25 Αυγ 2014

Ὁ Ibrahim Kalin ὁ νέος ἐπίδοξος ἀρχηγὸς τῆς ΜIT

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ταΐπ Ἐρντογάν στὴν προεδρία τῆς Τουρκίας καὶ ἡ μεταπήδηση τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου στὴν πρωθυπουργία ἔφερε ἕνα κενὸ στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν το ὁποῖο, σύμφωνα μὲ τὰ ἐκτιμήσεις τῶν περισσοτέρων πολιτικῶν ἀναλυτῶν τς Τουρκίας, θὰ κληθεῖ νὰ καταλάβει ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ «σκοτεινὰ’ πρόσωπα τῆς δημόσιας ζωῆς τῆς Τουρκίας, ὁ νῦν ἀρχηγὸς τῆς ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν. Τὸ σενάριο τῶν ἀλλαγῶν προβλέπει δηλαδὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μεταπήδηση τοῦ Νταβούτογλου στὴν πρωθυπουργία μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἐρντογᾶν στὴν τουρκικὴ προεδρία καὶ τὴν μεταπήδηση τοῦ νῦν ἀρχηγοῦ τῆς ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ποὺ ἄφησε ὁ Νταβούτογλου. Ἀνεξάρτητα ἂν αὐτὸ τὸ σενάριο ὑλοποιηθεῖ ἢ ὄχι, ὁ ρόλος τοῦ Φιντάν θὰ ἀναβαθμιστεῖ καὶ ὁ ἴδιος θὰ εἶναι τὸ βασικὸ πρόσωπο σὲ ὅλες τὶς μελλοντικὲς «σκοτεινὲς» ἐπιχειρήσεις τῆς νεοοθωμανικῆς Τουρκίας. 
Ὅμως ἡ πολὺ πιθανὴ ἀνάληψη τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀπὸ τὸν Φιντᾶν θὰ δημιουργήσει μὲ τὴν σειρὰ του ἕνα κενὸ στὴν ἀρχηγεῖα τῆς μεγαλύτερης τουρκικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας, τὴν γνωστὴ ΜΙΤ, ποὺ βαρύνεται μὲ πολλὲς σκοτεινὲς ὑποθέσεις ὅπως δολοφονίες πολιτικῶν προσώπων, λαθρεμπόριο ναρκωτικῶν καὶ ὅπλων, κυκλώματα μαφίας ἀκόμα καὶ κυκλώματα μεταφορᾶς λαθρομεταναστῶν στὴν δύση. Τὸ κενὸ αὐτό, ὅπως ἀναφέρεται σὲ εἰδικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐπιθεώρησης Aydinlik, θὰ τὸ καλύψει ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ βασικοὺς μέχρι σήμερα συμβούλους τοῦ Ἐρντογάν, ὁ Ἰμπραὴμ Καλίν. Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ὅτι τὴν τοποθέτηση τοῦ Καλὶν στὴν ἀρχηγεῖα τῆς ΜΙΤ δὲν τὴν θέλει ὁ νέος.....
πρωθυπουργός, δηλαδὴ ὁ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου. Ἡ αἰτία γιὰ τὴν ἀρνητικὴ αὐτὴ στάση τοῦ Νταβούτογλου εἶναι γιατί ὁ Καλὶν εἶχε ἐκδηλώσει τὴν ἐπιθυμία νὰ διαδεχτεῖ αὐτὸς τὸν Ἐρντογάν στὴν πρωθυπουργία καὶ εἶχε δημιουργηθεῖ πρόβλημα μὲ τὸν Νταβούτογλου ποὺ τελικὰ ἐπιλέχτηκε ἀπὸ τὸν Ἐρντογάν γιὰ νὰ τὸν ἀντικαταστήσει στὴν πρωθυπουργικὴ θέση. Λέγεται μάλιστα ὅτι ὁ Νταβούτογλου ἔχει ἤδη ἐκφράσει βέτο στὴν τοποθέτηση τοῦ Καλὶν εἴτε στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, θέση ποὺ διεκδικεῖ ὁ Χακᾶν Φιντάν, εἴτε στὴν θέση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΜΙΤ.
