18 Οκτ 2014

«Πόρτα» τοῦ Πούτιν στὴν τουρκία καὶ ρωσικὴ προστασία στὸ Σινά

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μεγάλο ἐκνευρισμὸ προκάλεσε τὴν Ἄγκυρα μόλις ἔγινε γνωστὴ ἡ εἴδηση  ὅτι τὸ προγραμματισμένο γιὰ τὸν Νοέμβριο ταξίδι τοῦ Ρώσου προέδρου Βλαδιμὴρ Πούτιν στὴν Τουρκία, ἀναβάλλεται ἐπ’ ἀόριστο ἐνῶ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο ὁ Ρῶσος πρόεδρος θὰ ἐπισκεφτεῖ, μὲ ὅτι αὐτὸ σημαίνει γιὰ τὶς στρατηγικὲς ἐπιλογὲς τῆς Ρωσίας, τὴν Αἴγυπτο τοῦ πρόεδρου Σίσι, ποὺ εἶναι τὸ «κόκκινο πανὶ» γιὰ τὴν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν.
Σύμφωνα  μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Aydinlik, ἡ προγραμματισμένη γιὰ τὸν ἐρχόμενο Νοέμβριο σύγκληση τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου Συνεργασίας Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας καὶ Τουρκίας, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν προέδρων τῶν δυὸ χωρῶν, κατόπιν ρώσικης πρωτοβουλίας ἀναβάλλεται ἐπ’ ἀόριστο. Συνέπια αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης εἶναι ἡ ἀναβολὴ τῆς σύναψης μιᾶς σειρᾶς οἰκονομικῶν καὶ ἐμπορικῶν συμφωνιῶν μεταξύ των δυὸ χωρῶν. Ἐκεῖ ὅμως ποὺ «καίει» τούς Τούρκους, εἶναι πὼς ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἀναβάλλοντας τὴν σύνοδο ἔδειξε τὴν περιφρόνησή του πρὸς τὴν Ἄγκυρα καθὼς ἀκριβῶς τὴν ἴδια περίοδο προγραμμάτισε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Αἴγυπτο, ὅπου θὰ....
ἔχει πολὺ σημαντικές, ὅπως ἀναφέρεται, συνομιλίες μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Αἰγύπτου, Ἀμπντὲλ Σίσι, γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ Τοῦρκοι καὶ μόνο ποὺ ἀκοῦνε τὸ ὄνομά του… βγάζουν σπυριά. Ἐκτός των ἄλλων ὑπάρχει καὶ προσωπικὴ διένεξη μεταξύ το Ἐρντογάν καὶ τοῦ προέδρου τῆς Αἰγύπτου, γιατί καταδίωξε καὶ ἔθεσε ἐκτὸς νόμου τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους ποὺ εἶναι ἀδελφὸ κόμμα μὲ τὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογάν.
Ἡ βασικὴ αἰτία αὐτῆς τῆς σημαντικῆς ἐξέλιξης ποὺ μᾶλλον ἀλλάζει ὅλα τα στρατηγικὰ δεδομένα στὴν εὐρύτερη περιοχή, ἀποδίδεται, ὅπως ὁμολόγει τὸ ἴδιο το τουρκικὸ δημοσίευμα, στὴν πολιτικὴ τῆς Τουρκίας στὸ Συριακὸ καὶ στὴν ἐμμονὴ τοῦ Ἐρντογᾶν στὴν ἀνατροπὴ τοῦ νόμιμου προέδρου τῆς Συρίας, Μπασὲρ Ἄσαντ. Ἡ πολιτικὴ αὐτὴ τῆς Ἄγκυρας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς προκλήσεις τῆς Τουρκίας στὴν Κύπρο, ἔχει ὅπως φαίνεται ἐξοργίσει τὸν Ρῶσο πρόεδρο. Ὁ Βλαδιμὴρ Πούτιν ἔχει ἐξοργιστεῖ καὶ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ὑποκρισία στὸ θέμα τῶν Τζιχαντιστῶν,  ὅπου ἐνῶ ἐπιφανειακὰ ἡ Ἄγκυρα δείχνει νὰ συντάσσεται μὲ τοὺς συμμάχους ἐναντίον τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων, στὴν πραγματικότητα συνεχίζει νὰ τοὺς  βοηθᾶ ἀκόμα καὶ μὲ ὁπλικὰ συστήματα γιὰ νὰ ἐπιχειροῦν τὶς πολεμικές τους ἐπιδρομὲς μὲ ἑκατόμβες θυμάτων.
