16 Οκτ 2014

Ἑβραῖοι πολεμοῦν στὶς τάξεις τῶν τζιχαντιστῶν

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν πραγματικὰ καταπληκτικὴ εἴδηση ποὺ δείχνει καὶ τὴν μεγάλη ὑποκρισία στὸν πόλεμο ποὺ ἔχουν ἀνοίξει ἐδῶ καὶ καιρὸ οἱ Τζιχαντιστὲς ὅτι Ἑβραῖοι βρίσκονται στὶς τάξεις τους καὶ μάλιστα μετέχουν ἐνεργὰ στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων, ἀποκαλύπτει ἡ πρώτη σὲ κυκλοφορία τουρκικὴ ἐφημερίδα, Zaman, ἡ ὁποία μάλιστα ἐπικαλεῖται σχετικὸ δημοσίευμα τῆς ἴδιας τς γνωστῆς ἰσραηλινῆς ἐφημερίδας, Haaretz. 
Σύμφωνα μὲ τὸ ἀποκαλυπτικὸ αὐτὸ δημοσίευμα, στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις στῶν Τζιχαντιστῶν ποὺ στὴν μὲν Συρία πολιορκοῦν ἐδῶ καὶ μέρες τὴν κουρδικὴ πόλη τοῦ Κομπανί, ἐνῶ στὸ Ἰρὰκ ἔχουν φτάσει προελαύνοντας στὴν πρωτεύουσα Βαγδάτη, μετέχουν καὶ Ἑβραῖοι πολεμιστὲς ποὺ πολεμοῦν στὸ πλευρὸ τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων. Ὅπως ἀναφέρεται στὸ δημοσίευμα τῆς Zaman, περίπου 1.000 Γάλλοι ὑπήκοοι μεταξύ τν ὁποίων καὶ πολλοὶ Ἑβραῖοι τῆς Γαλλίας ἔχουν παρουσιαστεῖ καὶ ἔχουν καταταχτεῖ στὰ τάξεις τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ μάλιστα μετέχουν ἐνεργὰ στὶς τελευταῖες πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Τὴν εἴδηση αὐτὴ τὴν μετέδωσαν γνωστὰ ἰσραηλινὰ ΜΜΕ μεταξύ τν ὁποίων ἡ πολὺ γνωστὴ ἰσραηλινὴ ἐφημερίδα Haaretz καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ΤΗΝ ἔκανε γνωστή τό....
γαλλικὸ κρατικὸ κανάλι, Channel 2. Στὸ γαλλικὸ κανάλι μίλησε ἐκπρόσωπος τῆς γαλλικῆς κυβέρνησης ὁ ὁποῖος καὶ παραδέχτηκε πὼς Γαλλοεβραῖοι ἔχουν μεταβεῖ στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἔχουν καταταγεῖ στὶς τάξεις τῶν Τζιχαντιστῶν μετέχοντας καὶ στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν.  Ἀλλὰ οἱ καταπληκτικὲς αὐτὲς ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῶν Ἑβραίων στὸν πόλεμο τῶν Τζιχαντιστῶν δὲν σταματοῦν ἐδῶ. Σύμφωνα μὲ ἀποκαλύψεις μιᾶς νεαρῆς Γαλλοεβραίας, στὶς τάξεις τῶν Τζιχαντιστῶν βρίσκονται περὶ τὶς 100 γυναῖκες ὑπήκοοι Γαλλίας καὶ μεταξύ των γυναικὼν αὐτῶν βρίσκονται καὶ Γαλλοεβραῖες ποὺ πολεμοῦν μαζὶ μὲ τοὺς ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνους. Τὸ καταπληκτικὸ αὐτὸ γεγονὸς προσπάθησε νὰ διαψεύσει ὁ ἑβραϊκῆς καταγωγῆς βουλευτὴς τῆς γαλλικῆς βουλῆς, Meyer Habib, ἀλλὰ ὁ ἴδιος διαψεύστηκε ἀπὸ τὸν χαχάμη, (Ἑβραῖο ραβίνο), ὁ ὁποῖος παραδέχτηκε τὴν συμμετοχὴ Γαλλοεβραίων στὶς τάξεις τῶν Τζιχαντιστῶν. Τὸ ὅλο θέμα ἔχει προκαλέσει ἔντονους διαξιφισμοὺς στὶς τάξεις τῶν Γαλλοεβραίων καὶ ἔχει προκαλέσει μεγάλη διαμάχη γιὰ τὴν συμμέτοχη τῶν Γαλλοεβραίων στὰ στρατιωτικὰ σώματα τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων καὶ στὰ φρικτὰ ἐγκλήματά τους.
Τώρα ἴσως ἐξηγεῖται γιατί οἱ Τζιχαντιστὲς ἔχουν δηλώσει ἐπίσημα ὅτι ὁ… θεὸς δὲν τοὺς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ πολεμήσουν τὸ Ἰσραὴλ καὶ τώρα ἐξηγεῖται γιατί ὑπάρχουν καὶ δημοσιεύονται κατὰ καιροὺς πληροφορίες, ἀκόμα καὶ στὸν τουρκικὸ τύπο, ὅτι οἱ Τζχιχαντιστὲς ἔχουν ἐνισχυθεῖ καὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο το Ἰσραὴλ ποὺ ἔχει δεῖ ὅτι οἱ πολεμικές τους ἐπιχειρήσεις ἔχουν οὐσιαστικὰ στραφεῖ ἐναντίον τῶν κυρίων ἐχθρῶν το Ἰσραὴλ στὴν εὐρύτερη περιοχή, ὅπως εἶναι οἱ Σιΐτες μουσουλμάνοι καὶ φυσικὰ ἐναντίων τν χριστιανῶν ποὺ τοὺς σφάζουν ὁμαδικά. Τώρα ἐπίσης ἐξηγεῖται γιατί οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν γιὰ τὴν στήριξη τῶν Τζχιχαντιστῶν ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, παρὰ τοῦ ὅτι ἐπίσημα ἀναφέρεται πὼς οἱ ΗΠΑ πολεμοῦν τὸ ἰσλαμικὸ χαλιφάτο ἀλλὰ παράλληλα ἀγοράζουν τὸ παράνομο πετρέλαιο τῶν Τζιχαντιστῶν ὅπως καὶ τὸ Ἰσραήλ. Ἄλλοι οἱ πραγματικοὶ σκοποὶ τοῦ κινήματος τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ ἄλλοι αὐτοὶ ποὺ φαίνονται  ἐπίσημα. 
Φυσικὰ ὅλα αὐτὰ μὴν περιμένετε νὰ τὰ μάθετε ἀπὸ τὰ «σοβαρὰ» «ἑλληνικὰ» κανάλια. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ τί ἔφαγε  καί… πὼς κοιμήθηκε ἡ Ἀμὰλ Ἀλαουντὶν Κλούνεϊ, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ γενοκτονία τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν Ἑλληνορθόδοξών τς Μέσης Ἀνατολῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.