦ 90 ἀγόραζαν ¨μισοτιμῆς καὶ πιὸ κάτω¨ μὲ σκοπὸ τὴν ἑπόμενη δεκαετία νὰ τὸ παίζουν ¨οἰκονομικὲς ὑπερδυνάμεις¨;
Πουλήθηκαν τὰ ¨ἀσημικὰ¨ τῆς Ἑλλάδος καὶ μὲ ποιὰ τιμὴ στὴν ¨ὡραία ἐκσυγχρονιστικὴ δεκαετία τῆς προετοιμασίας τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων ¨;
Τελικὰ χάσαμε ἕνα ¨σίγουρο ΧΡΥΣΟ¨ ἐκείνη τὴν δεκαετία γιατί δὲν βάλαμε στὴν Ὀλυμπιάδα καὶ  τὸ ¨ἄθλημα τῆς λαμογιάς¨, σχῆμα λόγου καὶ πόνου.
Ἂς σοβαρευτοῦμε ὅμως  γιὰ νὰ δοῦμε τί συμβαίνει γεωπολιτικὰ μὲ τὸν χρυσό.
  ΡΩΣΙΑ
¨ κεντρικὴ τράπεζα τς Ρωσίας προσθεσε στὰ ἀποθέματά της, τὸ τρίτο...
τρίμηνο, δισεκατομμύρια σὲ χρυσό, σύμφωνα μὲ τὴν τελευταία ἔκθεση τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Χρυσοῦ.
Ἡ Ρωσία, ἐπωφελούμενη ἀπὸ τὶς χαμηλὲς τιμὲς τοῦ χρυσοῦ, πῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ γεμίσει μὲ τὸ πολύτιμο μέταλλο τὸ θησαυροφυλάκιο τῆς κεντρικῆς της τράπεζας, προετοιμαζόμενη ἔναντι το οἰκονομικοῦ πολέμου μὲ τὴν Δύση.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Χρυσοῦ, τὸ Κρεμλίνο, ἀγόρασε 55 τόνους χρυσοῦ, μὲ τὴ Ρωσία νὰ εἶναι μακρὰν ἡ χώρα μὲ τὶς μεγαλύτερες ἀγορὲς χρυσοῦ.
Σύμφωνα μὲ τὸ newmoney.gr, ἡ κυβέρνηση το Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται νὰ προσπαθεῖ νὰ αὐξήσει τὸ ἀπόθεμά της σὲ χρυσὸ (ἔχοντας μαζέψει 1.150 τόνους στὸ θησαυροφυλάκιό της) μὲ τὴν προσδοκία ὅτι τὸ πολύτιμο μέταλλο θὰ τὴν βοηθήσει στὸν οἰκονομικὸ πόλεμο ποὺ ἔχει ξεσπάσει μὲ τὴν Δύση καὶ θὰ τῆς δώσει ἕνα ὅπλο γιὰ νὰ σταθεροποιήσει τὸ ρούβλι.¨
zougla.gr  candianews.gr

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
¨Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013 ἡ γερμανικὴ τράπεζα (Bundesbank) εἶχε ἀνακοινώσει ἀπόφαση γιὰ ἐπαναπατρισμὸ μέρους τῶν 674 τόνων γερμανικοῦ χρυσοῦ ποὺ φυλάσσονται στὸ θησαυροφυλάκιο τῆς ἀμερικανικῆς ὁμοσπονδιακῆς τράπεζας (US Fed).
Παράλληλα ὁ ἐπαναπατρισμὸς ἀφοροῦσε καὶ τὰ ἀποθέματα τοῦ γερμανικοῦ χρυσοῦ στὴ Γαλλία (374 τόνοι). Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ χρυσοῦ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ εἶχε ὡς στόχο τὴν ἐπιστροφὴ τῶν μισῶν περίπου ἀποθεμάτων ἤτοι 300 περίπου τόνοι. Ὁ ἐπαναπατρισμὸς αὐτὸς θὰ γινόταν σταδιακὰ μέχρι τὸ 2020 ἀλλὰ τὰ σχέδια αὐτὰ δὲν προχωροῦν καθόλου. Ἀπὸ τοὺς 84 τόνους ποὺ ἀναμενόταν νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Γερμανία καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴν Φρανκφούρτη μόνο 37 τόνοι ἐπέστρεψαν ἐκ τῶν ὁποίων μόνο 5 ἀπὸ τὶς ΗΠΑ.
Ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ Bundesbank τὸ ξανασκέφτεται. Ἡ δικαιολογία γιὰ τὴν μὴ ἄφιξη τοῦ γερμανικοῦ χρυσοῦ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ εἶναι πρῶτον ὅτι ἡ μεταφορά του ἀπὸ τὴ Γαλλία εἶναι πιὸ εὔκολη, δεύτερον ὅτι ὁ χρυσὸς στὶς ΗΠΑ δὲν ἔχει τὸ συνηθισμένο σχῆμα ποὺ βρίσκεται στὴν Εὐρώπη ἄρα οἱ ράβδοι πρέπει νὰ λιώσουν καὶ νὰ δημιουργηθοῦν ξανὰ σύμφωνα μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ πρότυπα, ἀλλὰ τὰ χυτήρια στὶς ΗΠΑ ἔχουν πολὺ δουλειὰ αὐτὸ τὸ διάστημα καὶ τρίτον οἱ Ἀμερικανοί, ὅπως λέει σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ Bundesbank κάνουν πολὺ καλὴ δουλειὰ φυλάσσοντας τὸν γερμανικὸ χρυσὸ ἄρα δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη ἐπαναπατρισμοῦ του.¨ ΠΗΓΗ defencenet.gr
www.dou.gr  livester.gr
Μήπως ὅμως ὁ Γερμανικὸς χρυσὸς εἶναι πιὸ ἀσφαλὴς στὶς ΗΠΑ τὴν στιγμὴ ποῦ τὰ πράγματα στὴν Γηραιὰ Ἤπειρο ¨μυρίζουν¨ ἐπανάληψη Παγκόσμιας ἀναμέτρησης;

