28 Απρ 2014

Τὰ «βρίσκουν» ξανὰ Tουρκία-Ἰσραηλ μὲ τὴν Ἑλλάδα τραγικὰ ἀποῦσα

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Φαίνεται πὼς οἱ αὐταπάτες τέλειωσαν καὶ ὅσοι ἀφελεῖς πίστευαν πὼς ἡ μιὰ κατοχικὴ καὶ «ἄφωνη» διεθνῶς Ἑλλάδα θὰ μποροῦσε νὰ στηριχτεῖ στὸ Ἰσραὴλ στὶς κρίσιμες γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις τῆς εὐρύτερης περιοχῆς καὶ κυρίως στὴν ἀντιπαράθεσή της μὲ τὴν Τουρκία στὸ τεράστιο ζήτημα τῶν ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ προσγειωθοῦν ἀνώμαλα στὴν πραγματικότητα. Οὔτε οἱ συνεχεῖς ἐπισκέψεις τοῦ κ. Σαμαρὰ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Ἄμυνας κ. Ἀβραμόπουλου στὸ Ἰσραήλ, οὔτε οἱ ἀμέτρητοι «τεμενάδες» τοῦ μνημονιακοῦ πρωθυπουργοῦ στὰ διάφορα σιωνιστικὰ κέντρα, οὔτε οἱ κοινὲς στρατιωτικὲς ἀσκήσεις καὶ ἡ προώθηση τῶν στρατιωτικῶν σχέσεων Ἑλλάδας-Ἰσραήλ, δὲν ἐπηρέασαν τὴν πορεία τῆς ἐπαναπροσέγγισης Τουρκίας Ἰσραὴλ ποὺ δημιουργεῖ νέα δεδομένα, ἴσως καθοριστικά, γιὰ πολλὲς ἐξελίξεις στὴν εὐρύτερη περιοχή. Ἡ τραγικὴ ἔλλειψη μιᾶς μόνιμης ἐθνικῆς στρατηγικῆς στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ ἡ χαρακτηριστικὴ δουλικότητα τῆς ἄσκησης τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μας, θὰ φέρνουν συνεχῆ ὀδυνηρὰ «χαστούκια» στὴν χώρα μας ποὺ βυθίζεται συνεχῶς ἀπὸ ἕνα προδοτικὸ πολιτικὸ κατεστημένο.  
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ ἕνα ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας –ἐπιθεώρησης, Aydinlik, οἱ παρασκηνιακὲς συνομιλίες ποὺ διεξάγουν ἐδῶ καὶ καιρὸ οἱ Τοῦρκοι μὲ τοὺς Ἰσραηλινούς, μὲ ἐκπρόσωπο τῆς....
τουρκικῆς κυβέρνησης τὸν γενικὸ σύμβουλο τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν της Τουρκίας, Feridun Sinirlioglu, ἔχουν καταλήξει σὲ θετικὰ ἀποτελέσματα καὶ σύντομα ἀναμένεται νὰ ὑπογραφοῦν νέες συμφωνίες ἐξομάλυνσης τῶν σχέσεων τῶν δυὸ χωρῶν. Σὰν πρῶτο δὲ βῆμα θὰ εἶναι ἡ ἄμεση ἀποκατάσταση τῶν διπλωματικῶν σχέσεων καὶ ἡ ἀποστολὴ νέων πρεσβευτῶν στὶς πρωτεύουσες τῶν δυὸ χωρῶν ἐπισφραγίζοντας ἔτσι τὴν νέα περίοδο ποὺ ἀνοίγει στὶς σχέσεις Τουρκιᾶς Ἰσραήλ. Στὸ φλέγον ζήτημα τῆς ἀποζημίωση τῶν θυμάτων τοῦ Mavi Marmara, ἤδη ἔχει ὑπάρξει συμβιβαστικὴ λύση ποὺ εἶναι ἀφ’ ἑνὸς ἡ ἐπίσημη συγγνώμη ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἀποζημίωση στὰ θύματα ὕψους 23 ἑκατομμύριων δολαρίων. 
