29 Αυγ 2014

Τὸ πανισλαμικὸ «παιχνίδι» τῆς νέας Tουρκίας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἡ πρώτη χαρακτηριστικὴ κίνηση τοῦ νέου προέδρου τῆς Τουρκίας, τοῦ ἰσλαμιστῆ Ταΐπ Ἐρντογάν, ἦταν νὰ ἀποκλείσει ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῶν ΜΜΕ τὸν Emre Soncan, ἐκπρόσωπο τῆς Zaman, τῆς μεγαλύτερης σὲ κυκλοφορία τουρκικῆς ἐφημερίδας, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι ἐκπροσωπεῖ  μιὰ ἐφημερίδα ποὺ ἀντιπολιτεύεται συκοφαντικὰ ἐδῶ καὶ καιρὸ τὸν Ἐρντογάν καὶ τὴν προηγούμενη κυβέρνησή του. Ἡ κίνηση αὐτὴ ἑρμηνεύτηκε σὰν ἕνα πρῶτο δεῖγμα τοῦ τύπου τῆς ἀλαζονικῆς προεδρικῆς ἐξουσίας ποὺ προτίθεται νὰ ἀσκήσει ὁ νέος «Σουλτάνος» τῆς Τουρκίας, ὅπως τὸ ἔχουν ἀποκαλέσει καὶ πολλὰ ξένα ἔντυπα. Εἶναι ἐπίσης χαρακτηριστικὸ πὼς  οἱ περισσότεροι ξένοι ἀνταποκριτὲς   ἐπέκριναν ἔντονα τὶς μεγαλοπρεπεῖς τελετὲς ὁρκωμοσίας τοῦ Ἐρντογάν σὰν ἕνα ἐπιδεικτικὸ σόου ποὺ ἔδειξε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν μεγαλομανία τοῦ νέου προέδρου τῆς Νέας Τουρκικῆς Δημοκρατίας. 
Ἀλλὰ τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον καὶ συνάμα τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο στοιχεῖο αὐτῆς  τῆς Νέας Τουρκίας τῶν Ἐρντογάν-Νταβούτογλου, ὅπως αὐτὴ διαμορφώθηκε μετὰ τὶς τελευταῖες ἀλλαγές, εἶναι το πὼς αὐτὴ ἡ νεοοθωμανικὴ πολιτικὴ θὰ ἐκφραστεῖ στὸν....
εὐρύτερο περίγυρο τῆς Τουρκίας καὶ φυσικὰ σὲ σχέση μὲ τὴν δική μας χώρα. Σύμφωνα μὲ ἕνα τελευταῖο πολὺ ἀποκαλυπτικὸ  βιβλίο τοῦ Ὀλλανδοῦ συγγραφέα, John Arhur EMERSON VERMAAT, μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο:  «Al-Qaeda's deadly planning and Crime, Migration and culture» ὁ νέος «σουλτάνος» τῆς Τουρκίας, Tayyip Erdogan,  ἔχει σὰν σκοπό, βάσει ἑνὸς ὀργανωμένου σχεδίου, νὰ  αὐξήσει καὶ νὰ ἐπεκτείνει  τὴν διεθνῆ ἐπιρροὴ τῆς Τουρκίας μέσω τῶν Τούρκων ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων μουσουλμάνων ποὺ ζοῦνε στὸ ἐξωτερικό, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης κυρίως στὶς χῶρες ὅπου ὑπάρχει καὶ διαβιεῖ ἕνα σημαντικὸ τουρκικὸ καὶ μουσουλμανικὸ στοιχεῖο. Ὅπως ἀνέφερε ὁ Ὀλλανδὸς συγγραφέας, ὁ Erdogan σὲ μιὰ πολὺ ἐνδεικτικὴ καὶ ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία του στὴν Κωνσταντινούπολη σὲ ἕνα ἀκροατήριο ἀπὸ 15.000 Τούρκους τοῦ ἐξωτερικοῦ, (μεταξύ τν ὁποίων καὶ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Δυτικὴ Θράκη), τόνισε πώς, «ἡ ἀφομοίωση εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας». Ο Tayyip Erdogan  ἐννοοῦσε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἀλλὰ καὶ οἱ μουσουλμάνοι τῆς Εὐρώπης ὅπως καὶ τῆς Ἑλλάδας δὲν πρέπει νὰ ἀφομοιωθοῦν μὲ κανένα τρόπο ἀλλὰ νὰ κρατήσουν τὴν δική τους ταυτότητα. Ἡ εὐφυΐα τοῦ Τούρκου πολιτικοῦ ἦταν ὅτι πάντα ἐπικαλοῦνταν τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα γιὰ νὰ ἀποκρούσει κάθε σκέψη τῆς ἀφομοίωσης τοῦ τουρκικοισλαμικοῦ  στοιχειοῦ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη.  Ἡ ὁμιλία του αὐτὴ ἦταν καὶ μιὰ προειδοποίηση πρὸς τὶς πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν χωρῶν ποὺ πρεσβεύουν τὴν ἐνσωμάτωση τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου στὶς κοινωνίες τους, ἀγνοώντας ὅμως τὴν   πραγματικότητα ὅπως αὐτὴ ἐκφράστηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἰσλαμιστὴ Τοῦρκο πρωθυπουργό, (καλὴ ὥρα καὶ στὴν Ἑλλάδα). 
Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ στοιχεῖο ποὺ ἀγνοοῦμε ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἡ ὀργάνωση, κυρίως ὅμως ἡ ἰδεολογία τῆς Milli Gorus ποὺ πρωτοστατεῖ τελευταία στὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος. Εἶναι σημαντικὸ νὰ τονίσουμε γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν ὅτι ὁ Erdogan στὴν πραγματικότητα συνέχισε τὸ ἔργο τοῦ Erbakan  καὶ ἔδωσε σὲ νέα ὤθηση  στὶς δραστηριότητες τῆς Milli Gorus. Τέσσερα χρόνια μετὰ τὴν καθαίρεση ἀπὸ τὴν πρωθυπουργία τοῦ Erbakan ἀπὸ ἕνα ἀναίμακτο στρατιωτικὸ πραξικόπημα, τὸ καλοκαίρι τοῦ 1997, ἐμφανίστηκε  τὸ νέο κόμμα διάδοχος μὲ τὴν ὀνομασία, «Adalet  Kalkinma Partisi», (AKP), δηλαδή, «Κόμμα Δικαιοσύνης καὶ Ἀνάπτυξης». Δὲν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία γιὰ ὅσους παρακολουθοῦν ἀπὸ κοντὰ τὶς ἐσωτερικὲς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Τουρκία ὅτι ὑπῆρχαν πάντα στενοὶ δεσμοὶ μεταξύ  του ΑΚΡ, δηλαδὴ τοῦ κόμματος τοῦ Erdogan καὶ τῆς ἰσλαμιστικῆς ὀργάνωσης Milli Gorus. Ἐπίσημα ὁ Ἐρντογάν ὑποτίθεται ὅτι ἐκπροσωπεῖ  τὸν  μετριοπαθῆ ἰσλαμισμὸ ἐνῶ τὸ κόμμα του παρουσιάστηκε ὅτι  ἐνστερνίζεται τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀξίες ὑποστηρίζοντας ὅτι  ἡ Τουρκία θέλει νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὸ συντομότερο δυνατόν, (ἄλλωστε αὐτὸ θὰ τοὺς ἔδινε ἕνα ἰσχυρὸ ὅπλο μὲ τὴν ἐλεύθερη πλέον διακίνηση γιὰ τὴν περεταίρω ἐξάπλωση τοῦ τουρκικοῦ καὶ ἰσλαμικοῦ στοιχείου σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες).  Στὴν πραγματικότητα ὅμως ὅλα αὐτὰ εἶναι προσχήματα γιὰ τὶς πραγματικές του νεοοθωμανικὲς πολιτικὲς ἐπιδιώξεις. Μιὰ σημαντικὴ ἔνδειξη πὼς αὐτὲς οἱ ἐπιδιώξεις μπῆκαν σὲ «νέα φάση» τὰ τελευταῖα χρόνια, εἶναι ἡ ἐμφανίσιμή τν ὀργανώσεων τῶν Τζιχαντιστῶν, οἱ μαχητὲς τῶν ὁποίων ἂν καὶ ἦταν προϊὸν made by USA, ὀργανωθῆκαν καὶ ἐκπαιδεύτηκαν σὲ τουρκικὰ στρατόπεδα στὴν περιοχὴ τῆς Ἀττάλειας καὶ τοῦ Χατάϋ.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ περὰ ἡ Νέα Τουρκία, δηλαδὴ ἡ νεοοθωμανικὴ Τουρκία, ἡ Τουρκία ποὺ συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς Μέσης Ἀνατολῆς μὲ τὴν στήριξη στὰ ἐξτρεμιστικὰ ἰσλαμικὰ καὶ αἱματοβαμμένα κινήματα, θὰ εἶναι μιὰ πραγματικότητα. Αὐτὴ ἡ Νέα Τουρκία διαθέτει μιὰ τερατώδη στρατοκρατικὴ μηχανὴ ποὺ συνεχῶς ἐνισχύεται, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη δημιουργεῖ μὲ τὴν ἀλαζονεία ποὺ τὴν διακρίνει συνεχῶς καὶ νέους ἐχθροὺς ἀπὸ πολλὲς πλευρές. Ἡ ἐπικίνδυνη ἀκροβασία ἀνάμεσα στὰ μεγαλοιδεατικὰ ὁράματα τῶν Ἐρτογάν- Νταβούτογλου- Φιντᾶν γιὰ ἕνα ἡγεμονικὸ πανισλαμισμὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη στὴν προοπτικὴ ἀκόμα καὶ μιὰ ἐκρηκτικῆς διάλυσης, θὰ ἀπασχολήσει τὸ ἐνδιαφέρον μας θέλουμε δὲν θέλουμε στὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα. Ἀρκεῖ νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο. Ἄραγε εἴμαστε;;;

1 σχόλιο:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ30 Αυγούστου 2014 - 2:27 π.μ.

  ...Πάντως είναι χαρακτηριστικό - και ίσως σημαδιακό - το γεγονός ότι ο Ερντογάν επέλεξε ως προεδρική κατοικία το Σαράι του Αβδούλ Χαμίτ.

  Ο Αβδούλ Χαμίτ υπήρξε αιμοσταγής Σουλτάνος, αλλά επί των ημερών του κατέρρευσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.

  Ίσως ο Ερντογάν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός.

  Ο συμβολικός παραλληλισμός του με τον Αβδούλ Χαμίτ είναι αναπόφευκτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.