Συνέπεια αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης, ὅπως μεταδόθηκε καὶ ἀπὸ τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ, εἶναι ὅτι ὁ Ρῶσος πρόεδρος φαίνεται νὰ ἀλλάζει ἐκ βάθρων τὶς μέχρι σήμερα στρατηγικὲς ἐπιλογὲς τῆς Ρώσικης Ὁμοσπονδίας καὶ νὰ καθιστᾶ τὴν Αἴγυπτο σὰν τὸν μεγαλύτερο στρατηγικό της σύμμαχο στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχή. Σύμφωνα μὲ τὶς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, ὁ Πούτιν θὰ συνάψει ἐκτός των ἄλλων μὲ τὸ Αἰγύπτιο πρόεδρο καὶ μιὰ πολὺ σημαντικὴ συμφωνία ποὺ ἀφορᾶ καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθοδοξία στὴν περιοχή, γιὰ τὴν προστασία τῆς χερσονήσου στοῦ Σινά, ποὺ τελευταία ἔχει μπεῖ τὸ στόχαστρο τῶν ἐπιδρομῶν τῶν Τζιχαντιστῶν. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε πὼς στὴν χερσόνησο αὐτὴ βρίσκεται καὶ ἡ ἱστορικὴ Ἑλληνορθόδοξη μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ἡ ὁποία τελευταία δέχτηκε τὶς ἀπειλὲς τῶν Τζχιχαντιστῶν ποὺ ἀπείλησαν μὲ καταστροφὴ τῆς μονῆς. Ὅπως φαίνεται ὁ Ρῶσος πρόεδρος, ποὺ ἔχει δείξει ἐπανειλημμένα τὴν εὐαισθησία του γιὰ τὶς σφαγὲς τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστές, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν προκλητικὴ δική μας ἀδιαφορία, σκοπεύει νὰ προστατεύσει μὲ εἰδικὴ συμφωνία μὲ τὸ Κάιρο τὴν ἀκεραιότητα τῆς ἱστορικῆς μονῆς. Πέραν τούτου, ὅπως ἀποκαλύπτουν τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, ἡ Ρωσία μὲ τὴν ἐπίσκεψη αὐτὴ σκοπεύει νὰ πουλήσει σὲ συμφέρουσες τιμὲς στὴν Αἴγυπτο καινούργια ὁπλικὰ συστήματα ποὺ θὰ ἰσχυροποιήσουν τὶς αἰγυπτιακὲς ἔνοπλες δυνάμεις, ὅπως τὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη, MIG-35, καθὼς καὶ πυραύλους, SS400. 
Φυσικὰ γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς σημαντικὲς ἐξελίξεις  στὴν Ἀθηνᾶ κοιμοῦνται τὸν… ὕπνο τοῦ δικαίου. Ἀντὶ νὰ καθίσουμε κάτω καὶ προσεκτικὰ νὰ ἐκτιμήσουμε ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ στρατηγικοί μας σύμμαχοι, ἐξακολουθοῦμε νὰ σερνόμαστε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς «φίλους» καὶ «ἑτέρους» ποὺ κατέστρεψαν τὴν χώρα καὶ τώρα σκοπεύουν νὰ μᾶς δώσουν τὸ τελειωτικὸ χτύπημα καὶ στὰ ἐθνικά μας θέματα ὅπως Σκοπιανό, Κυπριακό, κλπ. Ἂν δὲν συνέρθουμε νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε κατάλληλα τὶς περιστάσεις, ἀλλοίμονό μας!