Ἀλλὰ ποιὸς εἶναι ὁ Ἰμπραὴμ Καλίν, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου συζητεῖται πολὺ στὸ πολιτικὸ παρασκήνιο τῆς τουρκικῆς πρωτεύουσας γιὰ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ γίνονται μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἐρντογάν στὴν προεδρία. Ὁ Ἰμπραὴμ Καλὶν εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς συμβούλους τοῦ Ἐρντογᾶν ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἔντονα στὸ παρελθὸν τὴν τουρκικὴ ἐπικαιρότητα.  Διατέλεσε τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπεύθυνος ἐξωτερικῆς πολίτικης ὅσον ἀφορᾶ τὰ δημοσιεύματα τοῦ ξένου τύπου. Συνόδευε τὸν Ἐρντογᾶν σὲ ὅλα σχεδὸν στὰ ταξίδια του στὸ ἐξωτερικό. Στὶς 7 Μαρτίου τοῦ 2012, γίνονταν γνωστὸ στὴν ἐφημερίδα Taraf καὶ ἀπὸ πηγὲς τοῦ Wikileaks τὸ ὁποῖο ἐπικαλοῦνταν τὸ γνωστὸ ἰνστιτοῦτο, Stratfor, ὅτι ὁ Ibrahim Kalin ἐπιδίωκε ἀπὸ τότε νὰ ἀντικαταστήσει τὸν Νταβούτογλου στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τότε ὁ Νταβούτογλυυ δὲν τὸν ἔβλεπε μὲ καλὸ μάτι . Τὸ δημοσίευμα αὐτὸ προκάλεσε ἔντονες συζητήσεις καὶ σὲ λίγες μέρες, στὶς 16 Μαρτίου, γίνονταν γνωστὸ πάλι ἀπὸ πηγὲς τοῦ Wiklieaks, ὅτι ὁ σύμβουλος ἐπὶ θεμάτων ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, Ibrahim Kalin, διετέλεσε καὶ πράκτορας τῆς CIA. Τὴν πληροφορία αὐτὴ εἶχε ἀπὸ τὶς 29 Σεπτεμβρίου τοῦ 2009, ὁ εἰδικὸς ἐρευνητὴς τοῦ Stratfor, Kamran Bokhari. Ἡ δημοσίευση αὐτὴ φάνηκε ὅτι ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς παρασκηνιακῆς διαμάχης μεταξύ το Νταβούτογλου καὶ τοῦ Ibrahim Kalin. Ὁ Νταβούτογλου ἤθελε νὰ πλήξει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸν Kalin γιατί ὁ τελευταῖος εἶχε ἀμφισβητήσει ἔντονα τὴν ἐξωτερικὴ πολίτική του ἔναντί το Ἰσραὴλ καὶ ἦταν ἐνάντια στὴν σκληρὴ στάση ποὺ κρατοῦσε ἡ Τουρκία μετὰ τὴν γνωστὴ κρίση τοῦ Mavi Marmara. Μάλιστα σὲ συνέντευξη ποὺ εἶχε δώσει ὁ Kalin στὶς 21 Ἰουλίου τοῦ 2011, στὴν ἰσραηλινὴ ἐφημερίδα, Haaretz, εἶχε τονίσει ὅτι ἡ Τουρκία δὲν θέλει νὰ χαλάσει τὶς σχέσεις της μὲ τὸ Ἰσραήλ, παρὰ τοῦ ὅτι εἶχε παραδεχτεῖ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη μιὰ ἐπίσημη συγγνώμη ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ γιὰ τοὺς σκοτωμοὺς τῶν Τούρκων ἀκτιβιστῶν. 
Γεγονὸς εἶναι πὼς καὶ τὰ τρία αὐτὰ πρόσωπα, δηλαδὴ ὁ Νταβούτογλου, ὁ Φιντᾶν καὶ ὁ Καλίν, εἶναι θιασῶτες τῆς νεοοθωμανικῆς ἰδεολογίας ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει τὰ τελευταῖα χρόνια στὸ ἰσλαμικὸ κατεστημένο ποὺ κυβερνᾶ ἐδῶ καὶ μιὰ δεκαετία περίπου τὴν Τουρκία μὲ ὅλες τὶς συνέπειες καὶ τὶς παρενέργειες καὶ πρὸς τὴν δική μας πλευρὰ μιᾶς τέτοιας σοβαρῆς ἐξέλιξης.

1 σχόλιο:

  1. Ἡ ''νέα γενιά πολιτικῶν'''καί ''τά κόλλυβα στό ζωνάρι''

    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.