16 Οκτ 2014

Ἀλβανικὴ "βαριοπούλα" μὲ ἄρωμα Ἀνατολῆς;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Φέτος ὁ χειμώνας προβλέπεται βαρὺς καὶ τὸ τέλος τοῦ μήνα καιρικὰ μπορεῖ νὰ μοιάζει μὲ τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ '40. Γιὰ αὐτὸ καὶ κάποιοι ξεροκέφαλοι ἀλβανοὶ προθερμαίνονται καὶ βάλθηκαν νὰ μᾶς θυμίσουν μνῆμες ἀπὸ ἡρωικὲς καὶ ἔνδοξες στιγμές. Τὸ τί συμβαίνει τὶς τελευταῖες ὧρες στὰ βόρεια σύνορά μας τὸ ἐπισημαίνει ὁ πρόεδρος τῆς Σερβίας, Τόμισλαβ Νίκολιτς ποὺ  καταδίκασε ὀξύτατα τὸ χθεσινὸ ἐπεισόδιο στὸν ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα τῶν ἐθνικῶν ὁμάδων Σερβίας καὶ Ἀλβανίας καὶ ζήτησε ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες ἀσφάλειας, τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καὶ τὶς τελωνειακὲς ἀρχὲς "νὰ ἐκλάβουν τὸ γεγονὸς ὡς τελευταία προειδοποίηση" ἐπειδὴ ἑπόμενο τέτοιο συμβὰν "μπορεῖ νὰ ἔχει ἀνθρώπινα θύματα".
Τοὺς βόρειους γείτονες Ἀλβανοὺς μᾶλλον τοὺς τσίμπησε ἰσλαμικὴ-τζιχαντιστικὴ  μύγα τσὲ-τσὲ καὶ ἄρχισαν τὶς κουταμάρες.
Μὲ τὸ ζόρι θέλουν νὰ ἐπαληθεύσουν τὴν ΡΗΣΗ "ὅταν ἡ κατσίκα τρίβεται στὴν γκλίτσα  τοῦ τσομπάνη θέλει νὰ φάει ξύλο". Καὶ ἔτσι μιὰ νέα ἀλβανικὴ πρόκληση ἦρθε ἐχθὲς τὸ βράδυ κατὰ τῆς Ἐθνικῆς  μειονότητα στὴν Βόρειο Ἤπειρο λίγο μετὰ....
τὸ τέλος τοῦ ἐπεισοδιακοῦ ἀγώνα Σερβίας- Ἀλβανίας. Ἀλβανοί, εἰσέβαλαν στὸ μειονοτικὸ χωριὸ Δερβιτσάνη τῆς Βορείου Ἠπείρου, δύο χιλιάδων κατοίκων περίπου προκαλώντας ἐπεισόδια κατὰ τῶν ὁμογενῶν κατοίκων.
Λέτε νὰ τρελάθηκαν οἱ Ἀλβανοὶ ξεροκέφαλοι ἢ ζήλεψαν τὶς ζεστὲς χρηματοδοτούμενες ροὲς τῆς Τουρκίας στοὺς φανατικοὺς ἰσλαμιστὲς ἐναντίον τοῦ Ἄσσαντ; Ἄλλωστε ὑπάρχει προηγούμενο ὑπόστρωμα χορηγιῶν τῆς Τουρκίας πρὸς τὴν χώρα τους.
Στην προσπάθειά της ἠ Άγκυρα να θέσει ὑπὸ τὴν καθοδήγησή της τα Τίρανα, χαρίζει ἑκατομμύρια δολάρια. Συγκεκριμένα ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση ἐνέκρινε, στρατιωτικὴ-οἰκονομικὴ συμφωνία συνεργασιας μεταξυ τς Αλβανίας καὶ τς Τουρκίας καὶ τὸ πρωτόκολλο γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς οἰκονομικῆς αὐτῆς βοήθειας.
Ἡ συμφωνία συνεργασίας συνίσταται στὴν παροχή, ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πλευρά, τοῦ ποσοῦ τῶν 1.137.500 δολαρίων για τὴν ἀγορὰ ὑλικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ, ἐπισκέψεις γιὰ θέματα ὑγείας, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐκπαίδευση προσωπικοῦ. Ἡ συμφωνία προβλέπει ἐπίσης τὴν παροχὴ βοήθειας ἀπὸ τὶς τουρκικές ενοπλες δυναμεις για τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου τῆς Κούτσοβας στὴ νότια Ἀλβανία.