3 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ18 Οκτωβρίου 2014 - 1:57 μ.μ.

  Οι δικοί μας καρπαζοεισπράκτορες πολιτικοί έχουν πάθει οσφυαλγία από το συνεχές σκύψιμο - γλείψιμο σε ΗΠΑ - ΓΕΡΜΑΝΊΑ - ΕΕ.

  Δηλαδή σε "συμμάχους" που δεν υποστηρίζουν την Ελλάδα σε ΚΑΝΕΝΑ Εθνικό ζήτημα.

  Αντιθέτως, ο Βλαδίμηρος Πούτιν - ως γνήσιος μπαλαδόρος - έκανε νέα γεωπολιτική "ντρίπλα", αιφνιδιάζοντας για άλλη μια φορά τους οθωμανιστές της Άγκυρας.

  Κι εκεί που τα τουρκάκια χαίρονταν διότι - λόγω της ελλαδικής βλακείας - κατάφεραν να πουλήσουν τα ροδάκινά τους στην Ρωσία, ήρθε πάλι ο Βλαδίμηρος να τους θυμίσει ότι άλλο τα....ροδάκινα και άλλο η Υψηλή Πολιτική - και δη η Γεωπολιτική.

  Το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε :

  Οι Ρώσοι - και ο Πούτιν - δεν είναι ούτε ανόητοι, ούτε ανιστόρητοι, ούτε απληροφόρητοι.

  Μέσω των πρεσβειών τους - και των πολλών κατασκόπων τους - λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες για όλες τις χώρες που τους ενδιαφέρουν.

  Οι Ρώσοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Ελληνικός λαός - στην μεγάλη πλειοψηφία του - έχει φιλορωσικά αισθήματα λόγω Ορθοδοξίας.

  Επίσης γνωρίζουν ότι υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ του λα'ι'κού αισθήματος και της πολιτικής ελίτ στην Ελλάδα.

  Άλλο τώρα εάν ο λαός - πιεζόμενος, εξαπατώμενος και υφιστάμενος πλύση εγκεφάλου από το σύμπλεγμα των μασωνικών ΜΜΕ - αναπαράγει με την ψήφο του αυτή την διεφθαρμένη ελληνόφωνη ελίτ.

  Η πολιτική ελίτ στην Ελλάδα είναι προσκολλημένη και υποταγμένη στον Ευρωατλαντισμό, αλλά το Έθνος και οι Παραδόσεις του είναι άλλη ιστορία.

  Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά η Ορθοδοξία και οι προαιώνιοι δεσμοί Ελληνισμού - Ρωσίας είναι διαχρονικοί και ακατάβλητοι.

  Επίσης, η γεωπολιτική αντιπαλότητα Ρωσίας - Τουρκίας είναι κι αυτή διαχρονική και αμετάβλητη - και προφανώς αυτό δεν αλλάζει επειδή οι Ρώσοι αγόρασαν κάμποσους τόνους τουρκικά ροδάκινα.

  Το εντυπωσιακό με τον Πούτιν όμως παραμένει το ότι καταφέρνει να ασκεί Υψηλή Γεωπολιτική - η οποία ως επιστήμη είναι ψυχρή και υλιστική - συνδυάζοντάς την με τον Πνευματικό παράγοντα της Ορθοδοξίας.

  Ο Ηγέτης αυτός δίνει πραγματικά σεμινάρια Υψηλής Πολιτικής στους αθέους, αχρώμους, ανεύρους και αφόρητα βαρετούς πολιτικούς της Δύσης οι οποίοι ξέρουν να μιλάνε μόνο για οικονομία και για αριθμούς.

  Αυτό που χρειάζεται επειγόντως ο Ελληνισμός είναι η Ελληνορθόδοξη αφύπνιση - μέσω ατόμων, φορέων, οργανώσεων, κομμάτων κλπ - και η άμεση γεωπολιτική στροφή προς την Ρωσία.

  Η Ρωσία παρουσιάζει σε όλους τους τομείς τα σημάδια της ορμητικής ανάκαμψης και ακμής, ενώ αντιθέτως η Δύση παρουσιάζει όλα τα σημάδια της παρακμής και της επερχομένης πτώσης - παρά την φαινομενική παντοδυναμία της.

  Πρέπει να εγκαταλείψουμε γρήγορα το άρμα της Δύσης - που οδεύει προς την άβυσσο - και να επιβιβαστούμε στο λαμπρό άρμα της επερχομένης Ρωσικής ηγεμονίας.

  Να επιβιβαστούμε ΟΧΙ ως οσφυοκάμπτες δούλοι και γλείφτες - όπως κάναμε ως τώρα στην Δύση - αλλά ως ΙΣΟΤΙΜΟΙ φορείς του Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού μας.

  Οι Ρώσοι μας θέλουν και μας χρειάζονται - είμαστε η διέξοδός τους στην Μεσόγειο.

  Η Τουρκία τους εμποδίζει. Ας το εκμεταλλευτούμε αυτό.

  Η Δύση είναι άχρηστη, εκφυλισμένη και προδοτική. Ας την παρατήσουμε επιτέλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απαντήσεις
  1. ΓΕΝΟΙΤΩ...ΕΥΚΤΙΚΗ.ΣΥΓΝΩΜΗ...

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.