Α.«Ἂν ὑπάρξει μία ἀπειλὴ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κράτη τῆς Βαλτικῆς ἡ Γερμανία δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἀνταπεξέλθει στὶς προβλεπόμενες ὑποχρεώσεις της πρὸς τὸ ΝΑΤΟ ὅσον ἀφορᾶ σὲ στρατιωτικὸ ἐξοπλισμό», ἀναφέρει δημοσίευμα τοῦ γερμανικοῦ περιοδικοῦ. Spiegel.. triklopodia.gr 28 Σεπτεμβρίου 2014
Β. "Σὲ τρεῖς μέρες ἡ Ρωσία θὰ βρίσκεται στὰ πολωνικὰ σύνορα ἂν ἀποφασίσει νὰ προελάσει πρὸς δυσμᾶς" δήλωσε ὁ Ἀνώτατος Διοικητὴς τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Εὐρώπη Ἀμερικανὸς στρατηγὸς Philip Breedlove, προκαλώντας σὸκ σὲ ὅσους πιστεύουν ὅτι μποροῦν νὰ ἐπιβάλλουν "κυρώσεις" στὴν Ρωσία.
Ὁ στρατηγὸς προτείνει τὴν ἀνασύσταση τοῦ δόγματος τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, θεωρώντας ὄτι "ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση εἶναι πάλι ἐν ζωὴ" http://lithosfotos.blogspot.gr/2014/04/nato-o. http://logia-tou-aera.blogspot.gr/  defencenet.gr  Σάββατο, Ἀπριλίου 05, 2014
Γ. "ΕΡΧΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ" ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Le Figaro: "Ἂν ξεκινήσει β' γύρος συγκρούσεων οἱ Ρῶσοι θὰ φτάσουν στὴν Ὀδησσὸ" defencenet.gr  http://e-rodios.blogspot.gr/ 16/11/2014

Ἂν τὰ παραπάνω ξένα δημοσιεύματα ὅπως ἀναδημοσιεύονται ἰσχύουν… τότε πολὺ καλὰ κάνει ἡ Γερμανία καὶ ¨φυλάει¨ τὸν χρυσό της ποὺ τόσα χρόνια ¨στόκαρε¨ στὴν Ἀμερική.
Ἐκεῖ εἶναι καὶ πιὸ σίγουρος ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε ¨τρέλα τοῦ Πούτιν¨.
Τελικὰ μπορεῖ ἀπὸ αὐτὸ τὸν χρυσὸ νὰ ἀποζημιωθοῦμε γιὰ τὶς ἀνήκουστες καταστροφὲς σὲ ἀνθρώπινο καὶ ὑλικὸ δυναμικὸ ποὺ  ὑποστήκαμε σὰν Ἑλλάδα στὸ Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ ὄχι μόνο!!
Εἶναι  ἱστορικὸ  δεδομένο ὅτι ὁ χρυσὸς ταυτίζεται μὲ τὴν ἀπληστία τῶν Ἐθνῶν νὰ ἐπικρατήσει τὸ ἕνα ἐπὶ τοῦ ἄλλου καὶ φυσικὰ ἂν κάποιος διέθετε πνευματικὰ μάτια δὲν θὰ τὸν ἔβλεπε λαμπερὸ  ἀλλὰ αἱματοβαμμένο.
Ἂς μαζεύουν Ρῶσοι καὶ Γερμανοὶ χρυσάφι, εἶναι τὸ μόνο ποὺ δὲν τρώγεται… ἔτσι τὸ ἔκανε ὁ ΘΕΟΣ.
Παρ΄ ὅλα αὐτὰ ὅλοι μς ζηλεύουν σὰν Ἑλλάδα, ὄχι γιατί ἔχουμε στοκαρισμένο χρυσὸ ἀλλὰ γιατί ἔχουμε ¨στοκαρισμένο Ἥλιο¨ σὲ τέτοιο ἀπόθεμα ποὺ θὰ μᾶς δώσει τὴν ἀναγκαία βασικὴ τροφὴ ὅταν αὐτοὶ θὰ δαγκώνουν τὶς πλάκες τοῦ ¨ἄπληστου χρυσο¨.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.