Ἡ ἀπόφαση νὰ ἐξομαλυνθοῦν οἱ σχέσεις τῶν δυὸ χωρῶν θὰ ἐπισφραγιστεῖ ἀπὸ σχετικὸ ψήφισμα τῆς τουρκικῆς βουλῆς μὲ τὸ ὁποῖο καὶ ἐπίσημα ἡ Τουρκία θὰ ἀποδεχτεῖ τὴν ἰσραηλινὴ συγνώμη καὶ θὰ σταματήσει νὰ ἀσκεῖ βέτο στὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἰσραὴλ στὶς συσκέψεις τοῦ ΝΑΤΟ. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ θὰ εἶναι τὸ ἑπόμενο βῆμα μὲ τεράστια γεωστρατηγικὴ σημασία καὶ ποὺ ἅπτεται ἄμεσά των ἑλληνικῶν καὶ κυπριακῶν συμφερόντων, θὰ εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς θέλησης τῶν δυὸ χωρῶν νὰ προωθηθοῦν τὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τοῦ Ἰσραὴλ καὶ γενικότερά της ἀνατολικῆς Μεσογείου μέσω Τουρκίας πρὸς τὴν Δύση. Συγκεκριμένα θὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου τῆς κατασκευῆς ἑνὸς ἐνεργειακοῦ ἀγωγοῦ ἀπὸ τὸ ἰσραηλινὸ οἰκόπεδο τοῦ Λεβιάθαν πρὸς τὸ τουρκικὸ λιμάνι τοῦ Τζεϊχᾶν, ὅπου ἤδη καταλήγει ὁ ἐνεργειακὸς ἀγωγὸς Μπακοὺ -Τζεϊχᾶν μεταφέροντας πετρέλαιο ἀπὸ τὴν Κασπία πρὸς τὴν Μεσόγειο. 
Τὸ στοιχεῖο ποὺ βάρυνε περισσότερο στὴν ἀπόφαση τῆς Τουρκίας νὰ ἐξομαλυνθοῦν οἱ σχέσεις τῶν δυὸ χωρῶν, εἶναι κυρίως τὸ ἐκρηκτικὸ τοπίο ἀποσταθεροποίησης ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Τουρκίας. Σημαντικὸ ρόλο ἔπαιξαν καὶ οἱ πιέσεις ἐκ μέρους τῶν Ἀμερικανῶν πρὸς τὸν Ἐρντογᾶν νὰ σταματήσει τὴν ἀντιισραηλινὴ ρητορική του μὲ πιθανὸ «δέλεαρ», (;;), νὰ πάψουν, (ὅπως ἀναφέρεται στὸ πολιτικὸ παρασκήνιο τῆς Ἄγκυρας), νὰ βγαίνουν στὴν δημοσιότητα ὑποκλαπέντες τηλεφωνικὲς συνομιλίες του μὲ τὸν γιό του καὶ ἄλλους στενοὺς συνεργάτες του προκαλώντας νέα σκάνδαλα σὲ βάρος του τὴν περίοδο μάλιστα ποὺ  φιλοδόξει νὰ γίνει ὁ ἑπόμενος πρόεδρος τῆς Τουρκίας.
Τὸ ἐρώτημα ποὺ γεννιέται μὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι πὼς θὰ ἐπηρεάσει ἡ διαφαινόμενη ἐπαναπροσέγγιση Τουρκίας Ἰσραήλ, τὸ τεράστιο ζήτημα   τῆς κυπριακῆς καὶ τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ καὶ κυρίως τὴν θέμα τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων τῆς Κύπρου ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδας στὸ Αἰγαῖο. Ὅλα τα μέχρι σήμερα δεδομένα φαίνεται πὼς ἀνατρέπονται μὲ ἀρνητικὸ τρόπο γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα, ἐνῶ ἡ προοπτικὴ αὔξησης τῆς τουρκικῆς προκλητικότητας στὸ Αἰγαῖο σὲ ἐπικίνδυνο καὶ ἐκρηκτικὸ  βαθμὸ εἶναι περισσότερο ἀπὸ ὁρατή.  Καὶ ὅλα αὐτὰ γίνονται ἀκόμα πιὸ ζοφερὰ ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς τὸ ποιοὶ πραγματικὰ κυβερνοῦν σήμερα τὴν χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.