Ἔτσι λοιπὸν  ἡ ἐπικύρωση ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ κυβέρνηση τῆς ἀπόφασης γιὰ φιλοξενία τουρκικῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν στὴν ἀλβανικὴ ἀεροπορικὴ βάση τῆς Κούτσοβας προκάλεσε ἔκπληξη ἀκόμα καὶ στοὺς "παροικοῦντες στὴν Ἱερουσαλὴμ" καθὼς οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις γιὰ τὴν στρατηγικὴ ἀναδιάταξη τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἐλήφθησαν προφανῶς ὑπὸ τὸ πρίσμα ἐκτιμώμενης ἀπουσίας ἀπειλῆς ἀπὸ τὰ βόρεια καὶ βορειοδυτικά. Ἡ κίνηση αὐτὴ ἔρχεται σὰν συνέχεια τῆς παραχώρησης τῆς ναυτικῆς βάσης τοῦ Δυρραχίου γιὰ χρήση ἀπὸ τὴν "Μόνιμη Ναυτικὴ Δύναμη Ἀνατολικῆς Μεσογείου" του Τουρκικοῦ ναυτικοῦ.
Μὲ τὶς κινήσεις αὐτὲς ἡ Τουρκία ἀποκτᾶ πλέον μόνιμη ἀεροπορικὴ καὶ ναυτικὴ παρουσία σὲ περιοχὴ φαινομενικὰ ἀδιάφορη γιὰ αὐτὴν γεγονὸς ποὺ πρέπει νὰ προβληματίσει τοὺς Ἕλληνες ἰθύνοντες. Καὶ αὐτὸ γιατί εἶναι εὐνόητο πὼς ἡ ὕπαρξη στρατιωτικῶν δυνάμεων στὰ νῶτα τῆς ἑλληνικῆς ἀμυντικῆς διάταξης θέτει σημαντικὴ πρόκληση γιὰ τὸν ἑλληνικὸ ἀμυντικὸ σχεδιασμὸ ποὺ πρέπει νὰ προσαρμοστεῖ ἀνάλογα γιὰ λόγους ποὺ θὰ ἐξηγήσουμε παρακάτω. Κινήσεις σὰν καὶ αὐτὲς ἐντάσσονται στὰ πλαίσια μιᾶς στρατηγικῆς περικύκλωσης τῆς χώρας καὶ ἀπαιτοῦν τὴ λήψη ἀντιμέτρων . 
Λέτε ὁ φρέσκος Σουλτάνος νὰ ξεσηκώνει τὰ σχέδια τῶν στρατηγῶν τῆς περιβόητης βαριοπούλας τοῦ 2011 καὶ νὰ θέλει νὰ τὰ ἐφαρμόσει ἔξω ἀπὸ τὴν Τουρκία γιὰ νὰ μὴν φέρει καμία εὐθύνη; Τί ἄλλο μπορεῖ νὰ σημαίνει μιὰ τουρκικὴ στρατηγικὴ περικύκλωση μέσω τῆς Ἀλβανίας καὶ κάποιοι θερμοκέφαλοι ἐπιδοτούμενοι φανατικοὶ ἰσλαμιστὲς μὲ κατάλληλη ἐκπαίδευση στὸ στὺλ τῆς τζιχάντ;
Ὁ τοῦρκος prime minister Ἀχμὲτ ἴσως νὰ θέλει νὰ πειραματισθεῖ μὲ καινούργια ἔκδοση στρατηγικοῦ βάθους καὶ ἀντὶ γιὰ τὴν θεωρία τῶν μηδενικῶν προβλημάτων νὰ προτιμᾶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς θεωρίας ὀξυμμένων προβλημάτων πέριξ τς Ἑλλάδος; Μάλιστα ξεκίνησε μὲ τὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου καὶ ὅπως φαίνεται δὲν τὸ σταματάει τίποτε.
Ἐμεῖς τί νὰ τοῦ ποῦμε στὴν προκειμένη περίπτωση;
Νὰ διαβάσει καλά το ἔπος τοῦ '40 ὡς ἀναφορὰ τὴν Ἀλβανία καὶ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 21 μὲ τί σκοπὸ ξεκίνησε…
Πάντα θὰ ὑπάρχει ἕνα Κολοκοτρώνης γιὰ νὰ δείχνει τὸν δρόμο.. Ἀχμέτ… γιὰ τὸ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ!

2 σχόλια:

  1. ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΑΞΑΦΝΑ
    -ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ-

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΑΜΗΝ ! ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΚΑ.....
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.